Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Markkinoinnin perusteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Markkinoinnin perusteet"— Esityksen transkriptio:

1 Markkinoinnin perusteet
10.2 jakelutie eli -kanava Lähde: ”Markkinoinnin perusteet” Lahtinen-Isoviita, 2004 Avaintulos Oy

2 Jakelutie eli jakelukanava
Jakelukanava on reitti, jota pitkin tuotteet markkinoidaan tuottajilta loppukäyttäjille loppukäyttäjiä voivat olla kuluttajataloudet, yritykset, julkistaloudet ja järjestöt Jakelutiehen kuuluvat kaikki ne … tukku- ja vähittäiskauppayksiköt, valmistajat ja tuotteen loppukäyttäjät, … joille tuotteen omistusoikeus jakeluketjun jossain vaiheessa siirtyy Tuotteen yksittäinen varastointipaikka ja tavaroiden kuljetusreitti eivät tämän määrittelyn mukaan ole osa jakelutietä 7.1 Käsite ja merkitys Suhdeverkostot ovat yksi markkinoinnin kilpailukeino. Yritys luo ja kehittää suhteita kaikkiin keskeisiin sidosryhmiinsä. Suhdeverkostot ovat yrityksen toiminnan kannalta välttämättömiä. Kukin yhteistyökumppani ymmärretään samalla yrityksen asiakkaaksi. Yhteistyökumppanit toimivat omien taustayhteisöjensä kautta asettaen yrityksen toiminnalle puitteita ja joskus myös rajoitteita: lainsäädäntö, jakelukanavat, yritysten ja toimialan sopimukset sekä toimintaympäristön normisto (asemakaava, ympäristöluvat) LTPT markkinoinnin perusteet

3 Jakelutie -kuva Jokaisessa näistä vaiheesta tapahtuu ”tuotteen omistajan vaihdos” LTPT markkinoinnin perusteet

4 Jakelukanavapäätökset
Jakelukanavan valinta tarkoittaa päätöstä siitä, mitkä kanavatyypit ja yksittäiset jakelijat valitaan tuotteen jälleenmyyjiksi aikaisemmin saattoi käydä niin, että tuotteen valmistaja ei voinut vaikuttaa jälleenmyyjien valintaan juuri mitenkään LTPT markkinoinnin perusteet

5 Jakelukanavan tehtävistä
Jakelukanavalla on useita tehtäviä informaation hankinta eli toimintaympäristöä koskevan markkinatutkimustiedon keruu ja jakelu myynnin tukeminen ja asiakaskontaktiverkoston luominen tarjousten laatiminen ja neuvottelutuloksen aikaansaaminen hinnoista ja muista kaupan ehdoista Logistiikka (tuotteen fyysinen jakelu) ja siihen liittyvä asiakaspalvelu ja rahoitustehtävä kuuluvat usein jakelukanavien tehtäviin LTPT markkinoinnin perusteet

6 Valmistaja - loppukäyttäjä
Olisi mahdotonta toimia, jos valmistaja olisi yhteydessä kaikkiin loppukäyttäjiinsä! kontaktien määrä nousisi mahdottomiin lukemiin Siksi käytetään tukku- ja vähittäiskauppaporrasta näin asiakaskontaktien määrä pysyy hallittavana LTPT markkinoinnin perusteet

7 Jakelukanavan valinta
Jakelukanavan selektiivisyys (valikoivuus) kuinka monelle ja millaisille yrityksille tuotteen edustus annetaan tai yritetään saada? Jakeluun käytettävät väliportaat erikoisliikkeet, yleismyymälät, suoramarkkinointi, alennusmyymälät, tavaratalot, verkostomarkkinointi ja omat myymälät? Rinnakkaisten jakelukanavien määrä voiko olla mahdollista käyttää useita jakelukanavia samanaikaisesti esim. niin, että tuotteesta tehdään erillinen tavaratalo- ja erikoismyymäläversio? Mitkä yksittäiset yritykset valitaan jälleenmyyjiksi valinta on aina tuote- tai tilannekohtainen LTPT markkinoinnin perusteet

8 LTPT 0710 - markkinoinnin perusteet
Jakelun tyypit Intensiivinen jakelu kaikki halukkaat diilerit pääsevät jakelijoiksi tavoitteena on saada maksimaalinen myymäläpeitto ja myynti käytetään päivittäistavarakaupassa ja verkostomarkkinoinnissa Selektiivinen jakelu jakeluoikeus annetaan harvoille, tarkasti valituille yrityksille oltava yrityskuvaltaan sopivia, koska valmistajan tavoitteena on luoda tuotteelle korkeatasoinen imago erikoistavarat, esim. kodin- ja tietokoneet ja ohjelmistot sekä vaatteet Yksinmyynti jälleenmyyntioikeus alueella annetaan vain yhdelle jakelijalle erityisesti erikoistavaroiden kauppa (autot, sairaalateknologia, design –tuotteet, vaatteet) LTPT markkinoinnin perusteet

9 Yhteistyö ja työnjako …
Millä tavalla yritysten välinen yhteistyö saadaan sujumaan ja millainen työnjako onnistuu parhaiten? Jakeluun sisältyy myös: kampanjayhteistyö, kuljetusten järjestäminen, varastointi, tietoyhteistyö, rahoitus, jakelijoiden motivointi ja kumppaneilta saatava myynninedistämisapu LTPT markkinoinnin perusteet


Lataa ppt "Markkinoinnin perusteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google