Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KÄSIKIRJOITTAMINEN 2 ov. Sisältö 1 Johdanto 2 Projektityö 3 Projektin osa-alueista 3.1 Dokumentointi 3.2 Aikataulu 3.3 Sopimukset 3.4 Laitteistot ja tilat.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KÄSIKIRJOITTAMINEN 2 ov. Sisältö 1 Johdanto 2 Projektityö 3 Projektin osa-alueista 3.1 Dokumentointi 3.2 Aikataulu 3.3 Sopimukset 3.4 Laitteistot ja tilat."— Esityksen transkriptio:

1 KÄSIKIRJOITTAMINEN 2 ov

2 Sisältö 1 Johdanto 2 Projektityö 3 Projektin osa-alueista 3.1 Dokumentointi 3.2 Aikataulu 3.3 Sopimukset 3.4 Laitteistot ja tilat 3.5 Työryhmä 3.6 Ylläpito 3.7 Tuotanto 4. Tehtävä

3 1 Johdanto •Materiaalin tuotanto koostuu useista osa- alueista, käsikirjoittaminen on yksi osa- alue, ja siinä onkin tämän opintojakson pääpaino. •Tuotteen valmistus tapahtuu yleensä hallittuna projektina  Projektityötä tarkastellaan yleisellä tasolla.

4 2 Projektityö •Käytetään paljon yleiskäsitteenä kuvaamaan arkielämän työskentelyä •Hallittuna se on organisoitu, vaiheistettu, dokumentoitu, budjetoitu ja aikataulutettu kokonaisuus

5 2 Projektityö/jatkuu •Projektin aloitus vaatii esityötä ja henkilöstötarpeiden selvittämisen. •Varsinaisen projektin jälkeen tehtävää työtä esim. asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden seuranta, tuotteen myynti ja kehittäminen

6 2 Projektityö/jatkuu •Projektilla pyritään muutokseen tavoitetilan ja nykytilan välillä Idea Diabeetikoille suunnatuista sivuista WWW-sivujen tuotanto Valmis WWW-tuote diabeetikoille NYKYTILATOTEUTUSAIKA TAVOITETILA PROJEKTIN VAIKUTUKSET

7 3 Projektin osa-alueista •Yleisesti projektituotannossa toteutettuja osa-alueita ovat aikataulu, budjetti, tuotetyö, ylläpito, työryhmä, laitteistot ja tilat sekä sopimukset. Dokumentointi tapahtuu kaikissa osa-alueissa. •Osa-alueet toimivat osittain limittäin toistensa suhteen aikataulullisesti ja myös toisten osa-alueiden sisällä

8 Aika- taulu Bud- jetti Tuotanto Yllä- pito Työ- ryhmä Laitteistot/ tilat Sopi- mukset DOKUMENTOINTI •3.1 Dokumentointi –Projektissa oltava tarkka dokumentointi mm. aikataulut, budjetit, sopimukset, laitteistot ja tilat, työryhmä ja varsinainen tuotteen tuotanto. 3 Projektin osa-alueista

9 •3.2 Aikataulu –Aikataulu ja budjetti määräytyvät projektin laajuuden mukaan. –Yleinen aikataulu ja budjetti –Osa-alueiden sisällä olevat aikataulut ja budjetit –Kriittiset pisteet 3 Projektin osa-alueista

10 •3.3 Sopimukset –Tuotantosopimus –Toimitusehtosopimukset –Alihankintasopimukset –Salassapitosopimukset –Tekijänoikeussopimukset –Jne.. 3 Projektin osa-alueista

11 •3.4 Laitteistot ja tilat –Ennen projektin aloitusta ja rahoitusta mietittäessä on syytä jo ennakolta miettiä laitteisto- ja tilatarpeet. 3 Projektin osa-alueista

12 •3.5 Työryhmä –Selvitettävä projektin toteutuksen kannalta tarvittava ammattitaitoinen henkilökunta ja mietittävä mahdolliset alihankkijat. –Projektin johto ja tuotantoon liittyvä henkilöstö 3 Projektin osa-alueista

13 –3.5.1 Projektin johto •Projektipäällikkö (sopimusneuvottelut, rahoitus, vastuullinen vetäjä ja koordinoija) • visualisti (taiteellinen johtaja, suunnittelija) •Ohjausryhmä (hallinnollinen)

14 3 Projektin osa-alueista –3.5.2 Suunnittelu ja mediamateriaalin valmistus •Käsikirjoittaja •Äänisuunnittelija •Videosuunnittelija •Graafikko •Käyttöliittymäsuunnittelija •Animaattori •3D-graafikko

15 3 Projektin osa-alueista –3.5.3 Mediamateriaalin käsittely •Materiaalin käsittelijä (Varmistaa mediamateriaalin toimivuuden) •Kuvaaja/ kuvankäsittelijä (kuvamateriaalin valmistaminen)

16 3 Projektin osa-alueista –3.5.4 Ohjelmoijat • Pääohjelmoija (kokonaistoteutus) •Ohjelmistosuunnittelija (ohjelmointi ja tietokanta) • Tietoliikennevastaava (WWW-ympäristö)

17 3 Projektin osa-alueista –3.5.5 Tukihenkilöt • atk-tukihenkilöt, mikrotuki, järjestelmän ylläpito, koulutus

18 3 Projektin osa-alueista –3.6 Ylläpito •Päivitykset •Korjaukset •Myynti •Markkinointi •Asiakaspalaute jne…

19 3 Projektin osa-alueista –3.7 Tuotanto •Varsinainen tuotanto sisältää idean työstämisen, suunnittelun käsikirjoittamisen, tuontantosuunnitelman ja sen dokumentoinnin, tuotteen valmistuksen ja testauksen sekä suunnitelman ylläpidolle ja asiakastyytyväisyyden mittareiden laadinnan

20 4 Tehtävä •Etsi netistä multimediamateriaaliin tuotantoon liittyvistä erilaisista sopimuksista ja niiden tarkoituksesta. •Tee lyhyt yhteenveto ja palauta sähköpostitse (mervi.ruotsalainen@kajak.fi) maanantaihin 17.1.05 mennessä.mervi.ruotsalainen@kajak.fi •Tehtävän voi tehdä joko yksinään tai ryhmänä.


Lataa ppt "KÄSIKIRJOITTAMINEN 2 ov. Sisältö 1 Johdanto 2 Projektityö 3 Projektin osa-alueista 3.1 Dokumentointi 3.2 Aikataulu 3.3 Sopimukset 3.4 Laitteistot ja tilat."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google