Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

-> hankkeet -> 2000-luvun alkoholiohjelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "-> hankkeet -> 2000-luvun alkoholiohjelma"— Esityksen transkriptio:

1 www.stm.fi -> hankkeet -> 2000-luvun alkoholiohjelma

2 Kansallisen alkoholiohjelman johtoryhmä
Puheenjohtaja hallitusneuvos Ismo Tuominen, STM, PSO   Jäsenet tutkimusprofessori Marja Holmila, Stakes johtaja Esko Hänninen, Stakes toiminnanjohtaja Jorma Niemelä, Sininauhaliitto ry yhteiskuntasuhdepäällikkö Pekka Olkkonen, Alko Oy neuvotteleva virkamies Olavi Kaukonen, STM, PSO ylitarkastaja Veli-Matti Risku, STM, TRO alkoholiohjelman koordinaattori, ylitarkastaja Kari Haavisto, STM Sihteeri avustaja Auli Sarvikivi

3 Taustalla Keskustelussa nyt
Euroopan ensimmäinen alkoholiohjelma, WHO 1992 Onks’ tietoo? 1997, ohjelman arviointi Euroopan toinen alkoholiohjelma, WHO 1999 2000-luvun alkoholiohjelma Keskustelussa nyt Eurooppalainen alkoholipolitiikka (STM Julkaisuja 2002:18) Kohti monen polun alkoholipolitiikkaa (STM Työryhmämuistioita 2002:6) Päihdepalvelujen laatusuositukset (STM Oppaita 2002:3) Alkoholilain muutos (Voimaan ) Alkoholin verotus (Valtion talousarvio 2003) Kansallinen alkoholiohjelma

4 Työryhmämuistion toimintasuunnitelma:
2001 ”Hyvin koordinoitu käynnistämisvuosi.” 2002 ”Konkreettisen toiminnan vuosi.” Toiminnan painopiste lähemmäs varsinaisia toteuttajia. 2003 ”Arvioinnin ja uuden ohjelman laatimisvuosi.” Valmistautuminen vuoden 2004 muutoksiin.

5 Toimintasuunnitelma 2003 Ehdotusten tiivistys kolmeen koriin
Resurssoinnin vahvistaminen ja verkostoituva toimintamalli Paikallinen vaikuttaminen ja alkoholin myynti Palvelujärjestelmä ja perusturva Varautuminen vuoteen 2004 Arviointi Stakesin ensimmäinen arviointiraportti kesällä Uuden alkoholiohjelman laatiminen Käynnistyy keväällä

6 Resurssoinnin vahvistaminen ja verkostoituva toimintamalli 1 (2)
Alkoholiongelmia ehkäisemään pyrkivän järjestelmän resurssoinnin vahvistaminen ja koordinaatiosuhteiden selkiyttäminen.   Verkostoituvan toimintamallin vahvistaminen kaikilla tasoilla.  Järjestökentän toimintamahdollisuuksien vahvistaminen lähiyhteisöjen tukemiseksi alkoholiongelmiin puuttumisessa ja ehkäisyssä.

7 Resurssoinnin vahvistaminen ja verkostoituva toimintamalli 2 (2)
Tavoite - alkoholin erityisluonteen korostuminen - sosiaalisia ja terveyshaittoja minimoiva veroratkaisu - alkoholielinkeinon yhteiskunnallisen vastuun näkyminen - kuntien ehkäisevän päihdetyön resurssin kasvattaminen - toimijatapaamisten jatkaminen verkostoitumisnäkökulmasta

8 Paikallinen vaikuttaminen ja alkoholin myynti 1 (2)
Selkeiden periaatteiden ja käytäntöjen luominen hallintoon ja paikallistason toimintaan sen varmistamiseksi, että erityisesti lapsille ja nuorille tarkoitetut toiminta- ja vapaa-ajan ympäristöt voivat pysyä alkoholittomina. Selvitystyön vauhdittaminen paikallisen päätösvallan lisäämiseksi alkoholikauppaan ja anniskeluun liittyvässä lupahallinnossa ja valvonnassa.

9 Paikallinen vaikuttaminen ja alkoholin myynti 2 (2)
Tavoite - alkoholi osaksi kuntien hyvinvointipoliittisia ohjelmia - alkoholilain muutosten tiedottaminen paikallisille toimijoille - paikalliset vaikutusmahdollisuudet näkyviksi - alkoholittomien ympäristöjen edistäminen - elinkeino mukaan toimintaan

10 Palvelujärjestelmä ja perusturva 1 (3)
Päihdeongelmaisille tarkoitettujen terveydenhuoltopalveluiden ja muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden (päihdehuollon erityispalvelut, asumisen ja toimeentulon tuki) kattavuuden ja saatavuuden vahvistaminen. Alkoholiongelmaisille tarkoitettujen palvelujen vahvistaminen yleiseen järjestykseen ja ehkäisevään päihdetyöhön liittyvien toimien rinnalla.

11 Palvelujärjestelmä ja perusturva 2 (3)
Päihdelääketieteen vastuulääkärijärjestelmän luominen sairaanhoitopiireihin ja terveyskeskuksiin. Alkoholiongelmien varhaisen toteamisen tehostaminen yleisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, työterveyshuollossa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. Pahenevaan sekakäyttöongelmaan puuttuminen siirtämällä PKV-lääkkeet alkuperäisreseptille.

12 Palvelujärjestelmä ja perusturva 3 (3)
Tavoite - STM:n ja Kuntaliiton päihdepalvelujen laatusuositukset toimijoiden tietoon ja käytännön kehittämistyön välineeksi - sosiaaliturvaetuudet selkeästi tukemaan myös päihdeongelmaisten kuntoutusta - ylisukupolvisen syrjäytymiskehityksen voimallinen ehkäisy - alkoholiosaamista terveyspalveluihin (Käypä hoito –suositus) - nuorille suunnattu puuttumismalli

13 Toimintaa 2003 Toimijatapaamiset
Alkoholihaittojen vähentämisen resurssointi Paikallinen vaikuttaminen Alkoholi ja perusterveydenhuolto Uusi alkoholiohjelma Asiantuntijatapaamiset Aikasarjat ja toistuvaistutkimukset Viron sosiaaliministeriö Paikallinen ja alueellinen toiminta Tiedotus


Lataa ppt "-> hankkeet -> 2000-luvun alkoholiohjelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google