Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hakeutujan palvelut ja todennetun osaamisen rekisteri

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hakeutujan palvelut ja todennetun osaamisen rekisteri"— Esityksen transkriptio:

1 Hakeutujan palvelut ja todennetun osaamisen rekisteri
Antti Ylä-Jarkko Hakeutujan palvelut ja todennetun osaamisen rekisteri

2 luonnos Tuotokset Prosessi Valmistautuminen hakuun JATKUVAT PALVELUT
Hakujen hallintapal-velu Koulutustar-jotatiedon-hallinta Sisällöntuo-tannon palvelut Hakulomak-keen hallinta Valintape-rusteiden mallinnus ja hallinta Testaus Koulutus-moduulin toteutuksen hallinta Hakulo-make-moduulin hallinta Haku-lomak-keen ohjeiden hallinta Hakulo-make-elemen-tin hallinta Haku-lomake-sääntö-jen hallinta Hakukoh-teiden hallinta Koulutusmoduulien hallinta Haun hallinta JATKUVAT PALVELUT Henkilötietojen hallinta Organisaatiotietojen hallinta Koodistopalvelu Raportointipalvelu Ryhmätietojen hallinta Sisältötuotantopal-velu Tiedonsiirtopalvelu Neuvontapalvelu Käyttäjähallintapa-lvelu Asianseurantapalve-lu Oppijan asiointipalvelu Viestintäpalvelu Virkailijan sähköinen työpöytä

3 Aikataulu - hanke

4 Aikataulu - toteutus

5 Miten ja missä vaiheessa asiakkaat voivat osallistua?
Palvelut rakennetaan ja esitellään teemoittain demoissa. Hankkeen ulkopuolista palautetta haetaan useassa vaiheissa. Avainkysymyksiä Miten ja missä vaiheessa asiakkaat voivat osallistua? Miten ja missä vaiheessa opetushallituksen henkilöstö voi osallistua? Miten tuotepäälliköt saavat tietoa toteutuksen etenemisestä ja toteutettavasta ratkaisusta?

6 Asiakkaan osallistuminen järjestelmäkehitykseen
05/2013 11/2013 01/2014 Demo 1 Demo 2 Demo 3 Koulutus Hyväksymis-testaus Käyttöönotto Demo n Määrittelyn katselmointi Toiminnallisuuksien rautalankatestit Toiminnallisuuksien käytettävyystestit Esittelytilaisuus Demo n järjestelmätesaus Järjestelmä kehittyy inkrementaalisesti asiakkaan näkemykset huomioiden

7 Toiminnallisuuksien rautalankatesti - esimerkki

8 Käytettävyystestaus - tulosesimerkki

9 Käytettävyystestaus - tulosesimerkki

10 Hakeutujan palveluiden ja todennetun osaamisen rekisterin (TOR) – keskeiset ydinviestit ja toimenpiteet

11 Hakeutujan palvelut ja TOR Kohderyhmä: KANSALAINEN
MITÄ MIKSI MILLOIN MITEN Luotettava ja helppokäyttöinen kansallinen koulutuksen tieto- ja asiointipalvelu. Käyttö on turvallista, ajasta ja paikasta riippumatonta. Tarjoaa ajantasaisen näkymän koulutustarjontaan ja eri elämäntilanteisiin sopiviin opiskelu- ja koulutusvaihtoehtoihin. Kaikille yhteisestä, uudesta sähköisestä palvelusta tiedottaminen, jotta palvelu löydetään ja koulutukseen osataan hakeutua oikean kanavan kautta. Palveluun palaaminen tukee elinikäistä oppimista. Koko hankkeen ajan, pääasiallinen viestintä kevään 2014 yhteishakuun valmistautumisen yhteydessä syksystä 2013 alkaen. Messut ja seminaarit (linkki). Uuden verkkopalvelun lanseerauksessa otetaan erityisesti huomioon perinteisempien markkinointiviestinnän osa-alueiden lisäksi sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet.

12 Hakeutujan palvelut ja TOR Kohderyhmä: KOULUTUSTOIMIJAT
MITÄ MIKSI MILLOIN MITEN Yhtenäinen ja kustannustehokas palvelukokonaisuus. Oppijan verkkopalvelu edistää julkisen hallinnon ja opetustoimen tuottavuutta. Tavoitteena on tukea koulutustoimijoita tiedonvälityksen ja toimintakulttuurin kehittämisessä. Saada tukea ylläpitoon ja palveluiden kehittämiseen. Säännöllisesti osana OKM:n hankeviestintää. Tiedotteet OKM:n kautta hyödyntäen OKM:n olemassaolevia viestintäkanavia.

13 Hakeutujan palvelut ja TOR Kohderyhmä: KOULUTUSORGANISAATIOT (VIRKAILIJAT)
MITÄ MIKSI MILLOIN MITEN Palvelut tukevat ja helpottavat haku- ja valintaprosessiin liittyviä tehtäviä. Käytettävyys ja loppukäyttäjien tarpeiden huomioiminen tehostaa työprosesseja. Lisäksi OPOILLE: Valtakunnallisesti opoille halutaan välittää tietoa painettujen oppaiden tilalle tulevasta uudenlaisen koulutustiedotuksen tuomista mahdollisuuksista ja omaa työtä tukevista palveluista. Tavoitteena on tukea korkeakouluja, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä tiedonvälityksen ja toimintakulttuurin muutoksessa. Koko hankkeen ajan, pääasiallinen viestintä kevään 2014 yhteishakuun valmistautumisen yhteydessä keväästä 2013 alkaen. Oppijan verkkopalvelun rakentamisaikaiset verkkosivut, SoMe, esitteet, julkaisut, sidosryhmien asiakaslehdet, OPH Spektri, OKM:n etusivu-verkkolehti, oph.fi, edu.fi, seminaarit ja kokoukset, wiki

14 Hakeutujan palvelut ja TOR Kohderyhmä: MUUN HALLINNON ALAN TOIMIJAT
MITÄ MIKSI MILLOIN MITEN Kaikille koulutussektoreille yhteinen palvelu. Tiedon yhteiskäytettävyys. Viranomaisten välinen yhteistyö ja pyrkimys vähentää päällekkäistä työtä. Edistää entistä tiiviimpää viranomaisyhteistyötä ja poikkihallinnollisuutta. Koko hankkeen ajan, pääasiallinen viestintä kevään 2014 yhteishakuun valmistautumisen yhteydessä keväästä 2013 alkaen. Oppijan verkkopalvelun rakentamisaikaiset verkkosivut, SoMe, esitteet, julkaisut, sidosryhmien asiakaslehdet, OPH Spektri, OKM:n etusivu-verkkolehti, oph.fi, edu.fi, seminaarit ja kokoukset, wiki

15 Hankeviestintä Hankesivujen päivitys toukokuussa (OPH ja OKM)
Uutiskirje joka kuukausi (Wiki), ensimmäinen ilmestyy toukokuussa Demo-päivien julkistaminen ennakkotietona hankesivuilla toukokuussa Aikataulurungon julkaisu hankesivuilla ja tarkemman infon päivitys sekä ylläpito Wikissä Hankkeen yleisesittelydiat

16 Projektitapahtumat Demo päivien suunnittelu (kutsut, ohjelma, tilavaraukset, kahvi) Pilottien suunnittelu Käyttöönottosuunnitelman tarkennus (aikataulut, budjetti) Koulutussuunnitelman laatiminen Siirtosuunnitelman laatiminen Markkinointisuunnitelman laatiminen

17 Markkinointi Kenen vastuulla? Budjetti? Kilpailutus? SoMe? (OKM)
Roadshow kiertue Messut ja seminaarit Markkinointituotteet (tehtävä hintatiedusteluja) Mainoskampanjat (tv, radio, lehdistö) Suomi.fi –sivulle linkki hankesivuille

18


Lataa ppt "Hakeutujan palvelut ja todennetun osaamisen rekisteri"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google