Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen Tornion kouluyhteisössä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen Tornion kouluyhteisössä"— Esityksen transkriptio:

1 Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen Tornion kouluyhteisössä
OPH:n kehittämishanke

2 MOKU MOKU-hanke on osa Perusopetus paremmaksi (POP) -ohjelmaa, jonka tavoitteena on perusopetuksen laadun parantaminen Kehittämistoiminta alkoi 2007 Kunnille jaetaan vuosittain erityisavustusta noin 1 M€ Tornion osuus on €

3 MOKU-kehittämistoiminnan tavoitteet
Tukea kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa kuvatun opetuksen arvopohjan toteutumista (mm. ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia ja monikulttuurisuuden hyväksyminen) kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämistä ja niiden vakiinnuttamista. Kehittää lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ja kouluhenkilökunnan monikulttuurisuustaitoja siten, että koko kouluyhteisön valmiudet oppia ja opettaa monikulttuurisessa oppimisympäristössä paranevat. Tukea oppilaan Monikulttuurisen identiteetin rakentumista Osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa Edistää suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä kouluyhteisössä

4 … tavoitteet Monikulttuurisilla taidoilla tarkoitetaan tässä kehittämistoiminnassa sekä maahanmuuttajien että valtaväestön taitoja kohdata ja toimia yhteistyössä eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien henkilöiden kanssa PÄÄTAVOITE: kunta laatii monikulttuurisuustaitojen kehittämissuunnitelman, jonka toimenpiteet vakiinnutetaan osaksi koulujen arkea. Deadline toukokuu 2010. Tornion painopistealueet: Maahanmuuttajaopetuksen järjestäminen Suvaitsevaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen sekä eri kielten ja kulttuurien tuntemuksen lisääminen ja erityisesti kouluyhteisön kulttuurivähemmistöjen ja valtakulttuurin yhteyksien edistäminen Eri kieli- ja kulttuuriryhmien oppimismahdollisuuksien edistäminen ja materiaalin tuottaminen

5 Painopisteiden sisältö hakemuksessa
Syyslukukaudella 2009 järjestetään kaikille maahanmuuttajia opettaville yhteinen tilaisuus, jossa pohditaan maahanmuuttajaopetuksen kehittämistä ja etsitään ratkaisuja mahdollisesti ilmenneisiin ongelmiin. Kehittämiskohteena on erityisesti S2-opetuksen järjestäminen ja maahanmuuttajien integroituminen yleisopetukseen. Keskitytään olemassa olevien suhteiden vahvistamiseen , esim. nuorisotoimi ja urheiluseurat Vakiinnutetaan ja kehitetään jo toimintatapoja: esim. monikulttuurisuustapahtuma Putaan koululla Yhteistyö sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa Opetusmateriaalin tuottaminen ja JAKAMINEN

6 Valtionavustuksen edellytykset
kunta ja koulut sitoutuvat kehittämistoimintaan kuntakohtaisen monikulttuurisuustaitojen kehittämissuunnitelman laatimiseen, toteuttamiseen ja sen toimenpiteiden vakiinnuttamiseen. Toimintaan osallistuu koko kouluyhteisö rehtorin johdolla Toiminnan ohjaamiseksi kunnassa muodostetaan ohjausryhmä Toiminnan toteuttamiseksi kunnassa ja seudulla (Kemi-Tornion yhteistyö) perustetaan monikulttuurisuustaitojen kehittämis- tai yhteistyöverkosto Toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan ja tuloksista raportoidaan OPH:lle (väliraportti joulukuu , loppuraportti )

7 Valtionavustusta 2009-2010 Voi käyttää:
kehittämistoiminnan suunnittelu- , toteutus- ja vakiinnuttamiskustannuksiin (= kunnan kehittämissuunnitelma) sellaisten toimenpiteiden kehittämiseen ja laajentamiseen, joilla parannetaan ja vakiinnutetaan koko kouluyhteisön monikulttuurisuustaitoja Kehittämistoiminnasta aiheutuviin sijais- ja matkakustannuksiin (OPH:n koulutus) sekä Tarvittavan henkilöstön, kuten toimintaa ohjaavan tai organisoivan työntekijän työpanoksesta aiheutuviin kustannuksiin

8 … Ei voi käyttää: Uusien työntekijöiden palkkaukseen eikä
Sellaiseen toimintaan, johon on tarjolla erikseen valtionavustusta tai rahoitusta rahoitusjärjestelmän kautta (esim. kansainvälinen toiminta, aamu- ja iltapäivätoiminta, S2-opetus ja oman äidinkielen opetus, valmistava opetus, eikä myöskään aikuislukiotoiminta)

9 Muuta toimintaa Ohjausvierailut keväällä 2010 (opetusneuvos Pirjo Immonen- Oikkonen Moku-julkaisu ”Monikulttuurinen kouluyhteisö” ja Moku-esite (su, ru ja en) -> voi tilata Omat verkkosivut monikulttuurisuustaitojen kehittäminen Seuraa koulutuskalenteria ja Opettaja lehden ilmoituksia!

10 Valmistava luokka Vain yksi valmistava luokka Torniossa -> tavoite ala- ja yläkoululaisille OMAT valmistavat luokkansa Tarkoitettu jokaiselle maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle -6-10v vähintään 900h ja tätä vanhemmille vähintään 1000h

11 Valmistava… Oma OPS Tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin
Opiskellaan suomen kieltä Opiskellaan eri oppiaineita, joissa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen OPS:n perusteita

12 Putaan valmistava luokka
tällä hetkellä 12 oppilasta, joista uusia 9 Viime vuotisista jäljellä 3 oppilasta Ikähaarukka 7-17v

13 S2 Opetettava vieraan kielen näkökulmasta, ei äidinkielenomaisesti
Ei ole tuki- tai erityisopetusta On tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille sekä paluumuuttajille ja kaikille muille, joiden suomen kielen taito ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla (oma OPS)

14 S2 Kriteerinä tulee käyttää ainoastaan kielitaidon tasoa eikä esim. synnyinmaata, kansalaisuutta, väestörekisteriin merkittyä äidinkieltä tai Suomessa-oloaikaa OPH:n terveiset: jokainen on S2-opettaja omassa oppiaineessaan

15 oma äidinkieli Jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus kehittää ja ylläpitää omaa äidinkieltään (Suomen perustuslaki 17 §) Oman äidinkielen opetus ja S2-opetus tukevat oppilaan monikulttuurista identiteettiä ja olisi suuri voimavara perusopetuksen oppimäärän suorittamisessa


Lataa ppt "Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen Tornion kouluyhteisössä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google