Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Eduskunnan oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnan havaintoja IT-toiminnasta Valtiontalouden tarkastusviraston IT-foorumi 6.11.2008 Eduskunnan oikeusasiamiehen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Eduskunnan oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnan havaintoja IT-toiminnasta Valtiontalouden tarkastusviraston IT-foorumi 6.11.2008 Eduskunnan oikeusasiamiehen."— Esityksen transkriptio:

1 1 Eduskunnan oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnan havaintoja IT-toiminnasta Valtiontalouden tarkastusviraston IT-foorumi 6.11.2008 Eduskunnan oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnan havaintoja IT-toiminnasta Esittelijäneuvos Jorma Kuopus

2 2 Oikeusasiamiehen toimivalta ja laillisuusvalvonnan lähtökohdat Oikeusasiamies valvoo tuomioistuinten ja muiden viranomaisten sekä virkamiesten, julkisyhteisön työntekijöiden ja muidenkin julkista tehtävää hoitavien toiminnan laillisuutta. Samalla oikeusasiamies valvoo oikeuskanslerin tavoin perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamies antaa joka vuodelta kertomuksen toiminnastaan sekä lainkäytön tilasta ja lainsäädännössä havaitsemistaan puutteista eduskunnalle (Perustuslain 109 §).

3 3 Oikeusasiamiehen toimenpiteet - laki eduskunnan oikeusasiamiehestä (197/2002) 10 ja 11 § -käsitys, huomautus, esitys, syyte -teemana tarkastuksissa vuonna 2007 neuvonnan toteutuminen ja vuonna 2008 julkisuuslain soveltaminen ja julkisuusperiaatteen toteutuminen -oikeusasiamies valvoo ja kehittää hyvää hallintoa (Perustuslain 21 §)

4 4 Mitä hyvä hallinto on?

5 5 Verkkoviestinnän lainsäädäntöä Verkkoviestintää sääteleviä tärkeimpiä lakeja ovat: - hallintolaki, laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, kuntalaki ja julkisuuslaki - henkilötietolaki ja työelämän tietosuojalaki - sananvapauslaki - tekijänoikeuslainsäädäntö - kielilait

6 6 Hallintolain keskeiset periaatteet asioinnissa (vrt. OM: Hallintolain seurannan osaraportti II, 2006) - Palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus ( 7 §) Asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti. - Neuvonta (8 §): Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta.

7 7 Julkisuusperiaatteen toteutuminen hallinnossa -EOA:lle tehty lukuisia kanteluita julkisuuslain soveltamisesta -hyvä tiedonhallintatapa käytännössä -henkilötietojen käsittely ja tietosuoja -rekisteri- ja tietojärjestelmäselosteet -julkisuus teemana tarkastuksilla: mitä tässä suhteessa tarkastetaan?

8 8 Julkisuusasioiden selvittäminen tarkastusten yhteydessä -Toimenpiteitä ennen tarkastusta, tarkastuksen aikana ja tarkastuspöytäkirjan kautta -Asiakkaan ja muun tiedonpyytäjän tiedonsaantioikeuden toteutuminen viranomaisissa (neuvonta, maksut, käsittelyvastuut, päätös ja muutoksenhaku) -Viranomaisen velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa (hyvä tiedonhallintatapa)

9 9 Kannanottoja valvottavien organisaatioiden IT-toiminnasta (1) -yhdenvertainen palveluiden saanti (vrt. Perustuslain 6 ja 124 §); YLE, Sonera -sähköisen asioinnin edellytykset (mm. tietokoneohjelmien yhteensopivuus) -neuvonnan maksuttomuus (Hallintolaki) -diaareiden ja arkistoinnin lainmukaisuus (erit. ylioppilastutkintolautakunta ja Opetushallitus vuonna 2008) - asioiden käsittelyn joutuisuuden seuranta (vrt. tulosohjauksen sisältö) -vrt. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: Tapaus Vilho Eskelinen ym. vs. Suomi (19.4.2007)

10 10 Kannanottoja valvottavien organisaatioiden IT-toiminnasta (2) -Telepalveluiden yhdenvertainen saanti ; LVM:ssä valmisteilla oleva lainmuutos lisännee operaattoreiden velvollisuuksia harvaan asutuilla alueilla -puhelinpalveluiden maksuttomuus (Jääskeläinen): esitys kaikille ministeriöille saattaa puhelinpalvelun saanti ja maksut lainmukaisiksi (Dnro 1311/2/08) -”edistävä” lausunto kotitalousvähennyksen laajentamiseksi (lausunto HE 112/2008) -kuntien verkkosivut ja julkisuus; EOA:n kertomus vuodelta 2007 s. 210, Kuntaliiton suositus 7.3.2008 10/80/2008

11 11 Vastuista IT-toiminnassa -vastuiden selvittäminen valvottavassa organisaatiossa; ”järjestelmävirheet” -mitä sisäinen tarkastus voi tehdä? -IT-ohjeiden ongelmallisuus normitasovaatimusten kannalta (vrt. VAHTI) - palveluiden kehittäminen ja yksityistäminen (PL 124 §) -väärinkäytöstapausten selvittäminen, toimintapolitiikat, sähköposti -”hyvä julkisuusrakenne” (god offentlighetsstruktur)

12 12 IT-tarkastuksen kehittämiskohteita laillisuusvalvonnassa - IT-tarkastusten systemaattisuuden ja toiston tarve -kattavuus verrattuna muihin tarkastajiin - EOA:n painopisteenä edelleen perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen ja kansainvälistyminen - EOA:n tarkastusresurssien niukkuus kanteluiden määrän kasvusta (jo nyt noin 3500 kantelua v. 2008) johtuen; rajoittaa tarkastustoimintaa -viraston tietojärjestelmät antureina hyvän hallinnon toteuttamisesta (velvoite: Perustuslain 21 ja 22 §) - julkisuusperiaate ja viivytyksetön käsittely osaksi toimintapolitiikkaa; informaatio-ohjaus ei yksin riitä!


Lataa ppt "1 Eduskunnan oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnan havaintoja IT-toiminnasta Valtiontalouden tarkastusviraston IT-foorumi 6.11.2008 Eduskunnan oikeusasiamiehen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google