Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Käypä hoito tiedottaa – mitä, miksi ja kenelle?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Käypä hoito tiedottaa – mitä, miksi ja kenelle?"— Esityksen transkriptio:

1 Käypä hoito tiedottaa – mitä, miksi ja kenelle?
Yhteyshenkilö: Tuula Vainikainen Käypä hoito -tiedottaja puh 090330

2 Tiedottamisen tavoitteet
Suositus tutuksi terveydenhuollon ammattilaisille Tukea suositusten käyttöön ottamista Suositukset ja potilasohjeet tutuiksi kansalaisille Monikanavaisuus: Sähköiset alustat ja printtiversiot suuren yleisön, potilasjärjestöjen ja ammattilaisten julkaisut

3 Tiedotusprosessi Tiedote medialle Potilasversiot
tiedottaja yhteistyössä ryhmän pj:n kanssa Potilasversiot lääketieteen toimittaja Teija Riikola tai tiedottaja yhteistyössä pj:n ja vastuutoimittajan kanssa Valikoiduista tiedotustilaisuus KH-päätoimittaja vastaa tiedotustilaisuuksien järjestämisestä

4 Julkaisufoorumit ammattilaisille
Koko suositus: Käyvän hoidon omat verkkosivut Duodecimin julkaisualustat Tiivistelmät: Aikakauskirja Duodecim Potilasversiot: ja Lehdistötiedotteet: ammattilehdistä Sairaanhoitajalehti ja Super julkaisevat omalle jäsenkunnalleen muokattuja artikkeleita Osasta verkkokurssit

5 Julkaisufoorumit kaikille
Käyvän hoidon ja Duodecimin julkaisualustat Aikakauskirja Duodecim ja (vain potilasversiot) Media: radio ja TV, lehdet, verkkojulkaisut Eturyhmien (esim. potilasjärjestöt) julkaisut Lääketeollisuuden julkaisut

6 (Lehdistö)tiedote Ei ole suosituksen tiivistelmä
Toimittaja odottaa löytävänsä tiedotteesta uutisen eli tärkeimmän asian vaivatta - otsikosta, tekstin kärjestä Sopivasti taustaa, niukasti monimutkaisia menetelmiä Herätettävä kiinnostusta: miksi suositus on tärkeä ja mihin se johtaa Keskityttävä olennaisimpaan: tulkinta, teorian liittäminen käytäntöön, kerrotaan mikä muuttuu, havainnollistetaan Laaja jakelu sähköpostilla: yli 600 toimitusta ja yksittäistä toimittajaa + yksilölliset vinkit toimituksiin (= räätälöinti)

7 Suosituksen ydinviestin muotoilu on tärkeä väline tiedotuksessa
Nostaa esiin potilaita koskevia asioita, jotka kiinnostavat mediaa kaikkea th-ammattilaisille tärkeää ei voi esittää tiedotteessa poimi olennainen = ydinviesti Ryhmän oma konsensus tärkeimmästä sanomasta/ydinviestistä keskustele viimeistään viimeisessä kokouksessa Pj hyväksyy tiedotetekstin Tiedotteeseen mukaan koko ryhmän yhteystiedot (sähköposti) koko ryhmän toivotaan osallistuvan juurruttamiseen

8 Tiedotustilaisuus KH-päätoimittaja ja tiedottaja valitsevat suuren yleisön kannalta kiinnostavimmat aiheet Suositusryhmä valitsee pj:n johdolla 1-3 alustajaa tiedotustilaisuuteen Tiedottaja laatii kutsun yhdessä pj:n kanssa Tilaisuus Duodecimissa, kesto noin tunti

9 Tiedotustilaisuus 2 Tavoitteena kertoa suosituksen ydinsisältö potilaan kannalta Perusfaktat, mutta tärkeää tulkinta Lyhyet alustukset 5-10 minuuttia/alustaja + keskustelu toimittajien kysymysten pohjalta Tiedote jaossa (tilaisuuden jälkeen myös sähköpostilla) Toimittajille jakoon myös alustajien ppt-esitykset (toimitetaan ennakkoon KH-toimistoon ja tiedottajalle monistusta varten)

10 KH-tiedottajan rooli Toimii KH-toimituksen, työryhmän ja median välissä – tehtävänä toimittajien palvelu Tuottaa aluksi pohjatekstiä: sitä saa repostella, mutta tiedottajan on huolehdittava siitä, että teksti on käyttökelpoista toimittajille Toimii työryhmän, puheenjohtajan ja vastuutoimittajan kanssa yhteistyössä ja tukee heidän työtään Tehtävänä tehdä KH-suosituksia tunnetuksi toimittajille mediayhteyksissä on oltava tasapuolinen - kaikki tieto tarjotaan ensin kaikille, sitten räätälöinti median/toimittajan tarpeisiin Luotaa mediailmastoa KH:n ympärillä ja antaa palautetta toimijoille

11 Tärkeitä toimintalinjauksia
Keskeneräisen suosituksen sisältöä ei puida julkisuudessa, koska suositukseen ei voida vielä viitata Valmistelun aikana jokainen asiantuntija esiintyy julkisuudessa yksityishenkilönä Suosituksen julkistamisen vastuuhenkilö työryhmän puheenjohtaja Kaikkia jäseniä tarvitaan julkistamisen tukena Julkistaminen nettiversion tullessa ulos

12 Viestejä työryhmän jäsenille
Yhteisen viestin muotoilu tärkeää: ei monia kilpailevia viestejä liikkeelle mikä on olennaisinta, mikä muuttuu/pitäisi muuttua? Suosituksen uutuus- ja uutisarvo kannattaa hyödyntää Julkaisu myös isäntäyhdistysten nettisivuilla + Yhdistysten omat lehdet ja potilasjärjestöjen lehdet Muiden julkistamista tukevien kanavien punninta kannattaa: vain näkyvyyttä saava suositus tulee tunnetuksi ja siirtyy käyttöön Suositus on syntynyt työryhmän yhteisenä työnä: muista viittaukset suositukseen tai sen potilasversioon asiasta viestiessäsi

13 Jos ongelmia… Toimitaan ryhmänä ja informoidaan KH-päätoimittajaa, joka informoi tarvittaessa johtoryhmän puheenjohtajaa sekä D-seuran puheenjohtajaa ja pääsihteeriä Työryhmän pj vastaa virallisista oikaisuista neuvoteltuaan päätoimittajan kanssa (tieto myös tiedottajalle) Oikaisut vain, jos selvästi harhaanjohtavia, virheellisiä tai muuten virallista kannanottoa vaativia viestejä liikkeellä Punnitaan tarkoin, mikä olikaan pääasia, ja viestitetään se tarvittaessa julkisuuteen Työryhmän jäsenet voivat ottaa kantaa asiantuntijoina ja yksityishenkilöinä: ryhmän puolesta esiintyy pj

14 Viestintä Käypä hoito -prosessissa
Viestinnällä tuetaan myös tekoprosessia KH on viestintätuote: tuotetaan, kootaan ja lajitellaan tietoa, joka palautetaan uudessa muodossa käyttäjille Duodecim-seuran vaalima suomen kieli on tärkeä työkalu! Ymmärrettävyys, helppokäyttöisyys


Lataa ppt "Käypä hoito tiedottaa – mitä, miksi ja kenelle?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google