Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tomi Kiilakoski Kuopio

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tomi Kiilakoski Kuopio"— Esityksen transkriptio:

1 Tomi Kiilakoski Kuopio 15.11.2013.
Koulunuorisotyö Tomi Kiilakoski Kuopio

2 Kaksi toimintakenttää koulunuorisotyössä
"No ainaki yläasteella on paljo vapaampaa ku ala-asteella. Mutta... ei ny hirveen vapaata, ku on kaikki että kello soi, nyt mennään tunnille, ja heti ku päästään tunnilta, mennään välitunnille ja sitte on niinku kymmenen minuutin tauko. Ja taas tunnille tai tälleen..."– Siivonen & Kotilainen. Myrsky-haastatteluaineisto. Tomi Kiilakoski

3 Koulun palvelutarjonta
Koulu kasvu-yhtei- sönä. Oppiminen Arkea tukeva toiminta Tuki- Palvelut: lääkärit, psykologit) Erikoistuneet Palvelut Tomi Kiilakoski

4 Hankekunnat 1. Hyvinkää Painopiste vuonna oli koko kunnan tasolla. Tehdyn analyysin perusteella nuorisotyön kehittämishaasteena vaikuttaa syvemmin kouluyhteisöön. Tutkimuskohteeksi vuonna Härkävehmaan koulu. Yhteys sivistystoimen sitoviin tavoitteisiin. Kysely opettajille, kysely oppilaille. Tomi Kiilakoski

5 Hankekunnat 2. Kokkola Osallisuus. Kokkolassa nuorisopalveluilla on verrattain vahva koordinoiva rooli. Osallisuuden seuranta ja kehittäminen. Koko kunnan taso. Koulunuorisotyöntekijän työnkuvan seuranta ja kehittäminen. Yksittäisen koulun taso. Tomi Kiilakoski

6 Hankekunnat 3. Kuopio Alakoulujen kanssa tehtävä nuorisotyö.
Tutkimuskouluna Martti Ahtisaaren koulu. Tarkastelua, miten koulun yhteydessä pidettävät avoimet toiminnot tukevat kouluviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. Nousevana teeman kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa. Tomi Kiilakoski

7 Hankekunnat 4. Lahti Lahdessa 2 koulunuorisotyöntekijää, Kärpäsen ja Mukkulan koulut. Koulunuorisotyöntekijän työnkuvan muotoutuminen, ehkäisevät ja tukevat seikat. Kivimaan koulu, osallisuusrakenteet nuorten näkökulmasta. Tomi Kiilakoski

8 Hankekunnat 5. Oulu Kastellin monitoimitalon monialainen yhteistyö.
Ritaharjun monitoimitalo. Monialaisen yhteistyön analyysi. 9. luokkalaisten nuorten kokemukset Pedagogisen johtamisen kysymykset Tomi Kiilakoski

9 Hankkeesta tiedottaminen
9 työpaperia Kanuunan verkkosivuilla. Kiilakoski, Tomi (2013) Nuorisotyön opetussuunnitelma – nuorisotyö kasvatuksellisena prosessina. Nuorisotutkimus 3/2013. Kiilakoski, Tomi (ilmestyy) Entrepreneurial Learning and Ethos of Youth Work: Reflections on the Difficult Relationship. Teoksessa Maria Carmen Pantea (toim.) Entreprenurial learning through youth work. SALTO Publishing. Torbjörn Forkby & Tomi Kiilakoski (hyväksytty julkaistavaksi). Building capacity in youth work. Perspectives on, and practice of, youth clubs in Finland and Sweden. Youth & Policy. Kirjoitteilla artikkeli työnimellä “Se on vieläkin kauhean koulumaista”. Opettajien ja nuorisotyöntekijöiden tulkintoja koulunuorisotyöstä. Tomi Kiilakoski

10 Hankkeesta tiedottaminen
Seminaari Kuopiossa Kummihankkeet. Pori Kouvola Rovaniemi Työpaja. OPH:n Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIII Järvenpää Seminaari Hyvinkää Seminaari Oulu syyskuu 2013 Tomi Kiilakoski

11 Ote opetussuunnitelmaluonnoksesta
” Koulu toimii yhteistyössä oppilashuollon ja koulunkäynnin tuen ammattilaisten kanssa kouluyhteisön yleisen ja yksittäisen oppilaan hyvinvoinnin tukemisessa. Eheän oppimispolun varmistamiseksi koulu tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Toimiva yhteistyö aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä kerhotyötä tekevien kanssa edistää oppilaiden kasvua ja hyvinvointia. Oppimisen ja kasvatuksen tukemiseksi sekä monipuolisten oppimisympäristöjen tarjoamiseksi yhteistyö nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimen sekä yritysten, järjestöjen ja muiden lähiympäristön toimijoiden kanssa on tarpeellista. Tämä yhteistyö rikastuttaa työtapoja ja tarjoaa elämänläheisiä oppimistehtäviä. Yhteistyö myös tukee opettajien työtä ja opettajuutta. ” (Luku 5. Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa.) Tomi Kiilakoski


Lataa ppt "Tomi Kiilakoski Kuopio"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google