Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valtakunnallinen työsuojelulautakuntien seminaari

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valtakunnallinen työsuojelulautakuntien seminaari"— Esityksen transkriptio:

1 Valtakunnallinen työsuojelulautakuntien seminaari
Päivi Lanttola Valtion työmarkkinalaitos , Säätytalo

2 Valtion henkilöstöstä
valtion virastoissa ja laitoksissa työskentelee noin henkilöä. v välittömästi valtion palveluksessa olevan henkilöstön työvoimakustannukset olivat 4,5 mrd € eli 9 % valtion menoista ja 2,5 % bkt:sta. v valtion henkilöstön osuus työllisestä työvoimasta oli 3,5 %, palkansaajista 4,1 % ja julkisesta sektorista 16,6 %.

3 Valtion suurimmat toimialat
maanpuolustus- ja rajavartiointi, 21 % elinkeinotoiminnan palvelut, 16 % poliisi- ja pelastustoimi, 14 % tutkimustoiminta, 11 % valtiovarainhoito ja vakuutus- ja rahoituspalvelut, 11 % oikeustoimi, 10 % ministeriötason toiminta, 7 %

4 Tyytyväisyys keskimäärin 3,4
Henkilöstöriskien johtamisen mittaristo, koko valtio 2010 Vakavat työtapaturmat yht. 0,36 /100 htv (305 kpl) - työpaikkatapaturmat 0,23 /100 htv (203 kpl) - työmatkatapaturmat 0,12 /100 htv (102 kpl) Työkyvyttömyyseläkealkavuus 0,71 % edellisvuoden lopun¹ henkilöstöstä (630 henkilöä) - syynä mielenterveyden häiriöt 35 % - tuki- ja liikuntaelinsairaudet 28 % - verenkiertoelinten sairaudet 9 % - muut sairaudet 28 % Työtapaturmat yht. 4,73/100 htv (4203 kpl) - työpaikkatapaturmat 3,36/100 htv (2841 kpl) - työmatkatapaturmat 1,38/100 htv (1164 kpl) - ammattitaudit 0,098/100 htv (83 kpl) - vireillä 0,14/1000 htv (115 kpl) Sairauspoissaolopäivät 9,7 työpäivää/htv kesto keskimäärin 4,8 työpäivää/tapaus sairaustapauksia 2,0 tapausta/htv - 1-3 päivän pituisten sairauspoissaolojen osuus 76,4% kaikista tapauksista - terveysprosentti 35,6 % (ilman sairauspoissaoloja olleiden osuus henkilöstöstä) Tyytyväisyys keskimäärin 3,4 Työolot 3,5 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,7 Kehittymisen tuki 3,2 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,7 Tiedonkulku 3,1 Johtaminen 3,4 ¹ Yliopistojen poistuminen valtionhallinnon piiristä huomioitu. Henkilöstö (84721 htv) Miehet 51 %, naiset 49 %, k-ikä 45,1 v., koulutustasoindeksi 5,1 Lähdetiedot: Tahti, VK:n vakuutustilastot

5 Työsuojeluhaasteita valtion työpaikoilla
Turvallisuusjohtamisen kehittäminen riskienarvioinnin kehittäminen työturvallisuuden tason nostaminen ja hyvän turvallisuuskulttuurin merkitys työsuojeluorganisaation kehittäminen työturvallisuuteen liittyvä osaaminen ja koulutus Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ikääntyminen eläköityminen ja siihen liittyvä vaihtuvuus valtionhallinnon ja organisaatioiden muutokset osaaminen ja työn hallinta Erityiskysymyksiä: työn kuormittavuuden hallinta, työaikojen hallinta, sisäilman laatu, työhön liittyvä väkivallan uhka

6 Kommentteja runkosuunnitelmaan
Hyvien työolojen merkitys kasvaa. Työurien pidentäminen sekä tuottavuuden ja työelämän laadun parantaminen nojaavat voimakkaasti siihen, millaisiksi suomalaiset kokevat oman työpaikkansa työolot. Laadukas ja vaikuttava työsuojeluvalvonta on tärkeässä roolissa. Runkosuunnitelmassa esitetään viisi työsuojelun vastuualueiden strategista päämäärää: työpaikoilla on toimivat työsuojelun hallinnan käytännöt; entä toiminnan suunnitelmallisuus, ennakoivuus ja työpaikalla tapahtuva eri osapuolten välinen yhteistyö Valvonnan vaikuttavuus on ansaitusti nostettu keskeiseksi asiaksi runkosuunnitelmassa. sidosryhmäyhteistyöhön on panostettu ja yhteistyön kehittämistä jatketaan; viestintä, asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen vastuualueiden rooli VAV:n valinnoissa kasvaa toimintaympäristöanalyysien rakennetta yhtenäistetään valvonnan laadun kehittäminen ja valvontakäytäntöjen yhtenäistäminen; hyvänä esimerkkinä valvontaohjeet valvonnan toteuttaminen hankkeina

7 Kommentteja runkosuunnitelmaan
VAV:ssa nostaisin valtiotyönantajan näkökulmasta erikseen esille harmaan talouden torjunnan ja työn haitallisten kuormitustekijöiden valvonnan. Tavoitteena lisätä tarkastusten määrää nykyisestä; tavoite on perusteltu, tarkastusten kohdentuminen vaikuttavuuden kannalta avainasemassa. Toiminnan kannalta on ratkaisevaa riittävä, osaava ja alueellisesti oikeinsijoittunut henkilöstö: resurssien kokonaismäärä henkilöstön jakaantuminen eri vastuualueille vastuualueiden voimavarajaon perusteiden tarkistaminen toimivat työvälineet; tietojärjestelmät systemaattisen koulutusjärjestelmän käyttöönotto Miten valvonnan vaikuttavuutta voidaan mitata? Miten voidaan arvioida valvonnan merkitys ja osuus työoloissa tapahtuneissa muutoksissa?


Lataa ppt "Valtakunnallinen työsuojelulautakuntien seminaari"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google