Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Luottamus kansakunnan pääomana ja talousjohtamisen tavoitteena Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti Ylimmän virkamiesjohdon.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Luottamus kansakunnan pääomana ja talousjohtamisen tavoitteena Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti Ylimmän virkamiesjohdon."— Esityksen transkriptio:

1 Luottamus kansakunnan pääomana ja talousjohtamisen tavoitteena Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti Ylimmän virkamiesjohdon palautepäivä 29.9. 2008

2 2 Luottamus kansakunnan pääomana Pohjoismaat yleensä ja Suomi ovat korkean luottamuksen yhteiskuntia Luotetaan. että julkinen hallinto toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ja vastuullisesti Luotetaan, että kun hoitaa oman osansa ja tehtävänsä tulee kohdelluksi oikeudenmukaisesti

3 3 Luottamus on merkittävää sosiaalista pääomaa Luottamus mahdollistaa modernin hyvän hallinnon Luottamus mahdollistaa uudistumiskyvyn ja kipeätkin tulevaisuuteen ulottuvat päätökset Kansainvälisessä talouskeskustelussa ja taloustieteessä on havaittu, että yhteiskunnat, joissa on hyvä luottamus julkiseen valtaan ja hallintoon, ovat pystyneet toteuttamaan tarpeellisia rakenteellisia ja taloudellisia uudistuksia sekä päässeet parempaan menokuriin Tällaisia havaintoja on myös Euroopan talous- ja rahaliiton vakaus- ja kasvusopimuksen valvonnasta Kykeneekö suomalainen yhteiskunta ja hallinto ylläpitämään luottamusta ja suhteuttamaan sen yksilön vastuuseen ja yhteisöllisyyteen tulevaisuudessa, yhteiskunnan ja sen tarpeiden muuttuessa?

4 4 Valtiontalouden ulkoisen tarkastuksen tehtävät ja vaikutukset (Eduskuntakertomus vuodelta 2007)

5 5 VTV:n perimmäinen yhteiskunnallinen tulos on: Parempi, perusteltu luottamus valtion taloudenhoidon laillisuuteen ja tuloksellisuuteen sekä vastuullisuuteen VTV:n olemassa olo kannustaa lain ja talousarvion noudattamiseen sekä tulokselliseen toimintaan hallituksessa ja hallinnossa. VTV:n toiminta osaltaan edistää ja toteuttaa yhteiskuntaideaalia tietoon ja avoimeen keskusteluun perustuvasta valistuneesta hallinnasta.

6 6 VTV:n perimmäinen yhteiskunnallinen tulos Parempi kansanvaltaisen päätöksenteon tietoperusta ja hallinnon vastuunalaisuus sekä luottamus päätöksenteon ja arvioinnin tietoperustaan ja valtiontalouden hallintajärjestelmään. Toimivampi oikeusvaltio ja demokratia. Korkealaatuisempi ja tuloksellisempi valtion taloudenhoito

7 7 Luottamus talousjohtamisen tavoitteena Luottamus on monella tapaa talousjohtamisen ja taloudenhoidon toimintojen tavoitteena Luottamus julkiseen talouteen on kansakunnan voimavara ja antaa turvallisuutta yksilöille korkoerot eri euroalueen valtioiden lainojen välillä luottamus julkiseen talouteen on vakuutus myös yksityisen sektorin systeemisiä tai muita makroriskejä vastaan (esim. rahoitusmarkkinakriisi)

8 8 Taloushallinto rakentaa perusluottamusta hallintoon Kirjanpidon tehtävät varojen erilläänpito muiden varoista talousarvion toteutumisen seuranta ja laillisuusvalvonta tuloksenlaskentatehtävä taloudellinen informaatio tuotoista ja kuluista sekä varoista, veloista ja niiden rakenteesta Sisäinen valvonta ja riskienhallinta => varoja hoidetaan oikein ja kansanvaltaisten päätösten mukaisesti => luottamus taloudelliseen informaatioon: tiedämme mihin varat menevät

9 9 Luottamus talouden johtamisen tavoitteena Taloudellisuus ja tehokkuus: julkisen palvelun kustannustietoisuus Yhteiskuntataloudellinen kannattavuus Rahoituksellinen kestävyys Kansalaisen oikeus tehokkuuteen Arviointitoiminta ja tuleviin tarpeisiin vastaaminen: luottamus tulevaisuuteen tulevat tarpeet erilaisia kuin nyt esimerkiksi henkinen syrjäytyminen Valistuneen hallinnan ideaali: tietoon perustuva julkinen keskustelu ja siinä tehtävät valinnat pohjoismaisen demokratiamallin perusta Talouden johtaminen luo edellytykset valistuneelle julkisen talouden ja toiminnan hallinnalle ja valistuneelle kansalaisuudelle

10 10 Laki luo luottamusta mutta miten voimme luottaa lakiin (VTV:n eduskuntakertomus vuodelta 2007) Oikeuden ja oikeudellisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös reaalisia resursseja. Lain systematiikan pitäisi myös kohdata kansalaisten ja yritysten arki opetustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon systemaattinen raja; perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajat tietosuojan toteuttamisen ongelmat ja rajanveto muihin yhteiskunnallisiin arvoihin Indikaattorit ja arviot tuloksellisuudesta ja vaikutuksista tärkeitä kokonaiskuva lain ja sen tavoitteiden toteutumisesta, esimerkkinä hoitotakuulainsäädäntö lainsäädännön toimivuutta olisi seurattava systemaattisesti


Lataa ppt "Luottamus kansakunnan pääomana ja talousjohtamisen tavoitteena Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti Ylimmän virkamiesjohdon."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google