Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Maantiede tieteenalana ja oppiaineena

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Maantiede tieteenalana ja oppiaineena"— Esityksen transkriptio:

1 1 Maantiede tieteenalana ja oppiaineena
Luento ti

2 Maantiedon opetuksen tulisi kehittää oppilaiden maantieteellistä ajattelua ja välittää kuva siitä, miten maantieteilijät tarkastelevat maailmaa. Opettaja tarvitsee riittävän selkeän näkemyksen maantieteilijöiden tavasta tarkastella maailmaa.

3 Mitä maantieteilijät tutkivat?

4 1. 1 Maantieteen peruselementit
A) Maantieteen tutkimuskohteena Luonnon ilmiöt ja prosessit Ihmisen toiminta ja kulttuuri-ilmiöt Luonnon ja ihmisen välinen vuorovaikutus MAA IHMISEN KOTINA

5 Maantieteen tutkimuskohteiden mukaan maantiede voidaan jakaa erillisiin osa-alueisiin
Aluemaantiede (tutkii aluetta kokonaisvaltaisesti luonnontekijöiden ja ihmisen toiminnan synteesinä) Yleismaantiede (tutkitaan maantieteellistä ilmiötä eri alueilla) Luonnonmaantiede (tutkimuskohteena elollisen ja elottoman luonnon ilmiöt ja prosessit) Ihmismaantiede (tutkimuskohteena ihmisen aikaansaamat ilmiöt ja niiden suhde ympäristöön)

6 Maantieteen vertikaalinen malli (Demeritt 2009, Partanen 2010).

7 B) Maantieteellisiä kysymyksiä
Missä? Mikä? Millaista? Miksi? Miten liittyy muualle? Mihin suuntaan kehittymässä?

8 C) Maantieteen peruskäsitteet
Tila, alue, paikka, maisema ja ympäristö toimivat maantieteen tarkastelukehikkoina. ”Tähystysaukkoja”, joiden läpi maailmaa tutkitaan.

9 Luonnontieteiden ja ihmistieteiden tutkimusmenetelmät
D) Maantieteen tutkimusmenetelmiä Luonnontieteiden ja ihmistieteiden tutkimusmenetelmät

10 E) Tietolähteitä Havainnot (mittaukset, kokeet jne.) Kokemukset, Kartat, Tilastot, Graafiset esitykset, Valokuvat, Kuvaukset ja kertomukset

11 1.2 Maantiede koulussa ”Maantieteen opetuksen päämäärä ei ole tuottaa käveleviä tietosanakirjoja, vaan toimia kuten aito maantieteilijä tekee, osallistua tiedon tuottamiseen ja prosessointiin.” (Bruner 1966)

12 Keskeisiä sisältöjä vuosiluokilla 1-4 ovat:
Maantiede perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Lue s ) Keskeisiä sisältöjä vuosiluokilla 1-4 ovat: Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana (Pohjoismaat ja muut Suomen lähialueet) Ympäristön ilmiöt Keskeisiä sisältöjä vuosiluokilla 5-6 ovat: Eurooppa osana maailmaa Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla.

13 Maantieteen opetuksellisia lähestymistapoja


Lataa ppt "1 Maantiede tieteenalana ja oppiaineena"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google