Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hakalahden yläkoulun kehittämishankkeet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hakalahden yläkoulun kehittämishankkeet"— Esityksen transkriptio:

1 Hakalahden yläkoulun kehittämishankkeet
Erityisopettaja Riikka Lehtonen Koulukuraattori Maria Indola

2 Kehittämishanke on lähtenyt liikkeelle: kevätlukukausi 2011- syyslukukausi 2011
Lähtökohtana sosiaalipedagoginen viitekehys, jonka tavoitteena on sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin lisääminen koulun arjessa Avainsanat: Yhteisöllisyys: vuorovaikutus, osallisuus Elämyksellisyys: kokemukset ja niiden jakaminen Toiminnallisuus: yhteistoiminta, osallistuminen, vastuunkanto

3 Yhteistyö Koulukuraattorin ja erityisopettajan työparitoiminta
Yhteistyökumppaneina: Kelpo-hanke rahoitus Sosiaalisen nuorisotyön hanke ”Myötätuulta elämään” Yhteistyöpalaverit Osittainen rahoitus Opiskelijoiden näyttötutkinto Kokkolan kaupungin nuorisotyö Koppari-toiminta Nuorisokeskus Villa Elban Luontokoulu ostopalvelu

4 Lähtötilanne Oppilashuoltoryhmässä nousi huoli eri luokka-asteilla näkyvistä koulumotivaatio-, koulumenestys- ja työrauhaongelmista Huoli tyttöjen heikosta itseluottamuksesta ja -tuntemuksesta

5 Miten huoleen vastattiin?
Muodostettiin 2 tsemppi-ryhmää eri vuosiasteille sekä yksi tyttö-ryhmä Tsemppi-ryhmä koostui noin 5 oppilaasta Yhteydenotot huoltajiin Tapaamiset ja Wilma-viestit Huolten jakaminen ja yhteiset pelisäännöt Tsemppi-ryhmän tapaamiset Tavoitteiden asettaminen ja seuranta Toiminnan suunnittelu ja palkinto Palkinto heille, jotka yltävät tavoitteisiinsa

6 Tsemppi-ryhmän tapaamisen teemoja
Opiskelu Arjenhallinta Hyvinvointi Vapaa-aika Tulevaisuuden suunnitelmat Tytöillä Valokuvaus-projekti (3 päivää)

7 9-luokkien Tsemppi-kierros
Tavoitteena herätellä oppilaat tuleviin jatko-opintoihin ja niihin tukikeinoihin, joita heille voidaan vielä koulussa tarjota Opinto-ohjaaja, erityisopettaja ja koulukuraattori kiersivät kaikki 9-luokat kertomassa tukimuodoista, joita on tarjolla Tavoitesuunnitelma eri oppiaineisiin Moniammatilliset/yksilölliset tapaamiset ”Opi oppimaan” –materiaalin jako halukkaille Kaikki oppilaat vastasivat kyselyyn, jolla kartoitettiin oppilaiden kiinnostusta tukikeinoihin Kyselyvastausten perusteella oppilaille laadittiin tavoitesuunnitelmia ja sovittiin moniammatillisia tapaamisia Tsemppi-kierroksella tavoitettiin myös niitä oppilaita, jotka eivät muuten olisi hakeutuneet tukitoimiin

8 Kehittämistyön arviointi
POSITIIVISTA + Työn tehostuminen + Työssä jaksaminen + Tukikeinojen monipuolistuminen + Työntekijän oppilastuntemus paranee ja oikeiden tukikeinojen löytäminen helpottuu + Tiedonkulku helpottuu + Oppilas tunnistaa aidon välittämisen + Kuulluksi tuleminen vahvistaa oppilaan hyvinvointia + Ryhmädynamiikan positiivinen paine + Oppilaiden vastaanottavuus lisääntyy + Luottamuksen kehittyminen yksilötapaamisten pohjalle + Toimiva yhteistyö oppilaan vanhempien kanssa + Oppilaat hyötyvät moniammatillisesta osaamisesta ja ovat ottaneet sitä vastaan + Oppilaat ovat tulleet aikuisten silmillä katsottuna motivoituneina tapaamisiin + Tyttöryhmässä löytyi vahva vertaistuen kokemus

9 Kehittämistyön arviointi
HAASTEITA -Yhteisen suunnitteluajan löytyminen koulun sisällä sekä yhteistyökumppaneiden kanssa -Kesäloma nollaa tilanteen -Rahoituksen löytäminen -Toiminnallisuuden ja opiskelun yhdistäminen -Lukujärjestysteknilliset haasteet -Yhteisen sävelen löytäminen aineopettajien kanssa -Positiivisen ryhmäpaineen löytäminen ja hyödyntäminen -Tapaamisten arviointi ja nopea tilanteisiin reagointi -Resurssipula suhteutettuna tarpeeseen -Reagointi oppilaan vapaa-ajan, elämänhallinnan ja ihmissuhteiden muutosten aiheuttamiin ongelmiin -Ajan löytäminen dokumentointiin - Toiminta tarvitsee selkeän aloituksen ja lopetuksen (-> siirtyminen tarvittaessa yksilölliseen tukeen)


Lataa ppt "Hakalahden yläkoulun kehittämishankkeet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google