Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tuotteistaminen ja tekijänoikeudet hanketyössä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tuotteistaminen ja tekijänoikeudet hanketyössä"— Esityksen transkriptio:

1 Tuotteistaminen ja tekijänoikeudet hanketyössä
Seminaari EQUAL-ohjelman hankkeille, Helsinki OTK Jaakko Eskola Osakeyhtiö Opus OSAKEYHTIÖ OPUS

2 IMMATERIAALIOIKEUDET
TEKIJÄNOIKEUS PATENTTIOIKEUS TAVARAMERKKIOIKEUS HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUS MALLIOIKEUS TOIMINIMIOIKEUS INTEGROITUJEN PIIRIMALLIEN SUOJA KASVINJALOSTAJAN OIKEUS OSAKEYHTIÖ OPUS

3 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
LAINSÄÄDÄNTÖ Tekijänoikeuslaki (404/61) 821/05, 822/05, 823/05, 824/05 (uudistukset 2005) 345/2006, 679/2006 (uudistukset 2006) Tekijänoikeusasetus (574/95) Rikoslaki (49 luku) OSAKEYHTIÖ OPUS

4 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
KANSAINVÄLINEN SUOJA Kansainväliset sopimukset, esim. Bernin sopimus (1886) Yleismaailmallinen tekijänoikeussopimus (1952) Rooman sopimus (1961) Geneven äänitesopimus (1974) WTO:n (World Trade Organization) TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Kansallinen kohtelu Vähimmäisoikeudet OSAKEYHTIÖ OPUS

5 EU:n tekijänoikeusdirektiivit
1991 Tietokoneohjelmadirektiivi 91/250/ETY 1992 Vuokraus- ja lainausoikeuksia koskeva direktiivi 92/100/ETY 1993 Satelliitti- ja kaapelilähetysdirektiivi 93/83/ETY 1993 Suoja-aikadirektiivi 93/98/ETY 1996 Tietokantadirektiivi 96/9/ETY 2001 Jälleenmyyntikorvausdirektiivi 01/84/EY 2002 Tietoyhteiskuntadirektiivi 01/29/EY 2004 Tehostamisdirektiivi 04/48/EY OSAKEYHTIÖ OPUS

6 Tekijänoikeus Tekijänoikeuden lähioikeudet
Tekijänoikeuslainsäädäntö sisältää tekijänoikeutta (luova) tekijä tekijänoikeuden lähioikeuksia esittävä taiteilija, äänitteen tai kuvatallenteen tuottaja, radio- tai tv-yritys, luettelon, taulukon, ohjelman, tietokannan tai vastaavan työn valmistaja, valokuvaaja, sanomalehtitiedotuksen antaja koskevat säännökset Myös ulkomaiset teokset ja muut suojan kohteet saavat yleensä Suomen lain mukaista suojaa OSAKEYHTIÖ OPUS

7 TEKIJÄNOIKEUDEN KOHDE (1 §)
KIRJALLISET JA TAITEELLISET TEOKSET kaunokirjallinen tai selittävä kirjallinen tai suullinen teos, myös: kartta ja muu selittävä piirustus graafinen tai plastillinen teos tietokoneohjelma tietokanta sävellysteos näyttämöteos mm. baletti, näytelmä, ooppera, operetti elokuvateos valokuvateos tai muu kuvataiteen teos maalaus, kuvanveisto-, piirros-, tekstiilitaide, grafiikka ym. rakennustaiteen tuote (myös esim. sillat ja laivat) taidekäsityön ja taideteollisuuden tuote muunlaiset teokset (yhteisteos, yhteenliitetty teos, jälkiperäisteos) OSAKEYHTIÖ OPUS

8 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
TEKIJÄ Teoksen tekijä eli luoja on aina tietty ihminen tai ihmiset Teoksen luoja ei voi olla yhtiö tai muu yhteisö, tietokone tai esim. eläin eräät lähioikeudet voivat syntyä myös yhtiölle Tekijänoikeus syntyy aina suoraan lain nojalla © - merkillä ei ole oikeutta luovaa vaikutusta OSAKEYHTIÖ OPUS

9 TEKIJÄNOIKEUSSUOJAN EDELLYTYKSET
TEOS UUSI, ITSENÄINEN JA OMAPERÄINEN TEKIJÄNSÄ PERSOONAA ILMENTÄVÄ ITSENÄISEN LUOMISTYÖN TULOS YLITTÄÄ TEOSKYNNYKSEN Tekijänoikeus suojaa teoksen ulkonaista muotoa, ei pelkkää ideaa! Ei edellytä ”kiinnittämistä”. Tehdyn työn tai koituneiden kustannusten määrä ei vaikuta arviointiin (vrt. luettelosuoja 49 §) Eettisillä tai moraalisilla kysymyksillä tai teoksen tarkoituksella ei ole merkitystä Ei edellytä ”korkeaa laatua” Myös luonnos voi saada suojaa Teoksen nimi saattaa saada suojaa, jos on riittävän omaperäinen OSAKEYHTIÖ OPUS

10 TEKIJÄNOIKEUSSUOJAN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT TEOKSET (9 §)
lait ja asetukset muut Suomen säädöskokoelmasta annetun lain ja ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista annetun lain mukaan julkaistavat päätökset, määräykset ja asiakirjat valtiosopimukset ja muut vastaavat kansainvälisiä velvoitteita sisältävät asiakirjat viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätökset ja lausumat viranomaisen tai muun julkisen toimielimen edellä tarkoitetuista asiakirjoista tekemät tai teettämät käännökset JULKISUUSLAIN (621/1999) MUKAINEN VIRANOMAISKÄSITE (?) säännös ei koske itsenäisiä teoksia, jotka sisältyvät edellä tarkoitettuihin asiakirjoihin itsenäisiä teoksia saa toisintaa edellä tarkoitettujen asiakirjojen yhteydessä sekä käyttää asiakirjasta erillään siihen hallinnolliseen tai muuhun tarkoitukseen, johon asiakirja liittyy OSAKEYHTIÖ OPUS

11 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
Tekijänoikeutta ei ole, jos teos ei ylitä ns. teoskynnystä kyseessä on tekijänoikeuslain 9 §:ssä tarkoitettu teos suoja-aika on päättynyt Huom! Lähioikeudet esittävä taiteilija, tuottajat, valokuvaaja ym; ei teoskynnysvaatimusta (=aina suojattu suoja-ajan puitteissa) OSAKEYHTIÖ OPUS

12 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
Suojatun aineiston käyttöoikeus lupa tai sopimus oikeudenhaltijan kanssa laissa oleva tekijänoikeuden rajoitus ”käyttötarkoitus” ei vaikuta asiaan paitsi jos kyseiseen käyttöyhteyteen soveltuu jokin tekijänoikeuden rajoitussäännös OSAKEYHTIÖ OPUS

13 TALOUDELLISET OIKEUDET
Tekijänoikeuslain 2 § yksinomainen oikeus määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa tai toista tekotapaa käyttäen OSAKEYHTIÖ OPUS

14 TALOUDELLISET OIKEUDET
Teoksen kappaleiden valmistaminen (2 §) kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi, millä keinolla ja missä muodossa hyvänsä Teoksen saattaminen yleisön saataviin Yleisölle välittäminen Julkinen esittäminen Teoksen kappaleiden levittäminen yleisön keskuuteen Teoksen julkinen näyttäminen Kuvataiteen jälleenmyyntikorvaus (26i – 26m §) OSAKEYHTIÖ OPUS

15 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
YKSINOIKEUS TEKIJÄN/TEKIJÖIDEN LUPA TARVITAAN AINA, KUN KYSEESSÄ ON TEOKSEN KAPPALEN VALMISTAMINEN TAI SEN SAATTAMINEN YLEISÖN SAATAVIIN paitsi jos kyseessä on sellainen käyttöyhteys, johon sovelletaan jotain laissa mainittua tekijänoikeuden rajoitussäännöstä Tietämättömyys aineiston oikeudenhaltijasta, ei vaikuta luvanhankkimisvelvollisuuteen OSAKEYHTIÖ OPUS

16 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
YKSINOIKEUS sisältää mm. myöntää tai olla myöntämättä lupa teoksensa käyttöön myöntäessään luvan määrätä käyttämisen ehdot määrätä käytöstä suoritettava korvaus tekijänoikeus ei tunne ns. vilpittömässä mielessä tapahtunutta käyttöä Vilpitön mieli ei vapauta korvausvastuusta OSAKEYHTIÖ OPUS

17 JULKISTAMINEN JULKAISEMINEN
Tekijänoikeuslain 8 § Julkistaminen Teoksen saattaminen luvallisesti yleisön saataviin esim. palvelimelle siirtäminen Julkaiseminen Teoksen kappaleita on luvallisesti saatettu yleisön saataviin ”teoksen kappaleen valmistaminen ja niiden levittäminen yleisön keskuuteen” OSAKEYHTIÖ OPUS

18 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
MORAALISET OIKEUDET TEKIJÄNOIKEUSLAIN 3 § ISYYSOIKEUS tekijän ilmoittaminen hyvän tavan vaatimalla tavalla nimeä ei saa ilmaista vastoin tekijän tahtoa tekijä voi määrätä, missä muodossa hänen nimensä ilmoitetaan RESPEKTIOIKEUS kielto muuttaa teosta tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla tai saattaa se yleisön saataviin tällaisessa muodossa tai yhteydessä OSAKEYHTIÖ OPUS

19 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
LÄHIOIKEUDET ESITTÄVÄ TAITEILIJA ÄÄNITTEEN TUOTTAJA ELOKUVAN TUOTTAJA RADIO- TAI TELEVISIO-YRITYS (LÄHETTÄJÄ-YRITYS) LUETTELON, TAULUKON, OHJELMAN, TIETOKANNAN TAI MUUN SUUREN MÄÄRÄN TIETOJA SISÄLTÄVÄN TYÖN VALMISTAJA VALOKUVAAJA SANOMALEHTI-TIEDOTUKSEN ANTAJA OSAKEYHTIÖ OPUS

20 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
LÄHIOIKEUDET Esittävä taiteilija esityksen tallentaminen, radiointi, televisiointi, suora siirtäminen yleisön saataviin, tallennetun esityksen kopioiminen, julkinen esittäminen, yleisölle välittäminen sekä tallenteiden levittäminen yleisölle edellyttää esittävän taiteilijan lupaa korvausoikeus kun äänitteelle tallennettu esitys välitetään yleisölle tai esitetään julkisesti (on-demand-välittäminen edellyttää lupaa) OSAKEYHTIÖ OPUS

21 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
LÄHIOIKEUDET Äänitallenne tallenteen kopioiminen, julkinen esittäminen, yleisölle välittäminen ja sen kappaleiden levittäminen yleisön keskuuteen korvausoikeus kun äänitettä käytetään yleisölle välittämiseen tai julkiseen esittämiseen (on-demand-välittäminen edellyttää lupaa) Kuvatallenne tallenteen kopioiminen, sen tilauspohjainen yleisölle välittäminen ja sen kappaleiden levittäminen yleisön keskuuteen edellyttää tuottajan lupaa OSAKEYHTIÖ OPUS

22 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
70 VUODEN SUOJA-AIKA (44 §) TEKIJÄNOIKEUS (tekijä) tekijän tai viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuodesta (43 §) Elokuvateos: 70 vuotta viimeksi kuolleen pääohjaajan, käsikirjoittajan, vuoropuhelun kirjoittajan tai nimenomaisesti kyseistä elo-kuvateosta varten luodun musiikin säveltäjän kuolinvuodesta Tekijä tuntematon: 70 vuotta julkistamisvuodesta. Julkistamaton teos 70 vuotta luomisvuodesta (tekijän kuoltua tekijänoikeuteen sovelletaan normaaleja perintöä ja testamenttia koskevia säännöksiä) OSAKEYHTIÖ OPUS

23 50 VUODEN SUOJA-AIKA (45, 46, 46 a §)
ESITTÄVÄ TAITEILIJA (45 §) - esitysvuodesta tai tallennetun esityksen ensimmäisestä julkaisuvuodesta ÄÄNITTEEN TUOTTAJA (46 §) KUVATALLENTEN TUOTTAJA (46 a §) - tallentamisvuodesta tai siitä, kun tallenne ensimmäisen julkaistiin (46 § ja 46 a §) tai saatettiin yleisön saataviin (46 §) OSAKEYHTIÖ OPUS

24 50 VUODEN JA MUUT SUOJA-AJAT
RADIO- TAI TV-LÄHETYS 50 vuotta lähettämisvuodesta LUETTELO, TAULUKKO 15 vuotta siitä vuodesta, jolloin työ valmistui tai ensimmäisen kerran saatettiin yleisön saataviin VALOKUVA (ei teosvalokuva) 50 vuotta kuvan valmistamisvuodesta SANOMALEHTITIEDOTUS 12 tuntia siitä, kun se julkistettiin Suomessa OSAKEYHTIÖ OPUS

25 TEKIJÄNOIKEUDEN RAJOITUKSET
Koskevat osin eri tavalla eri teoslajeja (esim. kirjallinen teos tai elokuvateos) Koskevat eri tavalla erilaisia tahoja (esim. yksityinen henkilö tai kirjasto) Koskevat myös lähioikeuksien haltijoiden oikeuksia Rajoitusten suppea tulkinta (KM 1953:5) OSAKEYHTIÖ OPUS

26 TEKIJÄNOIKEUDEN RAJOITUKSET
Teoksen oltava julkistettu /julkaistu Vapaa käyttöoikeus tietty käyttö kokonaan vapaata ei tarvitse hankkia lupaa ei tarvitse maksaa korvausta Pakkolisenssi saa käyttää ilman lupaa mutta on maksettava korvaus (Sopimuslisenssi) OSAKEYHTIÖ OPUS

27 TEKIJÄNOIKEUDEN RAJOITUKSET
Yleiset rajoituksia koskevat säännökset eivät rajoita moraalisia oikeuksia teosta ei saa muuttaa enemmän kuin sallittu käyttö edellyttää ns. laillisen alkuperäiskappaleen vaatimus laittomasta kappaleesta ei voi tehdä laillista rajoitussäännöksellä laittomasti valmistettu teoskappale lain vastaisesti kierretty tekninen suojaus OSAKEYHTIÖ OPUS

28 TEKIJÄNOIKEUDEN RAJOITUKSET
tilapäinen tallentaminen yksityinen käyttö lainausoikeus (siteerausoikeus) sisäinen tiedotuskäyttö lehdistön lainausoikeus vapaa esittämisoikeus tietyissä tilanteissa julkisten lausumien toisintamisoikeus arkistot, kirjastot, museot (kappaleen valmistus) omistajan oikeus rakennuksen ja käyttöesineen muuttamiseen eräät käyttöoikeudet opetustoiminnassa rakennusteoksen ja taideteoksen toisintaminen eräissä tilanteissa päiväntapahtumat lähetystoiminnan harjoittajan tallentamisvelvollisuus ns. efemääriset tallenteet tietokoneohjelmia koskevat erityissäännökset tietty laitoskäyttö asiakirjajulkisuus ja oikeudenhoito tiedotuskäyttö antologiavapaus yleisradiolähetysten edelleen lähettäminen teoskappaleiden lainaaminen yleisölle vammaisryhmien erityistarpeet konserttiohjelmat OSAKEYHTIÖ OPUS

29 Tekijänoikeuksien tai käyttölupien hankkiminen
TEKIJÄNOIKEUDET JA LÄHIOIKEUDET VOIDAAN LUOVUTTAA moraalisia oikeuksia koskeva rajoitus tiettyjen korvausoikeuksien luovuttamista koskevia rajoituksia OSAKEYHTIÖ OPUS

30 Tekijänoikeuksien tai käyttölupien hankkiminen
Vapaamuotoinen sopimus Myös suullinen sopimus on pätevä ei suositeltava! OSAKEYHTIÖ OPUS

31 Tekijänoikeuksien tai käyttölupien hankkiminen
Luovutustoimia Kokonaisluovutus kaikki tekijänoikeudet Osittaisluovutus esim. ajallisia, alueellisia tai oikeuskohtaisia rajoituksia OSAKEYHTIÖ OPUS

32 Tekijänoikeuksien tai käyttölupien hankkiminen
Oikeuksien yksinomainen luovutus Oikeudet luovutetaan yksinoikeudella estää kaikkia muita hyödyntämästä teosta luovutuksen tarkoittamalla tavalla Oikeuksien rinnakkainen luovutus ei yksinoikeuksia, samanaikainen ja samanlainen luovutus on mahdollinen OSAKEYHTIÖ OPUS

33 Tekijänoikeuksien tai käyttölupien hankkiminen
Tekijänoikeuksia voi luovuttaa myös tuleviin (ei vielä olemassa oleviin) teoksiin tekijänoikeus syntyy aina ensin tekijälle eräät lähioikeudet voivat syntyä myös yhtiölle OSAKEYHTIÖ OPUS

34 Tekijänoikeuksien tai käyttölupien hankkiminen
Oikeuksien ns. viipalointi Oikeuksien luovutus ei ole sidottu lain 2 §:n komponentteihin (valmistaminen, esittäminen-levittäminen-näyttäminen) OSAKEYHTIÖ OPUS

35 Tekijänoikeuksien tai käyttölupien hankkiminen
Teoskappaleen luovutus / saaminen ei sisällä tekijänoikeuksia oikeuksien raukeaminen: kappaleenvalmistamisoikeus ja yleisön saataviin saattamisoikeus eivät raukea koskaan Oikeuksien edelleenluovuttamiseen tarvitaan tekijän / tekijöiden lupa poikkeus: liikkeen tai sen osan luovuttaminen Teoksen muuttamiseen tarvitaan tekijän / tekijöiden lupa Koskee myös lähioikeuksia OSAKEYHTIÖ OPUS

36 TEKIJÄNOIKEUS TYÖ- JA VIRKASUHTEESSA
Ei erityissäännöksiä (paitsi tieto-koneohjelmat ja tietokannat 40b §) Lähtökohta: Sovittavissa osapuolten kesken Usein sovittu esim. työ- tai työehtosopimuksessa Sopimuksen puuttuessa työnantajalla työntekijän työsuhteessa luomaan teokseen ”normaalin toimintansa edellyttämä käyttöoikeus” OSAKEYHTIÖ OPUS

37 Tekijänoikeuksien tai käyttölupien hankkiminen
Erilaiset projektit ja vastaavat tilanteet alkuperäiset (”ulkopuolisten”) teokset alkuperäisten teosten oikeudenhaltijat tekijänoikeusjärjestö edustaa? tuotantoa varten luotavat (esim. tilatut) teokset tekijät ja muut oikeudenhaltijat tuotannon aikana luotavat teokset tekijät ja muut oikeudenhaltijat (myös työsuhteiset!) Työsuhdetekijänoikeudesta ei säännöksiä laissa (poikkeus: tietokoneohjelmat ja tietokannat) OSAKEYHTIÖ OPUS

38 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN
Projektin tulos = yleensä suojattu teos, voi olla myös yhteisteos yhteenliitetty teos (joiltain osin) muunnelma (joiltain osin) käännös audiovisuaalinen teos (esiintyjät, tuottajat ym.) OSAKEYHTIÖ OPUS

39 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN
Projektin tulos siitä valmistetaan kappaleita se saatetaan yleisön saataviin Sillä, että projektin tulosten tulee olla julkisesti saatavilla (julkista omaisuutta) ei ole lähtökohtaisesti vaikutusta tekijänoikeuksien järjestämiseen OSAKEYHTIÖ OPUS

40 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN
Lähtökohta: Oikeuksista on sovittava (oikeudet on hankittava sopimuksin) kaikki oikeudet? riittävät käyttöoikeudet? muuntelu, muuttaminen jne. oletukset oikeuksien järjestymisestä? OSAKEYHTIÖ OPUS

41 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN
Oikeuksista sopiminen ”luopuu oikeuksistaan” ”sitoutuu olemaan vetoamatta oikeuksiinsa” Kysymyksiä mistä oikeuksista ”luopuu”? mitä käyttöyhteyksiä ”luopuminen” koskee? OSAKEYHTIÖ OPUS

42 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN
Oikeuksista ”luopuminen” tai ”sitoutuminen olemaan vetoamatta oikeuksiinsa” mitä tarkoittaa? luopuu kokonaan eli sallii (oman osuutensa) täysin vapaan käyttämisen? luopuminen on jotenkin rajattu (tiettyyn käyttöön tai käyttöyhteyteen)? OSAKEYHTIÖ OPUS

43 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN
Luopuminen vai siirtäminen? siirtyvätkö oikeudet jonnekin? missä laajuudessa oikeudet siirtyvät? kenelle oikeudet siirtyvät? kenelle? projektille? mikä on ”projekti”? OSAKEYHTIÖ OPUS

44 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN
Mitkä oikeudet? kappaleenvalmistamisoikeus millä tavalla tahansa? yleisön saataviin saattaminen yleisölle välittäminen yleisön keskuuteen levittäminen julkinen esittäminen OSAKEYHTIÖ OPUS

45 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN
Yksinoikeus? Rinnakkainen käyttöoikeus? Ajalliset rajoitukset? Alueelliset rajoitukset? OSAKEYHTIÖ OPUS

46 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
HYVÄ MUISTAA Teoskynnys on ”matala”; on todennäköisempää että teos saa suojaa kuin että se jäisi suojan ulkopuolelle Tekijänoikeuden kansainvälinen ulottuvuus on laaja; on todennäköisempää että ulkomainen teos saa Suomessa suojaa kuin että se jäisi suojan ulkopuolelle OSAKEYHTIÖ OPUS

47 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
HYVÄ MUISTAA Suoja ei edellytä ”korkeaa laatua” esim. kuvan suojaan ei vaikuta se, mille alustalla se on kiinnitetty Tehdyn työn määrä tai tuloksen saavuttamiseen käytetyt taloudelliset ym. resurssit eivät vaikuta sen arviointiin, onko lopputulos suojattu teos OSAKEYHTIÖ OPUS

48 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
HYVÄ MUISTAA Copyright-merkillä © ei ole oikeutta luovaa vaikutusta Valokuva saa aina suoja-ajan puitteissa suojaa; joko teoksena ”täyttä” tekijänoikeussuojaa tai lähioikeutena suojaa kopiointia, muuttamista ja julkista näyttämistä vastaan OSAKEYHTIÖ OPUS

49 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
HYVÄ MUISTAA Tekijänoikeuslaki on teknologianeutraali Jos teoksella tai muulla suojan kohteella on useampia oikeudenhaltijoita, heidän kaikkien suostumus tai lupa tarvitaan jos yksi ilmoittaa edustavansa useampia oikeudenhaltijoita varmistaudu asiasta OSAKEYHTIÖ OPUS

50 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
HYVÄ MUISTAA Äänitetuottajan, elokuvatuottajan ja lähettäjäyrityksen suoja ei riipu siitä, mitä kyseinen tallenne tai lähetys sisältää tuottaja saa tuottajansuojan (lähettäjäyritys lähettäjäyrityksen suojan) vaikka tallenne / lähetys sisältäisi kellon tikitystä tms. Esittävän taiteilijan esitys saa suojaa sen laadusta riippumatta myös ”pieleen mennyt” esitys nauttii täyttä suojaa OSAKEYHTIÖ OPUS

51 Tekijänoikeuksien tai käyttölupien hankkiminen
Sillä kuinka pitkä- (tai lyhyt) ikäinen käyttö on kyseessä ei ole vaikutusta tarvittaviin tekijänoikeuslupiin Esiintyvän taiteilijan esitys saattaa olla suojattu vaikka esitettävä teos on vapaa tai päinvastoin OSAKEYHTIÖ OPUS

52 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
HYVÄ MUISTAA Myös suullinen esitys (ei mihinkään etukäteen ”kiinnitetty”) voi olla teos Tekijänoikeus ei tunne ns. vilpittömässä mielessä tapahtunutta käyttöä. Vilpitön mieli ei vapauta korvausvastuusta OSAKEYHTIÖ OPUS

53 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
HYVÄ MUISTAA ”Kaikki oikeudet” kaikki kappaleenvalmistamisoikeudet? kaikki levitysoikeudet? kaikki esitysoikeudet? kaikki näyttämisoikeudet? Jos halutaan luovuttaa/hankkia myös muuntelu- ja edelleen luovutusoikeudet kannattaa nämä oikeudet kirjata erikseen sopimukseen OSAKEYHTIÖ OPUS

54 OSAKEYHTIÖ OPUS OPUS@OPUS.FI
HYVÄ MUISTAA graafiset teokset kartat piirrokset piirustukset maalaukset ja muu kuvataide patsaat ja muut taideteokset päiväkirjat ja kirjeet esitteet, käyttöohjeet mainokset muistiot luettelot luonnokset tietokoneohjelmat, tietokannat OSAKEYHTIÖ OPUS


Lataa ppt "Tuotteistaminen ja tekijänoikeudet hanketyössä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google