Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Www.kotus.fiKotimaisten kielten keskus Säädösten määritelmäpykälistä Vesa Heikkinen Säädöskielihankkeen työseminaarissa Kotuksessa 23.5.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Www.kotus.fiKotimaisten kielten keskus Säädösten määritelmäpykälistä Vesa Heikkinen Säädöskielihankkeen työseminaarissa Kotuksessa 23.5.2013."— Esityksen transkriptio:

1 www.kotus.fiKotimaisten kielten keskus Säädösten määritelmäpykälistä Vesa Heikkinen Säädöskielihankkeen työseminaarissa Kotuksessa 23.5.2013

2 www.kotus.fi Laatijan näkökulma, 1 ■ Säädöstekstin jäntevöittäminen ja tiivistäminen. Määritelmien avulla pitkät, monisanaiset ilmaukset tai kuvaukset voidaan korvata yhdellä lyhyehköllä termillä. ■ Yleiskieleen kuulumattomien ja muuten vaikeasti ymmärrettävien ilmaisujen käyttämistä säädöksissä on vältettävä. Jos niitä joudutaan käyttämään, ne on määriteltävä. (LO 2010.)

3 www.kotus.fi Laatijan näkökulma, 2 ■ Pykälää käytetään, jos määritelmiä on paljon. Muutoin määrittely tekstin sisällä. ■ Määritellään vaikeasti ymmärrettävät ja yleiskielelle vieraat termit, joita säädöksessä tarpeen käyttää. ■ Yleiskielen sanoja ei tarvitse määritellä. Yleiskielen sanoille ei tavallisuudesta poikkeavaa sisältöä. Termi voitava korvata määritelmällä merkityksen muuttumatta. (Honkanen 2013.)

4 www.kotus.fi Tutkijan näkökulma, 1 ■ Juridinen kieli määritelmäpitoista. ■ Yleisenä tavoitteena se, että sanojen ja termien merkityksestä ei synny lain soveltamistilanteessa väärinkäsityksiä. ■ Tarkoituksena tulkinnanvaraisuuden vähentäminen. Erityisen seikkaperäinen määritelmä voi lisätä tulkinnanvaraisuutta. (Mattila 2002.)

5 www.kotus.fi Tutkijan näkökulma, 2 ■ Määritelmät luovat (toisinaan harhaanjohtavaa) vaikutelmaa oikeuskielen tarkkuudesta ja yksiselitteisyydestä. ■ Oikeuskäytäntö laajentaa tai supistaa laissa esitettyä määritelmää. Todellinen määritelmä ei siis käykään ilmi pelkästään kyseisestä säädöspykälästä. (Mattila 2002.)

6 www.kotus.fi Tutkijan näkökulma, 3 ■ Määritelmät olennaisia lakidiskurssissa. Perustehtävät: 1) estää monitulkintaisuutta, 2) taata lain soveltaminen tapaukseen. ■ Määritelmän on ajateltu viittaavan asian ”olemukseen” (Aristoteles). Nykyään ajatellaan pikemminkin, että määritelmä on suhteellinen käsite. Kyse vallasta ja valinnoista. Määritelmistä keskustellaan, esitetään argumentteja. (Macagno 2010.)

7 www.kotus.fi Tutkimuskysymyksiä säädöskielihankkeessa ■ Millaisissa säädöksissä määritelmiä ja määritelmäpykäliä käytetään? Millaisissa ei käytetä? ■ Kuinka usein määritelmiä käytetään? Mitä määritellään? Mitä ei? ■ Millaisia määritelmät ovat kielellisesti? Mikä on niiden suhde ymmärrettävyyteen? ■ Miten määriteltyjä sanoja ja termejä käytetään tekstissä?

8 www.kotus.fi Kysymyksiä tekstilajista ja funktionaalisista jaksoista ■ Erillinen määritelmäpykälä vs. määritelmät tekstissä – sama vai eri tehtävä? ■ Määritelmäpykälien sisäinen rakenne: eivät yhtenäisiä? ■ Määritelmäpykälien sisäviittaukset ja viittaukset ulos: hajottavat? ■ Määritelmäpykälien oletetut tehtävät ja todelliset tehtävät: ristiriita?

9 www.kotus.fi Kuinka monessa säädöksessä on määritelmäpykälä? VuosiMääritelmiä 200736/100 (36 %) 200823/65 (35 %) 200933/112 (29 %) 201029/82 (35 %) 201128/97 (29 %)

10 www.kotus.fi Montako määriteltävää sanaa tai termiä pykälässä keskimäärin on? VuosiMääriteltäviä sanoja/termejä keskimäärin (kpl) 200710 201111

11 www.kotus.fi Mitä määritellään? Mitä ei? Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 20.1.2011/38 ■ yleiskielisiä ja erikoiskielisiä sanoja ■ säädöksen olennaiseen topiikkiin eri tavoin liittyviä asioita ■ säädöksissä mainittuja muita tekstejä ■ säädökseen liittyviä viranomaisia, organisaatioita tms. ■ jne.

12 www.kotus.fi Miten määritellään? ■ X:llä Y:tä ■ X:llä Y:tä, joka… (ja joka…) jne. ■ ilmalla ■ ilmanlaadun seurannalla, pitkän ajan tavoitteella ■ kriittisellä tasolla, kansallisella altistumisen pitoisuuskatolla ■ hengitettävillä hiukkasilla

13 www.kotus.fi Miten määriteltyjä termejä käytetään säädöksessä? ■ Käytetään toisten termien määritelmissä: syntyykö kehiä? ■ Käytetään muualla kuin määritelmäpykälässä: Oletetaanko tutuiksi vai ei? Käytetäänkö määritelmän mukaisesti? Tuoko käyttö määritelmään lisämerkityksiä? Jne.

14 www.kotus.fi Alustavia tuloksia kootusti, 1 ■ Säädöksissä on selviä muodollisia osia (nimike, johtolause, pykälät, voimaantulosäännös; osat > luvut > pykälät > momentit > kohdat > alakohdat), mutta tekstien funktionaalinen jaksottuminen ei ole yhtä selvää. ■ Määritelmäpykälä ei ole säädöksen pakollinen jakso. Läheskään kaikissa säädöksissä ei siis ole määritelmäpykäliä. Toisaalta määritelmiä on muissakin pykälissä kuin määritelmäpykälissä.

15 www.kotus.fi Alustavia tuloksia kootusti, 2 ■ Määritelmäpykäliä on monenlaisia. Ne poikkeavat toisistaan siinä, mitä määritellään ja miten määritellään. ■ Määriteltävänä on sekä yleiskielisiä sanoja että erikoiskielisiä termejä. ■ Määritelmissä viitataan toisiin määritelmiin ja muihin teksteihin.

16 www.kotus.fi Mitä voisi tehdä tosin? ■ Kohti yleiskielistä määrittelyä? Sanaston ja rakenteiden yksinkertaistaminen. ■ Määriteltävien asioiden ryhmittely pykälän sisällä > ryhmittelylogiikka ja -perusteet? ■ Määritelmäpykälien ”itseriittoisuus”? Ei (avaamattomia) viittauksia toisiin pykäliin eikä teksteihin? ■ Genren systemaattisuus: Pykälä pakolliseksi jaksoksi? Suhde oikeustieteen termitietokantaan tms.? Verkon keinot?

17 www.kotus.fi Lähteitä ■ Heikkinen, Vesa (2012). Ymmärrettävyystutkimuksen kysymyksiä. Kielikuvia 2: 40–44. ■ Heikkinen, Vesa & Hanna Hämäläinen (2011). Onko laki sama kaikille? Lakitekstien viittaukset. Kielikello 4: 4–7. ■ Honkanen, Tiina (2013). Säädöstekniikka. Luento Joensuussa 9.1.2013. OM. http://wanda.uef.fi/oikeustieteet/luennot12-13/joensuu2013.pdf. Haettu 25.4.2013. ■ LO (2010) = Lainlaatijan opas. Osa 2. Lakitekniikka. OM. http://www.om.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/432010lainlaatijanopa s-osa2.lakitekniikka/Files/43_2010_Lainlaatijan_opas.pdf. Haettu 25.4.2013. ■ Macago, Fabrizio (2010). Definitions in Law. Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée. Vol. 2, pp. 199–217. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1742946. Haettu 25.4.2013. ■ Mattila, Heikki (2002). Vertaileva oikeuslingvistiikka. Helsinki: Kauppakaari. Lakimiesliiton Kustannus. ■ Mattila, Heikki (2012). Oikeustieteen termityö. http://blogs.helsinki.fi/tieteentermipankki/2012/06/26/oikeustieteen- termityo/. Haettu 25.4.2013.

18 www.kotus.fiKotimaisten kielten keskus Kiitos!


Lataa ppt "Www.kotus.fiKotimaisten kielten keskus Säädösten määritelmäpykälistä Vesa Heikkinen Säädöskielihankkeen työseminaarissa Kotuksessa 23.5.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google