Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

J-metsikkösimulaattorin tuloksia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "J-metsikkösimulaattorin tuloksia"— Esityksen transkriptio:

1 J-metsikkösimulaattorin tuloksia
SIMO-seminaari Jouni Kalliovirta Faculty of Agriculture and Forestry / Department of Forest Resource Management / SIMO

2 Perusmetsiköiden kehitys MT:llä puulajeittain
Puuston alkukehitys lineaarisesti perusmetsikön aloitusikään asti (MT:llä mä: 20, ku: 25, rako: 15 ja hiko: 25 vuotta) Harvennus: harvennusmallin jätettävän puuston ylä- ja alarajan keskiarvona Avohakkuu 100 vuotiaana

3 Perusmetsiköiden kehitys MT:llä puulajeittain

4 Perusmetsiköiden kehitys MT:llä puulajeittain – voimakas harvennus
Puuston alkukehitys lineaarisesti perusmetsikön aloitusikään asti (MT:llä mä: 20, ku: 25, rako: 15 ja hiko: 25 vuotta) Harvennus: harvennusmallin jätettävän puuston alarajalle Avohakkuu 100 vuotiaana

5 Perusmetsiköiden kehitys MT:llä puulajeittain – voimakas harvennus

6 Perusmetsiköiden kehitys MT:llä puulajeittain – ei harvennusta
Puuston alkukehitys lineaarisesti perusmetsikön aloitusikään asti (MT:llä mä: 20, ku: 25, rako: 15 ja hiko: 25 vuotta) Ei harvenneta Avohakkuu 100 vuotiaana

7 Perusmetsiköiden kehitys MT:llä puulajeittain – ei harvennusta

8 Männyn kehitys kasvupaikoittain
Puuston alkukehitys lineaarisesti perusmetsikön aloitusikään asti (OMaT: 15, OMT: 20, MT: 20, VT: 25, CT: 30 ja ClT: 40 vuotta) Harvennus: harvennusmallin jätettävän puuston ylä- ja alarajan keskiarvona Avohakkuu 100 vuotiaana

9 Männyn kehitys kasvupaikoittain

10 Kuusen kehitys kasvupaikoittain
Puuston alkukehitys lineaarisesti perusmetsikön aloitusikään asti (OMaT: 15, OMT: 25, MT: 25, VT: 30, CT: 35 ja ClT: 40 vuotta) Harvennus: harvennusmallin jätettävän puuston ylä- ja alarajan keskiarvona Avohakkuu 100 vuotiaana

11 Kuusen kehitys kasvupaikoittain

12 Rauduskoivun kehitys kasvupaikoittain
Puuston alkukehitys lineaarisesti perusmetsikön aloitusikään asti (OMaT: 10, OMT: 10, MT: 15, VT: 15, CT: 20 ja ClT: 20 vuotta) Harvennus: harvennusmallin jätettävän puuston ylä- ja alarajan keskiarvona Avohakkuu 100 vuotiaana

13 Rauduskoivun kehitys kasvupaikoittain

14 Hieskoivun kehitys kasvupaikoittain
Puuston alkukehitys lineaarisesti perusmetsikön aloitusikään asti (OMaT: 25, OMT: 25, MT: 25, VT: 25, CT: 30 ja ClT: 30 vuotta) Harvennus: harvennusmallin jätettävän puuston ylä- ja alarajan keskiarvona Avohakkuu 100 vuotiaana

15 Hieskoivun kehitys kasvupaikoittain

16 Männyn kehitys, VT, Etelä-Suomi: Tornator <-> J-simulaattori
Verrataan VT-männikön kehitystä Tornatorin ja J-simulaattorin mukaan Avohakkuu pakotettu iänhetkelle 85 vuotta

17 Männyn kehitys, VT, Etelä-Suomi: Tornator <-> J-simulaattori
Harvennukset pakotettu iänhetkiin 35 v, 50 v ja 65 v. Avohakkuu pakotettu iänhetkelle 85 v. J-simulaattossa ppa:n kasvu pienempää, korjauskerroin: 1.2*alkuperäinen kasvu

18 Tuotokset (m3/ha/kiertoaika):
Tornator: 457 J_simu: 408 J-simu (3 harv): 393 J-simu (3 harv, korjattu): 452

19 Keskipituuden ja keskiläpimitan laskenta
Valmiit keskipituusmallit (Nuutinen) liian keskiarvostavia -> epäjohdonmukaisia tuloksia Laadittiin mallit VMI –aineistosta, jossa keskipituus saadaan valtapituuden funktiona Esim. mänty: Kun H_dom<20,04 m H_gM=0,9228*H_dom muuten H_gM=H_dom-1,5 Keskiläpimitta Nuutisen malleilla keskipituuden, puuston iän, lämpösumman ja kasvupaikan funktiona

20 Kasvun ero, kun kasvu lasketaan joka vuosi tai joka viides vuosi
J-simulaattorissa jokaisella puulajilla ppa:n ja valtapituuden kasvun sekä koivuilla lisäksi tilavuuskasvun laskentatapa väärä (kasvun laskenta vuosittain) –> kasvulle aliarvio! XML-pohjaisessa simulaattorissa kasvumallien käyttö korjattu oikeaksi Ero käytetyn laskentatavan ja teoriassa oikean välillä on huomattava, esim. 35 % kuusen ppa:n kasvumallissa (ero muodostuu nuorella iällä)

21 Teoriassa oikein laskettujen Vuokilan ja Väliahon kasvumallien tulokset eroavat julkaisun taulukon arvoista!? Syynä voi olla sen aikaiset laskentamenetelmät Esim. Vuokila&Väliaho kuusen valtapituuden kasvumalli, OMT


Lataa ppt "J-metsikkösimulaattorin tuloksia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google