Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Topirkka.fi portaali http://www.topirkka.fi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Topirkka.fi portaali http://www.topirkka.fi."— Esityksen transkriptio:

1 Topirkka.fi portaali

2 Topirkka.fi -portaali sisältää yhtenäisten pelisääntöjen, ohjeistusten, lomakkeiden lisäksi työssäoppimispaikkarekisterin ja –varauskalenterin. Topirkka.fi -portaalin käytöstä, kehittämisestä ja ylläpidosta  on sovittu yhteistyösopimuksella.      Sopimuksessa on sovittu hallinnoinnista, sisällöllisestä ylläpidosta ja kehittämisestä, ohjelmiston ylläpidosta, tuesta ja kehittämisestä, teknisestä ylläpidosta (mm. palvelimen sijainti). Yhteistyön organisoimiseksi muodostetaan ohjausryhmä, koordinaatioryhmä ja alakohtaisia kehittämisryhmiä. Hallinnointivastuu vuorottelee portaalin käyttäjäorganisaatioiden kesken. Käyttäjäorganisaation hallinnointivastuu kestää yhden sopimuskauden eli viisi vuotta

3 OHJAUSRYHMÄ KOORDINAATIORYHMÄ
Alakohtainen kehittämisryhmä Alakohtainen kehittämisryhmä Alakohtainen kehittämisryhmä Alakohtainen kehittämisryhmä = ryhmän puheenjohtaja toimii informaatiolinkkinä seuraavalla tasolla

4 OHJAUSRYHMÄ Kukin sopijaosapuoli nimeää oman organisaationsa johdon edustajan ohjausryhmään tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Sihteerinä toimii koordinaatioryhmän puheenjohtaja. Tarvittaessa ohjausryhmä voi kutsua kokoukseensa asiantuntijoita.  Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran lukuvuodessa, toukokuussa. Se linjaa alakohtaisten kehittämisryhmien toimintasuunnitelmat ja hyväksyy niiden toimintakertomukset. Lisäksi se päättää portaalin hallinnointivastuun vuorottelusta sekä hyväksyy portaalin kehittämiseen liittyvät kustannukset. Ohjausryhmä määrittelee kehittämisryhmien oppilaitoskohtaiset puheenjohtajuusvuorot.

5 KOORDINAATIORYHMÄ / KEHITTÄMISRYHMÄ 1/3
Yhteistyön organisoimiseksi muodostetaan koordinaatioryhmä ja alakohtaisia kehittämisryhmiä. Kehittämisryhmien puheenjohtajat muodostavat koordinaatioryhmän, jonka puheenjohtajana ja samalla myös ohjausryhmän sihteerinä toimii hallinnoivan sopijaosapuolen edustaja. Koordinaatioryhmä kokoontuu kaksi kertaa lukuvuodessa. Koordinaatioryhmän tehtävänä on koordinoida ja valvoa sovittujen linjausten toteutumista alakohtaisissa kehittämisryhmissä sekä hyväksyä niiden toimintasuunnitelmat. Se vastaa siitä, että Topirkka.fi -portaali on ajan tasalla. Lisäksi se valmistelee ohjausryhmän kokoukset.

6 KOORDINAATIORYHMÄ / KEHITTÄMISRYHMÄ 2/3
Kehittämisryhmien puheenjohtajat muodostavat koordinaatioryhmän, jonka puheenjohtajana ja samalla myös ohjausryhmän sihteerinä toimii hallinnoivan sopijaosapuolen edustaja. Koordinaatioryhmä kokoontuu kaksi kertaa lukuvuodessa. Koordinaatioryhmän tehtävänä on koordinoida ja valvoa sovittujen linjausten toteutumista alakohtaisissa kehittämisryhmissä, hyväksyä niiden toimintasuunnitelmat sekä päättää alakohtaisten sivujen olemassaolosta. Se vastaa siitä, että Topirkka.fi -portaali on ajan tasalla. Lisäksi se valmistelee ohjausryhmän kokoukset.

7 KOORDINAATIORYHMÄ / KEHITTÄMISRYHMÄ 3/3
Alakohtaiset kehittämisryhmät muodostuvat alan opettajista. Kukin sopijaosapuoli nimeää edustajansa kehittämisryhmään. Lisäksi niihin kutsutaan työelämä- ja opiskelijaedustus. Kehittämisryhmä laatii lukuvuosittaisen toimintasuunnitelman ohjausryhmän linjausten pohjalta sekä arvioi toimintansa toimintakertomuksella. Kukin ryhmä kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa lukuvuodessa. Koollekutsujana toimii kehittämisryhmän puheenjohtaja. Kehittämisryhmä vastaa alakohtaisten sivujen sisällöstä ja päivityksestä sekä tiedottamisesta oppilaitoksen sisällä ja työpaikoilla. Lisäksi sen tehtävänä on tehdä esityksiä portaalin ja siihen liittyvän yhteistyön kehittämisestä.

8 Topirkka.fi portaalin etusivu

9 Työssäoppimispaikkarekisteri -sivut

10 Näytöt ja tutkintotilaisuudet -sivut

11 Työturvallisuus -sivut

12 Tuetun työssäoppimisen -sivut

13 Materiaali -sivut

14 TOPIRKKA.FI –PORTAALIN VUOSITTAISET KUSTANNUKSET
 Yhteiset kustannukset Vuosittaiset yhteiset kustannukset jaetaan sopijaosapuolten kesken syksyn tilastointipäivän opiskelijamäärän mukaisessa suhteessa (Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta, 20.9.). Opiskelijamäärään ei lasketa oppisopimusopiskelijoita eikä opiskelijoita, joiden opintoihin ei sisälly työssäoppimista. Hallinnoiva sopijaosapuoli laskuttaa yhteistyökumppaneita toimintavuoden marraskuun loppuun mennessä kahden viikon maksuajalla. portaalin tuki- ja ylläpitokustannukset Mediamaisteri Groupin palvelimella 1500 € (+ alv.23 %) / vuosi sopijaosapuolten yhteisesti päättämä ja Mediamaisteri Groupin suorittama portaalin kehitystyö 97 € (+ alv.23 %) / tunti hallinnoivan sopijaosapuolen ohjausryhmän kokousten valmistelu- ja järjestelykulut sekä koordinaatioryhmän puheenjohtajuuteen liittyvät kulut, yhteensä enintään 1000 € (+ alv. 23%) / vuosi hallinnoivan sopijaosapuolen tehtäviin sekä koordinaatioryhmän puheenjohtajuuteen liittyvät kulut, yhteensä enintään 2000 € (+ alv 23 %) / vuosi  Oppilaitoskohtaiset kustannukset Kehittämisryhmän jäsenten toiminnasta aiheutuvat kustannukset, Kehittämisryhmän puheenjohtajan toiminnasta aiheutuvat kustannukset

15 Topias -hanke Topias projektista vastaavat:
Helena Kallio-Lahtinen Puh Tampereen ammattiopisto Hepolamminkatu 10 Sari Talonen Puh Tampereen ammattiopisto Santalahdentie 10


Lataa ppt "Topirkka.fi portaali http://www.topirkka.fi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google