Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hannu Nuolivirta 20.3.2009 Yleistä ERHE hankkeesta ja yhteistyöverkoston merkityksestä Koulutuspäivä pelastuslaitosten yhteistyöhenkilöstölle Diat 4,5,6,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hannu Nuolivirta 20.3.2009 Yleistä ERHE hankkeesta ja yhteistyöverkoston merkityksestä Koulutuspäivä pelastuslaitosten yhteistyöhenkilöstölle Diat 4,5,6,"— Esityksen transkriptio:

1 Hannu Nuolivirta 20.3.2009 Yleistä ERHE hankkeesta ja yhteistyöverkoston merkityksestä Koulutuspäivä pelastuslaitosten yhteistyöhenkilöstölle Diat 4,5,6, 8 ja 10 SM/ Jaana Rajakko

2 ERHE - hanke •ERHE hanke sai alkunsa marraskuussa 2005. Hankkeen tavoitteena on puolittaa erheellisten paloilmoitusten määrä vuoden 2003 tasosta (v. 2009 lopussa 9000 erheellistä paloilmoitusta) –Loppuraportti toukokuu 2008 •ERHE- hankkeen laajennettu jatkohanke –Toimikausi 1.4.2008- 31.3.2010 –30.4 lähtien hankkeen vetäjänä Jussi Rahikainen –Pelastustoimen tulossuunnitelmassa 2009-12 aikana pelastusviranomaiset vähentävät erheellisiä paloilmoituksia puuttumalla niihin viranomaistoiminnalla. Yhteistyöverkosto tärkeä osa kokonaisuutta 20.3.2009Hannu Nuolivirta2

3 Erheelliset paloilmoitukset jatkuvat Käänne parempaan erheellisten hälytysten suhteen on tapahtunut, vaikka laitteistojen määrä lisääntyy 700- 800 laitteistoa/vuosi. Kokonaismäärä 16000 (arvio jopa 25000) 1,3 hälytystä/laite/vuosi –Suurin yksittäinen vaikuttava tekijä on pelastusviranomaisten aktiivisuus käytössä olevien kohteiden osalta –Uusien kohteiden osalta myös laitevalmistajat, suunnittelijat, asennusliikkeet, tarkastajat avainasemassa. –Yhteistyöverkoston henkilöstöllä tärkeä rooli tiedon jakamisessa ja antamisessa Suotuisa kehitys jatkuu vain määrätietoisella paneutumisella. Porkkanat ei aina riitä 20.3.2009Hannu Nuolivirta3

4 25.2.20094 Kansainvälinen kysely erheellisistä paloilmoituksista •Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa erheellisten paloilmoitusten tilannetta muissa maissa –Nykytilanne –Erilaiset toimintatavat •ERHE -seurantahankkeen työryhmä valmisteli kyselylomakkeen •Kysely lähetettiin EU palonehkäisyryhmälle loppuvuodesta 2008 •Vastauksia saatiin 11 maasta –Ruotsi, Viro, Unkari, Tanska, Bulgaria, Norja, Liettua, Iso- Britannia, Tshekki, Irlanti ja Suomi

5 25.2.20095 Tilastoista •Automaattisten paloilmoittimien lukumäärätietoa ei tiedetä tai ei kerätä kaikkialla •Erheellisten paloilmoitusten määrä vaihtelee v. 2007 –Tanska 81 % –Viro 95,2 % –Ruotsi 97 % –Suomi 97,6 % –Irlanti 46 % •Erheellisten paloilmoitusten lukumääriä –Unkari 9 484 –Norja 25 774 –Iso-Britannia 140 636 ERHE -% kuvassa tarkoittaa automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävien suhdetta tulleisiin ilmoituksiin

6 25.2.20096 Suunnittelu ja asentaminen •Suunnitteluohjeet –EN 54-14 on käytössä Bulgariassa, Tshekissä, Virossa ja Liettuassa –CEA 4040 ei ole käytössä missään –Kansallisia suunnitteluohjeita Ruotsissa, Unkarissa, Norjassa, Suomessa ja Irlannissa –Iso-Britanniassa on kansallinen suunnittelustandardi –Erilaisia muunnelmia kansallisissa lainsäädännöissä •Suunnittelijan pätevyys –Ei vaatimuksia: Suomi, Bulgaria ja Iso-Britannia •Asennusliikkeen pätevyys –Ei vaatimuksia: Viro, Bulgaria ja Iso-Britannia –Muualla erilaisia variaatioita “pätevälle”

7 25.2.20097 Tekniset ratkaisut •Ilmoituksensiirrosta –Suomi ei ole ainoa maa, jossa ei ole kansallista lainsäädäntöä ilmoituksensiirron välityksestä, reitityksestä ja valvonnasta –Ei ohjeita: Suomi, Bulgaria –Ruotsissa kansallinen standardi –EN 54-21 on käytössä Virossa, Unkarissa ja Tshekissä –EN 50136-1-1 on käytössä Iso-Britanniassa –Norjassa vastaanottaja määrittelee yksityiskohdat •Viivästetyn ilmoituksensiirron käyttö on mahdollista –Vaatimuksia turvallisuushenkilöstölle (Viro, Norja, Suomi) –Vaaditaan riskiarvio (Norja) –Pelastusviranomainen voi päättää (Unkari) –Säädöksiä asiasta on Virossa (asetuksen liite vuodesta 2005), Ruotsissa (kansallinen standardi), Liettuassa suunnittelija vastaa asiasta, Tshekissä viitataan standardiin EN 54-2, Irlannin säädöksistä ei ole tarkempaa tietoa

8 25.2.20098 Kunnossapito •Omistaja tai haltija vastaa kunnossapidosta •Suomessa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa ei vaadita kirjallista sopimusta paloilmoitinkiinteistön ja paloilmoittimen huoltoliikkeen välillä, muissa maissa vaaditaan •Määräaikaistarkastuksen tekijälle ja määrävälille on eri maissa erilaisia tapoja •Useissa maissa on mahdollista käyttää rangaistusseuraamusta erheellisestä ilmoituksesta •Pääsääntöisesti pelastuslaitos lähtee aina hälytykseen täydellä vasteella

9 Hätäkeskukset lopettavat ilmoitustietojen linjavikavalvonnan Hätäkeskusten tehtäviin ei kuulu ilmoituksensiirtojärjes- telmien toimivuuden valvonta. HäKe kuitenkin jatkaa tähän asti suorittamaansa valvontaa toistaiseksi aina 31.12.2009 asti. 1.1.2010 lähtien siirtojärjestelmän valvonnasta vastaa- vat ja toimenpiteistä sopivat kiinteistöt ja palvelun tarjoajat sopimusteitse. Ilmoitustiedot vioista välittyvät operaattoreiden valvomoon jo nyt. Hätäkeskusten tukitoimia karsitaan ja järjestetään uudestaan. Tällaisia Tukitoimia ovat mm. ilmoitinlaitetestaukset 20.3.2009Hannu Nuolivirta9

10 25.2.200910 Laitteistoasetukset •Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen säädösten yhdenmukaistaminen –termit –toimintatavat •Tullaan antamaan osissa –asentaminen –kunnossapito –laitteiden tekniset vaatimukset •Valmistelu on tarkoitus aloittaa vuonna 2009 > voidaan antaa v. 2010 –voimassa olevien lakien säädöksenantovaltuuksilla •Huomioidaan säädöstasolla –Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset –Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteet –ERHE –hanke


Lataa ppt "Hannu Nuolivirta 20.3.2009 Yleistä ERHE hankkeesta ja yhteistyöverkoston merkityksestä Koulutuspäivä pelastuslaitosten yhteistyöhenkilöstölle Diat 4,5,6,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google