Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut ja ilmoitusmenettely

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut ja ilmoitusmenettely"— Esityksen transkriptio:

1 Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut ja ilmoitusmenettely
Mika Huhtamäki varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy

2 Sisältö Suomen Tilaajavastu Oy, taustaa Rakennusalan velvoitteista
Rakennusalan palvelut ja tietojen keräysprosessi Raportointimalli ja urakkatiedot Työmaakohtaiset henkilötiedot

3 Suomen Tilaajavastuu Oy
Kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt omistavat Suomen Tilaajavastuu Oy:n Tarjottavat palvelut liittyvät harmaan talouden torjuntaan ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen Ensimmäinen palvelu, Tilaajavastuu.fi, avattiin 2008 Palvelu yhtiöitettiin 2010, jolloin perustajien lisäksi mukaan lähtivät Rakentamisen Laatu RALA Ry ja Sähkö- ja Teleurakoitsijat STUL Ry Omistus siirtyi kokonaan liitoille Vuodenvaihteessa mukaan tulleet uudet omistajat: Kiinteistöliitto ry Rakennusteollisuus RT ry Talonrakennusteollisuus ry Aikaisemmat omistajat (omistajina edelleen): Rakentamisen Laatu RALA ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

4 Yhteistyö Palveluiden toteuttamiseksi Suomen Tilaajavastuu Oy tekee aktiivista yhteistyötä liittojen, yritysten ja viranomaisten kanssa Viranomaisyhteistyö: Verohallinto Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Yhteistyö ja tiedontoimittajat: Työeläkeyhtiöt Kaupparekisteri ja YTJ Tapaturmavakuutusyhtiöt Aalto-yliopisto Real-Time Economy (RTE) Taloushallintoliitto RFIDLab Finland Verkkolaskufoorumi / Finanssialan keskusliitto Suomen Yrittäjät

5 Rakennusalan velvoitteista
Veronumerolaki, työturvallisuuslaki ja verotusmenettelylaki Rakennusalan velvoitteista

6 Rakennusalan veronumerorekisteri Urakka- ja henkilötiedot
Lain velvoitteet Henkilökortit Rakennusalan veronumerorekisteri Veronumerolaki Kaikkien työntekijöiden veronumeroiden ilmoittaminen rakennusalan veronumerorekisteriin Veronumeroiden tarkastus rekisteristä työmaalle perehdytettäessä Työturvallisuuslaki ja veronumerolaki Kaikilta työntekijöiltä edellytetään veronumerolla varustetut kuvalliset henkilökortit työmailla Urakka- ja henkilötiedot Kulkulupalista Työturvallisuuslaki Päätoteuttajan velvollisuus ylläpitää työmaan henkilölistaa Tieto ketkä ovat työmaalla tällä hetkellä Verotusmenettelylaki / Urakkatietojen raportointi Tilaajien velvollisuus raportoida työmaakohtaiset urakkahinnat ja urakkalaskut Koskettaa käännetyn ALV alaista työtä Kuukausittaisessa tapahtuvassa raportoinnissa ilmoitetaan hinnat ja toteutunut laskutus Verotusmenettelylaki / Henkilötietojen raportointi Kuukausitason työmaakohtainen raportointi Verohallinnolle työmaalla toimineista henkilöistä Päätoteuttajan velvollisuus

7 Työmaalta tehtävä raportointi (Työmaarekisteri)
Veronumerolaki on suurin yksittäinen Kiinteistö- ja Rakennusalan toimintaan vaikuttava lakiuudistus. Laki tulee koskettamaan sekä yrityksiä, että yksityisiä henkilöitä rakennusluvan vaativissa urakoissa. Verohallinnolle tapahtuva raportointi: Urakkatiedot (sopimussummat ja ostolaskut) Koskettaa kaikkia työn tilaajia, jokainen raportoi toimittajiaan koskevat tiedot Sopimuskohtaiset urakkahinnat kohdennettuna työmaittain Toteutunut laskutus kohdennettuna työmaittain Raportoidaan kuukausittain Työntekijätiedot (työmaan kulkutiedot) (tulossa 2014) Koskettaa kaikkia päätoteuttajia Työmaalla työskentelevät henkilöt ja työnantajat kohdennettuna työmaittain Työmaalla on lisäksi velvollisuus ylläpitää kulkulupalistaa koko työmaan keston ajalta, valvovana viranomaisena AVI

8 Maksujen ja urakkasummien raportointi tilaajaketjussa
Raportoitavat työtekijätiedot

9 Raportointivelvoitteet
Raportointi vaatii yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Alla yleiskuva veronumeroon liittyvästä raportoinnista. Päätoteuttaja Työnte-kijä Tilaajien suorittamat urakkamaksut aliurakoitsijoille kuukausitasolla (aikaisemmin vapaaehtoismenettelynä kvartaaleittain) Talous-hallinto Työnte-kijä Työnte-kijä Aliurakoit-sija Työmaan johto Verohallinto Pääaliurakoitsija Työnte-kijä Työmaan johto tunnistaa ja kerää kaikkien työntekijöiden veronumerot . Veronumerojen oikeellisuus tulee varmistaa. Jatkossa Verohallinnolle tulee raportoida kuukausittain työmaalla liikkuneet henkilöt Työnte-kijä Jatkossa Verohallinnolle tulee raportoida kuukausittain työmaalla liikkuneet henkilöt (kulkulupaluettelo).

10 VERONUMERO.fi palvelut ja työmaan tietojen keräysprosessi
Veronumero.fi ratkaisut veronumero-, työturvallisuus. ja verotusmenettelylain käytäntöihin yhdessä partnereiden kanssa VERONUMERO.fi palvelut ja työmaan tietojen keräysprosessi

11 Veronumero.fi - palvelukokonaisuus
VALTTI älykortit Ilmoita Työturvallisuus- ja veronumerolaki Veronumerolaki Henkilöt ja työnantajat Auktorisoidut henkilökortit Työmaarekisteri Työmaa-avain Vahti – Työmaan henkilölista Verotusmenettelylaki Työmaat, urakkahinnat ja laskut sekä kulkutiedot Työmaan kulkupalista Työturvallisuuslaki

12 Työmaan vaiheet ja palvelut
Työmaan perustaminen Ennen työmaalle saapumista Työmaalle saavuttaessa Työmaalla työskenneltäessä Työmaarekisteri Työmaa-avain Ilmoita-palvelu Valtti Partnerit Valtti ja Vahti Partnerit Työmaarekisteri

13 Työmaarekisteri TYÖMAAREKISTERIIN PERUSTETAAN TYÖMAA
TYÖMAAN PERUSTAMINEN Rakennuttaja tai päätoteuttaja luo työmaan Työmaalle saadaan Työmaa-avain Työmaa-avainta käytetään ilmoittautumisessa ja raportoinnissa

14 Yhteinen rakennustyömaa (AVI:n määrittelemä) = Työmaa-avain
Kyseessä on yhteinen rakennustyömaa, kun tehdään rakennustyötä ja samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja. Yhteisen työmaan muodostumisessa oleellista on tieto siitä, että kyseinen työmaa on suunniteltu tehtäväksi monen työnantajan toimesta, vaikka vain yksi työnantaja aloittaisi työt ja vasta myöhemmin tulisi seuraavat työnantajat työmaalle.

15 Ennakkoilmoittautuminen työmaalle (Ilmoita-palvelu ja Työmaarekisteri)
TYÖMAAREKISTERIN KAUTTA URAKOITSIJA HOITAA TIEDONANTOVELVOLLISUUTENSA URAKOITSIJA ILMOITTAUTUU ENNEN TYÖMAALLE SAAPUMISTA Ilmoittautuminen Työmaa-avaimella Ilmoitettavat tiedot Ilmoittaa työntekijöiden työsuhteen laadun Ilmoittaa oman tilaajan Ilmoittaa työntekijät

16 Veronumero.fi työmaakäytännöt
1) Työmaan perustaminen Työmaarekisteri Päätoteuttaja tai rakennuttaja perustaa työmaan Työmaalle yhteinen tunniste Työmaa-avain 2) Ennen sopimusta Ilmoita-palvelu Työnantajan perustietojen ilmoittaminen Työntekijätietojen ilmoittaminen Veronumerojen siirto rakennusalan veronumerorekisteriin VALTTI-henkilökorttien tilaus samalla kertaa 3) Sopimus Ilmoittautuminen työmaalle (Ilmoita -palvelu) Työnantajan ennakko ilmoittautuminen työmaalle Ilmoittautumisen yhteydessä määritellään samalla kertaa myös sopimussuhde (Verohallinnon 5 työsuhdetyyppiä) Ilmoitus voidaan tehdä maksuttomasta Ilmoita-palvelusta 3) Perehdytys VAHTI / partnerin järjestelmä Perehdytyksen yhteydessä työmaarekisteristä noudetaan työntekijöiden tiedot Samalla noudetaan myös työnantajan tiedot Pääsynvalvonta partnereiden ratkaisuilla Työmaan työajanseuranta partnereiden järjestelmillä 4) Ilmoitusmenettely Työmaarekisteri Taloushallinto Partnerin järjestelmä Työmaarekisteri voi hoitaa raportoinnin Työmaarekisterin aineisto voidaan noutaa omaan raportointijärjestelmään Raportit arkistoidaan Työmaarekisteriin mikäli ne on lähetetty sen kautta

17 Raportointimalli ja urakkatiedot
Verotusmenettelylaki ja urakkaraportointi Raportointimalli ja urakkatiedot

18 Raportoinnin jaksotus
Tiedot on toimitettava Verohallinnolle kuukausittain työmaakohtaisesti. Raportointipäivä on aina kuukauden 5. päivä Raportti toimitetaan viimeistään raportointikuukautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. (Esimerkiksi heinäkuun tiedot on annettava 5.9. mennessä) Raportoitava kuukausi Raportoinnin jälkeinen kuukausi Raportoitava viimeistään 5. päivänä

19 Urakkatietue Tiedonantovelvollisia ovat kaikki tilaajat, jotka tilaavat rakentamispalvelua Rakennuttaja on aina tiedonantovelvollinen tilaaja Rakennuttajan tiedonantovelvollisuus koskee niitä urakoita, joista hän on tehnyt sopimuksen Alihankintaketjussa kukin tilaaja on omalta osaltaan tiedonantovelvollinen aliurakoitsijoistaan Tiedonantovelvollisia tahoja ovat niin valtio, kunnat, yhdistykset kuin yrityksetkin, samoin kuin ulkomaiset yritykset silloin, kun he tilaavat Suomessa tehtävää rakennustyötä. Raportissa on sekä pakollisia, että vapaaehtoisia ja ehdollisesti pakollisia tietoja Läpikäynti päivitetyn version 1.0E mukaan

20 Ilmoitustyypit Ilmoitustyypit on jaettu kolmeen vaihtoehtoon (koskee sekä urakka-, että työntekijäilmoitusta) P = Perusilmoitus, K = Korjausilmoitus (korvaa koko aikaisemman lähetetyn tiedoston ja sen kaikki ilmoitukset), D = Poistoilmoitus (poistaa koko aikaisemmin lähetetyn tiedoston ja sen kaikki ilmoitukset). Kohdekuukauden ensimmäinen ilmoitus on perusilmoitus (ilmoitustyyppi P) Perusilmoituksen jälkeen saadaan ilmoituskanavalta ilmoitukseen ohjelmallisesti muodostettu yksilöllinen ilmoitustunniste ja ilmoituksen antamisajankohta Ilmoitustunnistetta on käytettävä, jos tietoja myöhemmin korjataan tai poistetaan (aikaa 12 kuukautta ilmoituksen jättämisen jälkeen)

21 Vaaditut tietotyypit Tiedot ovat joko pakollisia (P) Vapaaehtoisia (V)
Ehdollisesti pakollisia (P/V) Ehdollisesti pakollinen tieto tarkoittaa, että tieto on pakollinen vain tietyissä tilanteissa. Ehdollisesti pakollisissa tiedoissa tiedon täyttäminen tai laskennan tulos tekee toisesta tiedosta pakollisen.

22 Tietueen rakenne Urakkailmoitustiedosto koostuu 2 eri tietovirrasta:
Tiedonantovelvollisen tiedot, jossa tietovirran nimi on VSRAKYHT Ilmoitetaan ainoastaan yhden kerran per työmaaraportti Työmaakohtaiset urakkatiedot, jossa tietovirran nimi on VSURAKKA. Ilmoitetaan jokaisesta sopimuskumppanista

23 Merkintöjen selitykset
Tieto tulee Työmaarekisteriin Tiedon keräämisen tarve / mahdollisuus epäselvä Tieto voidaan tarvittaessa kerätä Tiedon muoto määritellään formaatissa kirjaimilla ja numeroilla. Kirjaimilla määritellään tiedon laatu: A - aakkostietoa AN - aakkosnumeerista tietoa, sallii erikoismerkit N - numeerista tietoa, kokonaisluku. Numerolla kirjaimen perässä määritellään tiedon maksimimerkkimäärä. ? ?

24 Urakkatietueen aineistoryhmät
Jokainen aineistoryhmä sisältää yhdestä useampaan tietokenttää Ryhmät Tietuetunniste (=VSTYONTE) Ilmoitustyyppi (P,K,D) Ilmoitustunniste Ilmoitusajankohta Tiedonantovelvollisen tunnistetietokentät Tiedonantovelvollisen osoite Suomessa - tietokentät Tiedonantovelvollisen osoite kotivaltiossa – tietokentät Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön- tietokentät Työmaan sijainti – tietokentät Urakoitsija – tietokentät Urakoitsijan osoite Suomessa – tietokentät Urakoitsijan osoite kotivaltiossa – tietokentät Urakkasumma –tietokentät Urakan alku- ja loppupäivämäärät Ensimmäisen työntekijän aloituspäivämäärä työmaalla (vuokratyössä) Kenen tilaajan urakoitsijana Tiedonantovelvollinen toimii - tietokentät

25 Tiedonantovelvollisen tiedot tietuekuvaus
Ilmoittajakohtaiset tiedot Ilmoitustyyppi ja ajankohta Tiedonantovelvollisen tunnistetiedot Tiedonantovelvollisen osoite kotivaltiossa Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön osoite Työmaan tiedot Työmaan sijainnista on annettava jokin seuraavista tiedoista: työmaa-avain, työmaan numero, työmaan lähiosoite tai vapaamuotoinen teksti työmaan sijainnista. Ensisijaisesti suositellaan sekä työmaa-avaimen että työmaan numeron ilmoittamista. Työmaan lähiosoitteen tai vapaamuotoisen työmaan sijainnin yhteydessä on annettava myös postinumero ja postitoimipaikka.

26 Työmaakohtaiset urakkatiedot
Ilmoittajakohtaiset tiedot Tiedonantovelvollisen TYÖMAAKOHTAINEN yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön osoite Työmaan tiedot Ei toimintaa ilmoitus työmaakohtaisesti Urakoitsijan tunnistetiedot Urakoitsijan osoite kotivaltiossa Ei toimintaa ilmoitus urakoitsijakohtaisesti Urakkaa koskevat tiedot Vuokratyönteettäjän antama tieto vuokratyövoiman käytön aloituksesta Urakanantajan tunnistetiedot Työmaan sijainnista on annettava jokin seuraavista tiedoista: työmaa-avain, työmaan numero, työmaan lähiosoite tai vapaamuotoinen teksti työmaan sijainnista. Ensisijaisesti suositellaan sekä työmaa-avaimen että työmaan numeron ilmoittamista. Työmaan lähiosoitteen tai vapaamuotoisen työmaan sijainnin yhteydessä on annettava myös postinumero ja postitoimipaikka.

27 Ilmoitustyyppi ja ajankohta
000 VSRAKYHT P AN8 Korjaus- ja poistoilmoituksiin liittyvät säännöt on kuvattu kohdassa 3 ”Tietojen korjaaminen”. 100 ILMOITUSTYYPPI Sallitut arvot: P = Perusilmoitus, K = Korjausilmoitus (korvaa aiemmin lähetetyn tiedoston ja sen kaikki ilmoitukset) D = Poistoilmoitus (poistaa aiemmin lähetetyn tiedoston ja sen kaikki ilmoitukset). AN1 087 lLMOITUSTUNNISTE Ilmoituskanava luo ilmoitustunnisteen perusilmoitukselle automaattisesti. Ilmoitustyypillä perusilmoitus (P) tietoa ei anneta. Sisältää vastaanottavan palvelun tunnisteen: V = Ilmoitin.fi E = Suomi.fi P/V AN15 101 ILMOITUSHETKI Muodossa ppkkvvvvhhmmss Ilmoituskanava luo ilmoitushetken, asiakkaan ei tarvitse antaa tietoa. N14 053 KOHDEVUOSI Esitettävä muodossa vvvv (esim. 2014) Ilmoita se vuosi, jota ilmoituksen tiedot koskevat. Kohdevuosi ei voi olla tulevaisuudessa. N4 052 KOHDEKUUKAUSI Esitettävä muodossa kk (esim. 06) Ilmoita se kuukausi, jota ilmoituksen tiedot koskevat. Kohdekuukausi ei voi olla tulevaisuudessa. Pienin sallittu kohdekuukausi, ks. tietuekuvauksen kohta 3 Tietojen korjaaminen. N2

28 Tiedonantovelvollisen tunnistetiedot
TIEDONANTOVELVOLLISEN NIMI Rakennuttaja / tilaaja / pääurakoitsija / sivu-urakoitsija / aliurakoitsija / vuokratyön teettäjä. Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi tai henkilön virallinen sukunimi ja etunimet, silloin kun henkilö on yksityinen elinkeinoharjoittaja. P AN200 TIEDONANTOVELVOLLISEN Y-TUNNUS tai SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS P/V AN13 TIEDONANTOVELVOLLISEN ULKOMAINEN TUNNUS AN30 TIEDONANTOVELVOLLISEN ULKOMAISEN TUNNUKSEN TYYPPI Sallitut arvot: 1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero) 2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 4 = Ulkomainen henkilötunnus N1 TIEDONANTOVELVOLLISEN KOTIVALTIO ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. A2 TIEDONANTOVELVOLLISEN KOTIVALTION NIMI Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. A35 Ensisijaisesti on annettava tiedonantovelvollisen nimi ja Y-tunnus tai suomalainen henkilötunnus, jos sellainen on. Jos suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole, tiedonantovelvollisen on ilmoitettava ulkomainen tunnus, ulkomaisen tunnuksen tyyppi ja kotivaltio.

29 Tiedonantovelvollisen osoite kotivaltiossa
154 TIEDONANTOVELVOLLISEN C/O TARKENNE KOTIVALTIOSSA V AN50 155 TIEDONANTOVELVOLLISEN LÄHIOSOITE KOTIVALTIOSSA Ilmoita joko lähiosoite tai PL. P/V AN100 156 TIEDONANTOVELVOLLISEN PL KOTIVALTIOSSA AN9 157 TIEDONANTOVELVOLLISEN POSTINUMERO KOTIVALTIOSSA AN12 158 TIEDONANTOVELVOLLISEN POSTITOIMIPAIKKA KOTIVALTIOSSA AN190 159 TIEDONANTOVELVOLLISEN OSOITTEEN MAATUNNUS ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. A2 160 TIEDONANTOVELVOLLISEN OSOITTEEN MAAN NIMI Maan nimi on annettava, jos maatunnus on XX. A35 Suomalaisen tai ulkomaalaisen tiedonantovelvollisen osoite Suomessa tai ulkomailla. Jos tiedonantovelvollisen suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole annettu, ovat tiedonantovelvollisen lähiosoite tai postilokero, postinumero ja postitoimipaikka ja osoitteen maatunnus (tai maan nimi) pakollisia tietoja,

30 Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön osoite
200 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN SUKUNIMI Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön sukunimi. P A200 201 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN ETUNIMI Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön etunimi. A100 202 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN PUHELINNUMERO Sisältäen kansainvälisen suuntanumeron, esim. Suomen suuntanumero puhelinnumeron edessä on +358. Ilmoita joko puhelinumero tai sähköpostiosoite P/V AN35 203 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN SÄHKÖPOSTIOSOITE Kentästä pitää löytyä merkki AN70 204 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN C/O TARKENNE V AN50 205 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN LÄHIOSOITE Ilmoita joko lähiosoite tai PL. AN100 206 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN PL AN9 207 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN POSTINUMERO AN12 208 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN POSTITOIMIPAIKKA AN190 209 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN OSOITTEEN MAATUNNUS ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. A2 210 TIEDONANTOVELVOLLISEN YHTEYSHENKILÖN OSOITTEEN MAAN NIMI Maan nimi on annettava, jos maatunnus on XX. A35 Suomalaisen tai ulkomaalaisen yhteyshenkilön nimi ja osoite Suomessa tai ulkomailla. Tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön nimi ja (puhelinnumero tai sähköpostiosoite) ovat pakollisia tietoja. Jos tiedonantovelvollisen suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole annettu, myös yhteyshenkilön lähiosoite tai postilokero, postinumero, postitoimipaikka ja osoitteen maatunnus (tai maan nimi) ovat pakollisia.

31 Työmaan tiedot 250 TYÖMAA-AVAIN Veronumero.fi palvelun työmaa-avain.
P/V AN35 251 TYÖMAAN NUMERO Päätoteuttajan työmaan numero, jossa työtä tehdään. AN50 252 TYÖMAAN LÄHIOSOITE Katuosoite = kadun tai tien nimi, talo, porras, huoneisto, jakokirjain. AN100 253 VAPAAMUOTOINEN TEKSTI TYÖMAAN SIJAINNISTA AN200 254 TYÖMAAN POSTINUMERO AN5 255 TYÖMAAN POSTITOIMIPAIKKA AN30 256 TYÖMAAN ALKUPÄIVÄMÄÄRÄ Muoto ppkkvvvv V N8 257 TYÖMAAN LOPPUPÄIVÄMÄÄRÄ Työmaan loppupäivä ei voi olla ennen työmaan alkupäivää.

32 Ei toimintaa ilmoitus työmaakohtaisesti
258 EI-TOIMINTAA KOHDEKUUKAUTENA TYÖMAAKOHTAISESTI Tieto siitä, jos yhteisen rakennustyömaan osalta ei ole kohdekuukaudelta ilmoitettavia työntekijätietoja. Sallitut arvot: 1 = Työmaa keskeytynyt 2 = Työmaa päättynyt V N1 ? Jos työmaa on keskeytynyt tai päättynyt, työnantajaa ja työntekijöitä koskevat tiedot muuttuvat vapaaehtoisiksi. Jos jotain näistä tiedoista kuitenkin annetaan, on noudatettava tietokentille kuvattua pakollisuus/valinnaisuus –sääntöjä.

33 Urakkaraportointi ja urakoitsijat
Urakkaraportoinnissa toimeksiannot luokitellaan 1="Urakointi", 2="Työvoiman vuokraus", 3=”Jatkuvaluonteinen kunnossapitotyö” Urakan laskutettu ja maksettu määrä tiedot ovat vapaaehtoisia vain jos kyseessä on työvoiman vuokraus Huomioi nyt myös ennakkomaksut ja negatiiviset suoritukset (hyvitykset) Sopimuksen mukaisen urakkasumman ilmoittaminen Sopimuksen mukainen urakkasumma ilmoitetaan kokonaisuudessaan. Tuntilaskutus- ja vuosisopimustapauksissa vain arvio. Muutoksia ei tarvitse ilmoittaa.

34 Urakoitsijan tunnistetiedot
Jos tiedonantovelvollisen ja urakoitsijan välisen toimeksiannon laji on työvoiman vuokraus, urakoitsijan tietoina on annettava työntekijän vuokralle antaneen yrityksen tai yrittäjän tiedot. 400 TOIMEKSIANNON LAJI Sallitut arvot 1 = Urakointi 2 = Työvoiman vuokraus 3 = Jatkuvaluonteinen kunnossapitotyö P N1 300 URAKOITSIJAN NIMI Pääurakoitsija / urakoitsija / sivu-urakoitsija / aliurakoitsija / vuokratyönantaja. Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi tai henkilön virallinen sukunimi ja etunimet, silloin kun henkilö on yksityinen elinkeinonharjoittaja. A200 301 URAKOITSIJAN Y-TUNNUS tai SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS P/V AN13 302 URAKOITSIJAN ULKOMAINEN TUNNUS AN30 303 URAKOITSIJAN ULKOMAISEN TUNNUKSEN TYYPPI Sallitut arvot: 1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero) 2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 4 = Ulkomainen henkilötunnus 304 URAKOITSIJAN KOTIVALTIO ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnusta ei ole, käytä tunnusta XX. A2 305 URAKOITSIJAN KOTIVALTION NIMI Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. A35

35 Urakoitsijan osoite kotivaltiossa
306 URAKOITSIJAN C/O TARKENNE KOTIVALTIOSSA V AN50 307 URAKOITSIJAN LÄHIOSOITE KOTIVALTIOSSA Ilmoita joko lähiosoite tai PL. P/V AN100 308 URAKOITSIJAN PL KOTIVALTIOSSA AN9 309 URAKOITSIJAN POSTINUMERO KOTIVALTIOSSA AN12 310 URAKOITSIJAN POSTITOIMIPAIKKA KOTIVALTIOSSA AN190 311 URAKOITSIJAN OSOITTEEN MAATUNNUS ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnuksta ei löydy, käytä tunnusta XX. A2 312 URAKOITSIJAN OSOITTEEN MAAN NIMI Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. A35 350 URAKOITSIJAN YHTEYSHENKILÖN SUKUNIMI A200 351 URAKOITSIJAN YHTEYSHENKILÖN ETUNIMI A100 352 URAKOITSIJAN YHTEYSHENKILÖN PUHELINNUMERO Sisältäen kansainvälisen suuntanumeron, esim. Suomen suuntanumero puhelinumeron edessä on +358. AN35

36 Ei toimintaa ilmoitus työmaakohtaisesti
258 EI-TOIMINTAA KOHDEKUUKAUTENA TYÖMAAKOHTAISESTI Tieto siitä, jos yhteisen rakennustyömaan osalta ei ole kohdekuukaudelta ilmoitettavia työntekijätietoja. Sallitut arvot: 1 = Työmaa keskeytynyt 2 = Työmaa päättynyt V N1 ? Jos työmaa on keskeytynyt tai päättynyt, työnantajaa ja työntekijöitä koskevat tiedot muuttuvat vapaaehtoisiksi. Jos jotain näistä tiedoista kuitenkin annetaan, on noudatettava tietokentille kuvattua pakollisuus/valinnaisuus –sääntöjä.

37 Urakkaa koskevat tiedot
402 KÄÄNNETTY ALV Käännetyn verovelvollisuuden soveltaminen. Sallitut arvot: 1 = kyllä 2 = ei. P N1 403 URAKAN LASKUTETTU MÄÄRÄ Laskutettu määrä kohdekuukauden aikana sisältäen sekä tavarat että palvelut (ilman arvonlisäveroa, verollisissa suorituksissa veron peruste). Jos on maksettu ennakkoa, se ei sisälly urakan laskutettuun määrään. Ilmoitettava täysinä euroina. Esim. 403:17000= euroa. Jos laskutettavaa määrää ei ole, anna arvoksi nolla. Miinusmerkkinen luku on sallittu. P/V N15 404 URAKAN MAKSETTU MÄÄRÄ Maksettu määrä kohdekuukauden aikana sisältäen sekä tavarat että palvelut (ilman arvonlisäveroa, verollisissa suorituksissa veron peruste). Jos on maksettu ennakkoa, se ei sisälly urakan maksettuun määrään. Ilmoitettava täysinä euroina. Esim. 404:17000 = euroa. Jos maksettua määrää ei ole, anna arvoksi nolla. Myös miinusmerkkinen luku on sallittu. 405 ENNAKKOMAKSU Ennen urakan alkua maksetut suoritukset. Ilmoitettava täysinä euroina. Esim. 405:17000 = euroa. Myös miinusmerkkinen luku on sallittu. V 406 URAKKASUMMA KOKONAISUUDESSAAN Sopimuksen mukainen urakkasumma kokonaisuudessaan. Tuntilaskutus- ja vuosisopimustapauksissa arvio. Jos on maksettu ennakkomaksua, sisällytä summat mukaan tähän tietoon. Ilmoitettava täysinä euroina. Esim. 406:17000 = euroa. Jos urakalla ei ole kokonaissummaa, anna arvoksi nolla. Myös miinusmerkkinen luku on sallittu. 407 URAKAN ALKUPÄIVÄMÄÄRÄ Muoto ppkkvvvv. N8 408 URAKAN LOPPUPÄIVÄMÄÄRÄ Loppupäivä ei voi olla ennen alkupäivää. Jos toimenksiannon laji on jatkuvaluonteinen kunnossapitotyö, urakan loppupäivä ei ole pakollinen. ? ? ? ? Urakasta on annettava joko urakan laskutettu määrä tai urakan maksettu määrä (myös molemmat voi antaa) sekä urakan kokonaissumma. Urakan alku- ja loppupäivämäärät ovat pakollisia tietoja, paitsi jos toimeksiannon laji on jatkuvaluontoinen kunnossapitotyö, jolloin urakan loppupäivämäärä ei tarvitse antaa. Jos tiedonantovelvollisen ja urakoitsijan välisen toimeksiannon laji on työvoiman vuokraus, ilmoita urakan alku- ja loppupäivinä toimeksiantosopimuksen alku- ja loppupäivät. ? ? ?

38 Vuokratyönteettäjän antama tieto vuokratyövoiman käytön aloituksesta
409 ENSIMMÄINEN TYÖNTEKIJÄ ALOITTI TYÖSKENTELYN TÄLLÄ TYÖMAALLA PÄIVÄMÄÄRÄ Muoto ppkkvvvv. P/V N8 ? Työnteettäjän on ilmoitettava päivä, jona ensimmäinen vuokratyöntekijä aloitti työskentelyn työn teettäjälle Suomessa. Tieto on pakollinen, jos toimeksiannon lajina on työvoiman

39 Urakanantajan tunnistetiedot
Urakanantaja on taho, jonka urakoitsijana tiedonantovelvollinen itse toimii. 450 URAKANANTAJAN NIMI Rakennuttaja / tilaaja / pääurakoitsija / urakoitsija / sivu-urakoitsija / aliurakoitsija; jolta tiedonantovelvollinen on saanut urakan Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi tai henkilön virallinen sukunimi ja etunimet, silloin kun henkilö on yksityinen elinkeinonharjoittaja. V AN200 451 URAKANANTAJAN Y-TUNNUS tai SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS AN13 452 URAKANANTAJAN ULKOMAINEN TUNNUS AN30 453 URAKANANTAJAN ULKOMAINEN TUNNUKSEN TYYPPI Sallitut arvot: 1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero) 2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 4 = Ulkomainen henkilötunnus N1 454 URAKANANTAJAN KOTIVALTIO ISO koodiston mukainen maatunnus esim. FI=Suomi ja SE=Ruotsi. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. A2 455 URAKANANTAJAN KOTIVALTION NIMI Kotivaltion nimi on kirjoitettava jos maatunnus on XX. A35 Urakanantaja on taho, jonka urakoitsijana tiedonantovelvollinen itse toimii. Tiedot suositellaan annettavan suomalaisella Y-tunnuksella tai henkilötunnuksella. Jos urakanantajalla ei ole suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta, suositellaan annettavan urakanantajan ulkomainen tunnus, ulkomaisen tunnuksen tyyppi sekä kotivaltio-tiedot. Jos tiedonantovelvollisen ja urakan antajan välisen toimeksiannon laji on työvoiman vuokraus, urakanantajan tietoina tarkoitetaan sen yrityksen tietoja, jolle työn teettäjä on edelleen välittänyt vuokratyövoimaa.

40 Ilmoitusmenettelyn tietuekuvaukset
Työntekijätietue

41 Työntekijätietue Työntekijätietojen tiedonantovelvollinen on rakennustyömaan päätoteuttaja. Päätoteuttaja antaa tiedot omista työntekijöistään ja työmaalla toimivien muiden urakoitsijoiden työntekijöistä. Tiedot annetaan myös itsenäisistä työnsuorittajista ja vuokratyöntekijöistä. Raportoidaan myös työsuhteen laatu Vuokratyöntekijöiden osalta raportoidaan myös vuokratyönteettäjä Raportissa on sekä pakollisia, että vapaaehtoisia tietoja, riippuen työsuhteen laadusta Esim. lähetyn työntekijän osalta pitää raportoida enemmän tietoja, kuin suomalaisen työntekijän Läpikäynti päivitetyn version 1.0E mukaan

42 Tietueen rakenne Työntekijäilmoitustiedosto koostuu 2 eri tietovirrasta: Tiedonantovelvollisen tiedot, jossa tietovirran nimi on VSRAKYHT Ilmoitetaan ainoastaan yhden kerran per työmaaraportti Työmaakohtaiset työntekijätiedot, jossa tietovirran nimi on VSTYONTE. Ilmoitetaan jokaisesta työntekijästä Jos kyse on vuokratyöntekijöistä, ilmoitetaan vuokratyönantajakohtaisesti vuokratyöntekijätiedot omalla VSTYONTE-tietueella.

43 Työsuhteen laatu Työsuhteen laatu
1=työsuhteinen, 2=vuokratyöntekijä, 3=ammatinharjoittaja, 4=harjoittelija, 5=talkootyö Työntekijän työskentelyn alkupäivä raportoidaan Samalla raportoidaan arvioitu päättymispäivä Tehdyt työtunnit ja työpäivät ovat vapaaehtoisia tietoja Lähetetyn työntekijän todistus, löytyykö E101,E102 tai A1

44 Työmaakohtaiset työntekijätiedot
Ilmoittajakohtaiset tiedot Työnantajan tiedot Työnantajan edustaja tai yhteyshenkilö Työnantajan osoite Vuokratyönteettäjän tiedot Ei työntekijätietoja työnantajalta Työntekijän tiedot Työntekijän tunnistetiedot Työntekijän osoite kotivaltiossa Työntekijän osoite Suomessa Työsuhteen tiedot Työmaan sijainnista on annettava jokin seuraavista tiedoista: työmaa-avain, työmaan numero, työmaan lähiosoite tai vapaamuotoinen teksti työmaan sijainnista. Ensisijaisesti suositellaan sekä työmaa-avaimen että työmaan numeron ilmoittamista. Työmaan lähiosoitteen tai vapaamuotoisen työmaan sijainnin yhteydessä on annettava myös postinumero ja postitoimipaikka.

45 Merkintöjen selitykset
Tieto tulee Työmaarekisteriin Tiedon keräämisen tarve / mahdollisuus epäselvä Tieto voidaan tarvittaessa kerätä Tiedon muoto määritellään formaatissa kirjaimilla ja numeroilla. Kirjaimilla määritellään tiedon laatu: A - aakkostietoa AN - aakkosnumeerista tietoa, sallii erikoismerkit N - numeerista tietoa, kokonaisluku. Numerolla kirjaimen perässä määritellään tiedon maksimimerkkimäärä. ? ?

46 Työnantajan tiedot 500 TYÖNANTAJAN NIMI Yrityksen tai yhteisön virallinen nimi tai henkilön virallinen sukunimi ja etunimet, silloin kun henkilö on yksityinen elinkeinonharjoittaja. P AN200 501 TYÖNANTAJAN Y-TUNNUS tai SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS P/V AN13 502 TYÖNANTAJAN ULKOMAINEN TUNNUS AN30 503 TYÖNANTAJAN ULKOMAISEN TUNNUKSEN TYYPPI Sallitut arvot: 1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero) 2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 4 = Ulkomainen henkilötunnus N1 504 TYÖNANTAJAN KOTIVALTIO ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. A2 505 TYÖNANTAJAN KOTIVALTION NIMI Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. A35 Ensisijaisesti annettava työnantajan nimi ja suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus, jos sellainen on. Jos suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole, tiedonantovelvollisen on annettava työnantajan ulkomainen tunnus, ulkomaisen tunnuksen tyyppi sekä kotivaltio.

47 Työnantajan edustaja tai yhteyshenkilö
550 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN SUKUNIMI Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön sukunimi. P A200 551 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN ETUNIMI Asianhoitajan tai yrityksen itsensä nimeämän henkilön etunimi. A100 552 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN PUHELINNUMERO Sisältäen kansainvälisen suuntanumeron, esim. Suomen suuntanumero puhelinnumeron edessä on +358. Ilmoita joko puhelinnumero tai sähköpostiosoite. P/V AN35 553 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN SÄHKÖPOSTIOSOITE Kentästä pitää löytyä merkki AN70 554 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN C/O TARKENNE V AN50 555 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN LÄHIOSOITE Ilmoita joko lähiosoite tai PL. AN100 556 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN PL AN9 557 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN POSTINUMERO AN12 558 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN POSTITOIMIPAIKKA AN190 559 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN OSOITTEEN MAATUNNUS ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. A2 560 TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN TAI YHTEYSHENKILÖN OSOITTEEN MAAN NIMI Maan nimi on kirjoitettava, jos maatunnus on XX. A35 Työnantajan edustajan tai yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero tai sähköpostiosoite ovat pakollisia tietoja. Jos työnantajan suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole annettu, myös lähiosoite tai postilokero, postinumero, postitoimipaikka ja osoitteen maatunnus (tai maan nimi) ovat pakollisia tietoja.

48 Työnantajan osoite 506 TYÖNANTAJAN C/O TARKENNE V AN50 507 TYÖNANTAJAN LÄHIOSOITE Ilmoita joko lähiosoite tai PL. P/V AN100 508 TYÖNANTAJAN PL AN9 509 TYÖNANTAJAN POSTINUMERO AN12 510 TYÖNANTAJAN POSTITOIMIPAIKKA AN190 511 TYÖNANTAJAN OSOITTEEN VALTIO ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. A2 512 TYÖNANTAJAN OSOITTEEN MAAN NIMI Maan nimi on annettava, jos maatunnus on XX. A35 Suomalaisen tai ulkomaalaisen työnantajan osoitetiedot Suomessa tai ulkomailla. Jos työnantajan suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole annettu, ovat työnantajan lähiosoite tai postilokero, postinumero, postitoimipaikka ja osoitteen maatunnus (tai maan nimi) pakollisia tietoja.

49 Vuokratyönteettäjän tiedot
600 VUOKRATYÖNTEETTÄJÄN NIMI P/V AN200 601 VUOKRATYÖNTEETTÄJÄN Y-TUNNUS tai SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS AN13 602 VUOKRATYÖNTEETTÄJÄN ULKOMAINEN TUNNUS AN30 603 VUOKRATYÖNTEETTÄJÄN ULKOMAISEN TUNNUKSEN TYYPPI Sallitut arvot: 1 = Arvonlisäverotunniste (ns. VAT-numero) 2 = Ulkomainen kaupparekisteritunnus 3 = TIN (ulkomailla verotuksessa käytetty numero) 4 = Ulkomainen henkilötunnus N1 604 VUOKRATYÖNTEETTÄJÄN KOTIVALTIO ISO koodiston mukainen maatunnus esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi jne. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. A2 605 VUOKRATYÖNTEETTÄJÄN KOTIVALTION NIMI Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. A35 Työnteettäjällä tarkoitetaan ns. käyttäjäyritystä, joka on vuokrannut työvoimaa toiselta yritykseltä. Täytä vuokratyönteettäjän tiedot, jos ilmoitat vuokratyöntekijätietoja (vuokratyöntekijätiedot ilmoitetaan omalla VSTYONTE-tietueella). Vuokratyönteettäjästä on annettava ensisijaisesti suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus, jos sellainen on. Jos suomalaista Y-tunnusta tai henkilötunnusta ei ole, tiedonantovelvollisen on ilmoitettava vuokratyönteettäjän ulkomainen tunnus, ulkomaisen tunnuksen tyyppi sekä kotivaltio.

50 Ei työntekijätietoja työnantajalta
513 EI TYÖNTEKIJÄTIETOA TYÖNANTAJALTA Sallitut arvot: 1= kaikki työntekijätiedot puuttuvat 2= osa työntekijätiedoista puuttuvat. V N1 ? Tiedonantovelvollinen ilmoittaa, jollei ole saanut työntekijäilmoitusta työnantajalta tai tiedot puuttuvat osittain. Jos kaikki työntekijätiedot puuttuvat, ei työntekijän tunniste-, osoite- ja työsuhteen tietoja tarvitse antaa. Jos jotain näistä tiedoista kuitenkin annetaan, on noudatettava tietokentille kuvattua pakollisuus/valinnaisuus –sääntöjä.

51 Työntekijän tunnistetiedot
650 TYÖNTEKIJÄN SUOMALAINEN HENKILÖTUNNUS P/V AN11 651 TYÖNTEKIJÄN VERONUMERO N12 652 TYÖNTEKIJÄN SYNTYMÄAIKA Muodossa ppkkvvvv. N8 653 TYÖNTEKIJÄN SUKUNIMI Muoto kuten työntekijän passissa. A200 654 TYÖNTEKIJÄN ETUNIMI A100 655 TYÖNTEKIJÄN PUHELINNUMERO Sisältäen kansainvälisen suuntanumeron, esim. Suomen suuntanumero puhelinnumeron edessä on +358. V AN35 656 TYÖNTEKIJÄN SÄHKÖPOSTIOSOITE Kentästä pitää löytyä merkki AN70 657 TYÖNTEKIJÄN KOTIVALTIO ISO koodiston mukainen maatunnus esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. P A2 658 TYÖNTEKIJÄN KOTIVALTION NIMI Kotivaltion nimi on annettava, jos maatunnus on XX. A35 ? ? Työntekijän tiedot - toistuva osatietoryhmä, 0 - n kpl. Työntekijätietoja ei tarvitse antaa silloin, kun ei työntekijätietoa työnantajalta -tiedon arvo on kaikki työntekijätiedot puuttuvat. Jos osatietoryhmiä ei ole oll Työntekijän tunnistetiedot Työntekijän tunnistetietoina on annettava joko työntekijän suomalainen henkilötunnus ja kotivaltio tai työntekijän veronumero, syntymäaika, nimi ja kotivaltio. Ensisijaisesti suositellaan suomalaisen henkilötunnuksen ja kotivaltion antamista.

52 Työntekijän osoite kotivaltiossa
659 TYÖNTEKIJÄN C/O TARKENNE KOTIVALTIOSSA V AN50 660 TYÖNTEKIJÄN LÄHIOSOITE KOTIVALTIOSSA P/V AN100 661 TYÖNTEKIJÄN POSTINUMERO KOTIVALTIOSSA AN12 662 TYÖNTEKIJÄN POSTITOIMIPAIKKA KOTIVALTIOSSA AN190 663 TYÖNTEKIJÄN OSOITTEEN MAATUNNUS ISO koodiston mukainen maatunnus, esim. FI = Suomi ja SE = Ruotsi. Jos maatunnusta ei löydy, käytä tunnusta XX. A2 664 TYÖNTEKIJÄN OSOITTEEN MAAN NIMI Maan nimi on annettava, jos maatunnus on XX. A35 Jos työntekijän kotivaltio on muu kuin Suomi, ovat työntekijän lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja osoitteen maatunnus (tai maan nimi) pakollisia tietoja.

53 Työntekijän osoite Suomessa
665 TYÖNTEKIJÄN C/O TARKENNE V AN50 666 TYÖNTEKIJÄN LÄHIOSOITE P/V AN100 667 TYÖNTEKIJÄN POSTINUMERO AN5 668 TYÖNTEKIJÄN POSTITOIMIPAIKKA AN30 Jos työntekijän kotivaltio on muu kuin Suomi, ovat työntekijän lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Suomessa pakollisia tietoja.

54 Työsuhteen tiedot 669 LÄHETETYN TYÖNTEKIJÄN TODISTUS (E101,E102 tai A1) Sallitut arvot: 1 = Kyllä 2 = Ei P/V N1 670 TYÖSUHTEEN LAATU 1 = työsuhteinen 2 = vuokratyöntekijä 3 = ammatinharjoittaja tai muu vastaava 4 = harjoittelija 5 = talkootyö P 671 TYÖNTEKIJÄN TYÖMAALLA TYÖSKENTELY ALKANUT Muodossa ppkkvvvv Päivän on oltava sama tai pienempi kuin työntekijän työmaalla työskentelyn arvioidun päättymispäivän. N8 672 TYÖNTEKIJÄN TYÖMAALLA TYÖSKENTELYN ARVIOITU PÄÄTTYMISPÄIVÄ Päättymispäivän on oltava sama tai suurempi kuin työntekijän työmaalla työskentelyn alkupäivän. 673 TYÖNTEKIJÄN TEHDYT TYÖPÄIVÄT Ilmoita ne työpäivät, jotka kuuluvat tälle kohdekuukaudelle. Ilmoita kokonaisina päivinä. V N3 674 TYÖNTEKIJÄN TEHDYT TYÖTUNNIT Ilmoita ne työtunnit, jotka kuuluvat tälle kohdekuukaudelle. Ilmoita kokonaisina tunteina. N4 ? Jos työntekijän kotivaltio on muu kuin Suomi, on lähetetyn työntekijän todistus –tieto annettava.

55 Kiitos! Mika Huhtamäki puh. 0400 616 253 mika.huhtamaki@veronumero.fi
Asiakaspalvelu (1,51€/min + pvm)


Lataa ppt "Rakennusalan velvoitteet, alan yhteiset palvelut ja ilmoitusmenettely"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google