Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Järjestön toimintaa kehittävien ajatushautomoiden tuloksia 2013 APUA SINUN AVULLASI.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Järjestön toimintaa kehittävien ajatushautomoiden tuloksia 2013 APUA SINUN AVULLASI."— Esityksen transkriptio:

1 Järjestön toimintaa kehittävien ajatushautomoiden tuloksia 2013 APUA SINUN AVULLASI

2 Ajatushautomoiden teemat • Meidän tulee vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ihmisten selviytymistä arjessa (5 vastausta) • Meidän tulee olla valmiina auttamaan kriiseissä ja onnettomuuksissa paikallisesti ja alueellisesti (7 vastausta) • Suomen Punaisen Ristin tulee edistää rohkeammin inhimillisiä arvoja ja auttamismieltä yhteiskunnassa ja järjestössä (7 vastausta) • Tulevaisuuden vapaaehtoistoiminta on luovaa, joustavaa ja kiinnostavaa (11 vastausta) • Jokaisella vapaaehtoisella tulee olla tasavertainen mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta palkatulta työntekijältä (2 vastausta) • Punaisen Ristin tulee lisätä osallisuuden tunnetta ja vaikutusmahdollisuutta järjestön sisällä (5 vastausta) • Ajatushautomoita järjestettiin yhteensä 37 kappaletta APUA SINUN AVULLASI

3 Ajatushautomot piireittäin • HUP – 9 ajatushautomoa • Häme – 4 ajatushautomoa • Kaakkois-Suomi – 3 ajatushautomoa • Lappi – 3 ajatushautomoa • Oulu – 3 ajatushautomoa • Satakunta – 5 ajatushautomoa • Åboland – 3 ajatushautomoa • Muissa piireissä ei järjestetty ajatushautomoita APUA SINUN AVULLASI

4 Jäsenyys ja vapaaehtoisuus • Jäsenhankinnan tehostaminen suunnitelmalliseksi • Ovet avoinna kaikille halukkaille (eri vähemmistöt) • Nopea yhteydenotto uusiin jäseniin • Jäsenkummi uusille jäsenille • Toimintaan mukaan sitouttavan toiminnan kautta (ryhmätempaukset); ohjaaminen haluttuun toimintaan toiseen osastoon, ellei ko. toimintaa omassa osastossa • Osastoissa riittävästi sitoutuneita vapaaehtoisia • Lisää nuoria ja miehiä • Ongelmana nuorten muuttaminen pieniltä paikkakunnilta pois APUA SINUN AVULLASI

5 Näkyvyys mediassa • Valtakunnallinen taso • SPR:n tapahtumat, arvot ja kannanotot • Keskustoimisto tukee osastoja toimittamalla materiaalia (esim. lehtiartikkelipohjat) • Paikallinen taso • Näkyvyys muulloinkin kuin valtakunnallisten kampanjoiden yhteydessä • Puuttuminen julkisesti alueellisiin ongelmiin • Näkyvyys luo mahdollisuuksia saada uusia jäseniä • Auttamisvalmius paranee APUA SINUN AVULLASI

6 Toiminta • SPR keskittynyt pitkäkestoiseen toimintaan • Haaste luoda lyhytkestoisia matalan kynnyksen toimintamuotoja potentiaalisille vapaaehtoisille • Toimintalähtöisyys – ei organisaatiolähtöisyys • Nuorten houkutteleminen ryhminä • Spontaanisuus ja kantaaottavuus (nuoret) • Toiminnan kehittäminen toimintaryhmien suuntaan pois osastokeskeisyydestä • Osastojen välinen yhteistoiminta: • Riittävästi vapaaehtoisia pitämässä yllä auttamisvalmiutta APUA SINUN AVULLASI

7 Toimintamuodot • Odotukset kolmannen sektorin toiminnasta kasvavat • Luovuus kehittää toimintamuotoja • Eri ikäisten luonteva yhteistoiminta • Vapaaehtoistoiminta yksilön tarpeista lähtevää • Yhteisöllisyys, naapuriapu • Pienissä osastoissa ei resursseja toteuttaa kaikkia järjestön toimintamuotoja • Ohjaaminen muiden osastojen toimintaryhmiin • Eri toimintamuotojen välisiä raja-aitoja madallettava yhteisillä tapaamisilla APUA SINUN AVULLASI

8 Hallinto • Kuormittaa liikaa vapaaehtoisia • Varsinainen auttamistyö jää vähemmälle • Kyselyiden vähentäminen • Erityisesti toimintatilastojen kerääminen työlästä • Koetaan turhiksi • Hallinnollisten tehtävien kierrättäminen: toimikaudet • Tiedon jakaminen uusille luottamushenkilöille • Nuorten saaminen aktiivisemmin mukaan osastojen toimintaan > luovuus ja uudet ideat lisääntyvät • Asennemuutos hallinnollisten tehtävien tylsyydestä APUA SINUN AVULLASI

9 Vaikuttaminen järjestössä • Vaikuttamismahdollisuuksien markkinointi ja niihin perehdyttäminen • Selkeä työnjako keskustoimiston, piirien ja osastojen kesken • Selkiytettävä, mikä kuulluksi tulemista, mikä päätöksentekoa ja mikä vaikuttamista • Palautejärjestelmien kehittäminen järjestön sisällä • Luottamuselimet eivät saa olla pelkkä kumileimasin • Päätöksenteko jämäkämmäksi • Kokoustekniikan parantaminen APUA SINUN AVULLASI

10 Keskustoimiston rooli • Tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen mediassa • Tukee osastoja luomalla tiedote- ym. pohjia • Kampanjat • Kannanotot • Toimintamallien rakentaminen osastoille • Toimintamuotojen pitkäjänteinen kehittäminen • Materiaalien tuottaminen osastoille • Työntekijöiden osastopäivät (puhelinaika) • Jäsenhankintastrategian luominen • Koulutusten järjestäminen APUA SINUN AVULLASI

11 Piirien rooli • Osastojen toiminnan tukeminen: kummitoiminta • Puhelinaika osastoille työajan jälkeen • Alueyhteistyön vahvistaminen • Osastojen ja toimintaryhmien kesken • Muiden toimijoiden kesken: ei päällekkäisiä toimintoja • Koulutusten järjestäminen • Tiedotuksen ja viestinnän tuki osastoille • Materiaalien jakaminen • Taloushallinnon ja valmiussuunnittelun tuki APUA SINUN AVULLASI

12 Osastojen rooli • Paikallinen tunnettuus: mielikuvat • Kannanotot alueellisiin epäkohtiin • Uusien jäsenten hankinta ja vastaanotto • Toimiminen ihmistä lähellä • Nuoriso- ja kouluyhteistyö • Kannanotot koulukiusaamiseen ja syrjäytymiseen • Nuorten kasvattaminen järjestön vapaaehtoisuuteen • Osastoyhteistyö • Mahdollistaa perheiden osallistuminen: lastenhoito APUA SINUN AVULLASI

13 Muita huomiota • Järjestö sisäänpäin lämpiävä • Vaikeuttaa uusien jäsenten ja vapaaehtoisten mukaan tuloa (erityisesti nuoret) • Toimintaa sopeutettava nuorille • Vapaaehtoisten ja työntekijöiden jaksamisesta huolehdittava • Vapaaehtoistoiminnan hyödyt • Työnhaku, tiedon hankinta opinnoissa • Järjestön toiminta ammattimaistunut • Ei ole kaikilta osiltaan enää vapaaehtoistoimintaa APUA SINUN AVULLASI


Lataa ppt "Järjestön toimintaa kehittävien ajatushautomoiden tuloksia 2013 APUA SINUN AVULLASI."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google