Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

” Julkisen liikenteen uudistamiseen julkisin hankinnoin ” Mikko Jokinen,Ympäristötoimenjohtaja Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto TEKES-aamukahvit.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "” Julkisen liikenteen uudistamiseen julkisin hankinnoin ” Mikko Jokinen,Ympäristötoimenjohtaja Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto TEKES-aamukahvit."— Esityksen transkriptio:

1 ” Julkisen liikenteen uudistamiseen julkisin hankinnoin ” Mikko Jokinen,Ympäristötoimenjohtaja Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto TEKES-aamukahvit 7.12.2011 Varsinais -Suomen ELY-keskus

2 Tavoitteena biokaasu Turun joukkoliikenteen polttoaineeksi VILJELY Peltobiomassa Lanta Lannoite Puhdistamoliete Liikennekaasu LNG JAKELU TUOTANTO JÄTEHUOLTO Joukkoliikenne AJONEUVOMYYJÄT KAUPUNKILAISET LIIKENNÖITSIJÄT Biokaasu

3 Varikot Biokaasulaitos (+ uusi puhdistuslaitos) LNG Backup? Jakelupiste & kompressointi Mitä rakennetaan-esimerkki

4 Lähtökohta •Tekniikka liikennebiokaasun tuotantoon ja liikennekäyttöön on olemassa •Raaka-ainetta on kaupunkiseudulla riittävästi saatavilla •8 vuodessa 5-10% liikenteestä voi toimia biokaasulla (tuotanto ~10-15 milj m3/v) •Keskeiset toimijat ovat asiasta kiinnostuneita •Kaupunki on poliittisesti sitoutunut asian edistämiseen (Kh:n päätös 14.11.2011) ja sillä on tärkeä katalyyttinen rooli asian edistymisessä

5 Haasteet •Ensimmäinen tämänkaltainen hanke Suomessa- ei kokemuksia •Ennakkoluuloja, muutosvastarintaa •Eri toimijoiden intressien yhteensovittaminen •Kaasun tarjonnan ja kysynnän kohtaaminen •Miten saavutetaan oikea-aikaisesti kriittinen kulutusmassa •Taloudellisen kestävyyden turvaaminen •Yhteiskunnallisten hyötyjen varmistaminen •Joukkoliikenteen kilpailuttamisen läpivienti

6 Joukkoliikenne avainasemassa •Joukkoliikenne on keskeinen kaasunkäyttäjä, koska •Bussien liikennesuorite (10 miljoonaa km/v) on suuri ja ne kuluttavat paljon polttoainetta •Bussien polttoainekulutus on hyvin ennakoitavissa •Vähäpäästöisen biokaasun ympäristöhyödyt kohdistuvat kaupungin keskustaan, jossa eniten ihmisiä •Kaupunki voi päättää julkisen liikenteensä polttoainevalinnoista

7 Joukkoliikenteen kilpailuttamisen haasteita •Vaatii paljon aikaa, hankintakriteerien tulee olla valmiina lähes 1,5 vuotta ennen toiminnan käynnistymistä •Kilpailuttajalla (Turun joukkoliikennelautakunta) täytyy olla täysi varmuus biokaasutuotannosta, jakelusta ja varajärjestelmästä sekä bussikaluston ja sen huollon saatavuudesta •Jakelujärjestelmässä on keskeistä kaasunjakelupisteiden sijainti (liikennöitsijöiden tasapuolinen kohtelu) •Kilpailuttajan pitää tietää biokaasun hinnanmuodostus ja sen ennustettavuus kilpailuttamisjaksolla (10 vuotta)

8 Kaasun hinnoitteluperusteet Kaasunkäyttäjäryhmä •Joukkoliikenne •Muu raskas- ja hyötyliikenne •Henkilöautot Kaasun hinnoittelu •Tuotantokustannusperusteinen •Sopimusperusteinen •Markkinahinta Näillä periaatteilla toiminta saadaan alusta alkaen taloudellisesti kestävälle pohjalle

9 Polttoaineen kulutus ja tuotantohinta

10 Vaikutukset elinkeinotoimintaan •Paikallisen liikennebiokaasutuotannon elinkeinovaikutuksia; •Kaasun puhdistusta ja jakelua varten perustetaan uusi yhtiö, joka luo uusia työpaikkoja •Kaasuajoneuvojen myynti- ja etenkin huolto uusi haaste autokaupalle joka luo uusia työpaikkoja •Biokaasun tuotantokapasiteetin lisääminen luo uutta elinkeinotoimintaa •Kaasuntuotannon sivuvirtana syntyvän ravinnepitoisen mädätteen jatkojalostus synnyttää myös uutta kaupallista toimintaa •Alueellinen uusiutuvan energian osaamisklusteri vahvistuu

11 Esimerkki jakeluasemasta Turussa 2014

12 Kiitokset mielenkiinnostanne!


Lataa ppt "” Julkisen liikenteen uudistamiseen julkisin hankinnoin ” Mikko Jokinen,Ympäristötoimenjohtaja Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto TEKES-aamukahvit."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google