Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke 2003-2004 Jari Päkkilä Turun kaupungin terveystoimi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke 2003-2004 Jari Päkkilä Turun kaupungin terveystoimi."— Esityksen transkriptio:

1 Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke 2003-2004 Jari Päkkilä Turun kaupungin terveystoimi

2 Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke verkostomaisen työtavan suunnittelu ja käyttöön ottaminen päihdesuunni- telman toteuttamiseksi julkisen ja kolmannen sektorin yhteis- työnä Turussa ja ympäristökunnissa strategisten päämäärien yhteensovitus Tavoitteet

3 Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke yhteisten resurssien kartoitus parhaiden käytäntöjen etsiminen ehkäisevän työn, varhaisen puuttumisen ja hoitojärjestelmien saumattoman ketjun luomiseksi koulutuksen ja yhteistyön lisääminen Tavoitteet

4 Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke Toimenpide I kehitetään yhteisesti sovellettavat laatukriteerit ostopalveluina han- kittaville julkisen terveydenhuollon päihde-/ja huumehoidolle Toteutunut Stakesin johdolla tehty laatuarviointilo- makkeet avo- ja laitoshoidon sekä lastensuojeluyksiköiden arvioimiseksi http://www.stakes.fi /neuvoa-antavat

5 Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke Toimenpide II selvitetään, mitkä palvelut ovat väestön mielestä tarpeellisimpia yleistä hyvin- vointia parantavia palveluja erityisesti lasten ja nuorten kasvun kannalta Toteutunut alustava selvitys tehty; varsinainen palvelukartoitus pitää tehdä

6 Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke Toimenpide III koti-päiväkoti-koulu -yhteistyön mallintaminen Toteutunut Turussa, Kaarinassa ja Liedossa tehty selvitykset toimivasta yhteistyöstä

7 Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke Toimenpide IV yhteistyöverkoston luominen Toteutunut aloitettu yhteistyöverkoston kehittäminen järjestämällä päihdetyötä tekeville tahoille vuosittaisia tapaamisia 2004: osallistujia 40 henkeä 20 eri tahosta

8 Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke Toimenpide V tuki- ja hoitoverkoston rakentaminen; tukihenkilökoulutuksien tuottaminen Toteutunut järjestetty tukihenkilökoulutuksia; osa I osallistujia 41 hlöä 6 eri taholta osa II

9 Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke Toimenpide VI päihdekoulutuksien järjestäminen Toteutunut (toteutettu yhdessä Halko-ryhmän kanssa) - kannabis -koulutus - hankalat ja vaaralliset tilanteet I ja II - amfetamiini -koulutus - huumeiden viihdekäyttö - päivän päihdetilanne - legaali -koulutus osallistujia yhteensä 828 henkeä

10 Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke Toimenpide VII rakennetaan yhtenäinen intranet / internet-pohjainen tietopankki päihteisiin liittyen Toteutunut valmistettu vuosittain Päihdepalvelujen tilinpäätös tehty Vasson nimissä hankehakemus Varsinais-Suomen liittoon päihde- portaalin aikaansaamiseksi

11 Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke Toimenpide VIII alueellisten päihdetiimien koulutuksen järjestäminen Toteutunut tarkennettu tiimien toimintaohjetta ja tuotettu toimintaa tukevaa koulutusta

12 Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke Toimenpide IX päihdekysymykset koulujen terveystiedon opetuksessa Toteutunut tehty tutkimus: Päihdekasvatus Turun kaupungin perusopetuksen luokilla 7-9 tuotettu materiaali: Päihdetiedon lyhyt oppimäärä - Ehkäisevän päihdetyön oppimateriaali peruskouluille

13 Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke Päihdekasvatuksessa käytettyjen opetusmenetelmien tehokkuus

14 Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke Toimenpide X selvitys päihdetyötä tekevien järjestöjen kanssa tehdystä yhteistyöstä ja parhaiden mallien tunnistaminen sekä kehittäminen Toteutunut päihdepalveluja tuottavien järjestöjen avustuksia on painotettu julkisia palveluja täydentävyyden perusteella

15 Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke Projektin vaiheet 1. Suuri innostus 2. Yleinen sekaannus 3. Järkiintyminen 4. Syyllisten etsiminen 5. Syyttömien rankaiseminen 6. Projektiin osallistumattomien palkinta

16 Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke Ehkäisevän päihdetyön tulevaisuus ?? Pitäisikö tehdä... …worst case scenario…...vai pitäisikö tehtävänä olla… …to boldly go where no one has gone before...


Lataa ppt "Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke 2003-2004 Jari Päkkilä Turun kaupungin terveystoimi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google