Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuusakoski Oy Risto Pohjanpalo, Kuusakoski Oy

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuusakoski Oy Risto Pohjanpalo, Kuusakoski Oy"— Esityksen transkriptio:

1 Kuusakoski Oy Risto Pohjanpalo, Kuusakoski Oy
Kierrätys liiketoimintana, Kuusakoski tänään Heinola Risto Pohjanpalo johtaja, yhteiskuntasuhteet Risto Pohjanpalo, Kuusakoski Oy pp-esitys

2 Kuusakoski Oy Kuusakoski Group Oy Yksi maailman suurimmista kierrätysmetallien jalostajista ja toimittajista Kierrätyspalveluita yrityksille, kunnille, maataloudelle ja kuluttajille Kierrätyspalveluista syntyneet materiaalit jalostetaan pääosin teollisuuden raaka-aineiksi ja energiaksi Edelläkävijä kierrätys- ja ympäristöteknologian ratkaisujen kehittämisessä ja valmistamisessa 2010: LV n 810 M€, henkilöstö 3 500 Yli 70 % liikevaihdosta Suomen ulkopuolelta Kuusakoski Group Kuusakoski Recycling Alteams Group pp-esitys

3 Kierrätyksen trendejä
Kuusakoski Oy Kierrätyksen trendejä Kestävän kehityksen periaatteet on uusi draiveri alalla, esim. kierrätysasteen nosto, closed loop, etusijajärjestys (jätehierarkia) tuottajavastuudirektiivit. Kierrätyksen tulevaisuus on osaamisessa, esim. palvelujen ja lisäarvon tuottaminen. Markkinoiden volatiliteetti vaikuttaa suoraan kierrätysmateriaalin kysyntään ja hintaan. Kierrätystavoitteiden saavuttaminen edellyttää taloudellisia panostuksia. pp-esitys

4 Kierrätyksen trendejä
Kuusakoski Oy Kierrätyksen trendejä Ala keskittyy horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Helppo ”trading” materiaali on käytössä. Kasvu kompleksisissa materiaaleissa, joiden hyödyntäminen edellyttää osaamista, esim. purkukohteet, kulutustarvikkeet, yhdyskuntajäte. Bioenergian lisäkäyttö. Kierrätysmateriaalien saatavuus edullisimpana raaka-aineena halutaan turvata, esim. protektionismi. pp-esitys

5 Kierrätysraaka-ainevirrat Esimerkkinä Fe (Mt)
Kuusakoski Oy Kierrätysraaka-ainevirrat Esimerkkinä Fe (Mt) TUONTI VIENTI 1,5 5,1 0,5 25 AMERIKAT EUROOPPA CIS AASIA 16,4 10,6 7,7 pp-esitys

6 Merirahdit

7 Kierrätys globaalia liiketoimintaa
Kuusakoski Oy Kierrätys globaalia liiketoimintaa Kiina ja Intia (Brasilia) draivereita, tarvitsevat kierrätysraaka-aineita. Infrastruktuurin rakentaminen. Halpa ja runsas työvoima, lajittelu, manuaalisempi käsittely. Kierrätyspuistot, esim. Kiina panostanut paljon ympäristövaatimuksiin ja kontrollointiin, tullaustoimintaan. Kierrätysraaka-aineet hyvä paluumateriaali Aasiasta tuleville tuontitavaroiden kuljetusyksiköille. pp-esitys

8 Kierrätys globaalia liiketoimintaa (uhat)
Kuusakoski Oy Kierrätys globaalia liiketoimintaa (uhat) Dumppaus, esim. USA ja WEEE materiaali, valvonta entistä tarkempaa Ympäristöasiat, työsuojelu, lapsityövoima Mitä tapahtuu kierrätykseen kelpaamattomalle materiaalille? Jätevienti tarkasti säädeltyä (Baselin sopimus, USA ei ratifioinut) Käytöstä poistettu / käytetty problematiikka EU aiheellisesti huolestunut jätevirroista Afrikkaan esim. yli autoa ja valtava määrä WEEE-materiaalia Jäteongelma siirretään maihin, joilla ei ole toimivaa kierrätysinfrastruktuuria pp-esitys

9 Romahduksen jälkeen… Kierrätysmateriaalien hinnat ennätystasoa 8/2008
Kuusakoski Oy Romahduksen jälkeen… Kierrätysmateriaalien hinnat ennätystasoa 8/2008 Kaupankäynti loppui kuin seinään Kiina sulkeutui Konttivarastot Kaukoidän satamissa Hinnat romahtivat Kesällä 2009 raaka-aineiden hinnat vahvistuivat ja trendi on jatkunut 2010 ja 2011 (lievää laskua 9/2011 alkaen syynä talouden valtava epävarmuus) USA/EU alueen teollisuustuotannon romahdus Teollisuudelta kierrätysromua edelleen vähemmän kuin 2008, tuotanto alhaisemmalla tasolla pp-esitys

10 Hintakehitys

11 Kierrätysympäristön muutos ja EU
Jätehierarkia (Suomen lainsäädännössä etusijajärjestys) tarkoittaa EU:n jätestrategiassa määriteltyä jätehuollon tavoitteiden tärkeysjärjestystä. Siinä tiivistyvät myös Suomen jätehuollon keskeiset periaatteet. Jätteiden synnyn vähentäminen Jätteiden uudelleenkäyttö Jätteiden hyödyntäminen materiaalina (kierrätys = recycling) Jätteiden muu hyödyntäminen esimerkiksi energiana tai rakennusmateriaalina Jätteiden loppusijoitus (kaatopaikkaus)

12 Suomen lainsäädäntömuutokset
Jätelainkokonaisuudistus 2008 – 2011 Uusi lainsäädäntö voimaan Tuottajavastuu 2013, pakkaukset 2014 Asetukset virkatyönä lausunnoille 2011/20121/2011 Uuden jätelain keskeiset teemat Jätehierarkia, etusijajärjestys Jätteen määritelmän täsmentäminen Yhdyskuntajätehuollon järjestämisvastuu Tuottajavastuu (oikeudet, vastuut), pakkaukset Valvonta ja seuranta Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto 2016 ? Romahduttaa kaatopaikoille menevän jätteen määrän Kaatopaikoille vain seulottua jätettä Polttolaitoskapasiteetti lisääntyy merkittävästi

13 Yhdyskuntajätteiden käsittelytavoite valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuonna 2008
Käsittely vuonna 2006 Tavoite vuonna 2016

14 Kuusakosken painopisteet muuttuvassa toimintaympäristössä
Palveluliiketoiminnan kasvattaminen WEEE-liiketoiminnan voimakas kasvu etenkin uusilla markkina-alueilla Re-use liiketoiminta Purku- ja rakennusjäteliiketoiminnan kehittäminen ja kopioiminen uusille markkinoille. Bioenergian hankinnan merkittävä kasvattaminen Energiapuu Metsätähteet Polttoaineen toimittaminen paikallisille energiankäyttäjille, suurin asiakas Lahti Energian uusi kaasutuslaitos (koeajot menossa)

15

16 LOPPUDIA Kierrätetään yhdessä. www.kuusakoski.fi Kuusakoski Oy
LOPPUDIA Kierrätetään yhdessä. ALKUUN pp-esitys


Lataa ppt "Kuusakoski Oy Risto Pohjanpalo, Kuusakoski Oy"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google