Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yrittäjien aamukahvit Loppi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yrittäjien aamukahvit Loppi"— Esityksen transkriptio:

1 Yrittäjien aamukahvit Loppi 13.12.2012

2 Työhyvinvointiiin vaikuttavia tekijöitä
Työyhteisön ilmapiiri ja tasa-arvoinen kohtelu Fyysinen hyvinvointi Yksilön kokemus työn merkityksellisyydestä ja palkitsevuudesta Työyhteisön tuki Yksilön kokemus työn hallinnasta Keskiverto suomalainen arvostaa mielenkiintoista työtä työyhteisössä, jossa on viihtyisä työympäristö ja hyvä henki (Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimus 2010.) Työhyvinvointi on yksilöllinen kokemus Työn henkinen kuormittavuus Oikeuden- mukainen johtaminen Ulla Vilkman, Ilona Tuotanto Oy

3 Työn sisältö merkitsee enemmän kuin palkka
Lähde: Tilastokeskus Työntekijän perusoikeuksiin kuuluu tietää, mitä häneltä odotetaan ja miksi hän työtään tekee. Varmista, että työntekijöillä on selkeä kuva omasta tehtävästään ja tavoitteistaan. Kuuntele työntekijöitä ja osoita, että olet kuullut ja ymmärtänyt mitä he sanovat Tee mitä lupaat Jokaiselle on tärkeää tulla nähdyksi ja kuulluksi.

4 Toimivassa työyhteisössä on luottamusta
Luottamus muodostaa työyhteisössä pohjan kaikelle toiminnalle. Luottamuksen ilmapiiri näkyy mm. työyhteisössä keskusteltavissa asioissa sekä jaettavassa palautteessa. Kun luottamus on korkealla, on kaikilla lupa onnistua työssä. Hyvinvointia edistävä esimies luottaa alaisiinsa ja on itse luottamuksen arvoinen. Luottamusta pitää olla myös työkavereiden välillä. Vuorovaikutuksen laatu  Avointa keskustelua, rakenna palautteen antamisen kulttuuri: muista myös myönteinen palaute! Luottamus kasvattaa tuottavuutta. Ilona Tuotanto Oy Lähde: Työstä hyvinvointia, TTK

5 Hyvä esimiestyö edistää työhyvinvointia
Suomalainen arvostaa hyvää johtamista ja reilua esimiestä Lähde: Elinkeinoelämän valtuuskunnan asennetutkimus 2010 * Esimiehen tehtävä on tukea työntekijöitä motivoitumisessa, innostumisessa ja toimimisessa kohti organisaation tavoitteita. * Esimiehen tehtävänä on luoda turvallinen ilmapiiri, jossa uskalletaan nostaa esille myös ongelmat ja ristiriidat. * Hyvä johtaja ymmärtää, ettei kaikkia johdeta samalla tavalla, vaikka kaikkia tuleekin johtaa tasapuolisesti. Hyvä esimiestyö ja oikeudenmukainen johtaminen lisäävät henkilöstön motivaatiota, työhön sitoutumista, työhyvinvointia sekä jaksamista ja halukkuutta jatkaa työssä. Ilona Tuotanto Oy Lähde: Työstä hyvinvointia, TTK

6 Varhainen välittäminen tukee työhyvinvointia
Aktiivinen, aikainen puheeksi-ottaminen on selkeä viesti työyhteisölle huolehtivasta ja välittävästä työpaikan kulttuurista. Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa jokin asia tai tilanne työpaikalla uhkaa muuttua huonompaan suuntaan joko yksittäisen henkilön kohdalla, työyhteisössä tai koko organisaation kohdalla. Yleensä riittää, kun asia otetaan esille rohkeasti ja siitä keskustellaan avoimesti ja ratkaisukeskeisesti syyllisiä etsimättä. Varhainen puuttuminen koetaan usein vaikeaksi, koska esimiehet kokevat, ettei heillä ole koulutusta ja osaamista puheeksiottamis-tilanteisiin. Myös omat ja toisen tunnereaktiot pelottavat.  Ota asiat puheeksi, heti kun huomaat. Parempi toimia enemmin kuin myöhemmin Ilona Tuotanto Oy Lähde: Työstä hyvinvointia, TTK

7 Työhyvinvointi on yhteinen asia
Työhyvinvointi on yhteisvastuullista toimintaa. Sitä ei voi ulkoistaa ja se kuuluu sekä johdolle että työntekijöille. Yhdessä tekeminen ja kehittäminen innostaa, sitouttaa ja motivoi osallistumaan. Työntekijä on itse työnsä paras asiantuntija.  Olemme jokainen toistemme työympäristö. Halusimmepa sitä tai emme. Työpaikalla on usein jo kaikki osaaminen ja taito kehittää työhyvinvointia, kunhan se vain osataan ottaa käyttöön. Ilona Tuotanto Oy Lähde: Työstä hyvinvointia, TTK

8 Myös yksilön hyvinvoinnilla on merkitystä
Vähemmän sairaspoissaoloja Parempi työkyky Elämänasenne myönteisempi Jaksaa panostaa omaan työhön ja työyhteisöön Vähemmän sairaspoissaoloja Parempi työkyky Enemmän motivaatiota Elämänasenne myönteisempi Fyysinen hyvinvointi Ravitsemus Palautuminen ja lepo Henkinen hyvinvointi Enemmän energiaa Enemmän motivaatiota Terveempi työntekijä Saa enemmän aikaan Motivoituneempi Aloitekykyisempi Tekee vähemmän virheitä Terveempi työntekijä

9 Asiantuntija-palvelut Koulutus
Valmennus & Coaching Yksilöt ja työyhteisöt voivat paremmin Tarjoamme yksilöille työkaluja ja osaamista omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Avainasemassa oman asenteen ja vastuun ottamisen merkitys.

10 Asiantuntija-palvelut
Ilona Työhyvinvointivalmentaja Ilona Henkilöstön kehittäjä Ilona Muutosvalmentaja Ilona Työhyvinvointipäällikkö Työhyvinvointikartoitukset Työhyvinvointisuunnitelmat Asiantuntija-palvelut

11 Asiantuntija-palvelut
Ilona Työhyvinvointivalmentaja Mistä kyse? Säännöllinen keskustelu ja henkilöstön kuuntelu lisää työntekijöiden hyvinvointia ja työssä viihtymistä. Haastamme työntekijät itse ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan valmennuksellisen lähestymistavan myötä. Miten toimii? Ilona Työhyvinvointivalmentaja on yrityksen sisälle menevä palvelu, jossa organisaatio ostaa työhyvinvointivalmentajan organisaatioonsa (esim. 1/työpäivä viikossa). Valmentaja kiertää henkilöstön joukossa, keskustelee ja kuuntelee. Henkilöstöllä on mahdollisuus varata valmennustapaamisia, joissa voidaan käydä työhön ja hyvinvointiin liittyviä asioita läpi, esimerkiksi työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen liittyen. Mitä yritys hyötyy? Yritykselle joustava ja kevyt ratkaisu. Yritys voi keskittyä ydintehtävänsä hoitamiseen ja tehostaa toimintaa, samalla henkilöstö tulee kuulluksi ja kokee, että heistä pidetään huolta. Työssä viihtyminen ja tuottavuus lisääntyy, sairaspoissaolot vähentyvät. Yrityksen johto saa tietoa henkilöstön hyvinvoinnista, keskustelua herättävistä asioista sekä ongelmista, ja pystyy hoitamaan työtä haittaavat asiat nopeasti kuntoon. Asiantuntija-palvelut

12 Asiantuntija-palvelut
Ilona Henkilöstönkehittäjä Mistä kyse? Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen mahdollistaa henkilöstön osaamisresurssien paremman käyttöönoton sekä suunnitelmallisen ammattitaidon ylläpitämisen sekä työhyvinvoinnin edistämisen. Miten toimii? Ilona Henkilöstönkehittäjä kartoittaa yrityksen osaamisresurssit sekä tarvittavan osaamisen. Henkilöstö osallistuu projektinvetäjän johdolla itse arviointeihin ja määrittelee tarvittavan osaamisen tulevaisuuden menestymisen varmistamiseksi. Mitä yritys hyötyy? Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen sidotaan strategiaan ja otetaan aidosti huomioon kaikessa yrityksen toiminnassa. Työntekijät ovat motivoituneempia sekä yritys on houkutteleva työnantajana. Yritys saa analyysin nykytilanteesta, toimintasuunnitelman sekä vuosikellon osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiselle. Asiantuntija-palvelut

13 Asiantuntija-palvelut
Ilona Muutosvalmentaja Mistä kyse? Muutokset yrityksen toiminnassa aiheuttavat työntekijöille epävarmuutta. Organisaatiouudistuket, lomautukset, irtisanomiset ja jopa eläkkeelle lähtö voivat aiheuttaa kriisin työntekijän elämässä. Muutosvalmentaja ulkopuolisena auttaa löytämään omat vahvuudet selvitä murroksesta. Miten toimii? Ilona Muutosvalmentaja valmentamalla antaa tukea ja työkaluja työntekijöille sopeutua muutokseen. Valmentaminen voi olla henkilökohtaista tai pienryhmissä tapahtuvaa. Mitä yritys hyötyy? Työntekijät selviävät muutostilanteista paremmin, kun he saavat yksilöllistä tukea ja osaavat katsoa asiaa eri näkökulmista. Yrityksen mielikuva vastuullisena organisaationa ja työnantajana paranee ja työtä jatkamaan jäävien motivaatio paranee. Muutoksen vaikutukset yrityksen toimintakykyyn menevät nopeammin ohi. Asiantuntija-palvelut

14 Työssä innostuminen, työn imu Työyhteisötaidot
Työhyvinvointi Työssä innostuminen, työn imu Työyhteisötaidot Työyhteisön kehittäminen Elämänhallinta, itsensä johtaminen Esimiestyö Asiakaspalvelu Myynti ja markkinointi Koulutus ja luennot

15 Yksilö-valmennus/ Coaching
Työn ja elämän tasapaino (elämänhallinta) Mielen hyvinvointi Fyysinen hyvinvointi Ravitsemus Palautuminen Ammatillinen hyvinvointi, työssä onnistuminen Yksilö-valmennus/ Coaching

16 Yksilö-valmennus/ Coaching
Oman hyvinvoinnin johtaminen Mistä kyse? Hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen on osaamista, joka koostuu keinoista ja taidoista rakentaa kestävä motivaatio, hahmottaa ja ohjata omaa arjen toimintaa sekä tunnistaa ja rakentaa voimavaroja. Miten toimii? Alkuun tehdään 2 tunnin valmennusluento, jossa selvitetään, mitä oma hyvinvointi oikeastaan on, mitä voimavaroja minun tulisi tällä kehittää ja miten rakennetaan kestävä motivaatio oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Sen jälkeen jokaisen kanssa jatketaan henkiökohtaisilla valmennuksella (1 – 2 kertaa/hlö). Mitä yritys hyötyy? Henkilöstö ottaa vastuuta ja ylläpitämään omaa hyvinvointiaan. Sairaspoissaolot vähenevät ja henkilöstö viihtyy ja jaksaa töissä paremmin. Yksilö-valmennus/ Coaching

17 Hyvää oloa työelämään! Ilona Tuotanto Oy p. 040 515 8625


Lataa ppt "Yrittäjien aamukahvit Loppi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google