Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvän asumisen kehittäminen ASUNTO 2010

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvän asumisen kehittäminen ASUNTO 2010"— Esityksen transkriptio:

1 Hyvän asumisen kehittäminen ASUNTO 2010
Työseminaari Osatehtävä 2: Asiakastarpeet ja tuotevaatimukset Taideteollinen korkeakoulu, Future Home Institute Kimmo Rönkä, Antti Pirinen ja Jarmo Suominen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Sirkka Heinonen ja Pekka Lahti

2 PARADIGMAN MUUTOS? TUOTANTOLÄHTÖISESTÄ AJATTELUSTA KULUTTAJA/KÄYTTÄJÄLÄHTÖISEEN AJATTELUUN

3 YKSILÖLLISYYDEN PARADOKSI?
YKSILÖLLISTEN TARPEITA SELVITTÄMÄLLÄ PARANNETAAN TEOLLISEN TUOTANNON KILPAILUKYKYÄ

4 Asiakastarpeet ja tuotevaatimukset TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT – ASUNTO 2010
Lähde: Asunto 2010/M.Rantama/

5 Asiakastarpeet ja tuotevaatimukset TAVOITTEET
määritellä asukkaiden tarpeet kodin, asunnon, rakennuksen, korttelin ja asuntoalueen näkökulmasta arvioida tämän pohjalta rakennus- ja kiinteistöalan tuotevaatimuksia ja mahdollisia uusia palveluja (suunnittelu, rakentaminen, korjaus, ylläpito, huolto, ) testata käyttäjä- ja kuluttajatarpeita sekä tuotevaatimuksia aivoriihityöskentelyllä laatia tiivis yhteenvetoraportti tuloksista. TUOTEVAATIMUKSET ASUKKAAN TARPEET

6 Asiakastarpeet ja tuotevaatimukset HANKKEEN OSATEHTÄVÄT
Lähtötilanteen määrittely Käyttäjä- ja kuluttajatarpeiden määrittely Tuotevaatimusten määrittely Asumista ennakoiva ns. Foresight-aivoriihi Asiakastarpeet ja tuotevaatimukset –johtopäätökset SISÄLTÖ Kirjallisuus ja tekeillä oleva tutkimus Tutkimuskartoitus ja tarvemääritys (TKK/YTK) Muu tutkimus

7 Asiakastarpeet ja tuotevaatimukset HANKKEEN OSATEHTÄVÄT
Lähtötilanteen määrittely Käyttäjä- ja kuluttajatarpeiden määrittely Tuotevaatimusten määrittely Asumista ennakoiva ns. Foresight-aivoriihi Asiakastarpeet ja tuotevaatimukset –johtopäätökset SISÄLTÖ Käyttäjätarpeiden määrittely Elämäntapapohjaisten profiilien määrittely -> Tulosten aivoriihi –testaus ELÄMÄNTAPAPOHJAISET KÄYTTÄJÄPROFIILIT TUOTEVAATIMUKSET ASUKKAAN TARPEET KÄYTTÄJÄTARPEET TUOTTEET JA PALVET TUOTEMODULIT

8 Asiakastarpeet ja tuotevaatimukset HANKKEEN OSATEHTÄVÄT
Lähtötilanteen määrittely Käyttäjä- ja kuluttajatarpeiden määrittely Tuotevaatimusten määrittely Asumista ennakoiva ns. Foresight-aivoriihi Asiakastarpeet ja tuotevaatimukset –johtopäätökset SISÄLTÖ Tuotevaatimukset perustuvat kiinteistö- ja rakennusalan nykyisiin tuotteisiin (suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito) ja palveluihin (korjaus-, ylläpito- ja muut palvelut) Tuotevaatimukset määritellään käyttäjä- ja kuluttajatarpeiden (vaihe 2) pohjalta ELÄMÄNTAPAPOHJAISET KÄYTTÄJÄPROFIILIT TUOTEVAATIMUKSET ASUKKAAN TARPEET KÄYTTÄJÄTARPEET TUOTTEET JA PALVET TUOTEMODULIT

9 Asiakastarpeet ja tuotevaatimukset HANKKEEN OSATEHTÄVÄT
Lähtötilanteen määrittely Käyttäjä- ja kuluttajatarpeiden määrittely Tuotevaatimusten määrittely Asumista ennakoiva ns. Foresight-aivoriihi Asiakastarpeet ja tuotevaatimukset –johtopäätökset SISÄLTÖ Etapit: 2010 (Hyvän elämän asuminen) ja 2050 (pidemmän aikavälin tulevaisuuskuva) Yleiset trendit: megatrendit, ilmiöt ja heikot signaalit Mahdolliset, todennäköiset tai toivotut tulevaisuuskuvat Asiakastarpeet ja tuotevaatimukset –tulosten testaus aivoriihessä Toivottu tavoitetila TOIMENPITEET X = MITÄ PITÄÄ TEHDÄ, JOTTATAVOITETILA TOTEUTUU ENNUSTEEN SIJAAN Nykytila Ennustetila PASSIIVINEN

10 Asiakastarpeet ja tuotevaatimukset
MEGATRENDIT, ILMIÖT JA HEIKOT SIGNAALIT - esimerkkejä Yleiset Asuminen ja rakentaminen MEGATRENDIT (Top 10 –listat) Talouden globalisoituminen ja digitalisoituminen Väestön ikääntyminen 24/7-yhteiskunta Mega Cities, Transnational Cities and Regional Cities Mahdollistavan ympäristöjen tarve Kaupungistuminen 24/7-kaupungit ja -alueet ILMIÖT / vallitsevat trendit (Lifestyle-, kuluttaja- ja design-trendit) Nykyiset seniorimarkkinat (50+ ikäisten maksukyky huomattu) Yksilöllistyminen Erilaistuminen Kansainvälistyminen Mobiliteetti Tuotteistetut senioritalot Heimoasunnot (Arabianrannan aktiiviset seniorit) Nurmijärvi Lepsämä –life style (pientaloasumisen jatkuva paine) Osavuosiloma-asunnot (Hartola) HEIKOT SIGNAALIT Uudenlaiset verkostot Moniasuminen (kolmen asunnon – kolmen maanosan verkko) Argentiinalainen tutkijaperhe asunnon vuokraajana (suomal. keittiö?) Nurmijärveläispariskunnalla kesämökki Helsingin keskustassa

11 Asiakastarpeet ja tuotevaatimukset HANKKEEN OSATEHTÄVÄT
Lähtötilanteen määrittely Käyttäjä- ja kuluttajatarpeiden määrittely Tuotevaatimusten määrittely Asumista ennakoiva ns. Foresight-aivoriihi Asiakastarpeet ja tuotevaatimukset –johtopäätökset SISÄLTÖ Suppea word-raportti ja powerpoint-kalvot

12 Asiakastarpeet ja tuotevaatimukset AIKATAULU
Tulosten purku –seminaari (syyskuu 2004) 1. aivoriihi klo 12-16

13 Asiakastarpeet ja tuotevaatimukset: KYSYMYKSET
Kansa (80 %) haluaa pientaloasumista. Miten ihan oikeasti tämä toive toteutetaan (myös kasvualueilla)? Kunnat lisäävät pientalotonttimaan tuotantoa. Otetaan käyttöön kaavoitetut tontit (verotuspakko) Kehitetään pientaloasumisen alueellisia rakentajavetoisia malleja. Muu idea 2. Nykyään meillä on omakoti-, rivi- ja kerrostaloja, yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Millaisia uudenlaisia asumisen konsepteja pitäisi kehittää – esimerkkejä? Kerrospientaloja (pientalon ominaisuudet, matala-tiivis-mallia tehokkaampi) Uusperheasuntoja (iso 250 m2 asunto, joka toimii myös 2-3 erillisenä asuntona) Keksi esimerkki: 3. Miten 80 %:n pientaloasumistarve toteutetaan? Millaisia ratkaisuja tarvitaan toteuttamista varten? Miten kallis infrastruktuuri rahoitetaan? Asukas (=kuluttaja) maksaa Kunta maksaa (veronmaksajien houkuttelu) Ehdota: 4. Tämän päivän rakentamisen pitäisi kestää vähintään v. Millainen asuinrakennuksen konsepti kestää 2-4 sukupolven yli teknisen kestävyyden lisäksi myös toiminnallisesti? Teknisiä kriteerejä: Toiminnallisia kriteerejä: 5. Moniasumisen määrä kasvaa (ykkös-, kakkos- ja kolmosasunnot). Millainen on kakkosasuntojen tarve, sijainti, varuste- ja laatutaso vuonna 2020? Keskustan kerrostaloasunto (talvi/työ), maaseudun pientaloasunto (kesä/työ/vapaa-aika) Kolmoskehän pientaloasunto (talvi/työ), vapaa-ajan harrastusasunto (työ/vapaa-aika) Uudenmaan pikkukaupungin pientaloasunto (työ), keskustan kulttuuriasunto (ympärivuotinen vapaa-aika, kulttuuri)

14 Asiakastarpeet ja tuotevaatimukset
Yhteystiedot Taideteollinen korkeakoulu, Future Home Institute VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka


Lataa ppt "Hyvän asumisen kehittäminen ASUNTO 2010"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google