Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Talousarvio 2006, yhteenveto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Talousarvio 2006, yhteenveto"— Esityksen transkriptio:

1 Talousarvio 2006, yhteenveto
Asukasluku Veroprosentti ,00 Vuosikate ,9 milj.euroa Poistot 78,3 milj.euroa Tilikauden tulos -2,4 milj. euroa Investoinnit, netto 109,2 milj.euroa Talousarvion vaikutus maksuvalmiuteen -15,3 milj.euroa Pitkäaikaisten lainojen muutos +10,1 milj.euroa Lainamäärä ,8 milj. euroa Vuosikate % poistoista 96,9 Investointien tulorahoitusprosentti 69,5 Lainat euroa/asukas 985

2 Tampereen kasvu jatkuu
Kaupungin ja koko seutukunnan kasvu on jatkunut vuoden 2005 ajan vilkkaana. Lokakuun lopussa kaupungin väkiluku oli ja seutukunnan asukasta. Vuonna 2006 kasvun odotetaan jatkuvan edelleen nykytasollaan. Kaupunkistrategian mukaan kasvuun vastaaminen vaatii menestymistä laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palvelujen järjestämisessä, tasapainoisen ja kestävän yhdyskuntarakenteen rakentamisessa, osaamisen ja luovuuden vahvistamisessa, toimintamallin ja johtamisen uudistamisessa, osaavan ja motivoituneen henkilöstön turvaamisessa sekä vakaan talouden ylläpitämisessä. Vuoden 2006 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa edistetään näiden menestystekijöiden toteutumista.

3 Tampereen väestö Lähde: Tilastokeskus

4 Väkiluvun muutos tammi-lokakuussa 2005 syntyneiden enemmyys ja nettomuutto (lkm) 15 suurinta kaupunkia Lähde: Tilastokeskus

5 Palvelut Vuoden 2006 talousarviossa kaupungin palvelutaso säilytetään pääosin ennallaan – merkittäviin palvelujen tasoparannuksiin tai laajennuksiin ei tulopohja anna mahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyspalveluissa keskitytään hoitotakuun edellyttämän palvelutason aikaansaamiseen sekä hoitoketjujen parantamiseen. Sivistyspalveluissa kasvatetaan Sammon keskuslukion oppilasmäärää aiempien suunnitelmien mukaisesti, suunnataan voimavaroja hankkeisiin, joilla tuetaan Tampereen menestymistä Euroopan kulttuuripääkaupunki kilpailussa sekä parannetaan uimahallipalveluita. Yhdyskuntapalveluissa keskitytään merkittävimpiin kaupunkirakenne-investointeihin (Vuores, Ratina, matkakeskus- ja pendoliinotunnelit) sekä kaupunki-infran kunnon säilyttämiseen. Sähköisten palvelukanavien käyttöönottamista vauhditetaan erillismäärärahalla, jonka kohteet päätetään myöhemmin Elinkeinopolitiikkaa vauhditetaan Luova Tampere –ohjelman avulla, jossa pyritään edistämään mm. uutta liiketoimintaa ja kulttuurialan yrittäjyyttä.

6 Toimintamallin uudistaminen
Toimintamallin uudistamista jatketaan kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti. Vuoden 2006 aikana tehdään tarvittava valmistelu pormestarimallin sekä tilaaja-tuottaja mallin käyttöönottamiseksi vuoden 2007 alusta alkaen. Tilaajaorganisaation rakentaminen aloitetaan valitsemalla tilaajaorganisaatioista vastaavat viranhaltijat, joiden tehtävänä on muun muassa määritellä tilattavat palvelukokonaisuudet ja tuotteet sekä valmistella ensimmäiset tilaajabudjetit. Vuoden 2006 aikana tilaaja-tuottaja mallia ja uutta talousarviorakennetta pilotoidaan yhdyskuntapalveluissa, päivähoidossa, perusopetuksessa sekä Sara Hildenin taidemuseossa. Hyvinvointipalveluiden tuotanto-organisaation uudistaminen aloitetaan muodostamalla sosiaali- ja terveys- sekä sivistyspalveluille yhteinen kehittämisyksikkö. Vuosi 2006 on uusien palvelukeskusten (taloushallinto, henkilöstöhallinto, logistiikka, ruokapalvelut, työterveyshuolto) ensimmäinen varsinainen toimintavuosi.

7 Tasapainoinen yhdyskuntarakenne
Kaupungin investointien taso säilyy edelleen korkeana. Investointien kokonaismäärä on 110 miljoonaa euroa, josta kaupungin perustoimialojen osuus on 48 milj. euroa ja liikelaitosten osuus 62 milj. euroa. Investointien osuus on 9 prosenttia talousarvion kokonaismenoista. Vuoreksen asuinalueen suunnittelu etenee ja vuoden 2006 aikana aloitetaan ensimmäisten alueiden rakentaminen. Talousarvioon ja –suunnitelmaan sisältyy yhteensä 25 milj. euroa alueen rakentamiseen. Ratinan alueen rakentaminen käynnistyy. Työt alkavat aluerakennustöinä, mutta loppuvuonna voidaan edetä jo talonrakennustöihin. Talousarvioon ja –suunnitelmaan sisältyy yhteensä 15 milj. euroa alueen rakentamiseen. Nurmi-Sorilan sekä Ojala-Lamminrahka alueiden suunnittelua jatketaan Seudullinen kuntayhtymä aloittaa toimintansa ja seudullista maankäytön suunnittelua ja yhteisen yleiskaavan laadintaa pohjustava rakennemalli-selvitystyö käynnistyy.

8 Kokonaismenot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu
Milj. euroa Varsinainen toiminta ,0 Investoinnit 110,5 Rahoitus 34,0 Kokonaismenot ,5

9 Tuloslaskelma, tulot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu

10 Tuloperusteet 2006 Verotulot
Verotulojen kasvu on toteutunut arvioidun mukaisesti. Verotulot kasvavat kuluvana vuonna noin 5 prosenttia. Vuonna 2006 verotulojen kasvuksi arvioidaan noin 22,5 milj. euroa eli 3,8 prosenttia kuluvan vuoden toteutumisennusteeseen verrattuna. Valtionosuudet Valtionosuudet kasvavat talousarviossa 14,6 milj. eurolla (+9,4 %). Kasvu kohdistuu pääosin sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksiin. Työmarkkinatukikompensaatio kasvattaa yleistä valtionosuutta Maksut ja taksat Kaukolämmön ja sähkön myyntihintojen ennakoidaan nousevan vuositasolla %. Tampereen Vesi ottaa vuoden 2006 alusta käyttöön jäteveden perusmaksun. Mikäli maksuasetukseen tulee muutoksia, sen mahdollistamat korotukset toteutetaan sosiaali- ja terveystoimessa.

11 Tampereen verotulot 1993 – 2008

12 Valtionosuudet 2002 – 2006 Ennusteen muutos-% verrattu tilinpäätökseen 2004 TA-esityksen muutos-% verrattu talousarvioon 2005

13 Käyttötalousmenot Ilman liikelaitoksia ja palvelukeskuksia

14 Tuloslaskelma, menot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu

15 Toimialojen nettomenojen vertailukelpoinen kasvu 2005 – 2006
Toimialoittaisia kasvuprosentteja on korjattu vertailupohjiin mukaan otetuilla talousarviomuutoksilla (yht. 8,2 milj. euroa) sekä työmarkkina- ja toimeentulotuen rahoitusjärjestelmän muutoksella (yht. 4,6 milj. euroa).

16 Toimialojen nettomenojen kasvu 2005 – 2006
*) Toimialojen nettomenojen kasvu ilman työmarkkina- ja toimeentulotuen rahoitusjärjestelmän muutosta on 36,1 milj. euroa eli 4,5 %. Sosiaali- ja terveystoimen menoja nostaa muutokset työmarkkinatuen rahoituksessa (2,5 milj. euroa) ja lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmässä (2,1 milj. euroa), jotka kompensoidaan täysimääräisenä valtionosuuksissa. Ilman näitä muutoksia ao. toimialan kasvu on 22,4 milj. euroa eli 5,5 %.

17 Tuloslaskelmaosa

18 Tuloslaskelmaosa

19 Investoinnit 2005 – 2006 bruttomenot

20 Rahoitusosa

21 Rahoitusosa

22 Vuosikate ja nettoinvestoinnit 1997-2006

23 Lainamäärän kehitys 1997-2006 Milj.euroa Euroa/as.
LAINAKANTA = Vieras pääoma - Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat

24 Talouden tunnusluvut 2000 – 2006


Lataa ppt "Talousarvio 2006, yhteenveto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google