Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MEILAHDEN POTILASTORNI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MEILAHDEN POTILASTORNI"— Esityksen transkriptio:

1 MEILAHDEN POTILASTORNI
ENERGIATEHOKKUUS JA LAITETEKNOLOGIA LOHJA, LYLYINEN JUHA NURKKALA, HUS-KIINTEISTÖT OY

2 MEILAHDEN POTILASTORNI ENERGIATEHOKKUUS JA LAITETEKNOLOGIA
YLEISTÄ JULKISIVU - vaipan lämmöneristys - ikkunat ILMANVAIHDON LÄMMÖN TALTEENOTTO MAALÄMPÖ / MAAKYLMÄ JÄÄHDYTYS - kaukokylmä AURINKOENERGIA - aurinkolämpö - aurinkosähkö VALAISTUS PESUKONEET

3 MEILAHDEN POTILASTORNI ENERGIATEHOKKUUS JA LAITETEKNOLOGIA
YLEISTÄ - sairaala valmistunut 1965 - pinta ala n brm2 - tilavuus n m3 - Kaavassa sr-2; ”julkisivu suojeltu” - suunnittelussa käytetty hyödyksi ”Energiatehokkuuden varmistaminen HUS rakennusinvestoinneissa” ohjetta

4 MEILAHDEN POTILASTORNI ENERGIATEHOKKUUS JA LAITETEKNOLOGIA
JULKISIVU - lämmöneristys 2012 määräysten mukainen 0,17 W/m2K - todellisuudessa kaksoisjulkisivu parantaa U-arvoa IKKUNAT - 3-lasisia MSE puu-alumiini-ikkunoita - U-arvo ≤ 1.0 W/m2K - yksi lasi auringonsuojalasi - sälekaihtimet lasien välissä

5 MEILAHDEN POTILASTORNI ENERGIATEHOKKUUS JA LAITETEKNOLOGIA
ILMANVAIHDON LÄMMÖN TALTEENOTTO - selvitettiin neljää eri vaihtoehtoa; perinteinen vesi-glykoli LTO, yksipatterijärjestelmä (Econet), poistoilmalämpöpumpulla varustettu ilmanvaihtokone ja yhdistelmäratkaisua, jossa perinteisen vesi glykoli LTO:n rinnalla käytetään lämpöpumppua. - Päädyttiin yhdistelmäratkaisuun, jossa IV-koneiden LTO-patterit on yhdistetty isoksi LTO-verkoksi ja johon liitetään lämpöpumput / veden-jäähdytyskoneet. - järjestelmää voi käyttää normaalina LTO-järjestelmänä, poistoilma-lämpöpumppu-järjestelmänä tai vedenjäähdytys-järjestelmänä, jolloin vedenjäähdytyskoneiden lauhdutus tapahtuu poistoilmapattereihin. - nestelauhduttimia ei tarvita, lauhduttimien sähkönkulutus säästyy ja tuloilmakoneissa ei tarvita erillistä jäähdytyspatteria. - ilmanvaihtokoneet pyörivät 24/7 ja ilmamäärät isoja, jolloin poistoilma on hyvä lämmönlähde lämpöpumpulle. - kaukolämpö tukilämmitysmuotona

6 MEILAHDEN POTILASTORNI ENERGIATEHOKKUUS JA LAITETEKNOLOGIA
MAALÄMPÖ - käynnissä oleva maanalaiset tilat-projekti (pysäköintihalli, huolto- ja jätepiha sekä ajotunneli maan alle) mahdollisti maalämpövaihtoehdon tutkimisen. - porareiät mahdollista porata maan alle luolastoon. - koemitattiin maaperä kolmella koereiällä - simuloinnin jälkeen päädyttiin 49 porareiän kenttään jossa reikien syvyys on 250m. - lämpöpumppuina toimivat samat pumput kuin aiemmin suunnitellussa ratkaisussa. - aiemmin suunniteltuun ratkaisuun verrattuna maalämpöjärjestelmä säästää kaukolämmön kulutusta n. 74% (1700 MWh) ja lisää sähkön kulutusta n. 163% (310 MWh) eli kokonaisenergia vähenee n. 56% (1390 MWh)

7

8 MEILAHDEN POTILASTORNI ENERGIATEHOKKUUS JA LAITETEKNOLOGIA
JÄRJESTELMÄN TOIMINTA -lämpöpumput rakennuksen ensisijainen lämmönlähde käyttäen hyödyksi joko lämmintä poistoilmaa tai maaperän lämpöä; tukilämmitysmuotona kaukolämpö - lämpöpumppujen tuottamaa lämpöä käytetään pääasiallisesti ilmanvaihdon lämmitykseen, lisäksi sitä voidaan käyttää käyttöveden tai lattialämmityspiirin lämmitykseen. -suurimman osan vuotta jäähdytys saadaan vapaajäähdytyksenä maasta, lämpöpumppuja käytetään jäähdytykseen huippukuormien aikana kesäaikaan. Tällöin lauhdelämpö voidaan käyttää hyödyksi käyttöveden tai lattialämmityspiirin lämmitykseen tai se voidaan ajaa joko maahan tai poistoilmaan; nestelauhduttimia ei tarvita.

9 MEILAHDEN POTILASTORNI ENERGIATEHOKKUUS JA LAITETEKNOLOGIA
JÄÄHDYTYS - jäähdytyksen vaihtoehtona tutkittiin kaukokylmän ostamista Helsingin Energialta; kaukokylmä-järjestelmässä kiinteistöön tuodaan kylmäenergiaa kylmän veden muodossa (vrt kaukolämpö) - ongelmaksi muodostui pitkä siirtomatka, lähin liityntäpiste oli lähellä keskustaa; liittymismaksu muodostui liian kovaksi. - jäähdytysjärjestelmän mitoituksessa on kuitenkin huomioitu mahdollinen liittyminen kaukokylmään; mitoitus mahdollistaa myös vapaajäähdytyksen pidemmän käyttöajan.

10 MEILAHDEN POTILASTORNI ENERGIATEHOKKUUS JA LAITETEKNOLOGIA
AURINKOENERGIA AURINKOLÄMPÖ - tutkittiin rakennuksen katolle sijoitettavaa järjestelmää, joka koostuu aurinkokeräimistä, lämminvesivaraajasta, pumpusta ja putkistosta. - katolle olisi saatu sijoitettua 75 kpl keräilijöitä yhteiseltä teholtaan n. 190 kW. - järjestelmän investoinnin takaisinmaksuaika muodostui pitkäksi (n.25 v), joka on suunnilleen sama kuin järjestelmän elinkaari. - ongelma aurinkolämpö-järjestelmässä on se, että energiaa saadaan kohtuullisesti kesällä kun lämmöntarvetta ei ole. - päätettiin rakentaa ison järjestelmän sijasta pieni 14 keräimen järjestelmä palvelemaan pesuhuoneiden lattialämmitysjärjestelmää, jossa lämmitystarvetta on ympäri vuoden. - järjestelmän teho on noin 35 kW, jolla pystytään kattamaan n. 25% lattialämmityksen vuotuisesta energiatarpeesta; lisälämmitystarve voidaan hoitaa joko lämpöpumpun avulla tai kaukolämmöllä.

11 MEILAHDEN POTILASTORNI ENERGIATEHOKKUUS JA LAITETEKNOLOGIA
AURINKOSÄHKÖ - tutkittiin aurinkosähkön tuotantomahdollisuuksia sekä katolle tai julkisivuun sijoitetuilla aurinkopaneeleilla. - piikennoon perustuvien paneelien investoinnin takaisinmaksuajat muodostuvat vuodeksi ja ohutkalvotekniikkaan (ikkunan lasien väliin integroitu kalvo) perustuvan järjestelmän vastaavasti 35 vuodeksi. - uuteen tekniikkaan liittyvien riskien ja pitkien takaisinmaksuaikojen sekä julkisivun kaupunkikuva- ja suojeluarvojen takia päätettiin jättää aurinkosähkö toteuttamatta.

12 MEILAHDEN POTILASTORNI ENERGIATEHOKKUUS JA LAITETEKNOLOGIA
VALAISTUS - valaisimina käytetään hyvän hyötysuhteen omaavia liitäntälaitteita ja heijastimia sekä energiatehokasta lampputeknologiaa. - käytetään läsnäoloon perustuvaa ohjausta tiloissa joissa ei oleskella jatkuvasti. - käytävä- ja potilastilojen valaistuksen ohjaus osaryhmissä siten, että käyttäjä pystyy ohjaamaan valaistusta käyttötarpeen mukaan. - tutkittiin led-valaistuksen hyödyntämistä -sairaalaympäristöön soveltuvien valaisimien (huolto ja puhdistettavuus) tarjonta on vielä vähäistä. - valotehot eivät ole aina riittäviä - valaisimissa liian pistemäinen ja kirkas valo moniin paikkoihin - led-tekniikka vielä kehitysvaiheessa - päädyttiin led-valaisimien käyttöön pesu- ja WC-tiloissa. - seurataan led-tekniikan kehittymistä - energiatehokkaiden loisteputkivalaisimien (T5) käytöllä saavutetaan n. 35% säästö entiseen valaistusjärjestelmään verrattuna

13 MEILAHDEN POTILASTORNI ENERGIATEHOKKUUS JA LAITETEKNOLOGIA
PESUKONEET - vertailtiin sähköä tai höyryä käyttävien pesukoneiden (desinfioivat huuhtelulaitteet n. 80 kpl ja sairaalavälineiden pesukoneet 4 kpl) elinkaarikustannuksia. - päädyttiin höyrykäyttöisiin pesukoneisiin, joilla vuotuiset energiakustannukset ovat yli € pienemmät, laitteiden hankintahintojen ollessa kutakuinkin saman suuruiset.

14 MEILAHDEN POTILASTORNI ENERGIATEHOKKUUS JA LAITETEKNOLOGIA
KIITOS !


Lataa ppt "MEILAHDEN POTILASTORNI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google