Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KIRJASTOPALVELUT 2010-LUVUN SUOMESSA Lahti 4.9.2008 Hannu Sulin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KIRJASTOPALVELUT 2010-LUVUN SUOMESSA Lahti 4.9.2008 Hannu Sulin."— Esityksen transkriptio:

1 KIRJASTOPALVELUT 2010-LUVUN SUOMESSA Lahti 4.9.2008 Hannu Sulin

2 2 Toimintaympäristön haasteet •Kuntien rakennemuutokset, aluehallintouudistus, korkeakoulu-uuudistus - vaikutukset yleisten kirjastojen verkkoon ja toimintaan •Vanhentuneiden palvelu- ja organisaatiorakenteiden uusimistarve •Julkisten palvelujen rahoitus, työvoiman saanti •Pienenevät nuorisoikäluokat, suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen •Yhtenäisyyskulttuuri kadonnut, alakulttuurit, pienyhteisöt, monikulttuurisuus •Ihmisten muuttuneet elintapa- ja elinkaarimuutokset •Viestintäteknologia muuttaa tapaamme toimia ja käyttää palveluja •Luovuus sekä tekniikassa että kulttuurissa keskittyy •Kasvukeskusten ulkopuolisten alueiden erikoistuttava

3 3 Kirjastot uuden kynnyksellä •Asiakastarpeiden tunnistaminen, myös ei-käyttäjät •Kilpailu ihmisten ajankäytöstä ja tietoisuudesta •Vanhentunut palvelukonsepti •Asiakkaiden kohtaaminen •Asiakkaiden kriittisyys lisääntynyt, välitön palaute mm. keskustelupalstoilla •Viihtyvyys, opastus, tiedotus, markkinointi, tilat •Osaaminen kirjastoissa •Toiminnan organisointi ja henkilöstörakenne •Aineistotarjonta, verkkopalvelut, atk-järjestelmät •Kirjastojen rahoitus ja palveluverkon kattavuus

4 4 Mihin tulee panostaa? •Asiakasryhmien tunnistaminen, myös ei-käyttäjät •Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittäminen todettujen asiakastarpeiden pohjalta •Kohti kohdennettua palvelujen kehittämistä ja markkinointia •Panostettava aktiiviseen palvelukulttuuriin, asiakkaiden kohtaaminen kirjastotilassa •Kirjastojen osaamista vahvistettava ja laajennettava •Kirjastojen tilaratkaisujen uudistaminen •Toiminnan organisointi palvelukokonaisuuksina •Sidostyhmäyhteistyö toimivaksi, verkostuminen •Kuntarajojen ylittäminen palvelujen järjestämisessä •Johtajuus avainasemassa toimintakulttuurin muutoksissa sekä voimavarojen suuntaamisessa ja turvaamisessa

5 5 Opetusministeriön rooli •Vastuu kansallisesta kirjastostrategiasta ja tavoitteiden asettamisesta •Kirjastolainsäädännön uudistaminen •Osallistuminen valtionosuuksilla kirjastojen perusrahoitukseen •Kirjastoalan koulutuksen seuraaminen •Kirjastohenkilöstön täydennyskoulutuksen tukeminen •Kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoiminnan tukeminen valtionavustuksilla •Kansallisen tilasto- ja arviointitiedon tuottaminen päätöksenteon pohjaksi •Aktiivinen sidosryhmäyhteistyö ja vaikuttaminen päätöksentekoon •Yleinen informaatio-ohjaus

6 6 Kirjasto 2010 –luvulla – KOHTI UUTTA KIRJASTOA •Palveleva, kutsuva, monimuotoinen, muuntautuva, meidän kirjastomme •Tietoa, kulttuuria, viihtymistä, olemista, opiskelua, työntekoa, so. avoin toiminta- ja oppimisympäristö •Tasavertaisuutta ja lähipalvelua parhaimmillaan •Monipalvelukeskus, alueen ikkuna ja ovi, kunnan käyntikortti •Elämää pursuava kirjasto on viesti terveestä asuinympäristöstä •Kirjasto ja hyvä asuminen, perhepolitiikka, terveys ja sosiaalisuus, kestävä kehitys •Kirjasto edustaa monia muita toimijoita paremmin yhteiskunnan/ihmiskunnan pysyviä arvoja Tavoitteen saavuttamiseksi meidän on perusteltava kuntien asukkaille ja päättäjille, miksi kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämiseen kannattaa panostaa ja mitä lisäarvoa panostus tuottaa kuntalaisille!


Lataa ppt "KIRJASTOPALVELUT 2010-LUVUN SUOMESSA Lahti 4.9.2008 Hannu Sulin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google