Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Eväitä hyvän perhehoidon rakentamiseen –

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Eväitä hyvän perhehoidon rakentamiseen –"— Esityksen transkriptio:

1 Eväitä hyvän perhehoidon rakentamiseen –
vahvaksi työssä ja kumppanuudessa Perhehoitajien ja kuntaedustajien 2. työtapaaminen Laajavuori, Jyväskylä 1

2 Mitä ajattelet minusta sitä luulet minusta sinä olet sellainen minulle miten minut näet. Usko kuitenkin että mitä teet minulle miten kuuntelet minua sellainen minusta tulee. (Palsio 1994) Olemme aloittamassa yhteistä päivää, josta toivon mukaan kukin saisi eväitä työhönsä ja erityisesti tänään perhehoidon erilaisiin tehtäviin. Viime syyskuussa järjestimme hankekehittämisen tiimoilta yhteisen työtapaamisen ja nyt tänään jatketaan uusilla ja entisillä teemoilla. >Ennen kuin tutustumme päivän ohjelmaan tarkemmin minä tervehdin teitä tänä aamuna Palsion runolla. Runo on tuttu ja runon sisältö varmaankin monille ja sopii mielestäni virittämään tätä yhteistä päivää, jonka tavoitteia ovat tiedon välityksen lisäksi erityisesti perhehoidon verkoston ja yhteistyökumppanuuksien luominen ja vahvistaminen. HANKKEEN TÄSSÄ VAIHEESSA KUN VIIMEINEN VUOSI ON JO MELKO PITKÄLLÄ MENOSSA PITÄISIN YHTENÄ TÄRKEÄNÄ TULEVAISUUDENKIN KEHITTÄMISEN TAVOITTEENA KUMPPANUUKSIEN RAKENTAMISEN PERHEHOIDON KEHITTÄMISEN ENTISTÄ PAREMMAKSI. Siinä tarvitaan uskoa, halua ja hyvää tahtoa – erityisesti luottamusta kaikilla tasoilla suhteessa perhehoidon käyttäjäasiakasperheisiin, toisiin kollegoihin ja kaikkien siinä toimivien ihmisten kesken, kuntatasolla ja maakunnallisella tasolla. Kumppanuus, yhteistyö- ja kommunikaatioon liittyvät teemat ovat olleet mukana koko hankeajan ja hankkeen aikana on järjestetty useita tilaisuuksia Osaamisen vahvistamiseksi nimenomaan näillä alueilla. Parhaimmat palautteet olemme saaneet niistä teemapäivistä, joissa on syvennytty dialogisuuteen ja harjoiteltu hyvää vuorovaikutuksellista suhdetta. Jos yhden asian voisi jättää jonka toivoisi vahvistuvan hankkeen jälkeen niin se olis perhehoidon koordinoinnin järjestämisen lisäksi – LUOTTAMUS.

3 Dialogisuus l. yhdessä puhuminen on turvallinen mahdollisuus
Dialoginen suhde Dialoginen prosessi Kuunteleminen Kuulluksi tuleminen Ymmärryksen kehittyminen Merkitysten muodostuminen Merkitysten muuttuminen Yhteinen jakaminen Avoimuus Tasavertaisuus Turvallisuus Luottamus Keskinäinen välittäminen Kokonaisvaltainen läsnäolo 3

4 Luottamus Dialogisuus Kuuleminen Kunnioitus Kumppanuus rakentuu …
Paula Korkalainen

5 Perhehoidon kehittäminen Keski-Suomessa 2011-2014
KeVa -ennakkovalmennuksia eri puolilla Keski-Suomea KeVa -materiaali, perhetapaamisia, valmiuksien arviointikeskustelut Perhehoidon kehittämistyöryhmä Seminaari Uusia tuulia perhehoidossa ja Hyvää perhehoitoa - perhehoitajien ja kuntaedustajien työtapaamisia Peurunka ja Laajavuori Pilottitoimintaa: työhyvinvointiryhmä mentoritoiminta koordinointi –pilotti menossa Perhehoitajia KeVa -kouluttajaksi (2012: 2 perhehoitajaa, 2014: 2 perhehoitajaa) Mentorointiin 2013: 1 perhehoitaja, 2014: 1 perhehoitaja Teemapäiviä ja täydennyskoulutusta mm. teemoista vuorovaikutus- ja kommunikointi, kasvatuskumppanuus, dialogisuus, autismi, kasvattajan haastavat tilanteet, vammainen lapsi perheessä – työpajat, mielen hyvinvoinnin lautasmalli 5

6 KeVa -ennakkovalmennus Arvokas elämä –hankkeessa 2012-2014
Infotilaisuuksia, jatkuva tiedottaminen, lehti-ilmoittelua n. 30 ilmoitusta Ryhmät (7): Jyväskylässä 2+1, Äänekoski, Jämsä, Keuruu, Joutsa 64 osallistujaa, joista n. 25 toimeksiantoa Käynnissä olevan ryhmän kautta mahdollista saada jopa 30 uutta perhehoitopaikkaa – myös pitkäaikaiseen perhehoitoon Valmennetut perhehoitajat ovat koko maakunnan tarpeita varten ei yksittäisen kunnan tm. Hyvää palautetta valmennustavasta osallistujilta ja kuntien edustajilta Koulutettu viisi KeVa -kouluttajaa Luotu pelisääntöjä muiden perhehoidon toimijoiden kanssa 6

7 Mentoritoiminta Perhehoitaja kohtaa tehtävässään kysymyksiä, tilanteita ja tunteita, joissa toinen kokenut perhehoitaja voi tukea omaan kokemukseensa ja hiljaiseen tietoonsa nojaten. Mentorointi on ihmisläheinen tuen muoto, jossa mentori auttaa toista perhehoitajaa kasvamaan kokonaisvaltaisesti – tekemällä ja oivaltamalla itse. Mentorointi on kahdenkeskinen, kehittävä, reaaliaikainen, luottamuksellinen, vastavuoroinen, henkilökohtaisesti merkittävä, intensiivinen vuorovaikutussuhde, jossa mentori antaa tukea, ohjausta ja palautetta aktorin henkilökohtaiseen kasvuun. Sopimus kolmikantayhteistyössä Mentorin koulutus Perhehoitoliitto Ei korvaa toimeksiantajatahon palveluohjaajan/sosiaalityöntekijän ohjausta, konsultointia, työnohjausta, koulutusta

8 Pilotti: Toisiamme tukien
– ryhmämuotoinen perhehoitajien työhyvinvointiryhmä 17.9. Yhteinen aloitus: Työkykytalo ja työelämän kuormittavat ja hyvinvointia tukevat tekijät, työkirjan käytön alustus Pienryhmä teemalla: Yksilölliset keinot oman hyvinvoinnin tukemiseen, voimavarapolkua pitkin laavulle, voimauttava valokuva 3.12. Pienryhmä teemalla: Työn ergonomiaa ja fyysinen kunto, haasteellisia tilanteita kotona, mistä tukea kotipaikkakunnalla, kehonhuoltoa ja toiminnallinen harjoite 21.1. Pienryhmä teemalla: Unen ja ravinnon merkitys hyvinvoinnille, elämän hallinta, jättipallojumppa ja rentoutus. 11.2. Työtapaaminen perhehoitajat ja kuntaedustajat teemalla ammatillinen kasvu, kumppanuus ja verkostojen tuki 8.4. Pienryhmä teemalla: Oman hyvinvointiprojektin edistyminen talven aikana, yhteinen toiminnallinen tekeminen ulkona Syksy 2013-kevät 2014 8

9

10 Voimavarapolulla Peurungassa 15.10.2013

11

12 Esitys ja päätös 8.11.2013 maakunnallisen perhehoidon koordinoinnin järjestämisestä;
1) Perhehoidon rakenteen luominen, koordinoinnin vahvistaminen/perhehoitoyksikön käynnistäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen 2) Perhehoitoperheiden hyvinvointia, erityisesti perhehoitajien jaksamista tukevien toimintamallien sisältöjen kehittäminen 3) Taloudellisten edellytysten varmistaminen 12

13 Pilotti 2014-2015: Perhehoidon koordinointi ja tehtävät
Perhehoitoperheiden hankinta ja rekrytointi (toimeksiantosopimussuhteinen perhehoito) läheltä omaa kotikuntaa Uusien perhehoitajien ennakkovalmennus Perhehoitajien täydennyskoulutus (hankeaikana, myöhemmin kuntien kanssa yhdessä) Perhehoitajapankin eli perhehoitajarekisterin ylläpito ja päivittäminen Perhehoitopaikkojen välitys ja palveluiden kartoitus, sijoituksen valmistelu yhteistyössä kuntien kanssa Perhehoitajien ohjaus-, seuranta ja valvontakäynnit (sis. perhetapaamiset/kotikäynnit, puhelinkontaktit, sähköpostit, muu viestintä viestintäsuunnitelman mukaisesti) Perhehoitajalain mukainen perhehoitajan tuki ja tukimuotojen kehittäminen (sis. esim. koulutus, täydennyskoulutus, työkokoukset, vertaistuki, mentorointi, työnohjaus, työhyvinvointi ja virkistystoiminta, pienryhmät/aloituksen intensiivinen tukiaika, yhteydenpito ja tapaamiset perhehoitajan kanssa) Perhehoitajien sijaisjärjestelmän kehittäminen Perhehoidon seuranta, arviointi, kehittämistyö ja tiedottaminen, yksikön kotisivujen ylläpito Kumppanuus- ja verkostoyhteistyö kuntataso, alueellinen taso Perhehoitoliiton verkoston ja vammaisjärjestöjen verkostoihin yhteydenpito

14 Kasvatuskumppanuus löytää kantavimman sisältönsä hetkessä, jossa työntekijä, vanhempi ja lapsi kohtaavat. Kumppanuussuhde syntyy työntekijän kuulevasta ja kunnioittavasta asenteesta ja syvenee luottamuksellisessa dialogissa. Kasvatuskumppanuus haastaa muutokseen paitsi yksittäisen kasvattajan myös koko kasvatusyhteisön. Kekkonen & Kaskela Paula Korkalainen

15 Arvokas elämä –hankkeen etenemistä voi seurata www.arvokaselama.fi
Kiitos! Arvokas elämä –hankkeen etenemistä voi seurata Facebook #arvokaselama 15


Lataa ppt "Eväitä hyvän perhehoidon rakentamiseen –"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google