Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2/2009 We Mean Business! Kansainvälinen harjoittelija Erasmus - tai Leonardo da Vinci -ohjelman avulla 31.10.2012 Ohjelmaesittely: Erasmus Johanna Virta,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2/2009 We Mean Business! Kansainvälinen harjoittelija Erasmus - tai Leonardo da Vinci -ohjelman avulla 31.10.2012 Ohjelmaesittely: Erasmus Johanna Virta,"— Esityksen transkriptio:

1 2/2009 We Mean Business! Kansainvälinen harjoittelija Erasmus - tai Leonardo da Vinci -ohjelman avulla 31.10.2012 Ohjelmaesittely: Erasmus Johanna Virta, Ohjelma-asiantuntija, CIMO

2 2/2009 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO •perustettiin vuonna 1991 •toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla, ministeriön alaisena itsenäisenä virastona •perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä CIMOn unelma on aidosti avarakatseinen Suomi CIMO on rohkea, rikastava ja reilu kumppani

3 2/2009 Erasmus-harjoittelu • Erasmus – Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille, täyttää tänä vuonna 25 vuotta. • Ohjelman avulla tuetaan • eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyötä sekä korkeakoulujen välistä opiskelija- ja opettajavaihtoa. • korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä ja liikkuvuutta. • Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma • Suomeen saapuvia harjoittelijoita 2009 / 10 n. 500 • CIMO hallinnoi Suomessa Ohjelman tiedotusta ja korkeakouluille myönnettäviä määrärahoja • Yksittäisten opiskelijoiden harjoittelut harjoittelijan, työnantajan ja lähettävän korkeakoulun / konsortion vastuulla

4 2/2009 Erasmus-ohjelmaan osallistuvat maat • EU-maat • Norja, Islanti ja Liechtenstein • Turkki • Kroatia ja Sveitsi

5 2/2009 Ketkä voivat osallistua • Opiskelijat: • Erasmus -ohjelmaan osallistuvien maiden korkeakouluissa tutkinto-opiskelijana opiskelevat opiskelijat kansalaisuudesta riippumatta. • Kattaa kaikki korkea-asteen koulutusalat ja tutkintotasot. • Opiskelija voi osallistua ohjelmaan vain kerran elämässään

6 2/2009 Ketkä voivat osallistua •Lähettävät organisaatiot: • Harjoitteluja voi korkeakoulujen lisäksi järjestää harjoittelukonsortio (esim. alueellinen korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden yhteenliittymä). • Harjoittelupaikaksi soveltuvat organisaatiot: • yritys, julkinen organisaatio, korkeakoulu toisessa Erasmus-ohjelmaan osallistuvassa maassa. • Seuraavat organisaatiot eivät ole hyväksyttäviä Erasmus-harjoittelupaikkoja: • Euroopan unionin organisaatiot • EU-ohjelmia hallinnoivat organisaatiot • opiskelijan kotimaan diplomaattiset edustustot ulkomailla.

7 2/2009 Erasmus-harjoittelun vaatimuksia • Pituus 3 -12 kuukautta. • Täytyy olla yhtäjaksoinen (poisluettuna yrityksen loma- ajat)

8 2/2009 Miksi hankkia Erasmus-harjoittelija? • Uutta kansainvälistä tietotaitoa • Kieli- ja kulttuuriosaamista • Organisaation kotikansainvälistymistä • Arvokas työkokemus ulkomailta opiskelijalle

9 2/2009 Miten hankkia harjoittelija Suomeen? • Suomalaisten tai ulkomaalaisten korkeakoulujen / harjoittelukonsortioiden kautta • CIMOn kautta http://kv- harjoitteluhakulomake.cimo.fi/placementoffer/http://kv- harjoitteluhakulomake.cimo.fi/placementoffer/ • Harjoittelupaikkailmoituksesta tulisi käydä ilmi • tehtävät • kesto ja ajoitus • kielitaito-, koulutus- ja muut vaatimukset • palkka ja muut mahdolliset edut • hakuaika • Muista toimittaa ilmoitus hyvissä ajoin, viim. noin 2- 3 kuukautta ennen suunniteltua ajoitusta

10 2/2009 Huomioitavaa • Tärkeää varmistaa että • opiskelija tietää mitä häneltä vaaditaan • opiskelijan kielitaito on riittävä • opiskelijan tietotaito ja koulutus vastaa suunniteltuja tehtäviä • kansainvälisen harjoittelijan työskentely organisaatiossa mahdollista (esim. materiaalien kieli, resurssit) • harjoittelijalle on osoitettu ohjaaja • Oltava valmis työnkuvan muokkaukseen • Säännöllinen yhteydenpito harjoittelijan työnantajan ja lähettävän tahon välillä erittäin tärkeää harjoittelun sujumiseksi ja väärinymmärrysten välttämiseksi KOKO prosessin aikana

11 2/2009 Vaadittavat dokumentit •Ennen harjoittelun alkua opiskelijalle laaditaan harjoittelusopimus (Training Agreement), jonka hyväksyvät opiskelija, lähettävä korkeakoulu ja vastaanottava organisaatio. • Harjoittelusopimuksesta käyvät ilmi mm. • harjoitteluohjelma • harjoittelijan työtehtävät • tavoiteltavat oppimistulokset (tiedon, osaamisen ja taitojen karttuminen) ja • harjoittelun arviointi. • Harjoittelusopimus sisältää Erasmus Quality Commitment -liitteen, joka määrittelee harjoittelun osapuolten vastuun ja roolit.

12 2/2009 Vaadittavat dokumentit •Korkeakoulut voi vaatia myös liitteeksi oman tarkentavan sopimuksen •Työnantajan ja harjoittelijan tehtävä lisäksi Suomen lainsäädännön mukainen työsopimus jossa sovitaan mm. työajasta, palkasta ja lomista. • Ulkomaalaisella harjoittelijalla samat oikeudet kuin suomalaisella harjoittelijalla, esim. oikeus kahteen lomapäivään / työskentelykuukausi ja ylitöistä maksettavaan korvaukseen. • Harjoittelun päätyttyä työnantajan toimitettava allekirjoitettu työtodistus (Transcript of Work), josta käy ilmi harjoittelun kesto ja ajoitus sekä työtehtävät.

13 2/2009 Erasmus-harjoitteluapuraha • Kaikki harjoitteluun osallistuvat voivat saada apurahan lähettävältä taholta • Kattaa osan vaihdon aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista. • Määrä on korkeakoulukohtainen ja suuruus määräytyy harjoittelujakson keston, mahdollisen palkkauksen ja maan mukaan. • KA 200 - 500€ / kk • Palkan / muiden etuuksien myöntäminen opiskelijalle suositeltavaa, Suomi kallis kohdemaa!

14 2/2009 Vakuutus •Työnantajan tulee vakuuttaa ulkomaalainen harjoittelija kotimaisen harjoittelijan tapaan työaikana sattuvien tapaturmien varalta. •Harjoittelijaa kehotettava ottamaan lisäksi vapaa-ajan sairaus- ja tapaturmavakuutus ENNEN kotimaastaan lähtöä! •Osa lähettävistä korkeakouluista vakuuttaa opiskelijat •Opiskelijan hyvä hankkia myös Eurooppalainen sairaanhoitokortti kotimaastaan ennen lähtöä •Tarkista harjoittelijan vakuutukset ennen harjoittelun alkua!

15 2/2009 Muut huomioitavat käytännön asiat • Harjoittelun ajoitus (kesälomat, lukukaudet) • Luvat • ETA- maista ja Sveitsistä saapuvat: ei vaadita oleskelulupaa. Jos kesto yli 3 kk, vaaditaan oleskeluoikeuden rekisteröinti asuinpaikkakunnan poliisilla. • ETA-maiden ulkopuolelta saapuvat: oleskelulupa hankittava ennen Suomeen tuloa harjoittelijan kotimaan Suomen edustustosta. Voi kestää viikkoja! • Lisätietoja www.migri.fiwww.migri.fi • Jos lupa vaaditaan, tarkista lupa harjoittelun alussa! • Asunnon hankkiminen • Maistraattiin rekisteröityminen (vaaditaan esim. verokortin ja bussikortin saamiseen) • Suomalainen henkilötunnus • Verokortti ja verotus • Lisätietoja CIMOn Työnantaja oppaasta sekä www.vero.fi.www.vero.fi • Pankkitilin avaaminen • Vapaa-ajan toiminta

16 2/2009 Lisätietoja • Työnantajalle • CIMOn www-sivut http://www.cimo.fi/kohderyhmasivut/muille_toimijoille /yrityksille_yhteisoille_ja_jarjestoille http://www.cimo.fi/kohderyhmasivut/muille_toimijoille /yrityksille_yhteisoille_ja_jarjestoille • CIMOn Opas ulkomaisen harjoittelijan työnantajalle http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julka isu/cimo/embeds/cimowwwstructure/24946_tyonant ajaopas_2012.pdf http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julka isu/cimo/embeds/cimowwwstructure/24946_tyonant ajaopas_2012.pdf • Harjoittelijalle • CIMOn Study in Finland -sivusto http://www.studyinfinland.fi/living_in_finland http://www.studyinfinland.fi/living_in_finland


Lataa ppt "2/2009 We Mean Business! Kansainvälinen harjoittelija Erasmus - tai Leonardo da Vinci -ohjelman avulla 31.10.2012 Ohjelmaesittely: Erasmus Johanna Virta,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google