Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nuoriostyön avustukset Ilmajoki&Kokkola. Julkishallinnon avustukset avustustahoittain •Lääninhallitusten kautta •Suoraan Opetusministeriöstä •CIMO.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nuoriostyön avustukset Ilmajoki&Kokkola. Julkishallinnon avustukset avustustahoittain •Lääninhallitusten kautta •Suoraan Opetusministeriöstä •CIMO."— Esityksen transkriptio:

1 Nuoriostyön avustukset Ilmajoki&Kokkola

2 Julkishallinnon avustukset avustustahoittain •Lääninhallitusten kautta •Suoraan Opetusministeriöstä •CIMO

3 Kansalliset avustukset nuorten työpajatoimintaan •Hakuaika päättyy: Marraskuun lopussa •Avustusmäärärahalla tuetaan nuorten sosiaalista vahvistamista ja nuorten työpajatoimintaa. Nuorten työpajatoiminnan kansallista valtionavustusta haetaan siitä lääninhallituksesta, jonka toiminta-alueella työpaja sijaitsee.

4 Alueelliset kehittämisrahat •Hakuaika: yleensä tammikuun lopussa •Paikallisiin ja alueellisiin hankkeisiin voidaan hakea tukea lääninhallitusten nuorisotoimelle osoitettavasta aluekehittämismäärärahasta

5 Avustukset 3.-9. luokkalaisten koululaisten iltapäiväkerhotoimintaan •Hakuaika päättyy: helmi/maaliskuu •Avustus on tarkoitettu koulupäivän ulkopuolella tapahtuvaan 3.-9- luokkalaisten koululaisten kerhotoimintaan. Hakemukset tulee toimittaa ao. lääninhallitukselle.

6 Opetusminiseriön kautta

7 Avustukset ehkäisevään päihde- ja huumetyöhön •Hakuaika päättyy: marraskuun lopussa •Avustukset on tarkoitettu ennaltaehkäisevän päihdetyön menetelmien kehittämiseen sekä päihteiden käyttöä ehkäisevien toimintamuotojen perustamiseen ja toimintaan. Avustuksella voidaan myös kouluttaa ja harjaannuttaa nuorten parissa työskenteleviä tunnistamaan ja käsittelemään päihde- ja huumeongelmaa sekä tukemaan nuoria päihteisiin ja huumeisiin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Hankkeet voivat olla myös alueellisia. Avustuksella ei tueta hoito- tai vastaavaa työtä.

8 nuorisotilojen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja varustamiseen •Hakuaika päättyy: Marraskuun lopussa •Määrärahaa voidaan hakea kuntien nuorisotilojen hankkimisesta, rakentamisesta, peruskorjaamisesta ja varustamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tuettavat tilat tulee olla ensisijaisesti ja pääasiallisesti nuorisokäytössä. Nuorten työpajoihin ei tästä määrärahasta kuitenkaan myönnetä avustuksia.

9 Avustukset nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin sekä verkkomedioihin •Hakuaika päättyy: marraskuun lopussa •Nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin tarkoitettuja avustuksia voidaan myöntää toiminnan valtakunnalliseen koordinaatioon ja kehittämiseen, tieto- ja neuvontapalveluihin liittyvien nuorten aloite- ja kuulemisjärjestelmien kehittämiseen ja käyttöön ottoon sekä paikallisten ja alueellisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluverkostojen perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen. Verkkomedia-avustusta voidaan myöntää ensisijaisesti valtakunnallisten nuorten uusien verkkomediajärjestelmien perustamiseen sekä nykyisten verkkonuorisojärjestelmien ja verkkomedioiden kehittämiseen ja ylläpitoon.

10 Avustukset hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon •Hakuaika päättyy: Marraskuun lopussa •Avustukset on tarkoitettu ensisijaisesti ohjelman nuorisotoimialan hankkeisiin. Avustuksia voivat hakea kunnat, nuorisotyötä tekevät yhteisöt ja järjestöt yhteistyöhankkeisiin sekä muut ohjelman kannalta olennaiset toimijat.

11 Työpajatoimintaan liittyvän etsivän työn ammattilaisten palkkaus •Marraskuun lopussa •Määrärahasta voidaan myöntää harkinnanvaraista valtionapua etsivän työn työparin palkkaus-, koulutus- ja työohjauskustannuksiin. Työparin tehtävänä on auttaa niitä nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin palvelut tai ovat vaarassa syrjäytyä.

12 Kehittämisavustukset nuorisotyön ja - toiminnan ensisijaisesti valtakunnallisiin hankkeisiin •Marraskuun lopussa •Opetusministeriön nuorisotyön ja - toiminnan kehittämisavustukset on tarkoitettu pääasiassa valtakunnallisiin hankkeisiin. Alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin tukea haetaan ensisijaisesti lääninhallituksista.

13 Nuorten kulttuuriryhmien esiintymismatkat •Lisätietoja Cimo www.cimo.fi


Lataa ppt "Nuoriostyön avustukset Ilmajoki&Kokkola. Julkishallinnon avustukset avustustahoittain •Lääninhallitusten kautta •Suoraan Opetusministeriöstä •CIMO."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google