Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KOKOUSTEKNIIKKA.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KOKOUSTEKNIIKKA."— Esityksen transkriptio:

1 KOKOUSTEKNIIKKA

2 Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE
KOULUTUKSEN TAVOITE: Osaat kokoustekniikan perusteet Tiedät miten toimia kokouksessa Hallitset kokoustermistön Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

3 Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE
Kokoustyypit Hallituksen kokoukset Kuukausikokoukset Vuosikokous Vaalikokous PNAT - kokoukset Piirihallituksen kokoukset Toimikuntien kokoukset Piirikokous Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

4 Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE
Kokouksen valmistelu Kokouskutsun kaksi tehtävää: 1. Kokouksen laillistaminen Yhdistyslaissa ja klubin säännöissä mainituille sääntömääräisille kokouksille on määritelty tarkat koollekutsumisperiaatteet. Koollekutsujien on tarkistettava, milloin kokous on kutsuttava koolle, mitä asioita kutsussa on mainittava ja miten kutsu on julkaistava. 2. Kokoaa kokousväen Kutsun tarkoituksena on saada väkeä paikalle. Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

5 Kokouksen toimihenkilöiden asema
kokouksen täysivaltaisia osanottajia, samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla ottavat osaa keskusteluun ja tekevät ehdotuksia ottavat osaa äänestyksiin ja vaaleihin oltava ehdottoman tasapuolisia ei kuitenkaan ole suotavaa, että puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat keskusteluun kovin runsaasti Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

6 Kokouksen toimihenkilöt Puheenjohtaja
puheenvuorojen jakaminen yhteenvetojen tekeminen asian jakaminen osiin täsmennysten ja selvitysten pyytäminen päätösten muotoilu yleisen järjestyksen valvonta lain ja sääntöjen noudattamisen seuranta Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

7 Kokouksen toimihenkilöt Puheenjohtajan ominaisuuksia:
kokouksen tärkein toimihenkilö, valintaan kiinnitettävä erityinen huomio tasapuolinen ja oikeudenmukainen hyvä suullinen esitystaito ja nopea käsityskyky hyvä keskittymiskyky, itsevarma ja rauhallinen yhdistyslain tuntemus ja kokoustekniikan hyvä hallinta yhdistyksen ja sen kattojärjestön sääntöjen tuntemus Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

8 Kokouksen toimihenkilöt Sihteeri
tekninen sihteeri/avustava sihteeri läsnäolijoitten toteaminen pöytäkirjan pitäminen pöytäkirjan lajit ja rakenne pöytäkirjan tarkistaminen puheenjohtajan avustaminen Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

9 Kokouksen toimihenkilöt Ääntenlaskijat
äänestystapahtuman valvonta avoin äänestys suljettu äänestys äänestyspöytäkirjan tekeminen Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

10 Kokouksen toimihenkilöt Pöytäkirjan tarkastajat
kokous itse tarkistaa tai valitut henkilöt tarkastavat huolelliset muistiinpanot tarkastuslausunto ja allekirjoitus ei tehdä muutoksia itse pöytäkirjaan, vaan huomiot kerrotaan tarkastuslausunnossa Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

11 Kokouksen valmistelu. Kokouskutsun peruskaava
• yhteisön nimi • kokouksen laatu • kokouspaikka ja osoitetiedot • aika • asiat • kutsun antamispaikka ja -aika • allekirjoitus Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

12 Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE
Esityslistamalli Alkutoimet : KOKOUKSEN AVAUS JÄRJESTÄYTYMINEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN ILMOITUSASIAT Päätösasiat: 6 PÄÄTÖSASIAT (eri otsikoin) Lopputoimet: 7 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

13 Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE
Kokouksen alkutoimet 1. KOKOUKSEN AVAUS koollekutsuja (presidentti) avajaispuhe (seisaaltaan) puheen pituus riippuu kokouksen arvokkuudesta usein toistuvissa kokouksissa suoraan asiaan, esim. hallituksen kokous ja useimmat kuukausikokoukset alkamisaika on ilmoitettu, odottaminen on turhaa. Myöhästelevien osanottajien odottaminen tapahtuu paikalle saapuneiden kustannuksella ja siirtää lopetusaikaa Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

14 Kokouksen alkutoimet (jatkuu)
2. JÄRJESTÄYTYMINEN kokouksen avaaja johtaa puhetta, valittu kokouksen puheenjohtaja jatkaa järjestäytymistä valitaan kokousvirkailijat kokouksen tarpeen ja sääntöjen mukaan; puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

15 Kokouksen alkutoimet (jatkuu)
3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisessa on kolme vaihetta: Todetaan päätösvaltaisuuden ehdot (luetaan ääneen säännöistä ao. kohta). Todetaan ehtojen täyttyminen ja esitetään tarvittavat dokumentit (lehden numero tms.) Todetaan päätös Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

16 Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE
Kokouksen alkutoimet 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN - esityslista vahvistetaan työjärjestykseksi - työjärjestyksestä ei puheenjohtaja saa poiketa - siihen voidaan tehdä muutoksia kokouksen päätöksellä (työjärjestyspuheenvuorolla) Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

17 Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE
Kokouksen alkutoimet 5. ILMOITUSASIAT - oltava luonteeltaan informoivia - eivät saa olla päätösluonteisesti sitovia Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

18 Kokouksen päätösasiat
n PÄÄTÖSASIOITA ERI OTSIKOIN - asiat, joita varten kokous on koolle kutsuttu - käsitellään aina ehdottomasti asian käsittelyn peruskaavan mukaisesti - päätöspykälät esityslistalla/työjärjestyksessä johdonmukaisessa järjestyksessä - tavallisesti käsitellään ensin sääntömääräiset asiat, sitten hallituksen valmistelemat ajankohtaiset asiat ja lopuksi muut, esim. toimikuntien esille tuomat asiat Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

19 Työjärjestyspuheenvuoro
puheenvuoro, jonka avulla kuka tahansa osanottaja voi tehdä ehdotuksensa kokouksen tekniseen kulkuun, puheenjohtajan työskentelyyn tai muuhun sellaiseen liittyvään asiaan sitä pyydettäessä on ilmoitettava, että kyseessä on työjärjestyspuheenvuoro: esim. Lion presidentti, työjärjestykseen. annetaan heti kun se pyydetään, ei kuitenkaan keskeytä toista puheenvuoroa puheenjohtaja siis keskeyttää sen asian käsittelyn, jota työjärjestyspuheenvuoroa pyydettäessä oltiin käsittelemässä ja kokous siirtyy käsittelemään ehdotettua asiaa Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

20 Työjärjestyspuheenvuoro (jatkuu)
Työjärjestyspuheenvuorossa voidaan puuttua: - puheenvuorojen rajoittamiseen ajallisesti tai lukumääräisesti - asian käsittelyn jakamiseen, kokouksen keskeyttämiseen neuvottelua, ruokailua tai tuuletusta varten - ehdotus kokouksen, sen osan tai asian lykkäyksestä - tärkeä ilmoitus kokoukselle - puheenjohtajan vaihtaminen - huomautus puheenjohtajan virheestä - ehdotus työjärjestyksen muutoksesta Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

21 Päätöksenteko kokouksessa (jatkuu)
ERIÄVÄ MIELIPIDE JA VASTALAUSE - eriävän mielipiteen tai vastalauseen avulla kokouksen osanottaja sanoutuu irti kokouksen päätöksestä ja vapautuu myös päätösvastuusta - jätetään päätöksen julistamisen jälkeen työjärjestys-puheenvuorossa: esim. Lion presidentti. Haluan jättää päätökseen eriävän mielipiteeni. - vastalause jätetään ensiksi eriävänä mielipiteenä ja samalla ilmoitetaan, että se tullaan myöhemmin jättämään kirjallisena puheenjohtaja ilmoittaa, milloin vastalause tulee viimeistään jättää pöytäkirjaan liitettäväksi 1.2.20 Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

22 Päätöksenteko kokouksessa
ÄÄNESTYSTAVASTA PÄÄTTÄMINEN Äänestystavasta päätetään lyhyttä asian käsittelyn kaavaa noudattaen. Puheenjohtaja tekee esityksen. Suljettua lippuäänestystä käytetään aina vaadittaessa ja aina henkilövaaleissa. Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

23 Kokouksen lopputoimet
MUUT MAHDOLLISET ASIAT Esityslistalla siltä varalta, että kokouksessa nousee esille asioita, joille ei ole omaa kohtaa varattu. Esim. osanottajien tekemiä kysymyksiä ja ehdotuksia. Varsinaisten päätösten tekemistä tässä kohdin on kuitenkin vältettävä ja mieluummin jätettävä esille tulleet asiat evästyksenä hallitukselle tai tietylle työryhmälle. Näin ne voidaan viedä asianmukaiseen valmisteluun ja tuoda tarvittaessa uudelleen käsiteltäväksi yleiseen kokoukseen. Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

24 Kokouksen lopputoimet
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN -päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta ja paikasta - kokouksen puheenjohtaja kiittää osallistujia - puhuu lyhyesti Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

25 Lionskokouksien esityslistoja
Klubikokous: 1. Kokouksen avaus (leijonalaulu) 2. Läsnäolo ja päätösvaltaisuus 3. Asialistan hyväksyminen 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 5. Hallituksen pöytäkirja (tiedoksi) 6. Ilmoitusasiat 7. Toimikuntien raportit 8. Muut asiat 9. Kokouksen päättäminen Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

26 Lionskokouksien esityslistoja (jatkuu)
Hallituksen kokous 1. Kokouksen avaus 2. Läsnäolo ja päätösvaltaisuus 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 4. Saapuneet kirjeet/tiedotteet 5. Toimikuntien raportit 6. Klubikokouksen valmistelu 7. Muut asiat 8. Kokouksen päätös Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

27 Lionskokousten esityslistoja (jatkuu)
Klubin vuosikokous, lokakuu (Pidetään lisäksi myös normaali klubikokous) 1. Valitaan puheenjohtaja 2. Valitaan sihteeri 3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 4. Edellisen kauden toimintakertomus 5. Edellisen kauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 7. Vuosikokouksen päättäminen Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

28 Lionskokousten esityslistoja (jatkuu)
Klubin vaalikokous, huhtikuu Kokouksen avaus Läsnäolo ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hallituksen pöytäkirja tiedoksi Ilmoitusasiat Toimikuntien raportit Vaaliasiat - valitaan seuraavan kauden hallitus - valitaan tilintarkastajat - todetaan toimikuntien jäsenet - vahvistetaan toimintasuunnitelma - vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu - vahvistetaan talousarvio Muut asiat Kokouksen päättäminen Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

29 PNAT-kokoukset (Piirikuvernöörin neuvoa antava toimikunta)
Kokoukset pidetään joko lohkoittain, alueittain tai koko piirin Suur-PNAT:tina. Riippuen kokouksen laajuudesta joko lohkon tai alueen puheenjohtaja tai piirikuvernööri vastaa kokouksen järjestelyistä 1. kokous pidetään elo-, syyskuussa. Piirin, liiton ja kansainväliset tavoitteet kaudelle. Klubien toimintasuunnitelmat. 2. kokous pidetään marraskuussa. Klubien innostaminen osallistumaan kokouksiin ja projekteihin Toimintasuunnitelmien toteutuminen 3. kokous pidetään helmi- maaliskuussa Kauden suunnitelmien toteutuminen Klubien ongelmat Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

30 Piirihallituksen kokoukset
1.kokous elokuussa 2. kokous marraskuussa 3. kokous helmikuussa 4. kokous viimeistään ennen vuosikokousta Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

31 Piirihallituksen kokoukset (jatkuu) 1.kokous
Kokouksen järjestäytyminen 1. Kokouksen avaus (piirikuvernööri), leijonamarssi 2. Todetaan läsnäolijat (1.ssä kokouksessa hallituksen esittelyt) 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Asialistan hyväksyminen Kokousasiat 5. Piirihallituksen kokoonpanon ja tehtävien toteaminen Piirihallituksen jäsenten puhe- ja äänioikeus Piirin alue- ja lohkojako Piirin talousarvio sekä tilit ja tiliasemat kauden alussa Piirin rahastonhoitajan takuut Piirin varoista maksettavien laskujen hyväksyminen ja piirihallituksen korvaukset (jatkuu) Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

32 Piirihallituksen kokoukset (jatkuu)
11. Piirin toimintavuoden tavoitteet, piirikuvernöörin toimintasuunnitelma Ryhmätyöskentely (RC:t, ZC:t, DC:t,PDG:t) 12. Ryhmätyöskentelyn raportointi - Alueiden ja lohkojen tavoitteet Toimialueiden tavoitteet PDG ryhmän esitykset 13. Piirin ja hallituksen toimintaedellytykset 14. Piirikilpailut, sääntöjen vahvistaminen 15. Ilmoitusasiat 16. Saapuneet kirjeet 17. Muut asiat 18. Kokouksen päättäminen Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

33 Piirihallituksen kokoukset (jatkuu) 2. kokous
Kokouksen avaus, leijonamarssi Läsnäolijoiden toteaminen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Asialistan hyväksyminen Rahastonhoitajan tiliseloste Edellisen kokouksen keskenjääneet asiat Saapuneet kirjeet Ryhmätyöskentely (ZC:t, RC:t, DC:t, PDG:t) 9. Raportointi lohkoista, alueilta ja toimialoilta (PNAT-kokoukset, jäsentilanne, jäsenilmoitukset, läsnäolot, aktiviteetit, toiminta) 10. Ilmoitusasiat 11. Muut asiat 12. Kokouksen päättäminen Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

34 Piirihallituksen kokoukset (jatkuu) 3.kokous
Kokouksen avaus, leijonamarssi Läsnäolijoiden toteaminen Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Esityslistan hyväksyminen Rahastonhoitajan tiliseloste Edellisessä kokouksessa keskenjääneet asiat Saapuneet kirjeet Edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös. Ryhmätyöskentely (ZC:t, RC:t, DC:t, PDG:t) 11. Raportointi (rästimaksut, jäsenmäärät, jäsenilmoitukset, läsnäolot, aktiviteetit, toiminta) 12. Todetaan uudet virkahakemukset (DG, VDG, piirikokouspaikka) 13. Ilmoitusasiat 14. Muut asiat 15. Kokouksen päätös Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

35 Piirihallituksen kokoukset (jatkuu) 4.kokous
1 – 8 Katso edelliset 2 – 3 kokoukset 9. Vuosikokouksen valmistelu 10. Selvitys piirihallituksen työskentelystä Piirikilpailu ja muut palkittavat 12. Toimintasuunnitelma seuraavalle kaudelle. 13. Talousarvio seuraavalle kaudelle Piirikokouspaikka seuraavalle kaudelle Ilmoitusasiat Muut asiat Kokouksen päättäminen Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

36 Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE
Piirin vuosikokous Vuosikokouksesta on tehtävä perinteitä vaaliva, juhlava piirin ykköstapahtuma lippuineen ja seremonioineen. Päivä voidaan aloittaa järjestävän klubin paikkakunnan sankarihaudoilla käynnillä ja seppeleen laskulla. Paikalla ovat piirikuvernööri, piirisihteeri ja järjestävän alueen aluepuheenjohtaja, jotka laskevat kukkalaitteen. Paikalla ovat myös Suomen lippu lippuvartioineen, piirin lippu ja järjestävien klubien liput. Klubit toimittavat omat lippunsa kokouspaikalle, jossa ne ovat esillä vuosi- juhlan ja kokouksen ajan. Kokousta ja vuosijuhlaa ennen voidaan järjestää koulutus tuleville presidenteille, sihteereille, rahastonhoitajille, tiedotussihteereille ja puolisoille. Vuosijuhla on noin tunnin kestävä juhlallinen tilaisuus kunkin piirin vakiintuneen perinteen mukaisesti. Siellä tai vuosikokouksen alussa on hyvä muistaa kauden aikana poisnukkuneita lioneita. Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

37 Piirin vuosikokous (jatkuu)
Piirikuvernööri tarkastaa hyvissä ajoin klubien määrällisen osallistumis- oikeuden. Äänestysmenettely on salainen lippuäänestys henkilövalinnoissa. Se Toteutetaan klubien aakkosjärjestyksessä sihteerin lukeman nimenhuudon Perusteella. Jokaisella PDG:llä on myös äänioikeus. PDG:n ääni ei vähennä klubin määrällistä osallistumisoikeutta. Äänentoistolaitteet on oltava puheenjohtajiston pöytään ja puhujapönttöön. Lehdistötilaisuus pidetään kokouksen jälkeen. Piirikuvernöörillä puheenjohtajana on velvollisuus huolehtia kokouksen aika- taulussa pysymisestä. Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

38 Piirin vuosikokouksen esityslista
Kokouksen avaus - piirikuvernööri, samalla muistetaan vuoden aikana poisnukkuneita lioneita esim. nimet lukemalla ja sytyttämällä kynttilän Kokouksen puheenjohtajan toteaminen - piirikuvernööri johtaa sääntöjen mukaan. Hän voi kutsua puheenjohtajistoon myös VDG:n ja aluepuheenjohtajat Kokousvirkailijoiden valinta - sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esityslistan hyväksyminen Edellisen kauden toimintakertomus (IPDG esittelee) Piirin tilien esittely ja tilintarkastajien lausunto Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE

39 Piirin vuosikokouksen esityslista (jatkuu)
Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä Esitetään ja hyväksytään piirin toimintasuunnitelma seuraavaksi kaudeksi Esitetään ja hyväksytään seuraavan kauden talousarvio 11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt 12. Valitaan piirikuvernööriehdokas 13. Valitaan varapiirikuvernöörit. 14. Valitaan seuraavan piirikokouksen järjestäjä ja/tai kokouspaikka. 15. Palkitsemiset ja huomionosoitukset 16. Muut asiat 17. Kokouksen päättäminen Suomen Lions-liitto ry Kokoustekniikka RJ/OE


Lataa ppt "KOKOUSTEKNIIKKA."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google