Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tritonia – monen korkeakoulun yhteinen kaksikielinen kirjasto ja oppimiskeskus FinELib-päivä 7.5.2009 Vuokko Palonen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tritonia – monen korkeakoulun yhteinen kaksikielinen kirjasto ja oppimiskeskus FinELib-päivä 7.5.2009 Vuokko Palonen"— Esityksen transkriptio:

1 Tritonia – monen korkeakoulun yhteinen kaksikielinen kirjasto ja oppimiskeskus FinELib-päivä 7.5.2009 Vuokko Palonen vuokko.palonen@tritonia.fi

2 Sisältö  Tritonian omistaja-käyttäjät  Yhteistoiminnan perusteet  Sopimukset, johtaminen, henkilöstö  Kustannusten jako  Hallinto  Palvelut  2 toimialaa  Yhteiset ja erilliset palvelut  Tietoaineisto: hankinta, kokoelmatietokanta, Nellit  Yhteisen kirjaston edut, haitat ja haaveet

3 ÅA i Vasa 1974 Åbo Akademi Vaasan yliopisto 1968- Svenska handels- högskolan Tritonia, Vaasan tiedekirjasto ja oppimiskeskus 2010 - 3 yliopistoa 2 ammattikorkeakoulua 2 kieltä 2 toimialaa Yrkeshögskolan Novia SHH Vasa 1980- Muut asiakkaat – kaikille avoin kirjasto Vaasan ammattikorkeakoulu Campus i Vasa

4 Yhteistyön perusta  Korkeakoulujen keskinäiset sopimukset ja kaikkien hyväksymä johtosääntö  Toimintaa johtavat  johtokunta  kirjastonjohtaja  Henkilökunta kuuluu omiin korkeakouluihinsa

5 SOPIMUKSETallekirjoittajatvuodet Kirjastosopimusrehtorit & hallintojohtajat1998 Johtosääntöhallitukset/ rehtorit 2001, 2004 Uusi 2009 Työjärjestyshyväksyjä: Tritonian johtokunta 2001, 2004 Uusi 2009 Sopimus oppimis- keskusyhteistyöstä rehtorit & hallintojohtajat 2004 -2008 Sopimus kirjastojen atk-työstä rehtorit/ hallintojohtajat + Tritonia 2004 -2008 Tulossopimusrehtorit & hallintojohtajat + Tritonia & johtokunta 2000- 2009- (amk) Tritonia-sopimusrehtorit & hallintojohtajatUusi 2009

6 Kustannusten jako  Prosenttiosuudet Vaasassa toimivien yksiköiden (ja niihin kuuluvien yksiköiden) opiskelijoiden ja henkilökunnan määrien mukaisesti  Siirtymäkaudella 2010-2012 ammattikorkeakoulut maksavat pienempiä osuuksia  Verkkoaineisto + lehdet korkeakouluittain

7 Korkeakoulujen opiskelija- ja henkilöstömäärät (luvut 2007) OpiskelijatHenkilö- kunta Yht. 50554555510 15732111784 50843551 35902463836 15201521672 12246110713353 Vaasan yliopisto Åbo Akademi Hanken Vaasan ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Novia Yhteensä

8 Hallinnon tietojärjestelmiä  Taloushallinto: (Vaasan yliopiston kautta)  laskut: Rondo (ÅA:n laitoshankinnat  ÅA Rondo)  matkat: Travel  työajankäytön seuranta: SoleTM  työaika: Esmikko  Henkilöstöhallinto (kunkin korkeakoulun kautta)  virka- ja työsuhteet: VY/Certia; ÅA/Certia; Hanken  palkkausjärjestelmä: VY/Certia: HR; ÅA/Certia: HR; Hanken manuaalinen  lomat ja poissaolot: VY/Certia: ESS; ÅA/ Certia: lomakkeet, poissaolot kuukausittain (excel); Hanken: erilliset lomakkeet

9 TRITONIAN KAKSI TOIMIALAA vuosiVYÅA Hanken VAMKSYH/ Novia 2001- 2003 Kirjasto 2004 Kirjasto &oppke 2005- 2009 Kirjasto &oppke Oppke 2010- Kirjasto &oppke

10 KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT TIETOAINEISTO- PALVELUT Johtaminen, hallinto, viestintä •Kokoelmien luominen, ylläpito ja saatavuus •Tietopalvelu ja kokoelmaneuvonta •Vuorovaikutteiset asiakaspalvelut •Tietoaineistojen itsenäiskäyttö •Pedagoginen & opetusteknologinen henkilöstökoulutus •Pedagoginen & opetustekn. ohjaus ja mediapalvelu •Informaatiolukutaidon koulutus •Muu koulutus ja ohjaus TRITONIAN PALVELUT Yhteiskunn. palvelut Oppimisympäristöt (fyysiset ja virtuaaliset)

11 Yhteiset palvelut korkeakouluille Erilliset palvelut : korkeakoulu / laitos/ oppiaine/ henkilö/ kieli Kansallisesti tuetut palvelut tilat, laitteetoppimisalustat ym.aineistojen säilytys painetut kokoelmatverkkokokoelmatkaukopalvelu kokoelmatietokantaportaalitkirjastojärjestelmä lainausaineiston hankintalisenssien hankinta neuvontaohjaus, opastussäännöt, ohjeet lyhytkurssit ym.opiskelijakoulutus henkilöstökoulutus (LIN ym.) henkilöstökoulutus, mediatuotanto koulutukset verkossa (Virtuaaliyliopisto ym. ) tiedotusasiakastapaamiset, tiedotus, e-lomake käyttäjäkyselyt talous, yleishallintohenkilöstöhallintotilastot TRITONIAN PALVELUT 2

12 Tietoaineiston hankinta  Sähköiset aineistot ja lehdet  Korkeakouluittain, suurin osa FinELibin kautta  Erotettu Tritonian budjetista  Tritonian tilastoissa nyt vain VY:n aineisto, 2010- myös VAMK – ÅA:n ja Hankenin aineistot näiden tilastoissa  Painettujen aineistojen hankinnan kilpailutus ja sopimukset (osin myös lehdet):  Tritonia: VY & Hanken  Åbo Akademis bibliotek: ÅA:n osuus Tritoniaan hankittavasta aineistosta  VAMK: Vaasan kaupungin kautta?Novia:?

13 Kokoelmatietokanta  Tritonian painettu tietoaineisto + linkkejä verkkoaineistoon  Kustannukset jaetaan osana yhteistä budjettia  Ammattikorkeakoulukirjastojen Voyager- tietokannat ja Tritonian Tria yhdistetään 2010  5 omistajaa, yhdistämiseen valtakirjat VY:lle  Kaikki aineisto Lindaan 2010 ?

14 Nellit Tritoniassa 2009  2010 http://www.tritonia.fi/fi/tietokannat/nelli.php  Tritoniassa voit käyttää niin Vaasan yliopiston, Åbo Akademin kuin Hankenin hankkimia lisenssimaksullisia sähköisiä aineistoja (edellyttää kirjautumista ko. yliopiston tunnuksilla).edellyttää kirjautumista  Oman yliopistosi tietokantojen etäkäyttö on myös mahdollista.tietokantojen etäkäyttö  Valitse Nelli-portaali: Vaasan yliopisto Åbo Akademi HankenVaasan yliopistoÅbo AkademiHanken Vaasan ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Novia

15 Yhdistymisen etuja  Yhteinen kirjasto ja oppimiskeskus on mahdollistanut tiedeyhteisöille entistä enemmän (ja parempia?) palveluita  Kirjasto on entisiä vahvempi, näkyvämpi ja tunnetumpi  Erilaiset kulttuurit koetaan rikkautena ja kahden äidinkielen rinnakkaisuutta arvostetaan  Paikallispalvelut toimivat hyvin

16 Yhteisen toiminnan eriyttäjiä Verkkoympäristössä käytön rajoitukset ovat suuria ja käyttäjätunnusten ja salasanojen määrä tuntuu loputtomalta:  Tietoaineistot (FinELib ja muut korkeakoulukohtaiset lisenssit)  Oppimisalustat (Moodle, WebCT)  Opintohallinnon järjestelmät (Oodit, Min plan)  Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät  Korkeakoulujen intranetit ja sähköpostijärjestelmät jne

17 Yhteisemmän yhteiskirjaston puolesta  Nykytilanteessa: FinELib-aineistot Lindaan, jotta nähdään, missä korkeakoulussa aineisto on  Kansallinen Nelli-portaali  Ei viittä Nelliä samassa kirjastossa  E-aineistot hankittaviksi konsortion laajuisin lisenssein (ja lisää open access –aineistoa)  Kansalliset maksuperusteet voidaan löytää - jos halutaan  Sopimukset erilaisten tietojärjestelmien yhteiskäytöstä korkeakoulujen kesken – mahdotontako?


Lataa ppt "Tritonia – monen korkeakoulun yhteinen kaksikielinen kirjasto ja oppimiskeskus FinELib-päivä 7.5.2009 Vuokko Palonen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google