Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pohjois-Suomen kansainväliset liikennekäytävät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pohjois-Suomen kansainväliset liikennekäytävät"— Esityksen transkriptio:

1 Pohjois-Suomen kansainväliset liikennekäytävät
Lapin liitto

2 Taustaa Pohjois-Suomessa on runsaasti erilaisia kuljetus- ja liikennekäytäviä, joiden kehittämistä edistävät useat tahot Resurssit käytetään osin päällekkäiseen työhön Samaa käytävää edistetään rinnakkain eri nimillä Ulospäin välittyy epämääräinen kuva käytävien tarpeista ja mahdollisuuksista Kun kukin taho ajaa vahvasti vain omien liikennekäytäviensä kehittämistä, käytävien kehittämiseen saatavien resurssien todennäköisyys pienenee Tarve yhteistyölle ja yhteiselle näkemykselle

3 Hankkeen tavoitteet Tärkein tavoite muodostaa Pohjois-Suomen toimijoiden yhteinen näkemys alueen kansainvälisistä liikennekäytävistä ja niiden nimistä

4 Ohjausryhmä Pohjois-Pohjanmaan liitto, pj Lapin liitto
Kainuun maakunta -kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan liitto Oulun tiepiiri Lapin tiepiiri RHK LVM Oulun kauppakamari Pohjanmaan kauppakamari Lapin kauppakamari Oulun satama/Perämeren satamat Finavia

5 Pohjois-Suomi – osa Barentsin aluetta
Väkiluku (v.2005) Pinta-ala km2 km2 km2

6 Päätieverkon liikenne ja kuljetukset
Lähde: Tiehallinto

7 Raideliikenteen tavara- ja matkustajavirrat
Lähde: RHK

8 Meri- ja lentoliikenne
Meriliikenne Pohjois-Suomessa on kuusi merkittävää tavaraliikenteen satamaa Runsaasti säännöllistä kansainvälistä reittiliikennettä Perustuu pääsääntöisesti teollisuuden vahvoihin tavaravirtoihin Pohjois-Suomen satamien ulkomaisten merikuljetusten määrä vuonna 2007 yhteensä 16,8 milj. tonnia (16 % koko Suomen ja ulkomaiden välisistä merikuljetuksista) Lentoliikenne Pohjois-Suomessa on säännöllistä lentoliikennettä yhdeksälle lentoasemalle Pääosa kansainvälisistä yhteyksistä Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Oulu−Riika ja syksyllä Tukholma−Kittilä Runsaasti matkailuun liittyviä charterlentoyhteyksiä Lentorahtitoimintaa

9 Tulevaisuuden näkymiä
Metalliteollisuus Tärkeä elinkeino Suomessa, Ruotsissa ja Murmanskin alueella Tulevaisuudennäkymät ovat hyvät mm. Barentsin alueen kehittymisen seurauksena: esim. Outokumpu investoi satoja miljoonia euroja lähivuosina Metsäteollisuus Tärkeä elinkeino Suomessa, Ruotsissa ja Murmanskin aluetta lukuun ottamatta Venäjällä Venäjän puutullit, metsäteollisuuden rakennemuutos ja ilmastonmuutos aiheuttavat epävarmuutta, mutta alalla on vahva asema myös tulevaisuudessa Bioenergian hyödyntäminen avaa alalle uusia mahdollisuuksia

10 Tulevaisuuden näkymiä
Matkailu Tärkeä elinkeino Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Ulkomaisten matkailijoiden määrän odotetaan kasvavan merkittävästi Pohjois-Suomessa on suunnitteilla mittavia investointeja Öljy- ja kaasuteollisuus Tärkeä elinkeino Norjassa ja Venäjällä Barentsin alueella on maailman suurimpiin kuuluvia maakaasu- ja öljyesiintymiä mm. Shtokman ja Snøhvit Painopiste on siirtymässä Norjan mereltä Barentsin merelle Murmanskin alue Alue on kehittymässä voimakkaasti lähitulevaisuudessa Suunnitellut investoinnit (ilman öljy- ja kaasuteollisuuden investointeja) > 20 miljardia euroa

11 Kaivosteollisuus Tärkeä elinkeino Ruotsissa, Venäjällä ja myös Suomessa Barentsin alueella on suuret mineraalivarat Pohjois-Suomessa on suunnitteilla useita kaivoshankkeita, jotka toteutuessaan moninkertaistavat nykyiset kuljetusmäärät Uusien kaivosten avaaminen edellyttää nykyisen infran parantamista Talvivaaran kuljetukset Kokkolan sataman ja mahdolliset Pajala-Kolarin (alkuvaiheen) kuljetukset Kemin sataman kautta Lähde: TEM

12 Barents Arc – Pohjois-Suomen kansainväliset liikennekäytävät
Barents Arc koostuu useammasta toisiinsa liittyvistä liikennekäytävästä Barents Link Murmansk Link Bothnian Link Narvik Link Täydentää luontevasti EU:n Pohjoisen akseli – Itämeren moottoritie -kokonaisuutta

13 Bothnian Link Barents Arc
Suomen päärata - yhdistää Pohjoisen akselin Pohjolan kolmioon Tärkeimmät liikenteen kasvupotentiaalit Länsi- ja Pohjois-Suomen teollisuuden ja muun elinkeinon kasvu Pohjois-Suomen ja -Ruotsin uudet kaivoshankkeet Venäjän transitoliikenne Raideliikenteen matkustajamäärien kasvu Käytävän kehittäminen mahdollistaa alueen teollisuuden ja muun elinkeinon kasvun

14 Barents / Narvik Link Barents Arc
Osa EU:n määrittelemää Northern Axis käytävää Yhdistää Pohjoismaat Luoteis-Venäjään ja edelleen Kaukoitään Tärkeimmät liikenteen kasvupotentiaalit Venäjän transitoliikenne Pidemmällä tähtäimellä Aasian, Euroopan ja Pohjois-Amerikan välisten kuljetusten kasvu Käytävän kehittäminen lisää Pohjoismaiden ja Venäjän välisen kaupan mahdollisuuksia

15 Murmansk Link Barents Arc
Yhdistää Luoteis-Venäjän Pohjoismaihin ja on luonnollinen jatke Itämeren moottoritielle Tärkeimmät liikenteen kasvupotentiaalit Luoteis-Venäjän voimakas kehittyminen Itä-Lapin uudet kaivoshankkeet Koillisväylän avautuminen Käytävän kehittäminen parantaa Pohjoismaisten toimijoiden osallistumis-mahdollisuuksia Luoteis-Venäjän suurhankkeisiin

16 Motorways of the Baltic Sea
Yhdistää Pohjoismaat Keski- ja Länsi-Eurooppaan 80 % Suomen ulkomaan-kaupasta käytävän kautta Tärkeimmät liikenteen kasvupotentiaalit Pohjois-Suomen ja -Ruotsin uudet kaivoshankkeet Teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kehittyminen Venäjän talouden ja kuljetusten vahva kasvu (transitoliikenne) Meriyhteyksien kehittäminen parantaa multimodaalien kuljetusketjujen toimivuutta ja kustannustehokkuutta

17 Pohjois-Suomen ilmakäytävät
Nopeat ja toimivat Barentsin alueen elinkeinoelämän ja matkailun tarpeisiin vastaavat lentoyhteydet avainasemassa Tärkeimmät liikenteen kasvupotentiaalit Vahvasti kasvavat matkailijamäärät Barentsin alueen talouden kehittyminen ja kansainvälistyminen Charterlentoja pyritään kehittämään ja suoria säännöllisiä lentoyhteyksiä lisäämään Barentsin alueen poikittaiset yhteydet Moskova ja Pietari Tukholma ja Kööpenhamina Lentoyhteyksien kehittämisellä voidaan kompensoida pitkiä etäisyyksiä sekä vastata lisääntyvän matkailun ja kehittyvän Barentsin alueen tarpeisiin

18 Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet
Pohjois-Suomen mahdollisuuksia Uudet kaivoshankkeet Teollisuuden ja muun elinkeinon kehittyminen Luoteis-Venäjän alueen voimakas kehittyminen Matkailun kasvu Koillisväylän avautuminen Pohjois-Suomen haasteita Osaavan työvoiman saanti Infran kehittäminen Yhteistyön kehittäminen Ilmastonmuutos Lähitulevaisuuden päätavoitteena on nostaa Barents Arc tai osia siitä EU:n TEN-T-prioriteettihankkeeksi ja jatkaa Barentsin alueen yhteistyön kehittämistä


Lataa ppt "Pohjois-Suomen kansainväliset liikennekäytävät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google