Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppituki-hanke oppisopimus- opiskelun tukena

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppituki-hanke oppisopimus- opiskelun tukena"— Esityksen transkriptio:

1 Oppituki-hanke oppisopimus- opiskelun tukena
Kokkola – Tampere - Vaasa

2 Mikä on oppituki? Oppituki-hanke on ESR-rahoitteinen valtakunnallinen hanke, jota toteutetaan kolmella eri paikkakunnalla Kokkolassa, Tampereella ja Vaasassa. Hanke, joka tarjoaa lisätukea tarvitseville nuorille mahdollisuuden kouluttautua ammattiin oppisopimuskoulutuksen kautta. Käytännön työn kautta luodaan malli tuettuun oppisopimuskoulutukseen

3 Taustaa Oppituki-hankkeelle
Ammatillinen koulutus on yksi ammatillisen koulutuksen menetelmistä ja sen on todettu edistävän osatyökykyisten työmarkkina-asemaa Kouluttautumiseen liittyy usein erilaisia tuen tarpeita

4 Taustaa Oppituki-hankkeelle
Kansainvälisesti on viime vuosina puhuttu tuetusta koulutuksesta, jolla tarkoitetaan tukea koulutuksen aikana opintojen loppuun saattamiseksi sekä myös tukea työllistymiseen koulutuksen jälkeen Tuetun koulutuksen malleja on kehitetty erityistarpeisiin henkilöillä, joilla on mielenterveysongelmia tai oppimisvaikeuksia.

5 Taustaa hankkeelle Erityisryhmien tarvitsema tuki voi liittyä suoraan opintoihin tai elämänhallintaan liittyviin asioihin, kuten stressin hallintaan tai itseluottamukseen. Mielenterveyskuntoutujien tuettua koulutusta koskevista tutkimuksista tehdyn systemaattisen katsauksen perusteella tuetun koulutuksen ohjelmat näyttäisivät parantavan opintosuorituksia.

6 Hankkeen lähtökohta Oppisopimuskoulutus on aiemmin Suomessa mielletty aikuisten opiskelumuodoksi eikä sitä ole hyödynnetty erityistukea tarvitsevien nuorten kohdalla Hankkeen tarkoituksena on kehittää työpajojen ja oppisopimustoimistojen välistä yhteistyötä, jotta oppisopimuskoulutus olisi mahdollinen myös normaalia enemmän tukea tarvitseville nuorille.

7 Oppituki-hankkeen tavoitteet
Luoda malli lisätukea tarvitsevien nuorten oppisopimusopiskelun ohjaukseen Kouluttaa työpaikkakouluttajia Oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksien monipuolistaminen Hankkeessa keskitytään nuorelle tarjottavan ohjauksen ja valmennuksen kehittämiseen Saadun tiedon levittäminen valtakunnallisesti

8 Oppituki-hankkeen kohderyhmät
Varsinainen kohderyhmä oppisopimusopiskelijoita ohjaavien organisaatioiden henkilökunta työpajojen yksilö- ja työvalmennuksesta vastaava henkilöstö Välillinen kohderyhmä ohjausta tarvitsevat nuoret oppisopimusopiskelijat

9 Oppituki-hankkeen toteutus
Oppisopimusopiskelijoille tarjotaan työ- ja koulutusvalmentajan tukea opiskelun eri vaiheissa. Tämä tuki täydentää nuoren saamaa tukea oppisopimustoimistolta, työpaikkakouluttajalta sekä oppilaitokselta. Työ- ja koulutusvalmentajat kouluttavat työpaikkakouluttajia työpaikoilla

10 Oppituki-hankkeen toteutus
Käytännön työn pohjalta luodaan malli normaalia enemmän tukea tarvitsevan nuoren oppisopimusopiskelun ohjaukseen. Tuetun oppisopimusopiskelun malleja kartoitetaan valtakunnallisesti Tietoa levitetään valtakunnallisesti muille työpajoille, tuotantokouluihin ja ammattiopistoille

11 Oppituki auttaa opiskelijaa
Osaamisen ja vahvuuksien kartoittamisessa sekä tavoitteiden selkeyttämisessä Työkokeilupaikan ja työpaikan etsimisessä Tarvittavien lomakkeiden täyttämisessä Työpaikalla ja opiskelussa tukemalla ja motivoimalla

12 Oppituki tarjoaa työnantajalle
Tietoa oppisopimusopiskeluun liittyvistä asioista Tekijöitä muuttuviin ja uusiin työtehtäviin Tukea ja ohjausta työpaikkakouluttajille Apua tarvittavien lomakkeiden täyttämisessä ja niiden välittämisessä eteenpäin

13 Oppituki työpaikkakouluttajille
Työpaikkakouluttajille on hankkeessa tuotettu koulutuspaketti, joka sisältää oppisopimusinfon, erilaisen oppijan osuuden ja ohjaavan sekä osuuden opiskelijan osaamisen arvioinnista. Työpaikkakouluttajien koulutus on mahdollista toteuttaa yksilöllisesti.

14 Oppituki-hankkeen toiminta lukuina
Hankkeessa on tähän mennessä 181 aloittanutta asiakasta, joista 98 on naisia Asiakkaista suurin osa kuuluu vuotiaiden ikäryhmään. Merkittävimmät yksittäiset lähettävät tahot ovat Typ:it ja TE-toimistot sekä työvalmennus- organisaatioissa toimivat muut hankkeet.

15 Oppituki-hankkeen toiminta lukuina
Oppisopimusopiskelijoita on yhteensä 19 ja meneillään olevia oppisopimuksia vielä 12. Koulutukseen on ohjattu 35 ja työelämään 23 asiakasta. Asiakkaista 13 on ohjautunut muuhun ohjattuun toimenpiteeseen. Suoritettuja tutkintoja 11 ja osatutkintoja 16

16 Oppituki-hankkeen arvioinnin tulokset, sidosryhmät
Oppituki- hankkeen ohjausmalli koettiin sopivan hyvin sellaisille nuorille, jotka tarvitsevat tavallista enemmän henkilökohtaista ohjausta ja motivointia Vastaajat kokivat, että nuoret olivat saaneet hankkeen kautta juuri sellaista tukea, joka on mahdollistanut oppisopimusopiskelun Toimintamallilla arvioitiin olevan tulevaisuudessa kysyntää ja sen juurruttamista pysyväksi toimintamalliksi pidettiin tärkeänä

17 Oppituki-hankkeen arvioinnin tulokset, sidosryhmät
Hankkeen lisäarvona pidettiin intensiivistä ohjausta sekä sitä että hankkeella pystytään vastaamaan valmentautujien tarpeisiin laaja-alaisesti Työpaikkakouluttajat pystyvät paremmin keskittymään työssäoppimisen ohjaukseen työ- ja koulutusvalmentajan tukiessa opiskelijaa

18 Oppituki-hankkeen arvioinnin tulokset, sidosryhmät
Haasteena arvioijat näkivät sen, että se toimii hyvin pajaympäristössä, mutta oppisopimuspaikkojen löytäminen avoimilta markkinoilta näille henkilöille on hankalaa Haasteeksi koettiin myös hankkeen lyhyt toteutusaika ja se miten hyvin malli pystytään vakiinnuttamaan käytäntöön ja millä tavoin toiminta jatkossa rahoitetaan

19 Oppituki-hankkeen arvioinnin tulokset, opiskelijahaastattelut
”Pohdimme hieman sitä, että voisiko samanlaista tietoa, tukea ja ohjausta saada esim. Te-toimiston kautta..” Sitä kautta olisi aivan sattumaa jos kuulisi tällaisista vaihtoehdoista.. En ole kokenut saaneeni tällaista palvelua mistään muualta” ”Keskeisintä on ollut se, että täällä on kohdattu ja kohdeltu yksilönä. Kaikki on suunniteltu minulle ja minun ehdoista käsin..”

20 Oppituki-hankkeen arviointi, opiskelijahaastattelut
” Tärkeintä on se, että tällainen ohjaaja on olemassa, johon voi helposti ottaa yhteyttä, jos tulee ongelmia” ” Ilman tätä hanketta en olisi kyennyt hakeutumaan koulutukseen”

21 Projektihenkilöstö Kokkola Projektipäällikkö Johanna Viskari
Työ- ja koulutusvalmentajat Maria Kiiskilä, Tinna Forsgård Vaasa Työ- ja koulutusvalmentaja Mikko Kamila Tampere Tarja Rosenberg

22 KKkiitosKkiitos


Lataa ppt "Oppituki-hanke oppisopimus- opiskelun tukena"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google