Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2/2009 EU-ohjelmien hyödyntäminen EuroSkills- ja WorldSkills- kilpailuissa. Skills-laivaseminaari, 21.5.2010 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2/2009 EU-ohjelmien hyödyntäminen EuroSkills- ja WorldSkills- kilpailuissa. Skills-laivaseminaari, 21.5.2010 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen."— Esityksen transkriptio:

1 2/2009 EU-ohjelmien hyödyntäminen EuroSkills- ja WorldSkills- kilpailuissa. Skills-laivaseminaari, 21.5.2010 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO

2 2/2009 Aiheet • Kansainvälistymisen tavoitteet laajasti • Kansainvälisyys liikkuvuuden valossa • Kansainvälisyys kehittämisen välineenä ml. kilpailutoiminta • EU-ohjelmat ja kilpailutoiminta

3 2/2009 Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen tavoitteet • Parantaa koulutuksen suorituskykyä, vetovoimaa ja laatua • Lisätä osaamisen vertailtavuutta • Lisätä opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta • Kohentaa sekä opiskelijoiden että opettajien ammatillisia ja henkilökohtaisia taitoja

4 2/2009 KESU 2007 - 2012 • Ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden määrän lisääminen 30% • Opettajien työelämäjaksot ulkomailla • Yhteistyö myös EU:n ulkopuolisen maailman kanssa • Osaamisen tunnustaminen opintosuoritusten siirtojärjestelmän ECVETin kautta

5 2/2009 Euroopan tasolla •Kööpenhamina-prosessin seuraava välitarkastus syksyllä 2010, Belgian puheenjohtajuuskausi •Ns. Brugen kommunikean alustavia teemoja: - Elinikäinen oppiminen ja liikkuvuus - Koulutuksen laatu ja suorituskyky - Innovaatio ja luovuus - Sosiaalinen inkluusio, tasa-arvo ja kansalaistaidot

6 2/2009 Kansainvälisyys liikkuvuuden valossa

7 2/2009 Liikkuvuus Suomesta ulkomaille • Pitkäkestoiseen (vähintään 2 viikkoa kestävään) vaihtoon lähti 2416 opiskelijaa • Lyhytkestoiseen (alle 2 viikkoa kestävään) vaihtoon lähti 2927 opiskelijaa • Yhteensä 5343 opiskelijaa, noin 11% vuonna 2007 aloittaneista • Opettajia ja muuta henkilöstöä Suomesta ulkomaille lähti 1601 henkilöä.

8 2/2009 Liikkuvuus tutkinnoittain • Eniten liikkuivat sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden ja hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto-opiskelijat • Enemmistö vaihtoon lähteneistä opettajista ja muusta henkilökunnasta työskentelee muissa kuin suoranaisissa opetustehtävissä.

9 2/2009 Suomeen suuntautuva liikkuvuus • Suomeen saapui 2510 opiskelijaa • Suomeen saapui 1600 opettajaa tai muuta opetushenkilökunnan edustajaa.

10 2/2009 Opiskelijaliikkuvuuden kehitys 2006-2008

11 2/2009 Opettajaliikkuvuuden kehitys 2006-2008

12 2/2009 Opiskelijaliikkuvuus maakunnittain SuomestaSuomeen Etelä-Karjala7,32,3 Etelä- Pohjanmaa14,13,9 Etelä-Savo9,512,8 Itä-Uusimaa29,70,9 Kainuu10,78,5 Kanta-Häme11,53,7 Keski- Pohjanmaa25,513,4 Keski-Suomi14,54,2 Kymenlaakso13,77,7 SuomestaSuomeen Lappi10,716,9 Pirkanmaa9,83,6 Pohjanmaa7,42,6 Pohjois-Karjala12,76,9 Pohjois- Pohjanmaa11,12,3 Pohjois-Savo8,95,2 Päijät-Häme13,05,6 Satakunta4,52,0 Uusimaa10,85,3 Varsinais-Suomi7,42,1 Kaikki yhteensä11,15,2

13 2/2009 Kansainvälisyys kehittämisen välineenä

14 2/2009 Kansainvälisyys kehittämisen ja laadun välineenä •Opettajien osaaminen –Opettajien ulkomaan työelämäjaksot –Opiskelijat mukaan kehittämistyöhön esim. kumppanuushankket •Organisaation osaaminen –Kehittämishankkeet esim. laadunhallinta tai opettajakoulutus –Taitaja, EuroSkills ja WorldSkills -toiminta –Hallintohenkilöstön ja johdon asiantuntijavaihdot •Yhteistyökumppaneiden osaaminen –Esim. ulkomaisten työssäoppijoiden vastaanotto tai asiantuntijavaihtoja yritysten edustajille •Opetussuunnitelmat –Työelämän tarpeet ja ammattitaidot –Elinikäisen oppimisen avaintaidot

15 2/2009 EuroSkills ja WorldSkills • EuroSkills ja Worldskills –kisat ovat yksi väline kansainvälistää ammatillista koulutusta: - Suomalaisen osaamisen ja koulutuksen markkinointia - Osaamisen kehittämistä ja vertailua kv-tasolla - Kisatoimintaan ja lajikuvauksiin vaikuttaminen - Opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta • Myös Taitaja-kisat toimivat osaltaan kansainvälistymisen välineenä

16 2/2009 Ammatillinen koulutus CIMOn toiminnoissa •Leonardo da Vinci-ohjelma •Osittain myös Comenius ja Grundtvig •Nordplus Junior ja Voxen •Opintovierailut •Komissioon keskitetyt EU-toiminnot esim. Eurooppa-USA/Kanada/Australia/Etelä- Korea/Japani -ohjelmat yms •Ammatillisen koulutuksen liikkuvuustilastot •Lisäksi tuotetaan julkaisuja, selvityksiä ja tutkimuksia oppilaitoksien kansainvälistymisen tueksi

17 2/2009 EuroSkills 2010: Lissabon EuroSkills 2012: Spa? WorldSkills 2011: London WorldSkills 2013: Leipzig Kisojen eurooppalainen putki 2010 – 2013

18 2/2009 Miten voi hyödyntää 1/4 • Leonardo-ohjelman opiskelijavaihdot •Yhdistetty kisamatka ja ulkomaan työssäoppiminen, ei puhtaita kisamatkoja •Minimikesto aina 3 vko •Mahdollisesti myös osana kisavalmennusta, jopa kansallisesti johdettu hanke voisi olla tavoitteena? •Vastavuoroisia vaihtoja toisen maan joukkueen kanssa? Vaihtoja Taitaja-menestyjille? • Leonardo-ohjelman opettajavaihdot •Yhdistetty kisamatka ja ulkomaan työelämä- tai opetusjakso, ei puhtaita kisamatkoja •Tiedonvaihtoa ja ulkomaan koulutusjaksoja eksperteille, valmentajille yms.

19 2/2009 Miten voi hyödyntää 2/4 • Leonardo-ohjelman kumppanuushankkeet, innovaation siirto –hankkeet ja innovaation kehittämishankkeet •Tiedonvaihtoa, benchmarkkausta ja esim. valmennusmenetelmien ja –materiaalien kehittäminen yhteiseurooppalaisesti •Lajikuvausten kehittäminen yhteistyössä eri maista tulevien eksperttien kanssa, vaikuttamista WorldSkills- ja EuroSkills-kisoihin, alakohtaista verkostoitumista •Valinnainen, monen maan välinen ja yhteisesti sovittu ”Kansainvälinen Skills/Taitaja opintopolku”? Ecvetisoitu? •Mahdollisuus tehdä yhteistyötä esim. Kanadan, Australian tai Japanin kanssa innovaation kehittämishankkeissa!

20 2/2009 Miten voi hyödyntää 3/4 • Opintovierailut •Esim. Espoon Taitajiin järjestettiin Suomeen suunnattu, erittäin suosittu opintovierailu •Samaa voisi toistaa muuallakin, CIMO pyytää ehdotuksia vuosittain • EU-hankkeet Euroopan ulkopuolelle •Soveltuisivat erittäin hyvin Skills-toimintaan maavalikoimansa takia m. Kanada, Japani, Australia, Etelä-Korea jne. •Jonkinlaisia hankkeita on vireillä…

21 2/2009 Miten voi hyödyntää 4/4 • Laatu, laatu ja laatu! • Ei päällekkäisyyksiä koulutuksen järjestäjän muiden hankkeiden kanssa, sisäinen koordinointi a ja o • Selkeä linkki oppilaitoksen muuhun kehittämistoimintaan, saa myös innovoida • Mieluiten laajempana kansallisena verkostona

22 2/2009 Tietoa ja tukea tarjolla • Uudet ammatillisen koulutuksen liikkuvuustilastot 2009 julkaistaan kesäkuussa • OPHn ja CIMOn tuottama opas tukemaan kansainvälisen toiminnan strategista suunnittelua, ilmestyy syksyllä 2010 • CIMOn selvitys ammatillisen koulutuksen kansainvälisen toiminnan verkostoista, valmistuu syksyllä 2010 • Vuonna 2009 julkaistu liikkuvuuden valmennusopas

23 2/2009 Tietoa ja tukea tarjolla • Sähköpostilista Cami, liity www.cimo.fi • Uudistunut www.cimo.fi verkkopalvelu syyskuussa • CIMOn asiantuntijat neuvovat, yhteystiedot verkossa • Tämän vuoden tapahtumia: - Leonardo-ohjelman kesäpäivät, kesäkuu 2010 - Leonardo kontaktiseminaari Suomessa, kesäkuu 2010 - Ammatillisen koulutuksen kansainväliSYYSpäivät - Syksyn kontaktiseminaareja ympäri Eurooppaa - Syksyn tiedotustilaisuuksia ja koulutuksia Suomessa

24 2/2009 Pohdintaa kansainvälisen toiminnan kehityssuunnista

25 2/2009 Kansainvälisen toiminnan kehityssuunnat - pohdintaa • Kansainvälisyys arkipäivästyy • Kansainvälisyys valjastetaan yhä enemmän organisaation kehittämisstrategioihin ja –toimintaan: - Linkit työelämän tarpeisiin, työelämävaatimukset - Pedagoginen ulottuvuus korostuu - Opetussisällöt ja ammattiosaaminen - Opettajien osaaminen • Parempi strateginen ote: - aidot tarpeet esiin ja enemmän painoa käytännön toimille - toimintojen kasvaessa pitää myös panostaa laatuun

26 2/2009 Kansainvälisen toiminnan kehityssuunnat - pohdintaa • Opiskelija- ja opettajaliikkuvuuden kasvu: - Opiskelijavaatimukset - KESUn (30% kasvu) ja Euroopan komission liikkuvuustavoitteet (80 000 liikkujaa vuodessa) • “Koulutuksen järjestäjän ei voi enää olla ottamatta kantaa kansainvälisyyteen!” • Eriarvoistuuko kenttä? Miten taataan tasavertaiset mahdollisuudet kaikille: - maantieteellisesti Suomessa ja myös oppilaitoksien tai osastojen sisällä


Lataa ppt "2/2009 EU-ohjelmien hyödyntäminen EuroSkills- ja WorldSkills- kilpailuissa. Skills-laivaseminaari, 21.5.2010 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google