Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Puitelaki ja sen tulkinta - oikeudellista tarkastelua

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Puitelaki ja sen tulkinta - oikeudellista tarkastelua"— Esityksen transkriptio:

1 Puitelaki ja sen tulkinta - oikeudellista tarkastelua
Seinäjoki Heikki Harjula

2 Puitelaki 169/2007 Voimaan 23.2.2007 ja voimassa vuoden 2012 loppuun
Asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista (172/2007) Asetus tietojen toimittamisesta valtioneuvostolle (173/2007) Sisäasiainministeriön lomakkeet tietojen toimittamisesta

3 Puitelain muutokset eduskunnassa
Päätöksenteon järjestäminen sekä 5 §:n yhteistoiminta-alueella että 6 §:n erikoissairaanhoidon kuntayhtymissä kuntien sopimuksen varaan Kunnan selvitys ja toimeenpanosuunnitelma annettava mennessä kaupunkiseutusuunnitelman tapaan Selonteko eduskunnalle 2009: lain säännöksestä eduskunnan ponneksi Kulttuuri- ja liikuntatoimi varainsiirtoverovapauden piiriin

4 Kuntien toimenpiteiden aikataulu
Kuntien selvitys 5 ja 6 §:n mukaisista toimenpiteistä ja toimeenpanosuunnitelma mennessä Pääkaupunkiseudun ja eräiden kaupunkiseutujen suunnitelmat mennessä Kuntajaon muutokset: jos vuoden 2009 alusta, esitys kuntajaon muutoksesta sekä selvitys/toimeenpanosuunnitelma vuoden 2007 loppuun mennessä. Jos erityinen selvitys, kuntajaon muutosesitys maaliskuun 2008 loppuun mennessä. Yhteistoiminta-alueiden perustaminen – mahdollisimman pian lain voimaantulon jälkeen Kuntien suunnitelmien ja toimenpiteiden arviointi: Hallitusohjelmaneuvottelut kevät 2007 Toimeenpanosuunnitelmien arviointi syksy 2007: ovatko esitetyt toimenpiteet riittäviä? Selonteko 2009: onko eteneminen toimenpiteissä tapahtunut suunnitelmien mukaisesti?

5 Järjestämisvastuu Perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalitoimen tehtävät – järjestämisvastuu kunnalla tai yhteistoiminta-alueella, jossa vähintään noin asukasta Yhteistoiminta-alueen kuntien sovittava, mitkä sosiaalitoimen tehtävistä ovat mukana Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa kunnalla tai yhteistoiminta-alueella, jolla vähintään noin asukasta Perusterveydenhuollon järjestämisvastuu voidaan antaa myös 6 §:n mukaiselle laajan väestöpohjan kuntayhtymälle (ns sosiaali- ja terveyspiiri), jos yhtymän perussopimus tämän mahdollistaa

6 Järjestämisvastuu Ao tehtävien järjestämisvastuu siis vähintään noin / asukkaan kunnalla tai yhteistoiminta-alueella Yhteistoiminta-alue organisaatioltaan: isäntäkunta (sopimus + yhteinen toimielin), tai kuntayhtymä Palveluja voidaan ostaa muilta palvelujen tuottajilta

7 Palvelujen järjestäminen
JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ (YHTEISTOIMINTA-ALUE/LAAJAN VÄESTÖPOHJAN KY) PALVELUTUOTANTO OMA TUOTANTO - yksikkö liikelaitos OSTOPALVELUT Yritykset yhteisöt KUNTAYHTYMÄ normaali kuntayhtymä liikelaitos- TOINEN KUNTA OSAKEYHTIÖ kunta kuntien yhteinen

8 Isäntäkuntamalli Yhteistoimintasopimus: yksi kunta hoitaa tehtävän yhden tai useamman kunnan puolesta (76.2 §) Yhteinen toimielin: muut kunnat valitsevat osan jäsenistä tehtävästä huolehtivaan toimielimeen (77 §) Yhteinen toimielin kuuluu isäntäkunnan organisaatioon Isäntäkunnan johtosääntö Henkilöstö (ainakin pääosin) isäntäkunnan palveluksessa Isäntäkunnan otto-oikeus voidaan sulkea pois (51.5 § 3 kohta) Muutoksenhakuoikeus myös sopijakunnilla ja niiden jäsenillä

9 Yhteinen toimielin VALTUUSTO HALLITUS Toinen kunta valitsee osan
Isäntäkunnan valtuuston hyväksymässä johtosäännössä (16 §) määritellään toimielimet ja niiden tehtävät Otto-oikeus (51§) ltk, kh alaisensa organisaation päätöksiin. Kunnat voivat sopia, ettei otto-oikeutta ole. VALTUUSTO Toinen kunta valitsee osan jäsenistä HALLITUS LAUTAKUNTA viranhaltijat

10 Isäntäkuntamalli Yhteistoimintasopimuksessa mm.:
Sopimuksen osapuolet ja tarkoitus Hallinnon ja päätöksenteon järjestäminen Otto-oikeus Henkilöstön siirtäminen Talous ja taloudenhoito, mm kustannusten jaon perusteet Asiakasmaksut Tietoturva, isäntäkunta rekisterinpitäjä Erimielisyyksien ratkaiseminen Voimassaolo Irtisanominen

11 Kuntayhtymä Perussopimuksessa mm.: Sopimuksen osapuolet ja tarkoitus:
perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyviä sosiaalitoimen tehtäviä hoitava erityinen kuntayhtymä; tai ns. laajan väestöpohjan kuntayhtymä järjestää perusterveydenhuollon ym. niiden kuntien puolesta, jotka ovat sen tehtävän kuntayhtymälle antaneet Hallinnon ja päätöksenteon järjestäminen: valtuusto vai yhtymäkokous? Talous ja taloudenhoito, mm. kustannusten jaon perusteet Asiakasmaksut Tietoturva, kuntayhtymä rekisterinpitäjä Erimielisyyksien ratkaiseminen Voimassaolo Irtisanominen Henkilöstön siirtäminen: puitelain 13 §

12 Uusi 10 a luku kuntalakiin: Kunnallinen liikelaitos
Säätämällä liikelaitoksesta laissa pyritään: lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä selkeyttämään sen asemaa markkinoilla Kunnallinen liikelaitos: kunnan tai kuntayhtymän organisaatiossa toimiva ja sen osa tai uusi liikelaitoskuntayhtymä, joka oma oikeushenkilö

13 Liikelaitoskuntayhtymä
Jäseninä kunnat, kuntayhtymät tai kunnat ja kuntayhtymät Liikelaitoskuntayhtymä on ”kuntayhtymä”, johon sovelletaan kuntayhtymää koskevia säännöksiä kuntalain liikelaitosluvussa koskevin poikkeuksin liikelaitoksen johtokunnan poliittisesta edustavuudesta voidaan poiketa Yhtymäkokous aina ylin päättävä elin toimivallanjako suhteessa johtokuntaan ja johtajaan sama kuin osakeyhtiössä edustajat kuhunkin kokoukseen erikseen

14 Liikelaitoskuntayhtymä Kuntayhtymän liikelaitos
Itsenäinen oikeushenkilö Osa kuntayhtymän organisaatiota Tehtävät ja asema perus- Tehtävät ja asema johtosäännöissä sopimuksessa ja johtosäännöissä Yhtymäkokous / johtokunta Yhtymävaltuusto / yhtymähallitus / johtokunta Yhtymäkokous valitsee tarkastus- Kuntayhtymän tarkastuslautakunta lautakunnan ja tilintarkastajan ja tilintarkastaja Johtokunnan päätöksiin ei otto- Yhtymähallituksella osin otto-oikeus oikeutta johtokunnan päätöksiin Johtokunnalle voidaan antaa Johtokunnalle voidaan antaa johtosäännöllä oma otto-oikeus johtosäännöllä oma otto-oikeus

15 Henkilöstön asema (13 §) Uudelleenjärjestelyt ja toimeenpanosuunnitelman valmistelu yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Työnantajan vaihtumisessa liikkeenluovutusperiaate: uuden työnantajan palvelukseen entisin ehdoin uuden työnantajan perustettava tarpeelliset virat työsuhteeseen, jos tehtävä ei sisällä julkisen vallan käyttöä Uudelleenjärjestelyissä irtisanomissuoja koko henkilöstölle Voimassa viisi vuotta muutoksen voimaantulosta Mukana kuntaliitokset ja yhteistoimintajärjestelyt (5 ja 6 §) Voidaan irtisanoa, jos kieltäytyy vastaanottamasta uutta (vastaavaa) tehtävää

16 Toimeenpanosuunnitelma
Palvelee kunnan selvityksen valmistelua: arvioidaan kunnan taloudellisia edellytyksiä turvata palvelut Väestökehitys- ja palvelutarvearvio 2015 ja 2025 Suunnitelma palveluverkkoon ja palvelujen tuottamistapoihin tehtävistä muutoksista Suunnitelma henkilöstövoimavaroista: riittävyys, laatu, määrä Kunnan taloussuunnitelma ja mahdollinen talouden tasapainottamisohjelma Vähemmistön kielellisten oikeuksien turvaaminen Selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman valmistelun organisointi ja muiden kuntien ja tahojen osallistuminen

17 Kunnan selvitys/1 Kuntarakenteen muutokset Yhteistoiminta-alue
Perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalitoimen tehtävät (vähintään noin asukasta) Ammatillinen perusopetus (vähintään noin asukasta) Yhteistoiminta-alueen organisaatio: isäntäkunta vai kuntayhtymä? Kielellisten oikeuksien turvaaminen, jos kunnan asema yksi- tai kaksikielisenä kuntana muuttuu Jos ei yhteistoiminta-aluetta, poikkeamisen perustelut Muutokset nykytilaan ja aikataulu

18 Kunnan selvitys/2 Laajan väestöpohjan palveluista vastaava kuntayhtymä, johon kunta tulee kuulumaan Erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon tehtävät, joista kuntayhtymä vastaa Muut kuntayhtymälle annettavat tehtävät Miten kuntayhtymä kuntien päätösten mukaisesti edistää alueellaan terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden huomioon ottamista Muutokset nykytilaan ja aikataulu

19 Kaupunkiseutusuunnitelmat
Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen sekä palvelujen käyttö yli kuntarajojen: Nykytila ja kehittämistarve Parantamistoimet – keinot ja niiden aikataulu Mitkä muut kuin laissa mainitut kunnat mukana? Pääkaupunkiseutu: lisäksi selvitys, miten käynnissä olevat yhteistyön kehittämishankkeet on otettu huomioon Muut kuin laissa mainitut kaupunkiseudut: valtioneuvostolle voidaan toimittaa vastaavat tiedot

20 Erityisen vaikeassa asemassa olevat kunnat
Jos kunnan rahoituksen riittävyyttä ja vakavaraisuutta koskevat tunnusluvut olennaisesti ja toistuvasti koko maan vastaavia tunnuslukuja heikommat alittavat kahtena perättäisenä vuonna valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot asetetaan arviointiryhmä (SM, kunta, puolueeton puheenjohtaja), joka tekee ehdotuksen palvelujen turvaamistoimista. Valtuusto käsittelee toimenpide-ehdotukset ja saattaa SM:n tietoon mahdollisia jatkotoimia varten: erityisen selvityksen tarve Jos toimet eivät ole riittäviä, valtioneuvosto antaa vuoden 2009 alussa esityksen kuntajakolain muuttamisesta

21 Erityisissä taloudellisissa vaikeuksissa olevat kunnat puitelain 9 §:n
nojalla annetun asetuksen mukaan Utsjoki Enontekiö Muonio Pelkosenniemi Kunnat, jotka joutuvat yhdessä valtion kanssa selvittämään keinot, joilla turvataan asukkaiden palvelut (15 kuntaa) Keminmaa Ii Utajärvi Kunnat, jotka täyttävät 9 §:n ehdot, mutta kuntaliitos vuoden 2007 alussa (4 kuntaa) Siikajoki Puolanka Rantsila Kestilä Vuolijoki Ylivieska Lehtimäki Rääkkylä Leivonmäki Längelmäki Puumala Karjaa Peruskartta - Genimap Oy /hp


Lataa ppt "Puitelaki ja sen tulkinta - oikeudellista tarkastelua"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google