Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kokemuksia Mestari ja kisälli – järjestelmästä Kalaviikko 2010 Maria Saarinen, projektipäällikkö Suomen Kalatalous- ja ympäristöinstituutti.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kokemuksia Mestari ja kisälli – järjestelmästä Kalaviikko 2010 Maria Saarinen, projektipäällikkö Suomen Kalatalous- ja ympäristöinstituutti."— Esityksen transkriptio:

1 Kokemuksia Mestari ja kisälli – järjestelmästä Kalaviikko 2010 Maria Saarinen, projektipäällikkö Suomen Kalatalous- ja ympäristöinstituutti

2 Taustalla ammattikalastuksen heikko tilanne Ammattikalastajien määrä on vähentynyt alle puoleen viimeisten 20 vuoden aikana –kalastuksen kannattavuus on heikentynyt • työn kustannusten nousu • kalan reaalihinnan hidas kehitys • haittaeläimet; hylkeet ja merimetsot –alalta poistuvien kalastajien tilalle ei läheskään aina tule uusia • alan kiinnostavuus vähentynyt nuorten keskuudessa • alalle tulo ei ole helppoa nuorelle ilman isän perintöä => KOTIMAISEN LUONNONKALAN TUOTANTO VAARANTUNUT

3 Huoli ammattikalastuksen jatkuvuudesta Suomessa ja kotimaisen kalan tarjonnan varmistamisesta tulevaisuudessa johti toimenpiteisiin MMM:ssä • uudenlaisen ammattikalastajia kouluttavan järjestelmän suunnittelutyö aloitettiin 2000-luvun puolivälissä • tavoitteena oli kehittää pysyvä järjestelmä, jonka avulla voitaisiin edistää kalastajien sukupolvenvaihdosta ja helpottaa uusien yrittäjien ja työntekijöiden rekrytoitumista kalatalousalalle • koulutuksesta haluttiin käytännönläheistä; nuori hankkisi tarvitsemansa ammattitaidon pääasiassa työssä oppimalla. Koulutus tulisi voida suorittaa kohtuullisessa ajassa (verrattuna esim. kalatalouden perustutkinto- koulutukseen)

4 Mestari ja kisälli – järjestelmä • suunnittelutyön tuloksena oli kalastuksen Mestari ja kisälli –järjestelmä • järjestelmää haluttiin testata käytännössä, ja sitä varten perustettiin Mestari ja kisälli pilottihanke keväällä 2008 • pilottia jatkaa Mestari ja kisälli II, joka päättyy kuluvan vuoden syyskuussa. Ammattikalastajien lisäksi koulutetaan kalanviljelytyöntekijöitä

5 Mestari ja kisälli – järjestelmä (s. 2) • koulutuksissa on ollut mukana yhteensä noin 30 kisälliä, joista viisi kalanviljelyssä ja loput kalastuksessa • koulutukset toteutetaan oppisopimuskoulutuksena jokaisen kisällin henkilökohtaisen koulutustarpeen mukaan • tavoitteena on, että jokainen kisälli suorittaisi ainakin yhden tutkinnon osan esimerkiksi kalatalouden perus- tutkinnosta, kalanviljelijän ammattitutkinnosta tai yrittäjän ammattitutkinnosta • kalastusyrittäjän koulutus kestää noin vuoden ja työntekijöiden koulutus 6 – 8 kk

6 Tuet ja palkkiot Koulutuksen houkuttelevuuden lisäämiseksi rahalliset tuet haluttiin selvästi korkeammik- si kuin oppisopimustoimistojen yleinen käytäntö on –mestari saa tukea kalastusyrittäjäkisällin palkkaan 1 000 € / kk –työntekijäkisällin palkkaan 400 – 800 € / kk

7 Tuet ja palkkiot (s. 2) • Mestarille maksetaan 4 000 € palkkio yrittäjäkisällin koulutuksen päättyessä (sukupolvenvaihdoksissa palkkiota ei makseta) • Yrittäjäkisällille maksetaan 8 000 € kannustuspalkkio, mikäli kisälli perustaa oman kalastusyrityksen ja mikäli yritys toimii vielä vuoden kuluttua sen perustamisesta (jos yritys on perustettu jo ennen kisällin koulutukseen tuloa, palkkiota ei makseta) Mestari ja kisälli II – hankkeen aikana tuille ja palkkioille pyritään löytämään realistinen taso pysyvää järjestelmää silmällä pitäen

8 Kokemuksia ja ajatuksia jatkosta • kalastuksessa tuen kohteeksi soveltuvat parhaiten sukupolvenvaihdokset ja yrittäjät • kalanviljelyssä ja –jalostuksessa työntekijät • kisällit ja motiivit seulottava jatkossa entistä tarkemmin –nykyisessä hankkeessa aloitti 17 paria, joista kaksi on keskeyttänyt –mestarit kaivanneet kisälleiltään enemmän yrittäjämäistä asennetta

9 Kokemuksia ja ajatuksia jatkosta (s. 2) • järjestelmä näyttää toimivan ja sille on selvästi tarvetta • ei kuitenkaan yksinään ratkaise kalatalousalan moninaista ongelmakenttää • ammattikalastuksen suurimmat uhkat tällä hetkellä hylkeet ja merimetsot sekä särkikalakantojen voimakkaan kasvun negatiiviset vaikutukset. Kalavesien huono saatavuus pahentaa em. ongelmia UHKAT OVAT TODELLISIA, LIIAN MONI KALASTAJA ON JOUTUNUT LUOPUMAAN ELÄMÄNTYÖSTÄÄN

10 Kokemuksia ja ajatuksia jatkosta (s. 3) Jos haluamme varmistaa kotimaisen kalan tarjonnan tulevaisuudessakin ja koulutam- me sitä varten alalle uusia ammattikalas- tajia, meidän on myös pystyttävä varmis- tamaan sellainen toimintaympäristö, jossa kalastusammatin harjoittaminen on ylipäätään MAHDOLLISTA


Lataa ppt "Kokemuksia Mestari ja kisälli – järjestelmästä Kalaviikko 2010 Maria Saarinen, projektipäällikkö Suomen Kalatalous- ja ympäristöinstituutti."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google