Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Itä-Suomen Energiatoimisto 1992-2006 ltä-Suomi - Uusiutuvan energian mallialue Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnalliset liitot.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Itä-Suomen Energiatoimisto 1992-2006 ltä-Suomi - Uusiutuvan energian mallialue Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnalliset liitot."— Esityksen transkriptio:

1 Itä-Suomen Energiatoimisto 1992-2006 ltä-Suomi - Uusiutuvan energian mallialue Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnalliset liitot

2 Itä-Suomi osana valtakuntaa - asukkaita 670 000 - 13 % - maapinta-ala 70 000 km 2 - 23 % - rantoja 93 000 km - 29 % - loma-asuntoja 107 000 - 42 % - puusto 620 milj.m 3 - 31 % - puuston kasvu 25 milj.m 3 - 32 %

3 Ilmastomuutos on uhka ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille - YK:n ilmastosopimus -92 - Kioton pöytäkirja 1997 - EU:n sisäinen taakanjako - Suomen ilmastostrategia 2001 - EU:n ministerit sitoutuivat 23.3.05 vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 15-30 % vuoteen 2020 mennessä, keskusteluissa esillä vähennys 60-80 % vuoteen 2050?

4 EU:n energiapolitiikka - kasvihuonepäästöt -15 % 1990-2010 - uusiutuvien osuus 6:sta 12 %:iin - energiatehokkuus +1%/v - vihreän sähkön osuus 14:sta 22 %:iin - liikenteessä biopolttoaineiden osuus 0,2:sta 5,75 %:iin - Intelligent Energy - Europe -ohjelma

5

6

7 Ilmastomuutos on merkittävä uhka ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille - YK:n ilmastosopimus -92 - Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi Kioton pöytäkirja 1997 - EU:n sisäinen taakanjako: Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2008-2012 keskimäärin vuoden 1990 tasolla - kansallinen ilmastostrategia, eduskunta 2001

8 Ilmastomuutos on merkittävä uhka ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille - YK:n ilmastosopimus -92 - Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi Kioton pöytäkirja 1997 - EU:n sisäinen taakanjako: Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2008-2012 keskimäärin vuoden 1990 tasolla - kansallinen ilmastostrategia, eduskunta 2001 Energiatoimiston tehtävä - Itä-Suomen maakuntien energiahuollon koordinointi - kuntien, energiayhtiöiden, ym. konsultointi - uusiutuvien energialähteiden ja erityisesti puuenergian edunvalvonta - toimiminen Motivan ja EU Save- energiatoimistojen verkossa

9 Ilmastomuutos on merkittävä uhka ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille - YK:n ilmastosopimus -92 - Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi Kioton pöytäkirja 1997 - EU:n sisäinen taakanjako: Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2008-2012 keskimäärin vuoden 1990 tasolla - kansallinen ilmastostrategia, eduskunta 2001 Viimeisimmät investoinnit bioetanoliin - Bioetanolin käyttöä on kehitetty viime vuosina nopeimmin Yhdysvalloissa - Brasiliassa bioetanolin osuus lähes 30% liikennepolttoaineista - Euroopassa aktiivisimpia Ranska, Espanja, Ruotsi ja Hollanti - Raaka-aineena on sokeriruoko, maissi, ohra - Kehitystyötä tehdään metsäenergian käyttämiseksi.

10 Ilmastomuutos on merkittävä uhka ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille - YK:n ilmastosopimus -92 - Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi Kioton pöytäkirja 1997 - EU:n sisäinen taakanjako: Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2008-2012 keskimäärin vuoden 1990 tasolla - kansallinen ilmastostrategia, eduskunta 2001 Itä-Suomen puuvoimaohjelma vuoteen 2010, taustajulkaisu - Itä-Suomen energiatuotanto kasvaa 7% - puun käyttö kasvaa 35% - puun osuus energiantuotannossa 46:sta 72%:iin - Itä-Suomeen 800 miljoonan euron investoinnit: lämpökeskuksia, lämpövoimalaitoksia, voimalaitoksia, vastapainelaitoksia ja höyrykeskuksia - listalla myös liikennepolttoaineiden demonstraatiolaitos

11 Ilmastomuutos on merkittävä uhka ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille - YK:n ilmastosopimus -92 - Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi Kioton pöytäkirja 1997 - EU:n sisäinen taakanjako: Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2008-2012 keskimäärin vuoden 1990 tasolla - kansallinen ilmastostrategia, eduskunta 2001 Puusähkön tuotantokustannukset - Puulla tuotettu sähkö kilpailukykyistä

12 Ilmastomuutos on merkittävä uhka ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille - YK:n ilmastosopimus -92 - Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi Kioton pöytäkirja 1997 - EU:n sisäinen taakanjako: Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2008-2012 keskimäärin vuoden 1990 tasolla - kansallinen ilmastostrategia, eduskunta 2001 Sähköntuotantopotentiaali biopolttoaineilla Suomessa vuoteen 2010 - Puupolttoaineiden käyttö vuonna 2001 sähkön ja lämmön tuotannossa 23 TWh - Vuoden 2010 tekninen käyttöpotentiaali 39 TWh - Lisäksi hyödyntämätöntä lämpökuormaa 6 TWh - Puupolttoaineita hyödyntäneiden kattiloiden sähköteho v. 2001 oli 2550 MWe - Potentiaali 3200 MWe vuonna 2010

13 Ilmastomuutos on merkittävä uhka ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille - YK:n ilmastosopimus -92 - Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi Kioton pöytäkirja 1997 - EU:n sisäinen taakanjako: Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2008-2012 keskimäärin vuoden 1990 tasolla - kansallinen ilmastostrategia, eduskunta 2001 Ympäristötekijöiden vaikutus puuenergian kilpailukykyyn, esiselvitys - Itä-Suomessa puulla tuotettu sähkö, 2300 GWh/v, voisi saada 5-23 miljoonan euron lisäarvon vihreiden sertifikaattien kaupassa - vv. 1999-2010 päästövähennys puunkäytön lisäämisestä on yksi miljoona tonnia CO2:ta eli 2- 20 milj.euroa riippuen päästöoikeuden hinnasta. - Ympäristötekijöiden yhteiseksi arvoksi Itä- Suomessa tulee 6-40 milj. euroa 2010.

14 Ilmastomuutos on merkittävä uhka ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille - YK:n ilmastosopimus -92 - Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi Kioton pöytäkirja 1997 - EU:n sisäinen taakanjako: Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2008-2012 keskimäärin vuoden 1990 tasolla - kansallinen ilmastostrategia, eduskunta 2001 Päästökaupan alueelliset vaikutukset Itä- Suomessa - Päästökaupan piiriin kuuluu 60 laitosta - Puusta maksukyky paranee 4-8 €/MWh - Metsähakkeen tuotanto vuoteen 2010 kasvaa 0,5:sta 4:ään TWh/v. - Päästökauppa luo 2000 uutta työpaikkaa pitkällä tähtäimellä: metsähakkeen hankintaan 700 sekä bioenergia-teknologiaan ja alueelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön yli 1000. - Päästökaupalla on positiivinen kokonaisvaikutus.

15 Ilmastomuutos on merkittävä uhka ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille - YK:n ilmastosopimus -92 - Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi Kioton pöytäkirja 1997 - EU:n sisäinen taakanjako: Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2008-2012 keskimäärin vuoden 1990 tasolla - kansallinen ilmastostrategia, eduskunta 2001 Itä-Suomen peltoenergiaohjelma 2010 - Ruokohelven tuotos 27, pajun 33 ja oljen 8 MWh/ha - Ruokohelven taloudellinen tulo on 10 % parempi kuin rehuohralla - Itä-Suomessa energiakasvien tuotanto potentiaali on 153 000 ha: ruokohelpi&olki 1,3 TWh ja paju 3,4 TWh - Vuodelle 2010 ruokohelven käyttötavoite on 500 GWh eli 19 000 ha, oljen 100 GWh sekä pajulle demonstraatioviljelmä 30 ha - Ruokohelpi on nopeammin hyödynnettävissä, paju on pitkän tähtäimen peltoenergiakasvi - Peltoenergian hyödyntämisessä ovat energialaitokset avainasemassa

16 Puuenergian edunvalvonta - kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja - lehtijuttuja, radio- ja televisio-haastatteluja - esitteitä ja videoita - neuvotteluja - työryhmä- jäsenyyksiä - kirjelmiä - lobbausta

17 Ilmastomuutos on merkittävä uhka ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille - YK:n ilmastosopimus -92 - Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi Kioton pöytäkirja 1997 - EU:n sisäinen taakanjako: Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2008-2012 keskimäärin vuoden 1990 tasolla - kansallinen ilmastostrategia, eduskunta 2001 Esitteitä, lausuntoja

18

19 Ilmastomuutos on merkittävä uhka ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille - YK:n ilmastosopimus -92 - Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi Kioton pöytäkirja 1997 - EU:n sisäinen taakanjako: Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2008-2012 keskimäärin vuoden 1990 tasolla - kansallinen ilmastostrategia, eduskunta 2001 ITÄ-SUOMEN ENERGIAVISIO * Itä-Suomi on omavarainen lämmön- ja sähköntuotannossa sekä liikenteen polttoaineissa osittain * Energiahuolto perustuu puuhun ja muihin uusiutuviin energialähteisiin * Energiantuotanto on hajautettua, toimintavarmaa, energiatehokasta ja hinnaltaan kilpailukykyistä. * Energia-alalla on moninaisia vientituotteita itse energian lisäksi: järjestelmät, laitteet, osaaminen, hiilidioksidin päästöoikeudet, jne. * Runsaasti uusia työpaikkoja energiantuotantoketjuun

20 Ilmastomuutos on merkittävä uhka ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille - YK:n ilmastosopimus -92 - Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi Kioton pöytäkirja 1997 - EU:n sisäinen taakanjako: Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2008-2012 keskimäärin vuoden 1990 tasolla - kansallinen ilmastostrategia, eduskunta 2001 ITÄ-SUOMEN ENERGIASTRATEGIA * Oman alueen energialähteet etusijalle * Yhteistyötä sähköntuotannon omavaraisuuden saavuttamiseksi - Itä-Suomi antaa energiapuuta ja saa sähkö * Taajamiin aina kaukolämpö * Maaseudulla sähköä ja öljyä korvataan maa-, hake- ja pellettilämmityksellä * Liikennepolttoaineita puusta ja viljasta * Viljellään energiakasveja. * Neuvottelukunta hyväksynyt v. 2002

21

22

23

24

25 Metsähakepotentiaali keskittynyt Itä-Suomeen

26 Ilmastomuutos on merkittävä uhka ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille - YK:n ilmastosopimus -92 - Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi Kioton pöytäkirja 1997 - EU:n sisäinen taakanjako: Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2008-2012 keskimäärin vuoden 1990 tasolla - kansallinen ilmastostrategia, eduskunta 2001 PUUENERGIAN TYÖLLISTÄVYYS ITÄ-SUOMESSA * teknistaloudelliset puuenergiavarat ovat Itä- Suomessa 24 TWh/v, teoreettiset 32 * nykyinen käyttö on 10 TWh/v * metsähakevarat ovat 9/17 ja käyttö 0,5 TWh/v * 5000 MWh metsähaketta luo yhden vuosityöpaikan * teknistaloudelliset metsähakevarat tarjoavat lisää 1700 ja teoreettiset 3300 miestyövuotta * työpaikat ovat syntymässä maaseudulle, joka kärsii pahasta työpaikkakadosta * peltoenergian työllistävyydestä ei ole vielä tietoa

27 Ilmastomuutos on merkittävä uhka ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille - YK:n ilmastosopimus -92 - Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi Kioton pöytäkirja 1997 - EU:n sisäinen taakanjako: Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2008-2012 keskimäärin vuoden 1990 tasolla - kansallinen ilmastostrategia, eduskunta 2001 YHTEENVETO * Runsaat käyttämättömät metsähake- ja peltoenergiavarat Itä-Suomessa takaavat kohtuuhintaisen uusiutuvan polttoaineen saannin alueen lämmön- ja voimantuottajille. * Polttoainevarat ovat rajallisia, minkä takia energian säästäminen on välttämätöntä. * Itämeren maissa maatalous on kriisissä. Puolet pelloista on jäämässä pois perinteisestä viljelystä. Peltoenergia tarjoaa pelloille uuden käyttömuodon sopivaan aikaan.


Lataa ppt "Itä-Suomen Energiatoimisto 1992-2006 ltä-Suomi - Uusiutuvan energian mallialue Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnalliset liitot."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google