Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kokoelmakartta: esimerkkejä Yliopistokirjastojen neuvosto 23.3.2007 Vuokko Palonen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kokoelmakartta: esimerkkejä Yliopistokirjastojen neuvosto 23.3.2007 Vuokko Palonen."— Esityksen transkriptio:

1 Kokoelmakartta: esimerkkejä Yliopistokirjastojen neuvosto 23.3.2007 Vuokko Palonen

2 Kuvailun formaatti laadittu < Dublin Core Aihealueiden ryhmittely tehty < YSA:n sovellus Aihealuekartoitus tehty hankinnan tasolla Arvioinnin peruskaavio tulossa < Conspectus- sovellus Kokoelmien kuvailun sisältöä opittu < Mary Bushingin koulutus 2006 < Ulkomaiset esikuvat < Kokeilut DSpace-tallennus kokeiluvaiheessa

3 ESIMERKKEJÄ AIHEALUEKARTOITUKSESTA VIESTINTÄ Hankinta jatkuvaa: HKKK, Hanken HY, Käyttäytymist. HY, Teol., HY, Valtiotiet. JoYK, JYK OYK, pääkirj., TaYK Tritonia, Turun KKK Hankinta satunnaista: Terkko, Taik, TKK Tilastokirj., Suomen Akatemia TEKSTIILITEOLLISUUS Hankinta jatkuvaa: Hanken, JYK OYK/LTK, OYK/Tellus Taik, TKK Hankinta satunnaista: HKKK, HY/Käyttäytymist. JoYK, OYK/pääkirj. Tritonia, Turun KKK

4

5 Tietojenkäsittelyn kokoelma (yleiskokoelma + käsikirjastokokoelma) sijaitsee pääkirjastossa. Kokoelman kieli on englanti, yli 75% monografioista. Suomenkielisiä on noin 20%. Noin 75% on julkaistu 1990 tai sen jälkeen ja noin 96% 1980 tai sen jälkeen. Ikäjakauman moodi on 1990-1994. Painopisteala on ohjelmointi, ohjelmointikielet & atk-ohjelmat, noin 33% nimekkeistä. Tietojärjestelmiä, tiedonhallintaa, tietoturvaa jne. koskevia nimekkeitä on noin 18%. Kokoelma on karsittu noin 10 vuotta sitten. - Tietojenkäsittelyn kokoelmasta oli lainassa noin 15% (30.10.06). Lainassa olevista 35% oli julkaistu 2000- luvulla ja 40% 1990-luvulla. Lainakertoja nimekettä kohden (2001 alkaen) oli 1,8 JATKUU Otsikko: Tampereen yliopiston kirjasto: Tietojenkäsittely Tiivistelmä:

6 Tiivistelmä (jatkuu): Tietojenkäsittelyn kokoelma seuraa tieteenalan julkaisukäytäntöä. Kokoelma sisältää kokousjulkaisujen sarjoja; elektronista aineistoa on painettua enemmän; artikkelit ovat keskeisempiä kuin monografiat. - Kokoelmaan hankitaan aineistoa tutkimustasolla ja elektronista aineistoa priorisoiden. Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelmia ovat algoritmiikka, käyttöliittymien ohjelmistokehitys, ohjelmistokehitys, tiedonhallinta, tietojärjestelmät ja vuorovaikutteinen teknologia. Myös jatkotutkinnon voi suorittaa. Perustutkinto-opiskelijoita 1022 (7,8% kaikista), jatkotutkinto-opiskelijoita 115 (6,1%) 2006. Tutkintoja: alempia kk.tutk. 20 (8,6%); ylempiä kk.tutk. 34 (3,6%); lis.tutk. 1 (2,9%); tohtorin tutk. 4 (3,8%) 2005. Opetusvirkoja 22 (3,9%) 2005. Tunniste: http://hdl.handle.net/10024/4086 Muut tunnisteet: FI-Y:43Tietojenk

7 TaY Yleisen kielitieteen kokoelma Tiivistelmä: Kokoelmassa oli 7882 nimekettä (31,8 % kielitieteiden kaikista nimekkeistä), josta käännöstieteen osuus 764 nimekettä. Kielitieteiden koko nimekemäärä oli 24794 (4.9.2006). Aineistoa oli 20 kielellä. Pääkielet englanti 52% ja saksa 18%. Julkaisuvuosien moodi oli 1980-1989 (34% aineistosta). Yleisen kielitieteen kokoelmat tukevat kieli-ja käännöstieteiden laitoksen opetusta, tutkimusta ja opiskelua. Yleistä kielitiedettä sinänsä ei voi opiskella pääaineena Tampereen yliopistossa. Oppiaine pyrkii tarjoamaan perustavaa tietoa inhimillisen kielen yleisistä ominaisuuksista, ihmisen suhteesta omaan kieleensä ja kielten rakenteellisesta kuvaamisesta. Kirjaston luokituksen mukaan yleisen kielitieteen kokoelmaan sisältyy käännöstiede, jossa pääainevaihtoehtoina jatkotutkintoihin asti ovat käännöstiede (englanti), käännöstiede (saksa) ja käännöstiede (venäjä). Tunniste: http://hdl.handle.net/10024/4213http://hdl.handle.net/10024/4213

8 TKK:n kirjaston kokoelmat (erilliskirjastot) Lainattavat kirjat Työhuonekirjat (osa lainattavia) Kurssikirjat Teemu Käsikirjasto Sarjat Lehdet Nelli Lisensioitu verkkoaineisto Inssi- tieto- kanta Dipl.- ja lis. työt (TKK) (painetut ja e) (Vapaa valikoitu verkkoaineisto) Väitös kirjat (E-kirjat) TKKDoc Muut TKK:n e-julkaisut (ja julkaisu- toiminta) TKKjulkaisee CD-ROM Opetus- monisteet Osaston tai labran omat (sarja)- julkaisut Laboratorion käsikirjasto Erikois- kokoelma

9 KUOPUS NELLI: LISENSIOITU VERKKOAINEISTO WWW-SIVUT: VAPAA VALIKOITU VERKKOAINEISTO AIV-KOKOELMA oma hyllyluokitus KURSSIKIRJAT: LAINATTAVAT JA LS-KAPPALEET aakkosjärjestys OPINNÄYTTEET aakkosjärjestys LEHDET aakkosjärjestys VÄITÖSKIRJAT aakkosjärjestys SARJAT aakkosjärjestys YLEISKOKOELMA (lainattavat ja käsikirjasto) FARMASIA INFORMAATIOTEKNOLOGIA KAUPPATIETEET LÄÄKETIEDE SOV. LUONNONTIEDE JA TEKNIIKKA YHTEISKUNTATIETEET YMPÄRISTÖTIETEET UDK- ja NLM-hyllyluokitus


Lataa ppt "Kokoelmakartta: esimerkkejä Yliopistokirjastojen neuvosto 23.3.2007 Vuokko Palonen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google