Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Henriika Weiste, WayStep Consulting Ky

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Henriika Weiste, WayStep Consulting Ky"— Esityksen transkriptio:

1 Henriika Weiste, WayStep Consulting Ky
POS ELYn joukkoliikenteen palvelutaso, järjestämistapa ja hankintastrategia Henriika Weiste, WayStep Consulting Ky Seppo Huttunen, POSELY

2 Esityksen sisältö 1. POSELYn joukkoliikenne osana alueen liikennepalveluja 2. Palvelutason määrittely (tällaisia joukkoliikennepalveluja järjestetään) 3. Järjestämistapa ja hankintastrategia (näin palvelut hankitaan) 4. Yhteenveto ja jatkonäkymät

3 Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten rahoitus Pohjois-Savon ELYn alueella (milj. €)
Tiedot vuodelta 2012

4 POSELYn joukkoliikenne
Palvelee kaikkia matkustajia Kuntien välinen liikenne poislukien kuntien väliset yhteydet toimivaltaisten kaupunkiseutujen sisällä (Kuopio – Siilinjärvi, Joensuu–Liperi–Kontiolahti) Lisäksi Iisalmen, Varkauden ja Pieksämäen paikallisliikenne

5 POSELYn joukkoliikenne
7,9 milj, km vuonna 2014 päättyvää siirtymäajan sopimuksilla olevaa liikennettä Ostoliikenteenä noin 4,5 miljoonaa ajokm Noin 1,5 milj. km myöhemmin päättyvillä sopimuksilla olevaa liikennettä Kesällä 2014 päättyy lähes 400 reittiä koskeva ostosopimus ja noin 360 reittiä koskeva siirtymäajan liikennöintisopimus Reittiliikenneluville haettu hieman yli puolet vuonna 2014 päättyvistä vuoroista Uusi liikenteen järjestämistapa ja uudet haasteet

6 POSELYn eteneminen joukkoliikenteen uudistamisessa
Alustava järjestämistapaesitys Palvelutason määrittely Tarkennettu järjestämistapaesitys Hankintastrategia Liikenteen suunnittelu ja hankinta Seuranta/evaluointi

7 Palvelutasoehdotuksen lähtökohta
Nykyinen tarjonta ja kysyntä Väestö ja pendelöinti Alueellinen tasapuolisuus Joukkoliikenteen talous Kuntien tarpeet ja toiveet Ehdotettu palvelutaso on tavoitteellinen, se ei luo subjektiivista oikeutta joukkoliikennepalveluiden saamiseen! Palvelutaso määritetty POSELYn alueen kuntakeskusten välillä. Mukana myös ELYn ulkopuolelle ulottuvat tärkeimmät yhteysvälit. Varautuminen kustannustason nousuun: haluttu palvelutaso on mahdollista toteuttaa nykyistä vähemmällä vuorotarjonnalla , ei kuitenkaan haluta rajoittaa mahdollisia lisäpalveluja. Tavoitteena on, että joukkoliikenteen palvelutaso paranee maakuntakeskuksissa. Muualla turvataan peruspalvelutasoinen liikenne. Lisäksi tavoitteena on, että matkaketjut ovat sujuvia.

8 Palvelutasoluokat - Käyttäjän näkökulma
Käyttäjän näkökulmasta keskitasolla ja sovelletulla keskitasolla matkustaja käydä töissä (aamuvuoro/iltavuoro), opiskella, asioida ja harrastaa julkiseen liikenteeseen tukeutuen. Parhaimpina aikoina joukkoliikenne tarjoaa jopa henkilöautolle kilpailukykyisen palvelun. Peruspalvelutasolla joukkoliikenne palvelee lähinnä niitä, joilla ei ole muuta kulkutapaa. Työssäkäynti normaaleina työssäkäyntiaikoina, opiskelu ja asiointi päivisin on mahdollista. Iltaisin ja viikonloppuisin joukkoliikennepalveluja ei ole käytössä. Minimitasolla julkisella liikenteellä voi käydä töissä tai opiskelemassa, jos työaika on arkisin noin klo 8-16.

9 Palvelutasoluokat Liikenneviraston ohjeita mukaillen
Minimitaso (1-2 vuoroa/suunta) yhteydet arkisin klo 8-16 välillä Peruspalvelutaso (3-5 vuoroa/suunta) yhteydet arkisin klo 7/8-17 välillä, iltayhteys tarvittaessa, lauantain asiointiyhteydet ja liityntäyhteys kaukoliikenteeseen Sovellettu keskitaso vuoroväli ruuhka-aika talvella min/ kesällä 60 min, arkisin min, la min ja su 120 min) yhteydet arkisin klo 7-20/21, lauantaisin 9-17 ja sunnuntaisin 12-17, aamulla ja iltapäivällä korkea vuorotarjonta Keskitaso vuoroväli ruuhka-aika talvella 30 min/ kesällä 60 min, säännöllinen ja hyvä vuorotarjonta arkisin klo 7-20/21, lauantaisin 9-17 ja sunnuntaisin 12-17

10 Palvelutaso alueittain
Keskitasoista joukkoliikennettä esitetään valtatielle 5 Iisalmi-Mikkeli, sekä yhteysväleille Joensuu-Kuopio ja Suonenjoki-Kuopio Sovelletun keskitason palvelutasoa esitetään yhteysväleille Varkaus-Savonlinna ja Lieksa-Joensuu. Peruspalvelutasoa vastaavat yhteydet pyritään järjestämään jokaisesta kuntakeskuksesta lähimpään alueen keskuskaupunkiin. Minimipalvelutason yhteyksiä tarjotaan muilla yhteysväleillä kuten esim. Pielavesi-Iisalmi, Kiuruvesi-Vieremä, Pertunmaa-Mikkeli. Lisäksi erityispalvelutasoa joillekin yhteysväleille, joilla ei muuta kysyntää esimerkiksi lukiolaisia varten.

11

12 ELYn liikenteellä tarjotaan
mahdollisuuksia käydä kuntakeskuksista keskuskaupungissa töissä ja opiskelemassa päivittäin asiointiyhteyksiä kuntakeskuksista lähimpään, suurempaan palvelukeskukseen. kuntien välisiä lukiolaisten ja keskiasteen opiskeluyhteyksiä, (kaikissa kuntakeskuksissa ei ole lukiota) liityntäyhteyksiä kaukoliikenteen verkkoon ainakin perjantai- ja sunnuntai-iltaisin mm. opiskelijoiden viikonloppumatkojen vuoksi joukkoliikenneyhteyksiä myös sairaaloihin ja muuhun ylikunnalliseen terveydenhuoltoon

13 Liikenteen järjestämistapa
Markkinaehtoinen liikenne Keskitason palvelutason liikenne Joensuu – Kuopio Kuopio – Suonenjoki Iisalmi – Kuopio, Kuopio – Varkaus – Mikkeli liikenne voidaan toteuttaa yksinomaan markkinaehtoisena edellyttäen, että markkinaehtoisella tarjonnalla saavutetaan tarvittava palvelutaso. myös muilla yhteysväleillä voidaan sallia markkinaehtoista liikennettä palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen lisäksi. Lisäksi markkinaehtoisena pitkämatkaista, toimivaltarajat ylittävää liikennettä, kuten esimerkiksi yhteysväleillä Oulu – Kuopio – Helsinki, Joensuu – Vaasa, Savonlinna – Helsinki. Käyttöoikeussopimukset Jos vuorotarjontaa joudutaan laajasti täydentämään ostopalveluilla, liikenne järjestetään mainituilla yhteysväleillä joko reittipohjaisina tai alueellisina käyttöoikeussopimusliikenteinä. Muut yhteysvälit järjestetään reittipohjaisina tai alueellisina käyttöoikeussopimuksina

14

15 Hankintastrategia Tavoite: laajempia kokonaisuuksia & parempia tarjouksia Hankintastrategiassa määritetään palvelutasoa toteuttavat hankintakokonaisuudet ja aikataulutetaan hankinnat sekä määritetään sopimusten kestot vuositasolla. Tavoitteena on ollut rytmittää hankinnat niin, että jatkossa on edellytykset sovittaa yhteen kaikkea saman liikennekäytävän liikennetarjontaa (ELY-keskuksen liikenne ja kuntien liikenne). Nykyisin haasteena on ELYn siirtymäajan liikennöintisopimusten, ostosopimusten ja kuntien eri sektoreiden sopimusten päättyminen eri aikoina Etenemislogiikkana on reittiKOSien kautta alueellisiin käyttöoikeussopimuksiin. Viiveajan järjestelyt saattavat aiheuttaa muutoksia nyt ehdotettuihin kilpailutusten aikatauluihin

16 Hankintastrategia Käytännössä laajempiin alueellisiin kokonaisuuksiin aletaan päästä vasta vuodesta 2016 alkaen. Kuntien kanssa yhteisiä tarjouskilpailuja harjoitellaan ensin muutamassa kohteessa. Yhteistyön tavoitteena on saada säästöjä kustannuksissa ja työmäärässä sekä parantaa palvelutasoa. Liikenteen suunnitteluvastuuta liikennöitsijöille. Hyvällä hankintojen aikataulutuksella ja niistä tiedottamalla pyritään osaltaan lisäämään kilpailua. Ensimmäisenä kilpailutetaan alkavat liikenteet marraskuun alusta alkaen ainakin kolmena eri hankintakokonaisuutena.

17 Kuvitteellinen esimerkki
Liikenne- kokonaisuus Palvelu-tasotavoite ELYn osto-liikenne /kaikki linja-autoliikenne (viikkovuor) Liikenne-kokonai-suuden sopimukset Sopimusten päättyminen, optiovuodet ja hankinnan aikataulu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kohde 1. Tarjouskilpailu 1: kesällä 2014 päättyvät reittiKOSina Tarjouskilpailu 2: kesällä 2016 päättyvät, järjestämistapana alueellinenKOS. Vieremä-Iisalmi Peruspalve-lutaso talvi: 35/107 kesä: 30/72 ELYn ostoliikenne-sopimukset* Siirtymäajan sopimukset Vieremä (kunnan omat liikenteet) Koulukuljetuk-set Kohde 2. Tarjouskilpailu 2: kesällä 2016 päättyvät reittiKOSina Tarjouskilpailu 3: kesällä 2017 päättyvät, järjestämistapana alueellinenKOS. Kiuruvesi-Iisalmi talvi: 23/112 kesä: 53/87 reittiliikennelupahakemus talvi: 5 Kiuruvesi kaikki kunnan sopimukset Kuvitteellinen esimerkki

18 Yhteistyö Kolme alueellista työpajaa kuntien kanssa palvelutason luonnosvaiheessa huhtikuussa 2013 Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo Palvelutasoluonnos kuntien ja liikenteenharjoittajien kommentoitavana kesällä 2013 Kommenttien huomioon ottaminen (talous ja tasapuolisuus) Palvelutasopäätös nähtävillä POSELYn www-sivuilla ELYn kuntakierrokset, neuvotteluja palvelutasosta ja järjestämistavasta keväällä ja syksyllä Kuntien hankintoja koskevat tiedot hankintastrategiaan Jatkossa yhteistyö liikennesuunnittelussa, mm. koulujen tarpeet Tärkeitä yhteistyöosapuolia kunnat, liikenteenharjoittajat ja Livi aloitteellisuus

19 Yhteenveto ja jatkonäkymät
Joukkoliikenteen järjestämistapauudistukseen valmistautuminen on ollut valtava ponnistus POSELYssa valmistelu on edennyt suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti: Palvelutason määrittely, järjestämistapa, hankintastrategia, liikennekokonaisuuksien suunnittelu, evaluointi. Tavoitteena on järjestää niin hyvä joukkoliikennepalveluiden verkko, kuin käytettävissä olevalla tiedolla ja rahalla on mahdollista Jatkossa joukkoliikenteen kehittämisen haasteena yhteistyön lisääminen ja erilliskuljetusten järjestäminen joko osana joukkoliikennettä tai myös muita matkustajia palvelevalla tavalla POSELY ainoa toimija, jonka kuljetusbudjetti on pienentynyt Yhteiskilpailutukset kuntien kanssa tulevaisuutta Edellyttää myös kunnilta vahvaa osaamista ja suunnittelua Työ jatkuu parhaillaan liikennesuunnittelulla ja loppuvuoden tarjouskilpailuilla Koko uudistus tullaan evaluoimaan (POSELY ja KESELY yhdessä)

20 KIITOS! Palvelutasopäätös, siirtymäajan liikennöintisopimusten, ostosopimusten ja yksinoikeussopimusten vuorot sekä reittiliikennelupahakemukset löytyvät ELY-keskuksen internetsivuilta


Lataa ppt "Henriika Weiste, WayStep Consulting Ky"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google