Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Virtaa vertaistuen verkostoihin

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Virtaa vertaistuen verkostoihin"— Esityksen transkriptio:

1 Virtaa vertaistuen verkostoihin
Vertaistoiminta kansalaistoimintana ja ammattitoimintana, Tampere Susanna Hyväri, VTT, tutkimuspäällikkö Diak Kansalaisyhteiskunta - tutkimusohjelma

2 Vertaistoiminnan käsitteet
Vertaisuus Vertaistoiminta Vertaisohjaaja Vertaisryhmä Vertaistuki Vertaistukiryhmä Vertaistukisuhde

3 Vertaistoiminnan juuret:
Paikallisyhteisöjen solidaarisen toiminnan perinteet: talkoot, talkoohenki, keskinäinen avunanto Moderni kaupunkiyhteisöllisyys: Monipuolisia vertaisryhmiä (koulut, harrastusryhmät, ammatilliset ryhmät) Ryhmien merkitys identiteettityössä: Kuka minä olen? Mihin minä kuulun? Keitä me olemme? Keitä meihin kuuluu?

4 Vertaistoiminta 1990-luvulta 2000-luvun loppuun
I Vertaistoiminta alkaa saada näkyvyyttä 1990-luvun puolivälissä Matthies (toim.)1991: Valtion varjossa. Katsaus epävirallisen sektorin tutkimukseen - Epävirallisen sektorin ja hyvinvointivaltion suhteiden tarkastelua 1994 Matthies, Kotakari, Nylund (toim.) 1996: Välittävät verkostot Vertaistoiminta nousee ammatillisen työn rinnalle: Voiko maallikkoapu korvata ammattityön? Kenellä on valta- ja vastuu? Minkälaista yhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikkaa kansalaisten omaehtoinen toiminta luo?

5 II Mistä keskinäisessä auttamisessa on kyse?
Mäkelä Klaus 1998: AA keskinäisen avun ja identiteettityön liikkeenä Nylund Marianne 1999: Oma-apuryhmät välittäjänä arjessa Hyväri Susanna 2001: Valattomuudesta vastuuseen. Kokemuksen politiikan sankaritarinoita Vertaistoiminta on osa kansalaisliikkeitä Vertaistoiminnasta syntyy sosiaalista pääomaa, yhteisöllisyyttä Vertaistoiminta voi muodostua identiteettipolitiikaksi Keskinäisen tuen muodot keskeinen osa vertaistoimintaa

6 III 2000-luvun loppu: Kansalaislähtöinen vertaistoiminta hyvinvoinnin rakentajana
Juhila Kirsi 2008 : Vertaisyhteisöt voimavarana; ammatillisen ja vertaistoiminnan kumppanuusmalli Hyväri Susanna 2005: Vertaistuen ja ammattityön suhde: 1. Ammatillinen työ valtaa vertaistoiminnan muodot, jolloin toiminnan ominaisluonne katoaa. 2. Vertaistoiminta säilyttää itsenäisyytensä ja omaleimaisuutensa ammatillisen työn rinnalla 3. Ammatillinen ja vertaistoiminta dialogisessa suhteessa. Yhteisiä ja erottavia piirteitä.

7 ”Virallinen taho ei pysty korvaamaan vertaistukea”
Vertaistuen suhde ammatilliseen tukee: Irja Mikkonen 2009: Sairastuneiden vertaistuki ”Virallinen taho ei pysty korvaamaan vertaistukea” ” Julkisella puolella ei ole resursseja, aikaa eikä kokemusta” ”Vertaistoimintaa osallistujat näkivät ettei virallinen taho pysty tekemään mitään vertaistuessa” ”Virallinen taho on liian byrokraattista” ”Vain kohtalotoveri voi tietää miltä tuntuu saada diagnoosi” ”Vain itse sairastunut voi antaa vertaistukea”

8 Vertaistuen yhteisöt: Vertaisten liitto ja liittoutuminen
Valinta: yhteisöön liittyminen Yhdistävät elämänkokemukset Ryhmäsolidaarisuus Reflektiivisyys: Miksi olen mukana? Mitä tämä toiminta on? Identiteettityö: Kuinka sairaus, kriisi ja elämänkohtalo muovaa identiteettiäni ja meitä vertaisyhteisön jäseninä? Emotionaalisia ja moraalisia yhteisöjä: ystävyyssuhteita, rakkaussuhteita, toveruutta ja kaveruutta

9 Vertaistoiminnan haasteet hyvinvoinnin rakentamisessa:
Valtakunnallisissa sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjelmissa sekä suosituksissa korostetaan yhä enenevästi asiakas- ja palvelukäyttäjä näkökulmaa Kansalaisten ja palvelukäyttäjien osallistuminen: Kuntoutus- ja hoitopolkujen suunnittelu, palveluohjaus, palvelujen toteutus, tutkimus- ja kehittämistyö

10 Vertaistoiminta, kokemusasiantuntijuus ja palvelujen arvionti
Britanniassa, erityisesti vammaistutkimuksen piirissä pitkät perinteet palvelukäyttäjien omille liikkeille ja itsenäiselle tutkimus- ja kehittämistoiminalle Kuntoutujilla ja palvelukäyttäjillä on arvokasta kokemustietoa palvelujen kehittämisen ja arvioinnin käyttöön MTKL:n ja Diakin yhteistyönä on toteutettu Kokemustutkijakouluja Imatralla, Kokkolassa sekä Tampereella, joissa vertaistoiminnan perinteitä ja uutta palvelukäyttäjien arviointitutkimusta on tuotu yhteen

11 Kansalaisten oma arviointi- ja kehittämistoiminta:
Esimerkkinä mielenterveys- ja päihdepalvelut: Peter Beresford ja Markku Salo: Kokemuksen muodon muutos, Mtkl:n julkaisuja 2008 Päivi Rissanen: Skitsofreniasta kuntoutuminen Mtkl:n julkaisu 2008 Susanna Hyväri ja Markku Salo (toim.) Elämäntarinoista kokemustutkimukseen Mtkl:n julkaisu 2009

12 Kohti monipuolista ja erilaista asiantuntijuutta yhdistävää hyvinvointityötä:
Vertaistoiminnan tulevaisuus: Kuinka taataan vertaistoiminnan jatkuvuus? Vertaistoiminnan ohjaus (työnohjaus); vertaistoiminnan arviointi ja kehittäminen Kuinka vertaistoiminnassa kertyneitä kokemuksia palveluista, hyvinvoinnin vajeista, arvoista ja näkemyksistä saadaan laajempaan yhteiskunnalliseen tietoisuuteen? Kuinka vertaistoiminnassa kertyvää näkemyksellisyyttä ja kokemuksia voidaan hyödyntää ammatillisessa perus- ja täydennyskoulutuksessa Kansalaistoiminnan itseisarvot ja niiden säilyminen


Lataa ppt "Virtaa vertaistuen verkostoihin"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google