Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Viisi näkökulmaa uskoon

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Viisi näkökulmaa uskoon"— Esityksen transkriptio:

1 Viisi näkökulmaa uskoon
Kolmas näkökulma Jumala Päivitetty Bror Oswald Nyman

2 Anselm Canterburylainen
Aluksi "En pyri ymmärtämään että uskoisin, vaan uskon että voisin ymmärtää. Sillä tästäkin uskon, että jos en ensin usko, en voi ymmärtääkään. Mutta kun usko on saavutettu, on pyrittävä perustelemaan järjellä se, mitä uskomme” Anselm Canterburylainen

3 Aluksi Voiko Jumalasta tietää?
Jumalasta ei ihminen voi tietää - - vain uskoa Vaikka tunnustetaankin, että Jumalasta ei voida tietää mitään, niin kuitenkin tiedetään tai ainakin kuvitellaan, että tiedetään, ja sitten vielä sanotaan, että tämä tieto Jumalasta on tosi.

4 Aluksi Tarkastelualue
Tässä esityksessä: 1. Aluksi 2. Jumalakäsitykset 3. Jumalatodistukset 4. Jumalan ominaisuudet 5. Kolme jumalaa 6. Pahan ongelma 7. Lopuksi

5 2.osa Jumalakäsitykset ”Jumala, sinun tiesi on pyhä; kuka on jumala, suuri niin kuin sinä, Jumala?” Ps. 77:13

6 Jumalakäsitykset Uskontojen jaottelua
Uskontoja voidaan jaotella monin eri perustein. Jumalakäsityksen mukaan teismiin, deismiin, agnostismiin ja ateismiin yksijumalisiin, monijumalisiin ja kaikkijumalisiin Historiallisuuden perusteella abrahamilaisiin (juutalaisuus, kristinusko, islam), dharmalaisiin (hindulaisuus, buddhalaisuus), taolaisiin (taolaisuus, shintolaisuus, kongfutselaisuus), animistisiin uskontoihin.

7 Jumalakäsitykset Uskon, en usko
Teismi on usko, jonka mukaan on olemassa persoonallinen jumala tai jumalia. Deismi on usko, jonka mukaan jumala on luonut maailman, mutta ei vaikuta tapahtumien kulkuun Agnostisismi: ”Suattaapi olla että on, suattaapi olla että ei” Ateismi tarkoittaa jumalauskon puuttumista tai käsitystä, jonka mukaan jumalia ei ole olemassa

8 Jumalakäsitykset Uskon testi
Rauhoitutaan muutamaksi minuutiksi, pannaan silmät kiinni ja kuvitellaan sellaista elämää ja yhteiskuntaa jossa ei olisi jumalaa vaikuttamassa Muutaman minuutin tauko Rauhoitutaan uudelleen, pannaan silmät kiinni ja kuvitellaan sellaista elämää ja yhteiskuntaa jossa on jumala vaikuttamassa Toistetaan päinvastaisessa järjestyksessä Antti Eskola: ”Yksinkertainen usko”

9 Jumalakäsitykset Monoteismi
Nykyisistä uskonnoista juutalaisuus ja islamilaisuus ovat ehkä selkeimmin yksijumalisia Filosofi ibn Arabi tosin tulkitsi islamilaista uskontunnustusta "La ilaaha illa-Allah" siten, että Allah on kaikki ja kaikki on Allah Myös kristinuskon sanotaan olevan yksijumalinen uskonto vaikka siinä palvotaankin kolmea jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä

10 Jumalakäsitykset Polyteismi
Muutamia monijumalisia uskontoja: Suomi: Ukko Ylijumala, Tapio, Ahti ym Hindulaisuus: Brahmaa, Vishnu, Shiva ym Kreikka: Zeus, Afrodite, Ares ym Egypti: Amos, Ra, Horus, Seth ym Sumer: An, Ki, Enil, Inanna ym Taolaisuus: Dao, Yin, Yang

11 Jumalakäsitykset Panteismi
Panteismi on käsitys, jonka mukaan jumala on yhtä kuin kaiken olemassaolon kokonaisuus. Jumaluus täyttää kaiken olevaisen ja kaikki oleva on jumalallista. Monet filosofit pitävät buddhalaisuutta ja hindulaisuutta kaikkijumalisina Schopenhauerin mukaan panteismi on kuitenkin vain ateismin 'kohteliaampi' muoto. (jainalaisuus)

12 Jumalakäsitykset Monolatria
Monolatria on uskonto, jossa tunnustetaan useiden jumalien olemassaolo, mutta palvotaan vain yhtä jumalaa. Muiden jumalien ei katsota olevan palvonnan arvoisia, vaikkakaan niiden olemassaoloa ei kielletä. Joidenkin tutkijoiden mukaan Mooses olisi ollut ennemmin monolatristi kuin monoteisti.

13 3.osa Jumalatodistukset
”Jos kaikkeus ei ole harhakuvitelma, itsestään syntynyt eikä itseolevainen, sillä on oltava alku” Stefan Gustavsson: ”Perusteltu usko”

14 Jumalatodistukset Ontologinen todistus
Jumala on se, mitä suurempaa ei voida kuvitella. Jos se olisi vain ajatuksissa, se ei voisi olla kaikkein suurin, koska siihen voitaisiin lisätä olemassaolo, jolloin se tulisi vielä suuremmaksi. Tästä seuraa, että olennolla jota suurempaa ei voida käsittää, eli Jumalalla, on todellinen olemassaolo. Anselm Canterburylainen

15 Jumalatodistukset Kosmologinen todistus
Kaikella, mikä alkaa olla olemassa, on joku syy olemassaoloonsa. Kaikkeus on alkanut olla olemassa. Siispä kaikkeudella on syy olemassaoloonsa.

16 Jumalatodistukset Teleologinen todistus
”Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti olleet nähtävinä” Room 1:20 ”Yleinen ilmoitus perimmäisestä totuudesta tapahtuu luomakunnan järjestystä tarkastelemalla”. Tuomas Akvinolainen

17 Jumalatodistukset Historiallinen todistus
”Usko yhteen tai useampaan jumalaan esiintyy kaikkien kansojen keskuudessa, siis Jumala on olemassa”. Cicero Kristittyjen mukaan tietyt Raamatussa kerrotut asiat ovat niin hyvin dokumentoituja, että niiden perusteella voidaan täysin luotettavasti sanoa Jumalan olevan olemassa.

18 Jumalatodistukset Moraalinen todistus
Todistuksen mukaan eri kansojen ja uskontojen yhtenevät moraalikäsitykset todistavat jumalallisen lainsäätäjän olemassaolon puolesta. Immanuel Kant ja C. S. Lewis

19 Jumalatodistukset Kokemusperäinen todistus
Ellei ihmisellä olisi minkäänlaisia vaistonvaraisia tuntemuksia Jumalan olemassaolosta ei kai hän sitä pyrkisi todeksi todistelemaankaan millään tavalla. ”Jotain muutakin on kuin tämä näkyvä maailma” Antti Eskola: ”Yksinkertainen usko” ”Minä itse uskon, että todistus Jumalan olemassa olosta löytyy ensi sijassa sisäisistä kokemuksista” William James

20 Jumalatodistukset Yksi todistus lisää
1. Jos Jumalaa ei olisi olemassa 2. niin kaikki olisi sattumaa 3. ja ihminen olisi jo tuhonnut itsenä. 4. Ihminen on vielä olemassa, 5. siispä Jumala on olemassa

21 4.osa Jumalan ominaisuudet
”Sinä muutat kaikki, itse koskaan muuttumatta, uudistat kaikki, mutta saatat ylpeät lakastumaan aivan heidän tietämättään” Augustinus

22 Jumalan ominaisuudet Vaikuttava Jumala
Jumala toimii maailmassa luonnonvalinnan kautta. Kuuden miljoonan vuoden aikana Jumala on hävittänyt lukuisan määrän esiasteittemme populaatioita mutta jotkut populaatiot Jumala on säästänyt. Näiden Jumalan säästämien populaatioiden jälkeläisiä me olemme

23 Jumalan ominaisuudet Toimiiko Jumala huomenna?
Onko maailma valmis? Onko ihminen valmis? Kuinka pitkään Jumala vielä toimii? Tulevatko ennustetut ”lopun ajat” huomenna vai vasta miljardin vuoden kuluttua? Millaisia me olisimme miljardin vuoden kuluttua ja missä päin universumia me olisimme?

24 ”Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään jumalaa”
5.osa Kolme jumalaa ”Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään jumalaa” Jes. 45:5

25 Kolme jumalaa Kolmen kiven teoria
Teoria vertaa maailmaa veden pintaan, johon heitetään kiviä. Yhdestä kivestä tulee erittäin yksinkertainen aaltokuvio. Kahdesta kivestä tulee ristiaallokko. Kolmesta kivestä tulee hyvin monimutkainen ja kaoottinen kuvio.

26 Kolme jumalaa Muita kolminaisuuden taustoja
Kolme on kolmiulotteisuuden, ulottuvuuden luku. Kolme on myös alkuperän luku sillä tavalla, että se kuvaa vanhempia ja lasta. Kolme on myös tasapainon luku, sillä vasta kolmella tukijalalla seisova pysyy varmasti pystyssä, ja sitä useammasta jalasta joku voi olla turhakin

27 Kolme jumalaa Kolmen sovelluksia
Sattva, Rajas ja Tamas ovat erkaantuneet toisistaan, joten niillä on yhteinen alkuperä. Isä, Poika ja Pyhä Henki eivät ole erkaantuneet mistään, mutta niillä on kuitenkin yhteinen alkuperä. Väinämöinen edustaa hyvää, Joukahainen pahaa ja Ilmarinen korjaa.

28 Kolme jumalaa Augsburgin tunnustus
”On olemassa yksi ainoa jumalallinen olemus, jota kutsutaan Jumalaksi ja joka on Jumala, ikuinen, näkymätön, jakamaton, ääretön voimassaan, viisaudessaan ja hyvyydessään, kaiken näkyvän ja näkymättömän luoja ja ylläpitäjä. Kuitenkin on olemassa kolme persoonaa, joilla on sama olemus ja valta ja jotka ovat yhtä ikuisia: Isä, Poika ja Pyhä Henki.”

29 Kolme jumalaa Jumalten organisaatio
Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat kaikki jumalia. Ne muodostavat organisaation jota voidaan kutsua Jumalaksi. Poika ei voi olla kuitenkaan samanaikaisesti sekä Isä, että Poika. Isä, äiti ja lapset muodostavat organisaation, jota voidaan kutsua perheeksi. Kuitenkaan perheeseen kuuluva poika, ei voi olla saman- eikä eriaikaisesti poika ja isä

30 Kolme jumalaa Miksi kolminaisuus
Jeesukselle oli saatava status jumalana: "Ja Jumala sanoi: 'Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme….'" (1. Moos 1:26). "Herra Jumala sanoi: 'Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä….'" (1. Moos 3:22).

31 Miksi maailmassa on pahaa vaikka Jumala on kaikkivaltias ja hyvä?
6.osa Pahan ongelma Miksi maailmassa on pahaa vaikka Jumala on kaikkivaltias ja hyvä?

32 Pahan ongelma Ongelman ydin
Jos jumala on hyvä, hän haluaa poistaa pahan, jos hän on kaikkivaltias, hän pystyy poistamaan pahan. Paha on kuitenkin olemassa, joten jumala ei voi olla samaan aikaan kaikkivaltias ja hyvä.

33 Pahan ongelma Ratkaisun avaimet
Pahan ongelma voidaan ratkaista kyseenalaistamalla Jumalan kaikkivaltius, Jumalan hyvyys tai pahuuden olemassaolo.

34 Pahan ongelma Jumalan kaikkivaltius
Sisältyykö kaikkivaltiuteen kyky rajoittaa itseään? Tekikö siis Jumala itsensä kykenemättömäksi auttamaan ihmistä luodessaan ihmiselle vapaan tahdon? Kuitenkin, Lutherin mukaan ihmisen vapaan tahdon absoluuttisuus tekisi tyhjäksi pelastumisen yksin armosta

35 Pahan ongelma Jumalan hyvyys
Jos pahuuden ajatellaan kompensoituvan taivaan hyvyydellä, pahan olemassaolo ei ole ristiriidassa Jumalan hyvyyden kanssa. Tällöin Jumalan hyvyys edellyttäisi, että pahalla on syvimmältään hyvä tarkoitus. Pahuus olisi näin ollen vain ajallinen tapa kokea sinänsä hyviä asioita.

36 Pahan ongelma Maanpäällinen pahuus
Pahuutta pidetään niin elimellisenä osana kristillistä uskoa, ettei sitä edes yritetä selittää pois, koska tällöin ajauduttaisiin kristinuskon ulkopuolelle. Ongelmaksi jää kuitenkin se, että pahuus on todellista, vaikka Jeesuksen katsotaankin periaatteessa ratkaisseen siihen liittyvän ongelman.

37 7.osa Lopuksi ”Jumala, sinun tiesi on pyhä; kuka on jumala, suuri niin kuin sinä, Jumala?” Ps. 77:13

38 Lopuksi Salattu Jumala
Voimmeko me käsittää millainen Jumala on? todistaa Jumalan olemassaolon? tietää Hänen ominaisuuksiaan mitään? Ilmeisesti, emme voi. Jos me kuitenkin määrittelemme Jumalan, meillä on oltava siihen joku syy

39 Lopuksi Yksilölliset syyt
Jumalan on oltava sellainen, että Hän ajaa minun etuani Minun on mahdollista menestyä ja pelastua Kärsimäni vääryydet voidaan oikaista Hän antaa minulle lohtua ja elämyksiä

40 Lopuksi Yhteisölliset syyt
Jumalan on oltava sellainen, että Hän auttaa meitä pysymään vallassa Hän pitää kansalaiset tyytyväisinä ja sopeutuvina Hän auttaa meitä menestymään

41 Lopuksi Pelaajan todistus
Meidän kannattaa uskoa Jumalan olemassaoloon ja elää ja toimia kristillisesti, käydä kirkossa jne. Nimittäin, jos jumala on olemassa, saamme hurskaasta elämästämme palkinnoksi taivaspaikan, mutta ne, jotka eivät ole uskoneet, häviävät vedon ja joutuvat helvettiin. Mutta jos on niin, että Jumalaa ei ole olemassa, emme kuitenkaan häviä mitään. Blaise Pascal: ”Pascalin vaaka”


Lataa ppt "Viisi näkökulmaa uskoon"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google