Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

N.R P E R H E - J A L A P S I P O L I I T T I N E N O H J E L M A 2 0 0 2 - 2 0 0 5 Protection: Turvallinen ja terveyttä edistävä lapsuus Provision: Lapsuuden.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "N.R P E R H E - J A L A P S I P O L I I T T I N E N O H J E L M A 2 0 0 2 - 2 0 0 5 Protection: Turvallinen ja terveyttä edistävä lapsuus Provision: Lapsuuden."— Esityksen transkriptio:

1 N.R P E R H E - J A L A P S I P O L I I T T I N E N O H J E L M A 2 0 0 2 - 2 0 0 5 Protection: Turvallinen ja terveyttä edistävä lapsuus Provision: Lapsuuden voimavaroista huolehditaan Participation: Lapsi on osallistuva kuntalainen

2 N.R Väestön kehitys 2000 - 2004

3 N.R Hollolan koulut 2002 - 2005 (peruskoulut ja lukio)

4 N.R Nykyinen tila kunnan palveluissa

5 N.R PERHEIDEN ASEMAN VAHVISTAMINEN KUNNAN ERI TOIMINNOISSA PERHEIDEN, LASTEN JA NUORTEN TURVALLISUUS ENNALTAEHKÄISE VÄ TYÖOTE PERUSPALVELUIS- SA Hollolan perhe- ja lapsipoliittinen ohjelma PERHE- JA LAPSIPOLIITTINEN VISIO 2002 - 2005 Lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin, nauttivat elämästä ja selviytyvät vastoinkäymisistä. He saavat tarvitsemansa tuen huolehtiakseen yhteisvastuulli- sesti toisistaan ja ympäristöstään. HOLLOLAN KUNNAN VISIO 2010 Hollolan kunta on itsenäinen 24 000 asukkaan turvallisen asumisen ja hyvien palveluiden kunta. Palveluiden tuottaminen ja elinkeinopolitiikka hoidetaan yhteistyössä ja verkostoituneena Lahden seudun kuntien ja eurooppalaisten yhteisöjen kanssa

6 N.R Ennaltaehkäisevä työote Vanhemmilla on vastuu lapsistaan ja lapsilla puolestaan on oikeus terveeseen kasvuun ja kehitykseen Perustason palveluresurssien tulee olla riittävät Kunnan peruspalveluissa, erityisesti neuvolassa, päivähoidossa, koulussa, oppilashuollossa, sosiaalityössä ja perhetyössä kyetään mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon perheiden ja lasten tarpeet. Erikoistason palveluja, mm. erikoissairaanhoitoa ja perhe- neuvolaa, käytetään tarkoituksenmukaisesti. Henkilöstön osaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. peruspalveluissa

7 N.R kunnan eri toiminnoissa Perheiden aseman vahvistaminen Hyvinvoiva perhe on kunnan taloudellinen ja henkinen voimavara. Perheiden hyvinvoinnin turvaaminen on terveys, koulu- ja sosiaalitoimen lisäksi myös asuntotoimen, kuntasuunnittelun, ympäristötoimen ja rakentamisen tehtävä.

8 N.R Kaikkien tavoitteiden tarkistus vuosittain Perheiden, lasten ja nuorten Kehittyäkseen ja kasvaakseen tasapainoiseksi aikuiseksi lapsi tarvitsee turvallisen ympäristön. Turvallisuus muodostuu ympäristön fyysisestä ja psyykkisestä turvallisuudesta. (asuinalueet, liikkumisväylät, harrastus- ja vapaa- ajanviettotilat, koulut, päiväkodit, väkivallattomat kodit, koululaisille ohjatut ja valvotut iltapäivät) turvallisuus

9 N.R Ohjelmatyön aikataulu

10 N.R Perhe- ja lapsipoliittinen työryhmä Sosiaalilautakunta Leena Silkosuo, luottamushenkilö, työryhmän puheenjohtaja SosiaalilautakuntaMarkus Lahtimo, luottamushenkilö SivistyslautakuntaKaija Pärnänen, luottamushenkilö SivistyslautakuntaHeikki Soppi, luottamushenkilö, aloitteen tekijä SivistystoimiRiitta Niittyviita, sivistystoimenjohtaja SivistystoimiSoili Ahonen, koulukuraattori SivistystoimiMarjo Poukkanen, nuoriso-ohjaaja SosiaalitoimiPäivi Hiltunen, sosiaali- ja terveysjohtaja SosiaalitoimiHeleena Lampinen, sosiaalisihteeri 30.05.2000 – 21.08.2000 SosiaalitoimiTuula Saksa,sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja 08/2000– 28.02.2002 TerveystoimiSirpa Ernvall, osastonhoitaja, Tiirismaa ktt ky TerveystoimiArja Puotiniemi, terveydenhoitaja, Tiirismaa ktt ky Iina Vuorinen, sihteeri, LAMK / STL 07.09.2000 – 18.12.2000 Nitta Rautio, sihteeri, LAMK / STL 05.03.2001– 28.02.2002

11 N.R Työryhmän taustatukena olleet ja sitä avustaneet : –Kyselytyöryhmään osallistuneet: SosiaalitoimiPäivi Laattala, päivähoidon ohjaaja SivistystoimiLeena Sievänen-Pääkkönen, koulupsykologi Tekninen toimiTarja Tolvanen-Valkeapää, kuntatekninen suunnittelija –Työryhmän ulkopuolelta avustanut Hallinto-osastoHarri Lemola, suunnittelusihteeri –Työryhmän tukena prosessin aikana: Suomen kuntaliittoAuli Paavola, projektipäällikkö Etelä-suomen lääninhallitusMikko Lund, sivistystoimentarkastaja Länsi-suomen lääninhallitusPäivi Pienmäki-Jylhä, sivistystoimentarkastaja Kiitokset kaikille perhe- ja lapsipoliittiseen ohjelmaan perehtyneille ja sen valmistumista edistäneille

12 N.R Työssä käytetty aineisto Hollolan monitoimitalon nuorisotilojen käyttäjäkysely. 1995 Nuorisotoimen kehittäminen. 1995 MINI-VERSO/HUUMETYÖRYHMÄN toimenpide-ehdotukset. 1999 Ekä-työryhmän loppuraportti, Ennaltaehkäisevän työn mahdollisuudet lasten ja nuorten avohuollossa Hollolan tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, Tielaitos Nuorisotoimen kysely yläasteen nuorille Stakesin kouluterveyskysely 2000, tutkimus yläasteilla ja lukioissa Eläköön lapset – lapsipolitiikan suunta, Suomen Kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma 2000 - 2015 Ekä-työryhmän loppuraportin 2001 päivitys Ryhmäyttämiskurssit Ryxon 7 lk:laisille, vuosittain toteutettava Yläasteiden päihdekysely, vuosittain toteutettu kysely Hollolan kunnan liikenneturvallisuusryhmän toimintasuunnitelma 2001 - 2002, Hollolan kunnan sivistys-, sosiaali- ja tekninen osasto sekä Tiirismaan kansanterveystyön ky Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 –kansanterveysohjelmasta. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2001:4 1999 - 2002. Valtakunnallinen suunnitelma Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vuosiksi 1999 – 2002 LASE 2010 / Osa 4: Lahden kaupunkiseudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lahti, Asikkala, Hollola, Nastola, Orimattila, Päijät-Hämeen liitto


Lataa ppt "N.R P E R H E - J A L A P S I P O L I I T T I N E N O H J E L M A 2 0 0 2 - 2 0 0 5 Protection: Turvallinen ja terveyttä edistävä lapsuus Provision: Lapsuuden."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google