Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vuorovaikutustaidot - arvostelemisesta arvostamisen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vuorovaikutustaidot - arvostelemisesta arvostamisen"— Esityksen transkriptio:

1 Vuorovaikutustaidot - arvostelemisesta arvostamisen
Presidenttien valmennus

2 Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja
Valmennuksen tavoite Ymmärrätte vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä Opitte vuorovaikutustaitoja yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

3 Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja
Vuorovaikutustaidot Mitä tarvitaan hyvään vuorovaikutukseen? Mieti ensin yksin ~ 2 min Keskustelkaa ryhmissä ~ 5 min Kukin ryhmän pj. kertoo yhteiset ajatukset ~ 3 min Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

4 Viestin lähettäminen Sanoma Lähettäjä Vastaanottaja Xyzz...
Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

5 Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja
Viestin lähettäminen Ajatukseni, mielipiteeni sellaisena kuin se todellisuudessa on = objektiivinen totuus Mielipiteeni sellaisena kuin vastaanottaja sen ymmärtää = subjektiivinen totuus tilanne kulttuuri ympäristö asema me // muut kanava luottamus +//- tulkinta palaute Taidot, tiedot asenne, arvot tunteet kokemukset Uskomukset Odotukset Motiivit Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

6 Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja
Lähettäjä Taidot Tiedot Arvot Asenteet, luulot Itseluottamus Vahvin aistikanava Kuunteleminen Sanaton viestintä Erilaisuus/persoona Vastaanottaja Taidot Tiedot Arvot Asenteet, luulot Itseluottamus Vahvin aistikanava Kuunteleminen Sanaton viestintä Erilaisuus/persoonallisuus Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

7 Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja
Viestintä Viestintä on vaikuttamista halutun lopputuloksen saavuttamiseksi Sanalla on yleensä eri merkitys sanoman lähettäjälle kuin vastaanottajalle Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

8 Luottamuksen rakentaminen Tarpeiden täyttäminen
Vuorovaikutus Käyttäytyminen Ajattelu Tunteet Arvot Uskomukset Tarpeet Kokemukset Luottamuksen rakentaminen Ongelmien ratkaisu Muutoksen hallinta Tarpeiden täyttäminen Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

9 Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja
Tarpeet Henkiset perustarpeet Rakastettu ja hyväksytty Arvostettu Itsemääräämisoikeus Joukkoon kuuluminen ja liittyminen Fyysiset perustarpeet Käyttäytyminen Havaittavaa Tilannesidonnaista Joustavaa Dynaamista Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

10 Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja
Luottamus Avoimuus Suoruus Hyväksyminen Uskottavuus Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

11 Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja
Palaute Välittömästi, ilman välikäsiä Asiasta, ei luonteenpiirteistä Kannustavasti, rakentavasti, parannusehdotuksin Yksityiskohtaisesti, tarkentaen Minä - muodossa Lopetus aina positiivinen Positiivista ei saa säästellä RAUHALLISESTI Tarkista faktat. Kerro, mitä tässä ja nyt mielestäsi tapahtui Asiasta, ei luonteenpiirteistä AINA KUN NEGATIIVISTA Rakentavasti, parannusehdotuksin KAHDEN KESKEN Minä – muodossa PERUSTELLEN Lopetus aina positiivinen Hampurilainen Kannustavaa ja jatkuvaa = ratkaisuja yhdessä Positiivista ei saa säästellä MYÖS henkilöstä Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

12 Palautteen vastaanottaminen
Kuunnellen ja kysellen Avoimena uusille ajatuksille Ilman puolusteluja Mieti, mihin reagoit voimakkaasti ja miksi Totta - antajalta tässä tilanteessa Hyödynnä tilaisuutena oppia Kiitä palautteen antajaa avusta Kuunnellen ja kysellen LOPPUUN SAAKKA Avoimena uusille ajatuksille ENNAKKOLUULOTTOMASTI Ilman puolusteluja ANTAJASTA TULEE ”PELLE” Mieti, mihin reagoit voimakkaasti ja miksi Ymmärrä palaute oikeaksi siinä tilanteessa, niiltä kuulijoilta Hyödynnä tilaisuutena oppia Kiitä palautteenantajaa avusta Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

13 Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja
Palaute - tasot Äänetön palaute paljon tulkintaa, mahdollisuus väärinymmärrykseen, hylätyksi tulemisen tunne Niukka palaute: palaute katsotaan turhaksi, pitäisi tietää muutenkin epätietoisuus, turhautuminen, varovaisuus toiminnassa Yksipuolinen palaute: useimmiten annetaan kielteinen toiminta keskittyy virheiden välttelyyn, innovaatioköyhää, reaktiivista Kannustava palaute annetaan säännöllisesti, kohdistuu toimintaan ja asioihin. Kritiikki sisältää aina myös korjausehdotuksen. Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

14 Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja
Kuunteleminen Taitava kuuntelija läsnä Tahto ymmärtää mitä toinen sanoo Keskittyy, läsnä, aito, rehellinen Ei keskeytä Ilmaisee eleillä ja ilmeillä kiinnostuksen Kuuntelee kaikilla aisteilla Sopeutuu keskustelukumppanin tahtiin Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

15 Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja
Kuunteleminen Taitava kuuntelija toimii Tekee avoimia kysymyksiä Puhuu minä muodossa Ilmaiseen asiat positiivisesti, luo optimismia Ajattelee, että voi valita ”sekä - että” sijaan ”joko - tai” Hyväksyy erilaisuuden oikeuden olla eri mieltä näkemykset ymmärrettäviksi Antaa tarkoituksenmukaista palautetta Uskaltaa vaieta Avoimet kysymykset Niiden avulla saadaan eniten tietoa Aloita kysymyssanalla Kehota, kannusta Toista puhujan viimeinen ilmaisu Sisällötön äänne, hiljaisuus, myötäilevä ele Tarkenna kysymyksiä yksityiskohtiin, hae konkreettisia asioita, Kuuntele avainsanoja: ihmiset, raha, tulokset Etsi syventävät kysymykset toisen vastauksista Käytä epäsuoria, passiivissa olevia kysymyksiä aroissa asioissa Varmista ymmärrys, tee yhteenvetoja ja tarkistuksia Kysy lopuksi onko puhujalla vielä jotain lisättävää Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

16 Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja
Kuunteleminen Taitava kuuntelija osaa tunnistaa ja tunnustaa puhujan osaajaksi erottaa ydinkohdat erottaa toisistaan mielipiteet ja faktat löytää sanojen takaa todelliset merkitykset havaita positiivisen tarkoituksen arvioida ja tehdä päätelmiä arvioida sanoman luotettavuutta sanojen ja sanattomien viestien vihjeiden avulla Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

17 Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja
Kysyminen Kehota, kannusta Toista puhujan viimeinen ilmaisu Sisällötön äänne, hiljaisuus, myötäilevä ele Tarkenna kysymyksiä yksityiskohtiin, hae konkreettisia asioita Kuuntele avainsanoja Etsi syventävät kysymykset vastauksista Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

18 Kun haluat tulla kuulluksi
Toiset kuuntelevat sanomaasi, jos osoitat, että itse todella kuuntelet Mihin he suhtautuvat tunnepitoisesti Miksi he suhtautuvat tunnepitoisesti ”Todista”, että olet kuunnellut, viittaa perusteluihinsa Kerro, miltä sinusta tuntuu Kerro, miksi eli esitä omat epäilysi faktoina Esitä kantasi varmana, mutta ystävällisesti Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

19 Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja
Ratkaisuun pääsy Kysy muiden ehdotuksia Rakenna niiden varaan Tarjoa omia ehdotuksiasi, älä tyrkytä Tee ratkaisu jokaisen tarpeiden mukaan Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

20 Vuorovaikutustilanteet
Väittely Yksilön korostusta Oman näkökulman oikeaksi osoittamista Argumentointia Kyseenalaistamista Omien näkökulmien puolustamista Keskustelu Dialogi Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

21 Dialogilla arvostukseen
Dialogin tavoitteena on synnyttää uutta, aikaisempaa syvempää ymmärrystä osallistujien ajatteluun. Dialogi on ryhmäviestintää, jonka aikana ihmiset ajattelevat yhdessä ääneen ja pyrkivät saamaan aikaan uusia ajatuksia ja uusia näkökulmia toisen ajattelumaailman ymmärtämistä ratkaisuja ongelmiin uusia vastauksia kysymyksiinsä Jokainen on henkilökohtaisesti vastuussa yhteisen ymmärryksen laadusta. Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

22 Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja
Muihin reagoiminen Arvosteleminen Ymmärtäminen  Hyväksyntä  Luottamus  Yhteistyö  Arvostaminen Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

23 Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja
Muutosvastarinta Osallistamalla muutosvastarintaa lievenee Vastarinta on muutosprosessin luonnollinen osa, ei aina negatiivinen asia Jäsenet eivät aina vastusta itse muutosta, vaan tapaa miten se tuodaan esille Vastarinta on suuri, jos jäsenet kokevat, että he eivät saa esittää omia mielipiteitä eivätkä voi vaikuttaa muutosprosessin kulkuun Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

24 Sitoutuminen - osallistava klubi
asiaan Ymmärrys - taustat - vaihtoehdot Hyväksyntä Osallistuminen - suunnittelu - päättäminen Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja ortik427o01-13

25 Sitoutuminen - ideoiden hyväksyminen
Idean hyväksyminen Todellinen tilanne faktat, järki Inhimilliset tekijät tunteet Vaihtoehdot Soveltava esimerkki Hyöty Miten? Mitä? Idea, ratkaisu, ehdotus Parantamisen varaa on Miksi? Asia on tärkeä, sillä on merkitystä Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja

26 Sääntö muista ihmisistä
Erilainen = Väärä Erilainen = Erilainen Erilaisuus on rikkautta! Kristiina Nummi B Koulutusjohtaja


Lataa ppt "Vuorovaikutustaidot - arvostelemisesta arvostamisen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google