Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Haloo Pohjola Hallå Norden tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari1 Opintojen rahoitusmahdollisuudet Pohjoismaissa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Haloo Pohjola Hallå Norden tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari1 Opintojen rahoitusmahdollisuudet Pohjoismaissa."— Esityksen transkriptio:

1 Haloo Pohjola Hallå Norden tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari1 Opintojen rahoitusmahdollisuudet Pohjoismaissa Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelun Haloo Pohjolan opiskelijoille suunnatut palvelut Heli Mäkipää, edunvalvontavastaava Pohjola-Norden/ Haloo Pohjola Suomi

2 Haloo Pohjola Hallå Norden tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari2 Mitä rahoitusmahdollisuuksia? 1)Opintotuki 2)Omat säästöt 3)Työskentely 4)Nordplus ja koulukohtaiset stipendit 5)Apurahat 6)Matka-apurahat

3 Haloo Pohjola Hallå Norden Opintotuki •Suomesta opintotukea ulkomailla suoritettaviin opintoihin voi saada koko tutkinnon suorittamista varten ja kotimaan tutkintoon liittyviin opintoihin tai harjoitteluun –Voit saada opintotukea ulkomaille, jos kotimaiseen tutkintoon liittyvät opintosi tai harjoittelusi ulkomailla hyväksytään Suomessa suorittamaasi tutkintoon –Opiskelu- tai harjoittelupaikka voi olla itse hankittu tai vaihto-ohjelman kautta saatu –Koko tutkinnon suorittamiseen ulkomaisessa oppilaitoksessa suomalaista opintotukea voi saada, jos opinnot vastaavat tuettavia opintoja Suomessa tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari3

4 Haloo Pohjola Hallå Norden Opintotuki – yleiset ehdot •Voit saada opintotukea Suomesta ulkomailla suoritettaviin opintoihin, jos: –Jos sinulla on kotikunta Suomessa vähintään kaksi vuotta opintojen alkamista edeltävien viiden vuoden aikana –Oleskeluasi ulkomailla voidaan pitää tilapäisenä •Ulkomailla asumista ei pidetä tilapäisenä, jos se on kestänyt yli kolme vuotta, vaikka kotikunta olisikin Suomessa tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari4

5 Haloo Pohjola Hallå Norden Opintotuki – mihin opintoihin •Opintotukea voi saada, kun: –Opinnot ovat päätoimisia ja vastaavat Suomessa tuettavia opintoja –Opinnot tähtäävät koko tutkinnon suorittamiseen –Oppilaitos on julkisen valvonnan alainen •Opintotukea ei voi saada: –Etäopintoihin –Yksittäisiin kursseihin –Kielikursseihin –Valmennuskursseille –Jos ei ole kirjoilla oppilaitoksessa –Yritysten kursseille tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari5

6 Haloo Pohjola Hallå Norden Opintotuki – paljon? •Opintotukea saa päätoimisen opiskelun ajaksi tai korkeakoulun tukikuukausien mukaiselle enimmäisajalle tai opintojen enimmäisajalle •Ulkomailla opiskelevan tulee vuosittain lähettää lukuvuoden päätyttyä todistus opintosuorituksesta Kelan opintotukikeskukselle •Opintotuki voidaan periä takaisin, jos lukuvuoden aikana opintosuorituksia ei ole kertynyt (4,8 op/ tukikk) •Opintojen suorittamista hidastavista tilanteista on hyvä antaa selvitys opintotukikeskukselle (sairaus, vaikea elämäntilanne...) tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari6

7 Haloo Pohjola Hallå Norden Opintotuki - tulorajat •Opiskelijan omat tulot vaikuttavat siihen, monelta kuukaudelta opintotukea voidaan nostaa •Tuloiksi (otetaan huomioon bruttona) lasketaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot, ulkomailta saadut tulot, toimeentulon turvaamiseen tarkoitetut apurahat •Vuosituloraja: lasketaan siten, että jokaista tukikuukautta kohti sinulla voi olla tuloja 660e ja jokaista tuetonta kuukautta kohti 1970e. •Vuosituloraja määräytyy kalenterivuoden mukaan •Vuositulorajaa voi nostaa perumalla nostamattomia tukia tai palauttamalla jo saatuja tukia tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari7

8 Haloo Pohjola Hallå Norden Työskentely • Pohjoismaissa ei vaadita työlupaa, joten opiskelijat voivat tehdä töitä ”rajoituksetta” => Mielessä kuitenkin täytyy pitää opintotuen tuloraja!! • Työskentely lähes ainoa rahoitusmahdollisuus opintotuen lisäksi kandi- ja maisterivaiheen korkeakouluopintoissa • Osa-aikainen työskentely Pohjoismaissa erittäin yleistä • Vaadittava kielitaito riippuu täysin työstä tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari8

9 Haloo Pohjola Hallå Norden Työskentely - verotus •Verot ansiotuloista maksetaan aina työskentelymaahan, eli opiskelija tarvitsee verokortin •Työllä ansaitusta tulosta tulee ilmoittaa Suomessa verottajalle, koska tulot vaikuttavat Suomen tuloveroprosenttiin •Joissain yksittäistapauksissa opiskelijan tulee jättää veroilmoitus myös työskentelymaahan •Yhteispohjoismainen veroportaali Nordisk eTax sisältää kaiken oleellisen tiedon verotuksesta Pohjoismaissa (www.nordisketax.net)www.nordisketax.net •Ulkomailla ansaitut tulot otetaan huomioon opintotuen tulorajoja tarkasteltaessa tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari9

10 Haloo Pohjola Hallå Norden Työskentely – mistä hakea töitä? •Jokaisessa Pohjoismaassa on ministeriön alaisia työvoimatoimistoja –Työvoimatoimistot tarjoavat avointen työpaikkailmoitusten lisäksi myös mm. Aikoja EURES-neuvojille ja opastusta CV:n teossa –Työvoimatoimistot eri maissa: •Suomi: www.mol.fi •Ruotsi: Arbetsförmedling www.ams.se www.ams.se •Norja: NAV www.nav.no •Tanska: Jobnet www.jobnet.dk •Islanti: www.vinnumalastofnun.is tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari10

11 Haloo Pohjola Hallå Norden Työskentely – mistä hakea töitä? •Työnantajat ilmoittavat aktiivisesti työpaikoista myös eri sanomalehdissä ja verkkopalveluissa –Kattava lista löytyy mm. Haloo Pohjolan sivuilta •Avoin hakemus voi myös poikia työpaikan, vaikka avoimesta työpaikasta ei olisikaan ilmoitettu •Yksityiset työnvälityspalvelut (Manpower, Adecco etc.) ovat vallanneet alaa viime vuosina •Pohjoismaiset palvelut: –Ruotsin työvoimahallinnon Nordiska Jobb www.ams.sewww.ams.se –Nordjobb www.nordjobb.net tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari11

12 Haloo Pohjola Hallå Norden tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari12 Apurahat •Paikkoja etsiä ja hakea apurahoja on monia: –Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) Apurahat ja stipendit –tietokanta www.syl.fi/opiskelijapalvelut/apurahat www.syl.fi/opiskelijapalvelut/apurahat –Suomen Akatemia www.aka.fiwww.aka.fi –Suomen Kulttuurirahasto www.skr.fiwww.skr.fi –Taiteen keskustoimikunta www.taiteenkeskustoimikunta.fi www.taiteenkeskustoimikunta.fi –Pohjola-Norden www.pohjola-norden.fiwww.pohjola-norden.fi –Pohjoismaiden neuvoston ja ministerineuvoston apurahat www.norden.org www.norden.org

13 Haloo Pohjola Hallå Norden tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari13 Apurahat -Stipendieguiden www.syoguiden.com www.syoguiden.com -FYRK -webbipalvelu fyrk.luckan.fi -Eurooppalainen tutkijoiden liikkuvuusportaali ec.europa.eu/euraxess

14 Haloo Pohjola Hallå Norden tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari14 Pohjoismaiden ministerineuvoston apurahat •Pohjoismainen kulttuurirahasto www.nordiskkulturfond.org www.nordiskkulturfond.org •Letterstedtska Föreningen (teollisuus, tiede ja taide) www.letterstedtska.sewww.letterstedtska.se •Kulturkontakt Nord www.kulturkontaktnord.org www.kulturkontaktnord.org •Pohjoismainen elokuva- ja TV-rahasto www.nordiskfilmogtvfond.com www.nordiskfilmogtvfond.com •Pohjoismainen tutkijankoulutusakatemia Nordforsk www.nordforsk.orgwww.nordforsk.org •Pohjoismainen nuorisoyhteistyön komitea NORDBUK www.ciriusonline.dkwww.ciriusonline.dk •Pohjoismaiden Investointipankki www.nib.int www.nib.int

15 Haloo Pohjola Hallå Norden tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari15 Pohjoismaiden ministerineuvoston apurahat •Nordisk InnovationCenter NiCe www.nordicinnovation.net www.nordicinnovation.net •Pohjoismaiden projektirahasto Nopef www.nopef.com www.nopef.com •Muut Pohjoismaiden neuvoston ja ministerineuvoston alaiset tuet www.norden.org

16 Haloo Pohjola Hallå Norden Kahdenväliset rahastot •Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto www.kulturfonden.net www.kulturfonden.net •Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto www.hanaholmen.fi www.hanaholmen.fi •Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto www.hanaholmen.fi www.hanaholmen.fi •Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto www.hanaholmen.fi www.hanaholmen.fi tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari16

17 Haloo Pohjola Hallå Norden Pohjola-Nordenin apurahat •Tulevien opettajien stipendit kesäkursseille •Tulevien opettajien ryhmästipendit opintomatkoille •Ammatillisten oppilaitosten ryhmämatka- avustukset •Kansanopistostipendit •Kansanopistojen ryhmästipendit •www.pohjola-norden.fiwww.pohjola-norden.fi tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari17

18 Haloo Pohjola Hallå Norden Yhteystiedot Haloo Pohjola www.haloopohjola.fi Puh. 020 201 980 088 haloo@pohjola-norden.fi Lisätietoja: Heli Mäkipää Edunvalvontavastaava Puh. 044 733 5776 Heli.makipaa@pohjola-norden.fi Fredrikinkatu 61 A 11 00100 Helsinki www.pohjola-norden.fi tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari18


Lataa ppt "Haloo Pohjola Hallå Norden tiistai, 24. kesäkuuta 2014Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa -seminaari1 Opintojen rahoitusmahdollisuudet Pohjoismaissa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google