Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ITÄMERI ON AINUTLAATUINEN JA UHANALAINEN

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ITÄMERI ON AINUTLAATUINEN JA UHANALAINEN"— Esityksen transkriptio:

1 ITÄMERI ON AINUTLAATUINEN JA UHANALAINEN
Mitä pinnan alla tapahtuu? Miten ihmistoiminta vaikuttaa Itämereen? Mitä sinä voit tehdä Itämeren pelastamiseksi? Riku Lumiaro

2 Kaunis Itämeri ylärivin kuvat: Pekka Tuuri, alarivin kuvat: Stig Gustavsson

3 Mitä meri meille merkitsee?

4 Toiminta valuma-alueella vaikuttaa
Valuma-alueelta kaikki pinta- ja pohjavedet valuvat Itämereen Alueella on 90 miljoonaa ihmistä, paljon teollisuutta, maanviljelystä ja liikennettä Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa Itämeren tilaan: myös se, mitä syömme, miten liikumme... Itämeri on ominaisuuksiensa vuoksi erityisen herkkä ihmistoiminnan vaikutuksille

5

6 Seppo Knuuttila

7 Mistä huomaa rehevöitymisen?
Riku Lumiaro, Pekka Tuuri, Ritva Kemppainen, Timo Vikman

8

9 Levät ovat elämän perusta
Kuolleiden eliöiden ravinteet hajotetaan takaisin kiertoon kasviplankton > eläinplankton > pikkukalat >petokalat fosfori typpi

10

11 Rehevöityminen – määrät kasvavat
Lisääntynyt hajotustoiminta kuluttaa hapen loppuun Lisääntynyt ravinnekuorma kasvattaa biomassoja Monet lajit eivät selviydy fosfori typpi

12 Rikkibakteereita hapettomalla pohjalla
Timo Vikman Pekka Tuuri

13 Rakkolevä on elintärkeä koko meriekosysteemille
Rakkolevä on tärkeä osa ekosysteemiä Meren lastentarha Rehevöityminen hävittää rakkoleväkasvustoja Siitä riippuvaiset eläimet häviävät Metsähallitus 2005 Pekka Tuuri

14 Ihmistoiminta kuormittaa merta
Itämereen päätyvän fosforin määrä on kahdeksankertaistunut ja typen nelinkertaistunut 100 vuodessa Pistekuormitus Hajakuormitus 60% 15% 25%

15 Liikakalastus uhka kalakannoille
Pyydetään nopeammin kuin kannat ehtivät uusiutua Lohijoet on padottu > vaelluskalat eivät pääse kutemaan jokiin Liian tiheä verkkokalastus merellä Rakkolevän väheneminen Olemme heikentäneet kalojen elinmahdollisuuksia > monet lajit uhanalaisia

16 Mikä neuvoksi? Suosi paikallista kalaa (ahven, hauki, kuha...)
Syö pieniä kaloja (silakka, särki, kilohaili...) Syö monipuolisesti eri kalalajeja

17 Luontoa ja ihmistä suojeltava ympäristömyrkyiltä
Suosi ympäristöystävällisiä tuotteita! Kodinkemikaalien haitta-aineet Teollisuudesta pääsee ympäristömyrkkyjä mereen (DDT, PCB, dioksiinit, raskasmetallit, bromatut palonestoaineet)

18 Tulokaslajit Eläimiä, kasveja, bakteereita ja viruksia
Salamatkustajia laivojen painolastivedessä Jo nyt noin 120 tulokaslajia Syrjäyttävät alkuperäisiä lajeja Voivat muuttaa Itämeren ravintoverkkoa tai ravinteiden kiertoa Liejuputkimato Koukkuvesikirppu

19 Öljyonnettomuuksien riskit
Itämeren runsastunut laivaliikenne ja öljykuljetukset lisäävät onnettomuusriskejä Öljyn häviäminen Itämerestä hidasta Meriluonnon ravintoketjut vaarassa Mikä neuvoksi? Kaksoispohjat laivoihin Vähennä öljyn kulutusta! Hajakuormitukseen voit vaikuttaa!

20 Ilmastonmuutos Ilmastonmuutoksella on monia mahdollisia vaikutuksia. Ilmaston lämmetessä: Vedenpinta nousee Enemmän tulvia, tuulta, sadetta ja myrskyjä Lajisto muuttuu veden lämmetessä Vaikeuttaa laivaliikennettä Lisää rehevöitymistä Jääpinta-ala vähenee Uhka norppien lisääntymiselle Mikä neuvoksi? Vähennä kulutusta ja säästä energiaa Pyöräile, kävele, käytä julkista liikennettä vältä autoilua ja lentämistä

21 Tarvitaan puhtaita ja vapaita rantoja
Luonnontilaisia, rakentamattomia rantoja on vähän jäljellä Tärkeitä rentoutumispaikkoja pilataan roskilla Roskat voivat haitata ja jopa tukehduttaa eläimiä Eläimet tarvitsevat myös rauhaa Esimerkiksi suojelualueita hyljeluotojen ympärille Mikä neuvoksi? Älä heitä roskia maahan Järjestäkää yhteinen roskienkeräystapahtuma!

22 Millainen on Itämeren hyvä tila?
Mitä se tarkoittaisi Itämeren eliöille ja ihmisille?

23 Suojelu on tuottanut tuloksia
Merta suojellaan kansallisilla ja kansainvälisillä sopimuksilla Suojelun tuloksia Pistelähteitä on saatu kuriin: tehokasta jäteveden puhdistusta! Raskasmetallipäästöt ja ympäristömyrkyt ovat vähentyneet Hyljekannat ovat elpyneet ja merikotka voi hyvin Rehevöityminen on edelleen ongelma... > Tarvitaan tiukempia sopimuksia, puhtaampaa tekniikkaa ja tahtoa käyttää niitä!

24 Mitä sinä voit tehdä Itämeren hyväksi?

25 Kiitokset! Kansainvälinen Itämerileiri v. 2005
Luonto-Liiton itämeriryhmä Friends of the Baltic Suomen opetusministeriö Suomen ulkoasiainministeriö Suomen luonnonsuojelun Säätiö Merentutkimuslaitos Suomen ympäristökekskus Sekä sinulle, joka toimit Itämeren hyväksi!

26 3. Mikä oli huonoa ja/tai vaikeaa?
Palaute Mitä opit? 2. Mikä oli hyvää? 3. Mikä oli huonoa ja/tai vaikeaa?


Lataa ppt "ITÄMERI ON AINUTLAATUINEN JA UHANALAINEN"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google