Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työssäoppimisen ohjausjärjestelmä Pemolla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työssäoppimisen ohjausjärjestelmä Pemolla"— Esityksen transkriptio:

1 Työssäoppimisen ohjausjärjestelmä Pemolla
mispaikka -kartta -Työpaikka -Majoitus -Tehtävät -Arviointi Työskentely -Työajat ja Vapaa-aika -Monipuoli- Suus -Oppimis- Päiväkirja -Työkyky Yleiset Järjestelyt - Ruokailu -Opintotuki -Työmatkat Työssä- Oppija -Oppimis- halukkuus -Salassapi- Tovelvolli- Suus -Ikä -Opiskelu Työturvalli- Suus -Työtilat -Työvaate- tus/ suo- javälineet -Tapaturmat -Vakuutukset

2 Työtilat Työtiloissa tulee olla turvallista työskennellä. Voit tutustua työtiloihin ennen harjoittelun alkua. Oman oppimisesi kannalta työtilojen kannattaisi olla mahdollisimman uudenaikaiset. Alkuun

3 Työvaatetus ja suojavälineet
Sovi työpaikkaohjaajan kanssa ennen harjoittelua tuotko omat vaatteet vai tarjoaako tila sinulle vaatteet. Vaatetuksesta voit kysyä myös neuvoa työpaikalta tai koululta. Voit pyytää suojavälineitä (esim. hengityssuojain) työnantajalta. Vaatteiden tulee olla käytännölliset. Varaudu siihen, että vaatteet likaantuvat. Kumisaappaat ja työhanskat voivat olla tarpeelliset. Alkuun

4 Tapaturmat Jos sattuu tapaturma on työpaikan vastuulla järjestää sinut hoitoon ja huolehtia ensiavusta. Työpaikalla tulee olla tarvittavat ensiapuvälineet. Alkuun

5 Vakuutukset Sinut on vakuutettu koulun puolesta, mutta erityistapauksissa tila voi vakuuttaa sinut esim. palkallisessa harjoittelussa. Keskustele tästä työsopimusta täyttäessäsi ensimmäisenä päivänä ohjaajan kanssa. Alkuun

6 Ruokaraha/ ruokailu Oppilas on oikeutettu puolen tunnin mittaiseen ruokataukoon. Tila yleensä huolehtii ruokailun järjestämisestä. Jos työssäoppimispaikka järjestää ruokailun, on erityisruokavalioista ilmoitettava etukäteen. Työssäoppija voi anoa koululta ruokarahaa vain, jos työssäoppimispaikka ei järjestä ruokailua. Ruokaraha anomuksen saa koulun toimistosta. Se palautetaan harjoittelun loputtua. Voit pitää myös kahvitaukoja sopimuksen mukaan. Alkuun

7 Opintotuki Voit anoa opintotukea Kelalta myös harjoittelun ajaksi lomakkeella, jonka saat Kelasta. Tarkasta, onko koulu anonut sen jo valmiiksi. Jos harjoittelusi on palkallista, tarkista vaikuttaako se opintotukesi määrään. Alkuun

8 Työmatkat Jos työmatkaa on yli 10 km yhteen suuntaan, voit anoa Kelalta matkakorvauksia. Jossain tiloilla työnantaja voi järjestää kyytisi. Tällöin et saa korvauksia. Järjestä myös matkustustapasi etukäteen. Alkuun

9 Oppimishalukkuus Oppimishalukkuutesi arvioidaan. Sinun kannattaa olla oma- aloitteinen ja yrittää oppia joka päivä jotain uutta. Kysy aina, kun on jotain epäselvyyksiä, näin osoitat, että olet kiinnostunut ja haluat oppia. Alkuun

10 Salassapitovelvollisuus
Et saa kertoa ulkopuolisille työpaikkasi henkilökohtaisista asioista. Alkuun

11 Ikä Jos olet alaikäinen, sinun ei tarvitse tehdä töitä, joissa tarvitaan esimerkiksi ajokorttia. Alle 18-vuotiaan työaika ei saa ylittää yhdeksää tuntia vuorokaudessa. Alkuun

12 Opiskelu Työnantaja on velvoitettu opettamaan ja ohjaamaan opiskelijaa työtehtävissä. Sinun on myös itse tarvittaessa vaadittava sitä. Muista, että olet siellä oppiaksesi tekemään kyseisiä töitä. Alkuun

13 Työajat ja vapaa-aika Työaika on normaalisti kahdeksan tuntia päivässä. Voit sopia harjoittelupaikkasi kanssa eri tuntimääristä päivää kohden, mutta viikossa tunteja on oltava vähintään 40. Ylityötunnit voit tahtoa vapaana. Vapaa-aikaa ovat normaalisti viikonloput, mutta voit esimerkiksi työskennellä viikonloppuna ja pitää vapaata viikolla, jos tämä sopii harjoittelupaikkasi ohjaajalle. Sairaspäivät on korvattava sovittuna aikana. Alkuun

14 Monipuolisuus Pidä huoli, että saat tehdä paljon erilaisia työtehtäviä ja opit mahdollisimman paljon. Huomauta asiasta ohjaajalle, jos et saa tehdä tarpeeksi monipuolisia töitä. Älä tyydy vain siivoamaan. Alkuun

15 Oppimispäiväkirja Oppimispäiväkirjaa on kirjoitettava joka päivä niistä asioista, joita olet oppinut, tehnyt ja mitä on jäänyt epäselväksi. Oppimispäiväkirja on sitä parempi mitä monipuolisemmin sen kirjoitat. Oppimispäiväkirja palautetaan kouluun ja se arvioidaan. Alkuun

16 Työkyky Jos sinulla on jotain sellaisia sairauksia, jotka vaikuttavat työkykyysi kerro siitä työpaikkaohjaajalle. Yritä säilyttää työkykysi harjoittelun aikana, sillä sairaspäivät on korvattava. Alkuun

17 Työpaikka Työpaikka hankitaan omatoimisesti tai koulun avustuksella koulun tilalistoista. Tilalista löytyy koulun aulasta. Koulun on hyväksyttävä harjoittelupaikkasi. Paikan valintaan vaikuttaa se, mikä harjoittelu on kyseessä. Alkuun

18 Majoitus Majoitus on mahdollista omassa asunnossa tai tilalla, jos niin sovitaan. Majoituksesta on sovittava etukäteen. Alkuun

19 Tehtävät Oppilaitos antaa kirjallisia tehtäviä, jotka on palautettava harjoittelun jälkeen koululle. Lisäksi oppilaan on suoritettava tilalla käytännöntehtäviä. Alkuun

20 Harjoitteluaikana sinua arvioidaan jatkuvasti käytännöntöissä.
Arviointi Arviointi tehdään harjoittelun lopuksi yhdessä harjoittelupaikan ohjaajan kanssa. Arviointiin kuuluu itse arviointi ja ohjaajan arviointi. Arviointilomakkeet saat koululta ennen harjoittelua. Myös kirjalliset tehtävät arvioidaan koululla. Harjoitteluaikana sinua arvioidaan jatkuvasti käytännöntöissä. Alkuun


Lataa ppt "Työssäoppimisen ohjausjärjestelmä Pemolla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google