Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Henkilöliikenne muutoksessa Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 30.10.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Henkilöliikenne muutoksessa Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 30.10.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Henkilöliikenne muutoksessa Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 30.10.2013

2 1. muutos 2. joukkoliikenne 3. rahoituksen uudistus 4. henkilökuljetukset 5. uudet konseptit Sisältö

3 www.liikennevirasto.fi • Mitä henkilöliikenne on? ● Henkilöliikenne tarkoittaa kaikkea ihmisten kuljettamisesta ja liikkumisesta syntyvää liikennettä. Julkisen liikenteen sanasto / Liikennevirasto 4:2013 28.10.2013 Jenni Eskola, Marja Rosenberg 3

4 www.liikennevirasto.fi • Mikä muuttuu? ●Kaupunkilaisnuoret halukkuus ajokortin ja auton hankintaan vähenee ●Yhteiskulutus yleistyy ●Liikkumisen asiakastarpeet eriytyvät ja yksilöityvät ●Erilaisten liikennepalvelujen sekä niihin liittyvien muiden liikkumis- ja oheispalvelujen kirjo kasvaa. ●Maksuhalukkuus voi vaihdella paljonkin palvelusta ja asiakasryhmästä riippuen ●Joukkoliikennelain siirtymäaika päättyy 2019, ●Lippu- ja maksujärjestelmäpalvelu toiminnassa vuodesta 2015 alkaen ja sitä hallinnoiva Osakeyhtiö mahdollistaa uudet toimintatavat ja yhteisen palvelujen kehittämisen joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten kesken ●Maksu- ja informaatioteknologia kehittyy ja mahdollistaa monipuolisten mobiilipalvelujen tuottamisen ●Julkisen rahoitustason vahvistuminen epävarmaa, löydettävä uusia tapoja parantaa henkilöliikenteen palveluja 28.10.2013 Jenni Eskola 4

5 Joukkoliikenteen keskeiset kehittämisalueet

6 www.liikennevirasto.fi • Matkustaja on kuningas! Asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden rakentaminen

7 www.liikennevirasto.fi • Katkeamattomat matkaketjut! Kehittämislinjaus: Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen kehittämällä matkaketjujen sujuvuutta, luotettavuutta ja hintakilpailukykyä sekä helpottamalla eri liikennemuotojen yhteiskäyttöä.

8 www.liikennevirasto.fi • Kaupunkiseudun vetovoiman lisääminen Kehittämislinjaus: Vahvistetaan eri osapuolten sitoutumista ja edistetään joukkoliikenteen kehittämistä eri osa-alueilla.

9 www.liikennevirasto.fi • Toimivat, monipuoliset ja innovatiiviset markkinat! Kehittämislinjaus: Kannustavan toimintaympäristön luominen terveelle kilpailulle ja kehittyvälle palvelutuotannolle.

10 www.liikennevirasto.fi • Liity osaavaan Joukkoon! Kehittämislinjaus: Alan osaamisen kehittäminen ja toimialan houkuttelevuuden lisääminen.

11 Rahoituksen uudistaminen

12 www.liikennevirasto.fi • Julkisen liikenteen julkisen rahoituksen kehitys 28.10.2013 Jenni Eskola 12

13 www.liikennevirasto.fi • Rahoitustyöryhmän ehdotukset (1/2) ● Hallitusohjelmassa ja liikennepoliittisessa selonteossa edellytetyt joukkoliikenteelle asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa vain lisäämällä joukkoliikenteen määrärahaa 50 milj. eurolla ● Joukkoliikennemäärärahaan tehdään indeksikorotus viimeistään hallituskauden vaihtuessa liikennepoliittisessa selonteossa ehdotetulla tavalla tai muulla tavalla huolehditaan joukkoliikenteen ostovoiman säilymisestä ● Joukkoliikenteen määräraha ehdotetaan jaettavaksi kolmeen eri palvelutasoluokkaan: peruspalvelutasoon, kysyntää ylläpitävään tasoon ja kilpailukykyiseen tasoon vuodesta 2015 eteenpäin. Samalla joukkoliikennerahoitusta tarkastellaan kokonaisuutena, ei enää liikennemuotokohtaisesti. ● ELYjen ja kuntien välisissä yhteistyösopimuksissa sovitaan tarkemmin joukkoliikenteen suunnittelun ja seurannan yhteistyöstä ja menettelytavoista mukaan lukien kustannusten jaosta 28.10.2013 Jenni Eskola 13

14 www.liikennevirasto.fi • Rahoitustyöryhmän ehdotukset (2/2) ● Joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille annetaan enemmän harkintavaltaa määrärahan kohdentamiseen omalla toimivalta-alueellaan ● Joukkoliikenteen määrärahan vaikuttavuutta seurataan nykyistä aktiivisemmin vuositasolla. Liikennevirasto laatii seurantaa varten ohjeen vuoden 2013 aikana ● Joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille ja kunnille esitetään velvoitetta suunnitella kaikki alueen henkilökuljetukset yhteen sovittaen vuodesta 2016 alkaen. ● Kaikkiin henkilökuljetuksiin käytettävän rahoituksen tulee olla yhteiskäytössä ● Uudet liikenteen järjestämistavat edellyttävät yhteistyön lisäämistä erityisesti henkilökuljetusten suunnittelussa ja niihin tarvittavien henkilöresurssien ja osaamisen varmistamista 28.10.2013 Jenni Eskola 14

15 Henkilökuljetukset

16 www.liikennevirasto.fi • Henkilökuljetusuudistuksen tausta ● Taustalla julkisen rahoituksen riittämättömyys ja selvitysmies Paajasen esittämät havainnot sekä LVM:n rahoitustyöryhmän esitykset ● Julkisin varoin hankittavien kuljetusten tavoitetilassa: ●Rahoitus kohdistetaan kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantamiseen ja käytön lisäämiseen. ●Muilla seuduilla turvataan julkisen liikenteen ja kuljetusten peruspalvelutaso, johon päästään keskittämällä kaikkien kuljetusten suunnittelu, hankinta ja rahoitus yhden tahon vastuulle. ●Määrärahan jakautumisen kriteerit ovat monimuotoisemmat kuin pelkästään joukkoliikennemäärärahaa jaettaessa ● Tavoitteena on, että liikenteen palveluja pystytään suunnittelemaan seudullisina kokonaisuuksina ilman kuntarajoja

17 Uudet konseptit

18 www.liikennevirasto.fi • Kutsuliikenteellä lisäarvopalveluja 28.10.2013 Jenni Eskola 18

19 www.liikennevirasto.fi • Omakyyti-hankkeen tuloksia ● Kokeiluhankkeet ●Yhteisölähtöinen liikennepalvelu (esim. kyläbussit) ●Kimppakyytien toimintaraamien osittainen vapauttaminen ●Yhteisinformaatio ●Harraste- ja vapaa-ajan kyytikokeilujen laajentaminen ●Liikenne palveluna-Traffic as a service ●Reaaliaikaisen kimppakyytipalvelun käyttötestaus esimerkiksi kehittäjäasiakkaiden kanssa 28.10.2013 Jenni Eskola 19 Omakyyti Kimppakyytipalveluiden kysyntä-, markkina- ja lainsäädäntöselvitys Liikennevirasto 2013

20 www.liikennevirasto.fi •20 Lisätietoja www.liikennevirasto.fi/joukkoliikenne www.liikennevirasto.fi/joukkoliikenne


Lataa ppt "Henkilöliikenne muutoksessa Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 30.10.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google