Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2. Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Rovaniemellä 4. – 5.11.2009 ”Ihmisyyden äänellä – vertaistuki mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa” vertaisohjaaja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2. Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Rovaniemellä 4. – 5.11.2009 ”Ihmisyyden äänellä – vertaistuki mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa” vertaisohjaaja."— Esityksen transkriptio:

1 2. Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Rovaniemellä 4. – 5.11.2009 ”Ihmisyyden äänellä – vertaistuki mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa” vertaisohjaaja Tapani Matilainen ja projektipäällikkö Kaiju Yrttiaho PÄMI-hankkeesta

2 PÄMI-hankkeesta lyhyesti • RAY:n tuella 2007 - 2011 •Kehittää yhden oven periaatteella toteutettavaa avokuntoutusta samanaikaisista päihde- ja mielenterveysongelmista kuntoutuville •Yhdistää Sininauhaliiton, Mielenterveyden keskusliiton ja näiden jäsenjärjestöjen sekä paikallisten toimijoiden osaaminen

3 PÄMI-hankkeesta lyhyesti •Lisätä päihde- ja mielenterveystyön osaamista mm. järjestämällä koulutuksia •Tehdä näkyväksi päihde- ja mielenterveysongelmien yhteen kietoutumista sekä tuoda esiin kohderyhmän kuntoutuksen erityistarpeita ja kehittämisen kohteita

4 Keinot •Kehitetään ja toteutetaan avokuntoutuskursseja, joita muutkin voivat myöhemmin toteuttaa omana toimintanaan •Kirjoitetaan kurssityön tueksi kuntoutujan, vertaisen ja ohjaajan työkirjat • Valmistetaan koulutuspaketti avokuntoutuskurssin kouluttamiseen • Koulutetaan vertaisohjaajia

5 Keinot •Järjestetään erilaisia koulutuksia mm. avokuntoutuskurssikoulutukset ja 2d-verkostokoulutukset (sisältää päihdetyön ammattitutkinnon osat 1,3 ja 4) yhteistyössä Seurakuntaopiston kanssa Lahdessa, Tampereella ja Kotkan-Haminan seudulla

6 Kohderyhmä •Henkilöt, joilla on samanaikaisesti päihde- ja mielenterveysongelmia ja jotka kokevat itse tarvitsevansa apua näihin ongelmiin •Ei tarvitse olla diagnostisoituina molempia •Järjestöjen sekä paikallisten yhteistyökumppaneiden ammattilaiset, vapaaehtoiset ja vertaistyöntekijät

7 Toteutus • Hanketta koordinoi Sininauhaliittoon palkattu projektipäällikkö •Osahankepaikkakunnat Tampereella ja Lahdessa, joissa työparit: toinen mielenterveystyön ja toinen päihdetyön ammattilainen • Toteutettu viisi avokuntoutuskurssia, joissa osallistujia ollut yhteensä 46 • Syksy 2009 kirjoitetaan työkirjoja, painatus vaiheittain vuosina 2010 – 2011

8 Vertaistieto ja kokemusasiantuntemus Pämissä • Vertainen ja ammattilainen eivät kilpaile keskenään, molempien osaamista tarvitaan •Hankkeen suunnitteluvaiheessa • Kurssiohjaajana ammattilaisten rinnalla työryhmän tasavertaisena jäsenenä: suunnittelu, toteutus ja arviointi • Kouluttajina

9 Vertaistieto ja kokemusasiantuntemus Pämissä •Hanketyön sisällön kehittämistyössä mm. vertaisteema kehittämispäivillä, työkirjojen työstäminen • Hankkeen paikallisten ohjausryhmien jäseninä • Osa hankkeen arvioinnista suunniteltu tehtäväksi MTKL:n kouluttamien kokemustutkijoiden toteuttamana

10 Lisätietoja: www.pami.fi Kaiju Yrttiaho Projektipäällikkö Sininauhaliitto Pämi-hanke Krämertintei 2, 00620 Helsinki p. 040 – 501 9605 kaiju.yrttiaho(at)sininauhaliitto.fi


Lataa ppt "2. Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Rovaniemellä 4. – 5.11.2009 ”Ihmisyyden äänellä – vertaistuki mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa” vertaisohjaaja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google