Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vuosaaren tietunneli ja sen liikenteen hallinta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vuosaaren tietunneli ja sen liikenteen hallinta"— Esityksen transkriptio:

1 Vuosaaren tietunneli ja sen liikenteen hallinta

2 Teknisiä tietoja Vuosaaren tietunnelista
Vuosaaren tietunnelin pituusleikkaus Itäväylä Porvarinlahti Vuosaaren satama Satamatie pituus 1,5 km pituuskaltevuus 3,9%

3 Tietunnelissa olevat tilat
molemmat ajosuunnat omissa tunneliputkissa tietunnelin pituus 1,5 km yhdyskäytävät 100 m välein ajoneuvolla ajettavat yhdyskäytävät 400 m välein hätäpysäyttämispaikat yhdyskäytävien kohdalla

4 Liikenteen hallinnan periaatteet Vuosaaren tietunnelissa
Nopeudenohjaus keli- ja liikennetilanne tunnelin muut olosuhteet häiriötilanteet Varoittaminen ja tiedottaminen Kaistaohjaus: ajokaistan sulkeminen ja avaaminen Tunneliputken sulkeminen ja kiertotieohjaus => 2-suuntainen liikenne toisessa tunneliputkessa ei ole mahdollinen Vuosaaren tunnelissa Ohjaustavat: suuri osa ohjauksista automaattisia (mm. liikennetilanneohjaus, tietyt tunnelin tilaan liittyvät ohjaukset) Kaistan ja koko tunneliputken sulkeminen käynnistetään käsin lukuun ottamatta palohälytystilannetta, jolloin järjestelmä sulkee molemmat tunneliputket automaattisesti Kaikki ohjaukset voidaan käynnistää myös käsin

5 Liikenteen hallinnan muuttuvat opasteet ja tekniset laitteet
Muuttuvat nopeusrajoitus- ja varoitusmerkit vallitseva nopeusrajoitus (30/50/60/70/80 km/h) varoitukset liukkaasta tienpinnasta, tietyöstä, ruuhkasta, liikennevaloista Muuttuvat yläpuoliset viitat kiertotieviitoitus tunnelin ulkopuolella NÄYTTÖ 1 Liikennevalot liikenteen pysäyttäminen tietunnelin suuaukoilla ja tietunnelissa kolmessa pysäytyspaikassa NÄYTTÖ 2 Liikennepuomit ja keskikaistapuomit tunnelin sulkeminen liikennepuomeilla tietunnelin suuaukoilla keskikaistan ylityskohdan sulkevat puomit liikennekeskus avaa ja sulkee puomit Kaistaopastimet ajokaistojen sulkeminen/ avaaminen liikenteelle Muuttuvat tiedotusopasteet lisätietoja autoilijoille edessä olevasta tilanteesta Kuulutusjärjestelmä tunnelissa yhdyskäytävien kohdilla ja suuaukoilla sekä sisällä yhdyskäytävissä

6 Tietunnelissa näkyvät pelastustoiminnan opasteet ja välineet
poistumistieopastus yhdyskäytävät (numeroidut) hätäpysäyttämispaikka hätäpuhelimet (yhdyskäytävissä ja hätäpysäyttämispaikoilla) sammuttimet (yhdyskäytävien ovien vieressä) palopainikkeet (yhdyskäytävissä, hätäpysäyttämispaikoilla ja yhdyskäytävien ovien vieressä) palokellot, palovilkut pikapaloposti (yhdyskäytävien ovien vieressä) paloposti (yhdyskäytävien ovien vieressä) kuulutusjärjestelmän kaiuttimet impulssipuhaltimet (savunpoisto/ ilmanvaihto) poistumistieopastus 25 m välein Impulssipuhaltimet poistumistieopastus 25 m välein hätäpysäyttämispaikka pikapaloposti ja paloposti, sammutin yhdyskäytävät 100 m välein hätäpuhelin kuulutusjärjestel- män kaiutin poistumistie

7 Liikenteen ja kelin seurantatyökalut
Liikenteen automaattiset mittauspisteet (LAM) tunnelin pohjoispuolella ja kiertotiellä 19 liikenteenseurantakameraa, jotka kattavat myös tunnelin päissä olevat eritasoliittymät ja kiertotien tärkeimmät jaksot 46 kameran automaattinen häiriönhavaintojärjestelmä (kuvantulkinta) Kolme tiesääasemaa Jonoilmaisimet ennen sataman porttia hälyttävät, jos portin liikenne ruuhkaantuu Laiteviat Muiden teknisten järjestelmien hälytykset

8 Tunnelin ja tieympäristön tilan seuranta
Paloilmoitinjärjestelmä Pitoisuuksien mittaus Häikäisymittaus Näkyvyyden mittaus Pumppaamon ja pesuvesialtaan vedenpinnan valvonta Laitteiden tilan seuranta Sähkönsyöttölaitteiden toiminnan seuranta Yhdyskäytävien ja teknisten tilojen ovet Valaistuksen tila

9 Liikenteen hallinnan ohjauskeinot häiriötilanteissa
Tunneliputken perustilat Tunneliputki auki normaalisti (perustila 0) Tunneliputkessa oikea kaista suljettu (tila 1) Tunneliputkessa vasen kaista suljettu (tila 2) Tunneliputki suljettu (tilat 3 ja 4) (pelkästään suuaukolla tai hätätilanteissa myös 1-3 pysäytyskohdassa tunnelissa sisällä, kuitenkin tunnelissa sisällä pysäyttämistä vältetään) A- ja B-tunneliputken tilaa voidaan säätää toisistaan riippumatta: A- ja B-putki auki A-putki auki, B-putki suljettu, B-putken liikenne kiertotiellä A-putki suljettu, B-putki auki, A-putken liikenne kiertotiellä A- ja B-putki suljettu, kaikki liikenne kiertotiellä


Lataa ppt "Vuosaaren tietunneli ja sen liikenteen hallinta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google